Kollusor 2553 Erik Bergwall

Kollusor 2553 Erik Bergwall
30 oktober 2004 efter höstmötet hemma hos Greger Nässén. Johan Blixt bakom kameran.

Medlem sedan 2000. Övrig ledamot 2003–08. Kvacketredaktör 2005–07.