Verksamhetsberättelse för NAFS(K)

2001 – dess förnämliga tjugofemte verksamhetsår

ÅRSMÖTET hölls den 28 april i Brygghuset, Stockholm. 20 kollusorer var fysiskt närvarande och ytterligare 14 hade utnyttjat möjligheten att poströsta.

Styrelsen utökades till att bestå av nio kompetenta personer, närmare bestämt följande nio:

Olof Siverbo (694), ordförande, Göteborg (omval)
Johan Blixt (976), sekreterare, Björkhagen (omval)
Daniel Alzen (1977), vice ordförande/övrig, Kungshamra
Greger Nässén (316), kassör, Stockholm (omval)
Anders Berglund (339), övrig, Skarpnäck (omval)
Andreas Eld h (2324), övrig, Järfälla (nyval)
Åsa Johansson (2187), övrig, Uppsala (nyval)
Mats Nilsson (2348), övrig, Stockholm (nyval)
Per Starbäck (699), övrig, Uppsala (omval)

Som synes lyckades hela tre nykomlingar ta sig in i styrelsen – den största förändringen i mannaminne! Samtidigt försvann den legendariske Stefan Diös ur styrelsen. Helt bortkopplad från föreningens innersta krets är han dock inte. Årsmötet utsåg honom nämligen till L.A.V.I.N.R.I.S.K. – Lysande, Allvetande Vägvisare I NAFS(K), Rådgivare I Särskilda Knäckfrågor. Denna hederstitel berättigar honom till full insyn i styrelsens arbete.

Den beprövade revisorn Thomas Eliasson (1682) fick en ny parhäst i form av Rolf Lindby (507), tidigare kassör i Seriefrämjandet. Som valberedare återvaldes den förtroendeingivande trojkan Jakob Hallin (1439), Gustaf Sterner (1759) och Per Vedin (446).

STYRELSEMÖTEN ägde rum den 21 mars (gamla styrelsen) samt 29 april och 22 augusti (nya).

ANKON 2001 hölls i månadsskiftet juni/juli på sörmländska Harpsund, i/kring ett av grannhusen till statsministerns semesterbostad. Temat för året var Farmor Ankas gård, och det blev en helg helt i Mårten Gås anda. Tio kollusorer spelade krocket och sällskapsspel, grillade och kolluderade och hade två trivsamma dagar. Ankongeneral var koll. 800 Erik Starbäck.

TJUGOFEMÅRSJUBILEET firades i dagarna två den 21 och 22 september. Den första dagen hölls en ojämförligt knasig busstur genom Stockholm, med koll. 316 Stefan Diös som ciceron. Stefan pekade ut legendariska ankistiska sevärdheter som Carl Barks väg, Medborgarhuset (klassisk möteslokal i många år) och ex-kanslierna på Rålambs- och Siljansvägen. Sightseeingen inleddes med unisont Kvack!!! på jubileumssekunden i Nya Elementars gymnasium, platsen för föreningens grundande. Skolan i Åkeshov var en byggarbetsplats, så den urblåsta interiören var en klar kontrast till de alerta och högstämt förväntansfulla firarna !

Dagen efter hölls en nostalgispäckad jubileumsfest i Vasastadens Konferens-center. Ett fyrtiotal deltagare deltog, vilket betyder att tillställningen var föreningens mest välbesökta på länge. En scenshow med nummer från gamla ankistiska melodifestivaler väckte stort jubel, liksom de nyupptäckta stumma filmerna från de mytomspunna Carl Barks-demonstrationerna på 70-talet.

En annan uppskattad jubileumsattraktion var skärmutställningen med föreningsreliker. Och så drack vi äkta Läskeblask och Bubbelblurp och mumsade på specialbeställda NAFS(K)-tårtor. Koll. 699 Per Starbäck var nostalgigeneral och koll. 452 Peter Nyrén konferencier.

