Verksamhetsberättelse för NAFS(K) 2007

2007 – föreningens trettioförsta verksamhetsår

ÅRSMÖTET hölls den 28 april i Åttingen på Reimersholme i Stockholm. Mötet beslutade att styrelsen skulle bestå av tio kollusorer:

Ordförande: 2187 Åsa Warnqvist, Uppsala
Sekreterare: 2348 Mats Nilsson, Stockholm
Kassör: 316 Greger Nässén, Stockholm
Vice ordförande: 694 Olof Siverbo, Göteborg
Övriga ledamöter: 699 Per Starbäck, 976 Johan Blixt, 2324 Andreas Eldh, 2548 Axel Purvin, 2553 Erik Bergwall och 2593 Daniel Wennström.

Koll:a 1682 Thomas Eliasson och 507 Rolf Lindby omvaldes som revisorer. Som valberedare valdes koll:a 339 Anders Berglund, 2433 Fredrik af Trampe, 2525 Marja Knut och 2165 Klaus Dejler. Sammankallande blev Anders.

Koll. 800 Erik Starbäck väckte ett förslag om att sänka knatteavgiften. Efter diskussion röstades styrelsens förslag på 80 kronor ner. Efter tre nya röstomgångar stod det 12–12 mellan 42 kr och 60 kr. Ordförandens utslagsröst innebar att årsmötet sänkte knatteavgiften till 60 kr. Styrelsens förslag att låta lotteriet NÅL ske bara bland närvarande på höstmötet antogs med 14–10.

Beslutet om vice ordförande under Övriga frågor blev dramatiskt. Efter röstomgång 2 stod det 10–10 mellan Per Starbäck och Olof Siverbo. Slantsingling genomfördes som Olof vann. Mötet visade sig också vara missnöjt med NÅL-beslutet. På förslag från koll. 2417 Stefan Persson beslutades att införa två NÅL till, en för alla medlemmar under året och en för enbart knattar.

STYRELSEMÖTEN hölls vid två tillfällen, närmare bestämt 9 juni och 25 november.

ANKON 2007 hölls den 1–2 september i Harpsund och temat var julen. De närvarande kollusorerna delades in i olika lag som under helgen fick tävla i diverse grenar som gran-huggning med påföljande klädsel av densamma, snöskulptering (i lera på grund av brist på snö), sätta ihop en serie av lösa rutor och förse den med text samt att med en modell-järnväg hämta Farbror Joakims guldpengar från ett angränsande rum dit de tydligen hade fallit ner. Det bjöds också på julbord och naturligtvis besågs Kalle Ankas Jul på TV. Koll. 554 gjorde efter programmet ett uppskattat besök som jultomte. Sammanfattningsvis ett mycket lyckat arrangemang av Per Starbäck med brorsöner och Erik Starbäck!

HÖSTMÖTET hölls den 24 november, liksom året innan i lokalen Åttingen på Reimers-holme. Mötet leddes av koll. 694 Olof Siverbo, eftersom ordföranden koll. 2187 Åsa Warnqvist var ”gift och från-varande”. (Koll. 339 Anders Berglund reste frågan om Olof verkligen var meriterad nog att leda ett möte.) Några beslut som fattades under mötet var att fira att NAFS(K) fyller 1 000 000 000 sekunder den 30 maj 2008, att koll:a 538 Karl-Erik Lindkvist och 1382 Bror Hellman ges i uppdrag att starta ett bloggförsök och att styrelsen ska försöka bjuda in någon lämplig serieskapare eller serieexpert till mötena. Det förrättades även dragning i NÅL, lektes charader och hölls en frågesport om klassisk pocketism, närmare bestämt KAP 1–20, där den regerande pocketmästaren Karl-Erik Lindkvist detroniserades av koll. 2348 Mats Nilsson. De stående inslagen tutfrågesport och auktion på kulturgods hanns också med. Ett litet antal kollusorer återupptog det ankistiska umgänget dagen därpå genom att se filmen Råttatouille.

LOKALFÖRENINGSVERKSAMHET bedrevs i Stockholm men i begränsad omfattning. KAJSA höll ett 20 minuter långt årsmöte den 28 april där den sittande fyrhövdade styrelsen omvaldes. Protokollet har dock ännu inte lyckats slinka med i ett utskick till medlemmarna.

NAFS(K)URIREN kom inte ut under året.

KVACKET kom ut med fyra nummer och 34 sidor. Redaktör var Erik Bergwall med stöd från Greger Nässén och Johan Blixt. Höjdpunkten var det rekordtjocka (20 sidor) jubileumsnumret (nummer 100) med Gregers Kvackethistorik.

SPX Samma helg som NAFS(K):s årsmöte var det även SPX (Small Press Expo) i Kultur-huset. Olof, Per, Johan och Greger satt i NAFS(K):s monter under söndagen och pratade ankism med seriefanzine-makare och sålde ett dussintal NAFS(K)URIRER.

NAFS(K)ANSLIETs bemanning föll från en redan sorgligt låg nivå. Under året sattes ett nytt botten-rekord med bemanning bara 21 dagar (28 dagar 2006) medan antalet besök föll till rekordlåga 33 (51). Flitigast var som vanligt Greger Nässén (14 besök, lägsta noteringen någonsin) och Johan Blixt (10). En ljuspunkt var i alla fall Kansliets dag den 11 juli med cirka sex besökare då vi fick lite sålt också.

LÅNELAGRET och BRÖDERNA DUM: Inte en enda lånelagerbeställning under året och bara en handfull Dumbeställningar!

EKONOMIN visade åter ett mindre underskott. Det berodde inte på förlust i kärnverksamheten utan på att vi på förslag från revisorerna började skriva ner det övervärderade lagret av amerikanska tidningar och NAFS(K)URIREN. På intäkts-sidan var medlemsavgifter, donationer och Dumförsäljningen lägre än budgeterat. Lägre rörelsekostnader än budgeterat hade vi för medlemsutskick (det blev bara fyra även om det första var ovanligt tungt), Bröderna Dum och NAFS(K)URIREN (som tyvärr inte kom ut under året).

Budgeten för 2008 följer i princip årets utfall, dock minskar kansli-kostnaderna eftersom vi tyvärr har sagt upp vårt fina ankistiska telefon-nummer. NK 38 kommer också ut nästa år. Vi fortsätter att skriva ner lagret, vilket kommer att ge ett negativt resultat i flera år framåt om vi inte lyckas få fler medlemmar eller minska rejält på rörelsekostnaderna.

FRI- OCH VÄLVILLIGA DONATIONER sjönk rejält jämfört med tidigare år då vi fick flera stora donationer. Totalt inkom 2513:35 fördelat på 54 donationer från 53 kollusorer (varav 5 premiärdonerade). Tredje största donationen fick vi av koll. 2096 Örjan Furberg med 183 kr. Den nästa största gåvan 318 kr stod koll. 446 Per Vedin för. Mest pengar fick vi av koll. 2248 Jan Lind som bistod med hela 500 kr. Stort tack till era och alla andra donatorer!

MEDLEMSUTVECKLINGEN var något bättre än året innan med 19 nya kollusorer (2775–2793, +4 jämfört med 2006). Inga ex-kollusorer återinträdde (-3) medan 19 (-28) avregistrerades, varav 3 på egen begäran (-2). Medlemsantalet vid årsskiftet var 636 (+2). Årets andra gråtbrev blev dock försenat, så 20–30 personer som inte förnyat efter juli 2007 kommer att avregistreras under 2008 istället.