Höstmöte 1990

Plats: Medborgarhuset

Tid:

Deltagare: 699 Per Starbäck