Kollusor 538

Kollusor 538 Karl-Erik Lindkvist har snattrat följande: