Bokmässan 2024

Plats: Bokmässan

Tid: –29 september 2024 (om 2 månader)

Fredag till söndag finns Kari Korhonen i Story House Egmonts monter (B 08:40) där han träffar fans och signerar Farbror Joakims krönikor.

Han kommer även intervjuas på scen av koll. Joakim Gunnarsson på Bokmässans Serie- och fantastikscen.

Se KalleAnka.se om detta!