Protokoll för Höstmöte 2017

Plats: Åttingen Karta

Tid:

Deltagare: 538 Karl-Erik Lindkvist, 2936 Hampus Johansson (5 till syns om du loggar in)

En del av dessa handlingar till mötet kan kräva inloggning:

Protokoll från allmänt möte i NAFS(k) den 28 oktober 2017 (s.k. höstmöte)

Plats: Åttingen, Reimersholmsgatan 45 i Stockholm

0,5. Mötets öppnande
Sandaldunket förkunnade att den ärorika föreningens höstmöte inletts. (kl. 13:13)

1. Kontroll av närvarande och poströstande medlemmars rösträtt
Samtliga närvarande visade sig vara tillstädes och beräknades till en början till 19 pers. Sju hade poströstat. 13:20 anlände dock tvenne kollusorer till (trenne om man räknar med koll. 2417 Stefan Persson som också kom ungefär då) och antalet närvarande höjdes. En hade dock ej betalt medlemsavgift och var därmed ej röstberättigad, men denna fadäs åtgärdades omgående genom kontant betalning. Vid denna punkt konstaterades också att Egmont använder manuell packning, och sedan kom koll. 976 Johan Blixt, varmed antalet närvarande steg till cirka 23.

2. Val av mötesordförande, protokollförare, justerare och rösträknare
Vid val av presidium utföll resultatet som följer:
Ordförande: koll. 2348 Mats Nilsson.
Protokollförare: koll. 2867 Andreas Eriksson.
Justeringspersoner tillika rösträknare: koll:r Stefan Persson och 2689 Anna-Pia Norman Wahlund.
Här nämndes även att en del inte vill ha posten hemskickad, hur nu det kom saken vid.

3. Beslut om mötets beslutsmässighet
Mötet röstade fram sig självt som beslutsmässigt. Här passade man också på att dela ut dagordningen till eftersläntrarna.

4. Fastställande av mötesordning
Mötesordningen ställdes fast.

5. Proposition om stadgeändring
Här inleddes mötets huvudfråga, som var en proposition om en stadgeändring som ansågs nödvändig eftersom vi har en fast sekreterarpost. Förslaget löd som följer:

Styrelsen föreslår att Paragraf 5.6.2, punkt 13, ändras från
"13. Val av minst tre övriga styrelseledamöter"
till
"13. Val av minst två övriga styrelseledamöter"
samt att Paragraf 6.2 ändras från
"Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör och minst tre övriga ledamöter."
till
"Styrelsen ska bestå av ordförande, sekreterare, kassör och minst två övriga ledamöter."

Koll. 1382 Bror Hellman hävdade att om vi inte ändrar det här, så kommer Knase automatiskt att bli sekreterare. Ordföranden sade då att det har väl redan hänt, varvid sittande sekreterare fnös förnärmat. Hur som haver kunde konstateras att det hade blivit fel i stadgarna, men att vi inte skulle nämna vems felet var. 22 av 23 närvarande samt alla sju poströstande stödde förslaget.

6. Eventuella motioner
Inga.

7. Övriga frågor.

a. Don Rosas Stockholmsbesök
Den 20-22 november i år kommer koll. 1861 Don Rosa att besöka Sveriges huvudstad, vilket han inte gjort på flera år. (koll. 800 Erik Starbäck anländer.) Måndag till onsdag kommer han att återfinnas i Bergrummet för signering. På måndagen kommer även att hållas en så kallad Q&A (Questions and Answers = frågor och svar), där den världsberömde koll. 314 Stefan Diös (ännu ej anländ) förmodligen kommer att fungera som någon form av bihang, tror ordföranden. På tisdagen kommer Rosa eventuellt även att befinna sig på Serieteket i Kulturhuset. Vi hoppas få äta middag med honom någon av dessa kvällar. Församlingen fick rösta om vilken dag vi skulle satsa på och utfallet blev sålunda:
Måndag: 4; tisdag: 2; onsdag: 0

b. Nästa årsmöte
Nästa årsmöte kommer förmodligen att hållas den 21 april 2018, då NAFS(K):s 500:e månad inleds, men april är inte den 500:e månaden. Vi grundades en udda månad, och då kan inte den 500:e vara en jämn månad.

