Verksamhetsberättelse för NAFS(K) 2008

ÅRSMÖTET hölls söndagen den 27 april i Kulturhuset i Stockholm i samband med seriefestivalen SPX. 22 kollusorer fanns på plats vid mötets öppnande, och ytterligare tre damp in under mötesförhandlingarnas gång. Dessutom hade fyra medlemmar poströstat. Mötet beslutade att styrelsen skulle bestå av sju kollusorer:

Ordförande: Åsa Warnqvist (2187), Uppsala
Sekreterare: Mats Nilsson (2348), Stockholm
Kassör: Greger Nässén (316), Stockholm
Vice ordförande: Johan Blixt (976), Björkhagen
Övriga ledamöter: Olof Siverbo (694), Axel Purvin (2548) och Erik Bergwall (2553)

Lämnade styrelsen gjorde Per Starbäck (699), Andreas Eldh (2324) och Daniel Wennström (2593). Thomas Eliasson (1682) och Rolf Lindby (507) omvaldes som revisorer. Som valberedare valdes Klaus Dejler (2165), Fredrik af Trampe (2433) och Marja Knut (2525). Sammankallande blev Klaus.

Mötet beslutade att namnge de olika NÅL-lotterierna enligt följande:
NÅL(EN) = NAFS(k):s Årliga Lotteri (Endast Närvarande)
NÅL(ARNA) = Nytt Årligt Lotteri (Alla Registrerade Nationella Ankister)
NÅL(DYNA) = Nyare Årligt Lotteri (De Yngsta NAFS(k)-Adepterna)

STYRELSEMÖTEN hölls vid bara vid ett tillfälle, närmare bestämt den 21 september i Uppsala. Styrelseledamöterna har dock haft ganska tät kontakt via e-post.

1 000 000 000 SEKUNDER! Ja, det fyllde föreningen fredagen den 30 maj klockan 14:37:53. Miljardsekunden firades med läskeblask och tårta på Nya Elementars gymnasium, där föreningen grundades för mer än 30 år sedan. Fjorton glada ankister deltog i firandet.

ANKON tog ett uppehåll under 2008.

HÖSTMÖTET hölls den 8 november i lokalen Åttingen på Reimersholme. Den legendariske valberedaren Per Vedin (446) utsågs till N.Ä.B.B.V.A.L. (Noggrant Ändamålsenligt Bedömer Beredare Vedin Alla Ledamöter) och mottog ett tjusigt diplom, tecknat av Johan Andreasson (557). Erik Starbäck (800) och Olof Siverbo höll frågesporter och Bror Hellman (1382) visade kortfilmer. Erik Wahlund (856) och Linus Starbäck (2782) drogs som vinnare i NÅL(EN) respektive NÅL(DYNA).

LOKALFÖRENINGSVERKSAMHET bedrevs som vanligt enkom i Stockholm. KAJSA höll ett kort årsmöte den 27 april.

NAFS(K)URIREN 38 utkom i ca 800 exemplar i februari 2008. Chefredaktör och an(k)svarig utgivare var Åsa Warnqvist. I redaktionen ingick även Erik Wahlund och Anna-Pia Norman (2689). Numret bestod av 44 sidor och innehöll intressanta bidrag om bland annat Milt Kahl, politisk ankism, komockor och näbbar.

KVACKET kom ut med fem nummer på totalt 28 sidor. Redaktör var Johan Blixt medan Greger Nässén skötte tryckerikontakterna. En behaglig årgång utan höga toppar eller djupa dalar. Längre bidrag från Mats Nilsson, Stefan Diös (314), Andreas K A Eldh, Greger Nässén och Göran Broling (2196) bidrog till att höja nivån.

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET ägnade vi oss åt under seriefestivalen SPX (26–27 april) och Världens längsta bokbord (17 augusti). Vi sålde (k)urirer, delade ut foldrar och svarade på frågor. Besökarna kunde också delta i Mats Nilssons fina frågesporter. Under SPX höll vi dessutom vårt årsmöte (se ovan).

ETT NYTT INFOBLAD trycktes i oktober. Det eleganta bladet, designat av Erik Bergwall, ersatte den folder som vi använt i många år. Egmont skickade ut foldern tillsammans med en av sina Årgångsböcker till ett stort antal prenumeranter. Som motprestation bifogade NAFS(k) en folder från Egmont i ett utskick.

