Verksamhetsberättelse för NAFS(K) 1995

Årsmötet hölls den 29 april i Medborgarhuset i Stockholm och samlade ett trettiotal kollusorer. Vi beslutade att ändra stadgarna och höjde medlemsavgiften till 90 respektive 60 kronor. Sedan blev det frågesport i allehanda former – bland annat ankistisk Jeopardy under ledning av koll. Mikael Brodersen och hans kumpaner. Efter mötet gick vi på bio och såg Pongo och de 101 dalmatinerna.

Styrelsen fick på årsmötet följande utseende:

Olof Siverbo (694), ordförande, Göteborg
Per Starbäck (699), sekreterare, Uppsala
Greger Nässén (316), kassör, Stockholm
Anders Berglund (339), vice ordförande, Skarpnäck
Stefan Diös (314), övrig, Malmö
Claes Ericsson (585), övrig, Vallentuna
Joakim Gunnarsson (1460), övrig, Herrljunga/Falkenberg

Mattias Hallin (1432) lämnade styrelsen efter två tappra säsonger som sekreterare. Anders Alvin (1679) och Anders Blennå (889) omvaldes till revisorer. Jakob Hallin (1439), Jan Prokopec (1947) och Per Vedin (446) omvaldes som valberedare.

Styrelsemöten har hållits den 18 mars (gamla styrelsen) och 20 september (nya).

NAFS(k)uriren utkom med sitt 25:e nummer, redigerat av koll. Jakob Hallin med god hjälp av Bäverbrodern Mattias. Detta flotta jubileumsnummer - det elegantaste någonsin? - pryddes av en fyrfärgsbild ("Näbbmus") av koll. Lasse Åberg och bjöd på en rad fina Musse Pigg-artiklar. David Gerstein skärskådade gnagarens svartvita filmkarriär, koll. Anders Berglund tittade närmare på Gottfredsons dagstidnings-Musse och koll. Germund Silvegren berättade om Musse i serietidningarnas värld.

ANKON -95 arrangerades i Skummeslövsstrand/Mellbystrand i Halland den 8–9 juli av koll:ä Stefan Diös och Per Sjöblom. Vi letade efter hjortar i skogen och grävde efter rubiner bland korvgubbar och kvinnliga spioner på sandstranden. Både Hallandsposten och Laholms Tidning bevakade den soliga tillställningen, som lockade över tjugo kollusorer från när och fjärran.

Höstmötet hölls den 18 november i Medborgarhuset. Årsmötets stadgeändringar klubbades en andra gång och trädde därmed i kraft. (Ett häfte med de ändrade stadgarna skickades ut i december.) Efter mötesförhandlingarna dekorerades vår (k)urirredaktör Jakob Hallin med B.Ä.V.E.R.-orden - Beredvilligt Ädelt Verkande Eminent Redaktör – och mottog ett elegant diplom signerat Johan Andreasson. Vidare anordnades Tutfrågesport och Melodifestival – den senare vanns av koll. Olof Siverbo med En underbar värld, en längtansfull hyllning till våra sorgligt obefintliga medlemskort. Efter mötet gick vi på bio och såg originalversionen av Pocahontas. "Helt OK" tyckte vissa, "sämsta på länge" enligt andra.

Sedan i höstas finns NAFS(k) på Internet – efter ett hästjobb av koll. 976 Johan Blixt – med adress http://hugo.physchem.kth.se/pages/blixt/nafsk/. Check it out!

En Kalle Anka-utställning med tidningar (bl a några fina ex från 1948–49 utlånade av koll. Berglund), pressurklipp och NAFS(k)urirer, arrangerades i februari av koll. Karl-Erik Lindkvist i Bäckby bibliotek i Västerås.

Lokalföreningsverksamheten var som vanligt koncentrerad till Skåne, där B.A.R.K.S. jobbade vidare med glatt humör men inte lika aktivt som tidigare. Under 1995 anordnades ett årsmöte, en poängpromenad med korvgrillning och ett allmänt möte med föredrag av den eminente koll. Dick Harrison.

Kvacket, vårt notis- och nyhetsblad, utkom med sex nummer - nytt rekord! De två första numren redigerades av koll:a Nässén och Ericsson, innan nye sekreteraren Per Starbäck tog kontrollen över utgivningen. Under året kunde man bland annat läsa om Gladstones tidningar, kommande Disney-filmer och nyutkommen faktalitteratur. Sexan var ett ljusgrönt specialnummer på temat IT/Internet.

Medlemsutvecklingen var inte alldeles lysande under året. Kollusorsskaran växte med endast 38 stycken (koll. 2298–2335) medan 104 personer (som betalt avgift t o m december 1994 resp. juni 1995) fick gråtbrev eftersom de inte förnyade medlemskapet under året. Trots dessa illavarslande fakta skickades en osedvanligt tjusig medlemslista – designad av koll. Jakob Hallin – ut i december.

NAFS(k)ansliet var bemannat under mer än 100 dagar. De flitigaste (k)anslisterna Ericsson, Nässén och Berglund fick hjälp av flera unga förmågor som inte blev bortskrämda av att vika papper, packa utskick, klistra frimärken och sortera brev...

Under två veckor i mars-april arbetade koll:ä Mikael Brodersen och Andreas Göthberg som praoelever på kansliet. Bland annat bringade de ordning i olika NAFS(k)-arkiv. Koll. Daniel Alzén dök upp 3 maj och har hjälpt till de flesta onsdagar sedan dess. Dessutom återvände koll. Johan Blixt, alias Bror Dum jr, från Canada den 16 augusti. Sporadiska arbetsinsatser registrerades i loggboken av bland andra koll:ä Tobias Andersson, Stefan Backlund, Joakim Braun, Klaus Dejler, Oscar Diedrichs, Håkan Hellman, Göran Petersson, Johan Post och Per Vedin.

Lånelagret befann sig i säkert förvar hos lånegeneral Jakob Hallin på Magistratsvägen i Lund. Intresset för lånelagret fick ett uppsving efter sommaren, då Jakobs nya lånelista skickades ut. En stor donation inkom den 13 september från koll. Fredrik Laurell, som skänkte oss sin samling av utländska Disneytidningar. Tack!!

Ekonomin var god, även om vi budgeterade lite för högt. Årets resultat blev drygt 5 000 kr plus - lite bättre än väntat. Medlemsavgifterna gav mindre intäkter än budgeterat, eftersom medlemstillströmningen var dålig (och budgeten var för optimistisk). Kostnaderna för medlemsutskick blev avsevärt högre - vi gjorde två extra Kvacket-utskick. Kostnaderna för NAFS(k)uriren blev däremot lägre än budgeterat då det bara kom ut ett nummer under året.

/Vid tangentbordet ordf. Olof Siverbo (med viss hjälp av kass. Greger Nässén)