Höstmöte 2011

Plats: Åttingen

Tid:

Läs om mötet i Kvacket.