HÖSTMÖTET hölls den 25 november i Brygghuset, med ett tjugotal deltagare. Mötets huvudfråga var gröngölingefieringen av föreningens titlar. Efter en spännande omröstning stod det klart att dessa uttydningar gäller:

ORDFÖRANDE = Oerhört Ryktbar Demokratisk Föreståndare Över Rikets Ankister med Noggrant Dokumenterad Erfarenhet
SEKRETERARE = Skriftligen Erfaren Kuf som är Riktigt Enveten och Tragiskt Elak med Roliga Anekdoter efter Rysliga Evenemang
KASSÖR = Kufisk Ankist Skötandes Spänn och Ören Redigt
ÖVRIG LEDAMOT = Ökänd, Vetgirig Räv Inom Gränslandet Liv Eller Dagdröm. Annars Mycket Ovärderlig Typ

Segrare i den ankistiska kulturfestivalen blev sång- och dansbröderna Starbäck med ”Rosa på bal”, medan dragningen i NÅL - NAFS(K):s Årliga Lotteri – vanns av koll. 1407 Girion Blomdahl. Han förärades ett signerat par serieböcker med koll. 1861 Don Rosas tidiga (icke-ankistiska) produktion.

MEDLEMSUTVECKLINGEN var svagt positiv. Antalet nytillkomna kollusorer (2593-2651) var 58 (+5 jmf med år 2000). 17 ex-kollusorer återinträdde efter minst ett halvårs frånvaro (+7). 47 medlemmar avregistrerades (-19), två på grund av dödsfall: koll. 965 Ingrid Diös avled 26 mars, och koll. 2606 Claes Persson 17 augusti. Medlemsantalet vid årsskiftet är inte fastställt, eftersom många inte har förnyat avgiften. En gissning är cirka 760.

NAFS(K)URIREN (NK) utgavs med två nummer under året. I januari kom den efterlängtade 31:an, med koll:a 1439 Jakob och 1432 Mattias Hallin som framspelare och koll. 694 Olof Siverbo som avslutare. Bland innehållet märktes uttömmande artiklar om italiensk ankism och koll. Don Rosa. I oktober kom så nr 32, tillverkad av den nya, dynamiska redaktionsduon koll. 2187 Åsa Johansson och 976 Johan Blixt. Här kunde man bland annat avnjuta den avslutande delen av Frank Stajanos Italientrilogi och koll. 2196 Göran Brolings berättelse om sitt besök hos Carl Barks 1989.

KVACKET utkom med hela sex nummer vilket bara hänt en gång tidigare, nämligen 1995. De två första gjordes av koll. 585 Claes Ericsson som därmed lyckades tangera koll. Per Starbäcks gamla rekord på 13 Kvacket i rad.

Under kuppartade former tog sedan radarparet Johan Blixt (populär redaktör 1989–1993 då han ofta samarbetade med Claes) och Åsa Johansson (talangfull nykomling) över. Sorgligt energetiska klämde de nya redaktörerna ur sig hela 40 sidor Kvacket (och 52 sidor Kurir!), vilket innebar ett nytt årsrekord på hela 46 sidor. Årets sista Kvacket blev också det tjockaste någonsin med hela 16 sidor! Häftat var det också. Åsas känsliga prosa och Johans kongeniala layout (och stora samling Don Rosa-bilder) bidrog till att göra 2001 till Kvackets mest klassiska period!

NAFS(K)ANSLIET var befolkat 98 dagar, varav 44 onsdagar. Totalt hälsade 22 kollusorer på under året (inklusive de reguljära kanslisterna). Arbetet bokfördes noggrant i loggboken. Här är några udda axplock:

Den 28 februari omfördelade vi arkivexemplar av NAFS(K)Uriren. Flera gamla NK las tillbaka till lagret, medan andra kompletterade luckor i lånelager, utskicksarkiv och referensarkiv. I april bytte vi till större bankfack med nr 1966. I juni delade koll. Daniel Alzen ut sin unika fickuniversalkalender.

