Höstmöten

Från början hölls NAFS(k):s årsmöten på hösten, men när det flyttades till våren så ersattes det med allmänna möten på hösten, höstmöten.

Senaste höstmötet var Höstmöte 2021 och nästa planerade är Höstmöte 2022. Här är hela listan:

Det finns en annan förteckning över allmänna möten som visar en del ytterligare information.