Höstmöte 1994

Plats: Medborgarhuset

Tid:

Deltagare: 699 Per Starbäck

Höstmöte 1994

Olof Siverbo längst till höger och Per Starbäck sittandes på bordet.