Vårmöten

I början hölls NAFS(k):s årsmöten på hösten, och då låg ett större allmänt möte på våren, det så kallade Vårmötet.

Sedan årsmötet 1986 har istället årsmötena legat på våren och istället blev det höstmöten där det förut varit årsmöten.

Här är hela listan över vårmöten:

Det finns en annan förteckning över allmänna möten som visar en del ytterligare information.