Höstmöte 1996

Plats: Medborgarhuset

Tid:

Deltagare: 699 Per Starbäck