Verksamhetsberättelse för NAFS(K) 2002

ÅRSMÖTET hölls den 20 april i Brygghuset, Stockholm. Ett drygt tjog kollusorer deltog kroppsligen i mötet och ytterligare 12 hade poströstat.

Styrelsen bantades från nio personer till sju, närmare bestämt dessa:

Olof Siverbo (694), ordförande, Göteborg
Johan Blixt (976), sekreterare, Björkhagen
Åsa Johansson (2187), vice ordförande, Uppsala
Greger Nässén (316), kassör, Stockholm
Andreas Eldh (2324), övrig, Järfälla
Mats Nilsson (2348), övrig, Stockholm
Per Starbäck (699), övrig, Uppsala

Alla sju satt i styrelsen redan tidigare. Åsa Johansson promoverades från övrig ledamot till vice ordförande, medan övriga sex behöll sina gamla poster. Lämnade styrelsen gjorde den välkände Daniel Alzén (1977) och den närmast legendariske Anders Berglund (339). Daniel avtackades med en tjusig gammal karta över Östberga, där föreningens kansli är beläget. Anders missade mötet och fick därmed vänta på sin avtackning.

Thomas Eliasson (1682) och Rolf Lindby (507) fick förnyat förtroende som revisorer. I valberedningen hamnade den nyss avgångne styrelseledamoten Anders Berglund tillsammans med den beprövade Gustaf Sterner (1759) och den relikförklarade Per Vedin (446).

STYRELSEMÖTEN har hållits den 13 mars (gamla styrelsen) och 2 oktober (nya).

ANKON 2002 hölls i Uppsala 27 juli och lockade ett dussin deltagare. Bakom arrangemanget stod VVVP (Världens värsta vargpack) och Banditklubben, alias Åsa Johansson och Per Starbäck, och temat var vargar och grisar. Huvudattraktionen var en omfattande tävling med delmoment som tipspromenad och grisjakt. Vinnare blev ett lag bestående av Karl-Erik Lindkvist (538) och Johan Viklund (2537), vilka fick en äkta grisenin i pris.

HÖSTMÖTET hölls under succéartade former den 23 november i Brygghuset, Stockholm. Vi hade besök av filmforskaren Gunilla Muhr (2355), som intervjuades av den eminente Peter Nyrén (452) om sin forskning rörande Disneys Silly Symphony-filmer. Vi tittade också på en rad av dessa kortfilmer på DVD. Anders Berglund, som lämnade styrelsen vid årsmötet efter lång och trogen tjänst, avtackades med diplom och medalj och utnämndes till B.O.L.I.V.A.R. — Bergfast, Ovältbar Ledarhund Inom Vår Ankistiska Rörelse. Det tjusiga diplomet var tecknat av Johan Andreasson (557). Dragningen i NÅL — NAFS(k):s Årliga Lotteri — vanns av Hans Johansson (399).

MEDLEMSUTVECKLINGEN ser inte lovande ut. Antalet nya kollusorer (2652–2680) har halverats (−29 jämfört med 2001). +29 är det lägsta antalet nytillkomna under ett verksamhetsår sedan 1977! 4 ex-kollusorer (−3) återinträdde efter minst ett halvårs frånvaro. Så många som 82 kollusorer (+35) avregistrerades pga obetald avgift eller på egen begäran. Medlemsantalet vid årets slut var 726. En ny medlemslista skickades ut i juni!

NAFS(k)uriren utkom i oktober med sitt eminenta 33:e nummer, sammanställt av Johan Blixt och Åsa Johansson. Per-Erik Malmström (2370) porträtterade Kalletecknaren William Van Horn, Joakim Gunnarsson (1460) presenterade två böcker om Disneyanimation, Göran Broling (2196) berättade om sina möten med Frank Thomas och Ollie Johnson. Slutligen tittade redaktör Johansson närmare på kopplingarna mellan de båda mästerdetektiverna Basil Mus och Sherlock Holmes.

KVACKET kom ut med fem nummer som traditionen bjuder. Omfångsmässigt var det ett mycket gott år med hela 37 sidor — näst bästa noteringen i Kvackets nu artonåriga historia. Anders Christian Sivebæk (2480) skrev om fastan, våren och föreningslivet medan Axel Purvin (2548) fortsatte sin genomgång av Kalle Anka & C:o-utgivningen. Redaktör Åsa skrev mest om film och tv men även om nya Disneyböcker, medan medredaktör Johan Blixt mest ägnade sig åt layout.

NAFS(K)ANSLIET noterade sin sämsta siffra någonsin vad gäller bemanningen. Bara 171 besök, vilket är en nergång med 25 procent från året före. Kansliet var trots detta bemannat 34 onsdagar och 48 andra dagar, så bottennoteringen är kanske ett sundhetstecken? Flitigaste kanslisterna var som vanligt Greger Nässén, Johan Blixt och lånelagergeneral Daniel Alzén. Per Vedin visade sig inte på kansliet en enda gång och bröt därmed en tolvårig svit. Greger, Johan, Anders Berglund och Claes Ericsson (585) vidmakthöll däremot sina sviter — de har besökt kansliet minst en gång varje år sedan kansliets loggbok infördes 1984.

LOKALFÖRENINGSVERKSAMHET bedrevs endast i Stockholm, och knappt där heller. Lokalavdelningen KAJSA höll årsmöte den 20 april i Brygghuset, en stund före motsvarande möte i mosterföreningen NAFS(k). Åsa Johansson (2187) valdes till ordförande, Dilman Abu Bakr (2300) till sekreterare och Andreas Eldh (2324) till kassör. I övrigt har just ingenting hänt i KAJSA.

BRÖDERNA DUM var minst sagt passiva under året. Två små annonser i Kvacket var allt de lyckades prestera vilket ledde till att främst baknummerförsäljningen av NAFS(k)uriren (NK) formligen kollapsade. Ett dussin sålda tidningar var ungefär tio procent av den vanliga försäljningen! I övrigt gick försäljningen förvånansvärt bra beroende på att ett antal rika knösar hittat Dumlistan på webben.

EKONOMIN var även detta år i obalans, vilket syns i bokslutet här intill. Underskottet blev drygt 18 000. De vid årsmötet höjda medlemsavgifterna hann bara delvis ge effekt, och medlemstillströmningen mattades av betydligt. Dessutom fick vi inte ut den nya upplagan av NK 5 (Barksindexet) som skulle ha höjt intäkterna rejält genom försäljning och fondupplösning. En borttagen sida om baknummer i NK gjorde också sitt (se ovan). Under 2003 kommer de höjda medlemsavgifterna ge fullt utfall, men prognosen är försiktig när det gäller medlemsutvecklingen. Vi siktar ändå på nollresultat.

FRI- OCH VÄLVILLIGA DONATIONER av pengar ökade lite jämfört med år 2000, mycket pga ökad avrundningseffekt uppåt från nya medlemsavgifter. Totalt fick vi in 3898:95 fördelat på 116 donationer från 115 kollusorer, varav 16 bidrog för första gången. Alla kollusorer utom en donerade alltså vid ett tillfälle. Årets öresdonationer inkom från Roger Lindström (721) med 13 öre, och Ola Brandborn (2556) med 24 öre.

På tredje plats i donationsligan 2002 kom Michael Lindholm (2514) med 120 kr. Andraplatsen intogs av Thomas Esbjörnsson (885) med 280 kr. Förstaplatsen blev delad mellan Jan Lind (2248) och Kjell Langli (2326) som båda avrundade sin avgift uppåt med 380 kr. Varmt tack för alla små och stora pengabidrag!