c. På tal om siffror
Hur det nu var, så kom primtal på tal, och vi beslöt att undersöka vilka kollusorer som hade ett primtal som medlemsnummer. "Primtalens fördelning inom kollusorsskaran", som koll. 316 Greger Nässén så fint uttryckte det. Och jodå, det framkom att ett antal av de närvarande var primmedlemmar. Någon (förmodligen koll. 339 Anders Berglund) föreslog att någon av de närvarande primmedlemmarna skulle hålla ett primtal.
Koll. 2579 Svante Nevéus: "Kvack!"
Berglund: "Prima talat!"

d. En riktig skrapa
Koll. 2934 Oscar Bergstrand föreslog att vi skulle kunna ta fram ritningar till von Anka-skrapan (liknande de ritningar Don Rosa gjort till pengabingen) och publicera i Kuriren. Intressant, tyckte någon. Koll. 2324 Andreas KA Eldh (ej närvarande) är en erkänd legobyggare och skulle kunna uppföra höghuset i lego.

e. Kroniska bekymmer
Anders Berglund undrade hur det skulle gå med farbror Joakims pengar när vi går mot ett kontantlöst samhälle. Oscar föreslog att Joakim kan dyka i bankkort, för att det är billigare än mobiltelefoner. I vilket fall kunde de flesta av oss enas om en sak: ANVÄND KONTANTER!

f. Filmfronten
Frågan väcktes om vilka nya Disney-filmer som skulle komma, och vår filmexpert koll. Bror Hellman, som kan allt om film, fick googla fram detta. (Någonstans här anlände Stefan Diös.) Strax uppdagades att en ny Pixar-film som heter Coco strax har premiär, samt att en hutlös massa Stjärnornas krig-filmer är på G inom de närmsta åren. Filmdiskussionen spann vidare, tills Bror hävdade att Fantasia inte är en Musse Pigg-film, varpå samtalet stagnerade.

g. Förlagsskvaller
Diös var lite stressad för att de har byggt om bussarna, men skulle ändå försöka åstadkomma en fullgod redogörelse för vad Egmont har för utgivningsplaner för tillfället. Han började med att meddela att i nyutgåvan av boken Farbror Joakims liv fanns en massa fel som de inte hade beställt (jämte beställda fel förstås). En ny upplaga produceras och är förhoppningsvis klar till Don Rosas novemberbesök. Vill man byta ut sin felaktiga bok går det bra. Vad gäller tidningen Kalle Anka Extra, så har Diös fått välja utfyllnadsserier till den det här året, vilket är kul, och har varit populärt inom en begränsad krets. Märks detta på försäljningen? Nej. Nästa år är det dock slut på Don Rosa-serier och tidningen måste fyllas med något annat. Kanske Carl Barks långa serier, men detta är långt ifrån bestämt.

h. Erik Starbäcks besvikelse
Koll. Erik Starbäck: "Jag fick härförleden en så oemotståndlig lust att läsa Jag farbror Joakim igen, men den stod inte att finna. Då kom jag på att det inte var jag som hade den utan min bror. Dock sökte jag på Ebay och upptäckte till min förtjusning att det gick att köpa exemplar för 25 spänn. Sagt och gjort, jag beställer ett, men får en vanlig blaska i brevlådan."
Diös: "Det var en bilaga som kom för några år sen. Jag var tveksam till idén."

8. Avslut med sandaldunk. (kl. 14:40)

Vid protokollet

________________________
Andreas Eriksson

Justerat

________________________ ________________________
Anna-Pia Norman Wahlund Stefan Persson