Höstmöte 2015

Plats: Åttingen Karta

Tid:

Deltagare: 699 Per Starbäck (4 till syns om du loggar in)

En del av dessa handlingar till mötet kan kräva inloggning:

Protokoll

Vid mötet spikades bland annat ett par stadgeändringar och det diskuterades NAFS(K)nappar och år med 53 veckor. Vi tävlade i att svara på vad som saknades i serierutor, och efter mötet gick vi på senaste Pixar-filmen Insidan ut.

Vad saknas?