Årsmöten

Det finns under en övergångsperiod två uppsättningar sidor om NAFS(k)-möten. En del information finns bara på de andra om Ankon, årsmöten och övriga möten.