Höstmöten

Från början hölls NAFS(k):s årsmöten på hösten, men när det flyttades till våren så ersattes det med allmänna möten på hösten, höstmöten.

Senaste höstmötet var Höstmöte 2023. Här är hela listan:

Det finns en annan förteckning över allmänna möten som visar en del ytterligare information.