NAFS(K)ANSLIET hade inget bra år. Vi var utan portnycklar i maj och flera månader framåt. Förvaltaren Riksbyggen glömde bort att beställa nya till oss när man gick över till elektroniskt låssystem. I samband med stambyten i huset kom det i augusti en smärre vattenkaskad från vårt handfat som smutsade ner delar av kansliet rejält. Sen bytte man ut rör i kansliet under hela hösten, vilket spred ett lager av betongdamm på allt som inte täcktes över. Som lök på laxen kom ett uppsägningsbrev från HSB Östberga i november. De behövde lokalen själva så vi måste flytta ut den 30 september. Kansliets bemanning sjönk inte så mycket ändå, eftersom Greger tvingades till åtskilliga besök pga stöket med nycklar och hantverkare. Kansliet blev bemannat 22 dagar (upp från 21 året innan) medan antalet besök sjönk från 33 till 25. Greger var på kansliet 20 gånger (upp från 14) med Johan som tvåa (som alltid) med blott fyra besök (ned från 10).

LÅNELAGRET och BRÖDERNA DUM fortsatte sin verksamhet på en behagligt låg nivå. Bröderna återupptog traditionen med mötesförsäljning men i övrigt blev det inte mycket sålt. Det amerikanska kulturgodset flyttades till Dum juniors källare 20 januari så i kansliet finns nu bara koftor och kurirer kvar av försäljningslagret. Lånelagret fick några beställningar men eftersom nästan allt är inplastat för att inte täckas av byggdamm så har verksamheten legat på is sedan maj.

EKONOMIN gav ett rejält underskott, nästan 10000 kr minus. Detta berodde inte på att vi gjorde av med pengar, utan på att vi fortsatte att skriva ner värdet på våra amerikanska tidningar och NAFS(K)urirer. Målet är att i alla fall lagret av NK ska motsvara vad vi kan tjäna in under 2–3 års försäljning. En så stor nedskrivning behöver vi fördela på flera år för att vi ska slippa alltför röda resultatsiffror. För övrigt höll vi budgeten bra. På intäktssidan blev donationerna dubbelt så stora som förväntat. Medlemsutskick, NAFS(K)uriren och övriga kostnader (framför allt vårt nya infoblad) kostade lite mer än budgeterat.

FRI- OCH VÄLVILLIGA DONATIONER kom åter upp på en nivå som vi haft tidigare i flera år. Totalt inflöt 69 donationer (+15 jämfört med i fjol) på totalt 5832,11 kr. Antalet donatorer var 66 varav 6 donerade för första gången nånsin. Den överlägset största donationen på 3133,13 kr fick vi från Jan Israelsson (1859). Hoskestort tack för detta och grattis till topplaceringen i 2008 års donationslista! På andra plats kom Jan Lind (2248) med 380 kr. Tredjeplatsen tog Ted Lundgren (697) med sina 193 kr. Fyra donatorer till bidrog med 100–180 kr vardera, 13 st med 50–80 kr, 24 st med 13–34 kr och 22 st med mindre än 13 kr. Vi tackar alla donatorer för er givmildhet och hoppas att ni och fler fortsätter att stöjda oss monetärt på detta sätt! Alla bidrag, stora som små, är till stor hjälp.

MEDLEMSUTVECKLINGEN är svagt positiv vilket är roligt. Under 2008 fick vi 24 nya kollusorer (2794–2817, +4 jämfört med 2007). Dessutom återkom 6 ex-kollusorer (+6) medan hela 48 (+29) blev avregistrerade. Att det var så många berodde på att 16 ex-kollusorer som borde ha fått sina gråtbrev redan hösten 2007 fick dem först under sommaren 2008. Medlemsantalet 2008-12-31 var 629. Där ingår fyra nya särskilda medlemmar som styrelsen den 21 september 2008 beslutade att bjuda in. Det gäller våra systerföreningar i Norden och Tyskland: Donaldistene i Norge, DDF(R) i Danmark, Ankistit ry. i Finland och D.O.N.A.L.D. i Tyskland. De tackade alla ja kort därefter. Sedan länge har Walt Disney Archives varit särskild medlem. Vi hoppas på utökade kontakter, informationsutbyte och samarbete med alla fem i framtiden!