Verksamhetsberättelse för NAFS(k) 1992

Årsmötet gick av stapeln den 25 april Medborgarhusets stora hörsal. Endast två dussin kollusorer orkade släpa sig till mötet som började redan vid 11-snåret! Mötet måste sägas vara ett av de stillsammare både vad det gäller själva mötesförhandlingarna och de övriga mötes-aktiviteterna

Styrelsen blev densamma som 1991, nämligen:
Olof Siverbo (694), ordförande, Göteborg
976 Johan Blixt (976), sekreterare, Farsta
Gustaf Sterner (1759), vice ordförande, Bromma
Greger Nässén (316), kassör, Stockholm
Anders Berglund (339), övrig, Enskede
Stefan Diös (314), övrig, Malmö
Claes Ericsson (585), övrig, Vallentuna
Per Starbäck (699), övrig, Uppsala

Ankon -92 arrangerades av Simon Sahlberg (1810) på Ähle gård i Västergötland och var så eminent som bara en ankistisk kongress kan vara.

Medlemsutvecklingen Under året tillkom kollusorerna 1962–2050 vilket innebar att medlemsantalet är drygt 700.

Kvacket utkom med fyra nummer under året. Precis som året innan gjorde Bröderna Dum de två första (korta och existensiella) och Greger de två sista (långt och ännu längre). Nummer fyra blev till slut blev hela 12 sidor långt vilket naturligtvis är rekord.

Kuriren nummer 22 kom lagom till sommaren och innehöll artiklar om översättare och översättningar och Donald Duck Finds Pirate Gold som fyllde 50 år. Med fanns även en Skvallerspalten special som helt och hållet handlade om Anders Berglunds bröllop! Det hela var som vanligt förtjänstfullt redigerat av Bröderna Bäver: Mattias (1432) och Jacob (1439) Hallin.

Höstmötet utspelade sig en kall lördag i november inför ett trettiotal glada kollusorer. Åtskilliga av dem hade dagen innan varit och sett premiären av Skönheten och Odjuret och denna omskrivna och Oscarsbelönade film fick därför bilda tema för mötet. Mötets höjdpunkt var annars utauktionerandet av kollusorerna Bud Graces (1862) och Don Rosas (1861) vackra original-teckningar. Auktionen leddes som sig bör av Anders Berglund och tack vare de rika och köpgalna kollusorerna behöver varken Bud eller Don bekymra sig om medlemsavgiften de närmaste åren. Ett annat uppskattat inslag var Olof Siverbos ankistiska version av Jeopardy som Stefan Diös lyckades vinna trots att han inte kunde sitt eget namn!

Ekonomin är som vanligt god, om nu bara kuvert och osäljbara Manning-tidningar gick att använda som betalningsmedel skulle hela styrelsen kunna åka jorden runt flera varv.

SerieExpo-92 ägde rum 30 oktober–1 november med Don Rosa som tung ankistisk gäst. Don höll föredrag om sitt projekt där han i tio serier ska skildra farbror Joakims liv och leverne (några delar är redan publicerade). NAFS(k)s monter var välbesökt och vi sålde många (k)urirer och fick flera nya medlemmar.

Kvitt eller dubbelt junior var inte intresserat av att ha med Simon Sahlberg eller Jan Prokopec (1947) eftersom det valda ämnet Kalle Anka inte ansågs tillräckligt intressant för TV-publiken!

Svenska Dagbladet var och intervjuade fyra glada ankister på kansliet vilket resulterade i ett mycket trevligt inslag (med stor färgbild) i Gajden den 23 december.

Kansliet var som vanligt bemannat de flesta onsdagarna och en hel del dagar i övrigt. I den fina logg-boken finns det noteringar för inte mindre än 93 dagar! Kärntruppen utgörs av Greger, Johan, Claes, Gustaf och Anders.