Koll. 1493 Germund Silvegren besökte (k)ansliet för första gången den 17 juni. Tre dar senare färgbestämde Johan gamla Kvacket, och fann att 1999 var det första året då alla Kvacket hade färgat papper. Den 4 juli konstaterade vi att "Åsa kom fram till månen helt tomhänt". på NAFS(K):s 25-års-dag gjorde 11 jubilerande kollusorer ett besök på (k)ansliet som slutpunkt på den nostalgiska bussturen. En ny gul telefon med nummerfönster införskaffades den 31 oktober.

Vi försökte också besvara en hel del brev. Huvuddelen av vår ingående post är nu elektronisk. Vi expedierade 346 inkommande e-brev och skickade 219.

LÅNELAGRET har skötts med ömsint hand på (k)ansliet av lånegeneral koll. 1977 Alzen. Inkomna donationer redovisades i Kvacket 6/2001.

LOKALFÖRENINGSVERKSAMHET försiggick även detta år bara i Stockholm, där lokalavdelningen KAJSA höll årsmöte på hundraårsdagen av Carl Barks födelse (27 mars, alltså). Åsa Johansson blev ny ordförande och på övriga styrelsestolar hamnade Greger Nässen, Johan Blixt, Daniel Alzen och Dilman Abu Bakr.

BRÖDERNA DUM la ut sin eminenta Dum-lista på nätet. Kollusorer utan tillgång till Internet kan dock få en papperskopia av sagda försäljningslista.

FRI- OCH VÄLVILLIGA DONATIONER har minskat flera år i rad, och 2001 var inget undantag. Vi tog emot 3 763: 54 utspridda på 142 donationer från 137 kollusorer, varav 19 inte donerat tidigare. Flest antal donationer per kollusor var bara två, vilket fem kollusorer bidrog med. På tredje plats kom koll. 1859 Jan Israelsson med 140 kr. Andraplatsen delades mellan koll:a 569 Mikael Lindström och 885 Thomas Esbjörnsson med 223 kr vardera. Ärets främste donator var koll. 2326 Kjell Langli som gav oss hela 320 kr, uppdelat på två donationer. Tack till dessa och alla andra givmilda gynnare!

EKONOMIN har – som framgår av bokslutet här intill – inte klarat sig helt bra. Underskottet blev drygt 23 000, NAFS(K):s näst sämsta resultat genom tiderna: -23,7 % jämfört med omsättningen (intäkterna). Är 1977–78 var snäppet värre då vi backade med -35 %, fast omsättningen var å andra sidan bara 2 900 kr. NAFS(K) har under sin 25-åriga historia bara redovisat förlust fem gånger. (Se resultatdiagrammet på sista sidan.)

Budgeterade intäkter för 2001 slog fel med nästan 18 000 kr! Försäljningen av kulturgods drog in mindre än beräknat, främst för att den nya upplagan av NK 5 inte blev klar. Detta innebar att vi inte löste upp fonderade 5000 kr. Även kostnaderna avvek från budgeten och blev drygt 6 000 kr högre.

Medlemsavgifterna räcker inte för nuvarande utgivning och arrangemang! Avgifterna täcker bara 51 % av kostnaderna, så det är klart att vår likviditet påverkas på sikt. I fjol minskade likvida medel med drygt 40 000. Vi har kvar 100 000 i kassakistan, men om vi drar av bokförda skulder och fonderingar återstår knappt 9 000 kr. (Jmf diagram över likvida medel på sidan 8.)

Styrelsen föreslår därför en höjning av årsavgifterna med 33% så vi kan få en stabilare intäktsnivå i framtiden. Det var sju år sen vi höjde avgifterna senast, så det borde inte vara så ekonomiskt betungande för medlemmarna. För att ge en bild av hur det framtida läget kan se ut, finns det nu en prognos för 2003 i bokslutet. Där framgår att vi mycket preliminärt räknar med ett litet plus redan nästa år. Om det behövs kan vi revidera prognosen senare i år.