Protokoll för Årsmöte 1988

Plats: Medborgarhuset

Tid:

Deltagare: 699 Per Starbäck (2 till syns om du loggar in)

gällande föreningen NAFS(k):s elfte årsmöte, hållet den 26 mars 1988, kl. 14:14 och ett tag framöver i Stockholm, i Medborgarhusets Lilla hörsal.

 1. Öppnande. Föreningens alltmer lysande ordförande lät öppna mötet. Klockan var då 14:14, ankeborgstid.

 2. Mötesval. De uppmötta massorna valde Olof Siverbo till ordförande för mötet, Anders Berglund till dess sekreterare och Thomas Olsson respektive Stefan Diös till justerare. Alla dessa var närvarande.

 3. Kontroll av mötets lagrättiga kungörande. Det var OK. Dagordningen också.

 4. Rösträtt? Många av de närvarande visade sig ha rösträtt. Dessa hade vid inträdet blivit försedda med särskilda lappar. En herre utan lapp, men med stark stämma, ropade på vandaler. Är inte de utdöda?

 5. Verksamhet. Förutom det som alla kunnat läsa i den utskickade verksamhetsberättelsen fick mötets öra några färska grodor direktlevererade från diverse representanters munnar:

  K.N.A.T.T.A.R.N.A.:s Erik Starbäck meddelade således att deras huvuduppgift just nu var att göra av med sina pengar. LUKAS’ Lars Petrus skulle ha berättat något, men han orkade inte. MAGICA:s ombud Olof Siverbo (lätt att förväxla med NAFS(k):s ordförande) lät förstå att sällskapet ännu fanns, men att de inte talade om det för någon. KAJSA och Peter Nyrén fjädrade sig med att de minsann höll en massa stora fina möten, t ex det här! ZEKE gjorde också en hel del, fast på riktigt, sa Tobias Andersson och K-E Lindkvist, skinande som två solar. BARKS gör nog också en massa, trodde hitreste galjonsfiguren S. Diös.

  Efter denna lysande kavalkad hade någon mage att undra ’varför det inte varit mer verksamhet’. Styrelsen lät indignationen frusta ur stumma munnar, och slapp på så vis besvara frågan.

  På ekonomisidan fick kassör Nässén stå till svars för att det gått så himla bra. Ja, det blev ju väldigt mycket plus, tvekade han fram. Har du badat i slantarna? frågades. Skamsen måste Nässén tillstå att han inte gjort det, men fick inför häpna och chockerade medlemmar lova att göra ett försök under nästa år. Bokslutet visade ett nettoresultat på 4000, men brutto var det 23000 att plumsa i. För övrigt undrade en person i salongen som kallade sig för Nicklas Sjögren en del om diverse småposter. Frågorna fick de svar de förtjänade. Till sist sa styrelsen lite om budgeten för 1988 också.

 6. Revision. Revisornas berättelse, lika spännande som Kalle Ankas julaftonsprogram varje år, föredrogs per telefax (nästan).

 7. Ansvarsfrihet? Det var meningen att årsmötet här skulle fastställa periodens resultat- och balansräkning, samt beviljastyrelsen full och tacksam ansvarsfrihet, och så skedde.

 8. Sju i styrelsen? Ja.

 9. Ordförandeval. Den gloriöse Olof Siverbo valdes om för än ett år. Siverbo såg nöjd ut.

 10. OrdfOrande II. Till allmän överraskning fortsatte mötet direkt med att välja också Greger Nässen till ordförande! Ett ögonblick av kallsvettigt kaos rådde innan den förnumstige ordföranden bestämde att han sagt fel och lät mötet i stället välja om Greger som kassör.

 11. Sekreterare. Ingen ville ha Anders Berglund till ordförande. Han fick i stället mötets oreserverade, ja jag dristar mig gärna att skriva ovationsartade, stöd att fortsätta som sekreterare.

 12. Övriga. Fyra att välja av fem nominerade i år igen. Infernaliskt!

  976 Johan Blixt [59] (Bror Dum Jr.) hotade prenumeranterna med sämre service om han inte blev vald, så det blev han.
  Stefan Diös [57] lovade fortsätta hålla ordning på föreningen, som han ju äger. Det gick mötet också på.
  Per Starbäck [52] kastade ut påskägg under stridsropet Rösta på mig! Så låga tricks betalar sig förstås inte hos mogna väljare, men här gick det utmärkt!
  Hans Sjöberg [41] antydde något om filmvisning, och mer behövdes inte för att få honom återvald också.

  Årets nye kandidat, Bengt Liljas, blev alltså utan plats på parnassen. Rösträknare T. Andersson fick dock med sitt negativa räknesystem fram att han bara fått 30 icke-röster (=36 röster), och att det bara var fem från Sjöburk!

 13. Revisorer. Hans Thelin och Anders Blennå blev som vanligt omvalda.

 14. Andra val. Årsmötet bekräftade Johan Blixts status som vice ordförande. Valberedningen – Per Vedin (sammankallande), Claes Ericsson (Br. Dum Sr.), Peter Nyrén (Uncle Wombat) och Tobias Andersson – valdes om i sin helhet.

 15. Medlemsavgift. Årsmötet beslöt att hålla såväl årsavgiften (50 kr/år; knattar, högst 18 år gamla, 35 kr/år) som livstidsavgiften (671 kr/liv) oförändrade.

 16. Teckna firma. Beslöts även att låta föreningens ordförande, kassör och sekreterare var för sig få rätt att teckna NAFS(k):s firma under tiden fram till nästa årsmöte.

 17. Motion. Fredrik Ekmans motion bifölls av årsmötet (trots att en känd anksläktforskare från Karlstad uttryckte någon slags invändning mot något som ingen längre minns vad det var), och därmed är det beslutat att den 9 juni nu är gill som allmän kvackdag.

 18. Övriga frågor.
  1. Lennart Rosqvist tyckte per brev att NAFS(k)ommissionen inte borde läggas ned. A. Berglund sa att det berodde helt på om någon annan ville ta över.

  2. Peter Nyrén undrade vad som hänt med Blekenbergfonden. Fondrepresentant Berglund förklarade att fonden just nu led brist på medel den aldrig haft.

  3. En videoarkivarie efterlystes. Samtalet spårade så in på Duck Tales varom Ted Berntoft och Anders Wass yttrade sig. Larviga röster sa Ted. Jag fixar allt sa Wass.

  4. Roger NilsfeIt ville ha filmindex i (k)uriren. Red. Nyrén svarade att det var redaktionens ambition. En del tips på böcker att leta i gavs också.

  5. Plötsligt reste sig Per Starbäck och initierade SMINK-fonden! SMINK står för Staffar Moberg I Nafs(K) /Uff!/ och Starbäck lade grundplåten: 13 kr. Hur ska detta sluta? undrade många; särskilt kanske koll. Sjögren.

 19. Avslutande. En lite tröttare ordförande tyckte att det nog var lagom att sIuta där. Klockan, vilken som helst, var då 15:48.