Höstmöte 1992

Plats: Medborgarhuset

Tid:

Deltagare: 699 Per Starbäck (2 till syns om du loggar in)