Kollusor 538 Karl-Erik Lindkvist

Kollusor 538 Karl-Erik Lindkvist
26/7 2004 i San Diego. Johan Blixt bakom kameran.

Västmanlänning. Född 1962. Medlem 1981. Var aktiv i ZEKE.

www.algonet.se/~unigas/kel.html