Årsmöte 2020

Plats: Åttingen Karta samt online

Tid:

Deltagare: 538 Karl-Erik Lindkvist, 699 Per Starbäck @, 2936 Hampus Johansson @

(@ indikerar deltagande online.)

(8 till syns om du loggar in)

En del av dessa handlingar till mötet kan kräva inloggning:

Protokoll

Vid detta möte valdes en ny styrelse där Marina Johansson lämnade styrelsen och Anna-Pia Norman Wahlund gick in i styrelsen.

Dessutom höjdes medlemsavgifterna. De nya avgifterna kommer att börja gälla från den 1 juli 2020.

Fysiskt eller Zoom

Vid detta möte gick det att delta fysiskt på plats eller på distans med videokonferenssystemet Zoom.

De medlemmar som ville delta fysiskt på plats ombads att först läsa dessa särskilda överväganden och riktlinjer:

Från styrelsen angående covid-19

Allmänna överväganden

Årsmötet på plats

Styrelsens riskbedömning och riskreducerande åtgärder leder till följande restriktioner för årsmöteslokalen Åttingen:

Till medlemmar inför årsmötet

Alla punkter nedan gäller för medlemmar som är intresserade av att delta på NAFS(k):s årsmöte:

 1. Ta del av aktuella direktiv och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, regeringen och andra aktörer (t. ex. trafikföretag) om hur du skyddar dig från att bli smittad och undviker att smitta andra. Den 1 april 2020 publicerade FHM nya bindande råd om att hålla avstånd och ta personligt ansvar.
 2. Om du har luftvägssymtom som snuva och hosta eller feber ska du stanna hemma. Om du är pigg nog att delta på årsmötet, kan du göra det på distans (se nedan) eller med poströstning.
 3. Äldre medlemmar (70+ år) och medlemmar med samhällsviktiga arbeten (t. ex. från vård och omsorg) avråder vi från att komma till lokalen. Om du vill delta på årsmötet, gör det på distans eller med poströstning.
 4. Medlemmar i utlandet avråder vi från att besöka årsmötet. Om du vill delta på årsmötet, gör det på distans (se nedan) eller med poströstning.
 5. Vi kommer att använda videokonferensappen Zoom så att intresserade medlemmar kan delta på distans. (Se ovan!)
 6. Medlemmar kan enligt stadgarna poströsta på de flesta punkterna på mötesordningen, och även lämna egna förslag på några punkter via poströsten om årsmötet röstar ner liggande förslag. Du kan även lämna inlägg och synpunkter till årsmötet via mejl eller post. Instruktioner för poströstning står på poströstningsblanketten.
 7. Om du efter moget övervägande anser att du kan delta på plats i Åttingen på årsmötet så logga in så att du kan markera att du tänker närvara eller mejla kansli@nafsk.se och meddela att du vill närvara. Vi behöver få veta hur många som kommer, eftersom det finns en praktisk gräns på 15–20 personer som ryms i lokalen utan att vi kommer för nära varandra. Om vi ser att det blir för många föranmälda, får vi kontakta er och föreslå att några deltar på distans.

  Med kvackande hälsningar
  Styrelsen för NAFS(k)