Höstmöte 2004

Plats: Brygghuset

Tid:

Deltagare: 699 Per Starbäck