Verksamhetsberättelse för NAFS(K) 1994

Årsmötet hölls den 23 april i Medborgarhuset, Stockholm, och samlade 39 kollusorer, tre observatörer samt fyra bildäck, ljudligt inrullade av koll. Erik Starbäck. Vi mötesförhandlade, lyssnade på information från ordförande Siverbo, tävlade i frågesport och röstade om Barks’ bästa serie.

Styrelsen bantades på förslag från valberedningen från åtta personer till sju. Följande figurer fick förnyat förtroende på årsmötet:
Olof Siverbo (694), ordförande, Göteborg
Mattias Hallin (1432), sekreterare, Lund
Per Starbäck (699), vice ordförande, Uppsala
Greger Nässén (316), kassör, Stockholm
Anders Berglund (339), övrig, Skarpnäck
Stefan Diös (314), övrig, Malmö/Las Vegas
Claes Ericsson (585), övrig, Vallentuna

Förre styrelseledamoten Gustaf Sterner (1759) stod i begrepp att fly till Paris och var inte upptagen på valberedningens lista. Anders Alvin (1679) och Anders Blennå (889) omvaldes till revisorer. Jakob Hallin (1439) och Per Vedin (446) omvaldes som valberedare, tillsammans med nyvalde Jan Prokopec (1947).

Styrelsemöten har hållits den 19 januari, 20 mars och 7 september.

Kalle Anka fyllde 60 år den 9 juni, vilket uppmärksammades av flera media. Några ankister utmärkte sig i samband med den här märkesdagen. Koll. Stefan Diös blev till exempel intervjuad i Gomorron Sverige, och han framträdde också i ett antal radio-kanaler. En delegation från skånska B.A.R.K.S. åkte över till Tivoli i Köpen-hamn och deltog i det officiella födelsedagsfirandet för Kalle den 11 juni. De fick bland annat se Carl Barks vinka livs levande på scenen. När firandet var över fick patrullen en trevlig prat-stund med Byron Erickson (redaktör på Egmont) och serie-tecknarna Vicar, Marco Rota (Kalle Anka) och José Tello (Musse Pigg).

Carl Barks gästade NAFS(k) den 19 juni. Omkring 160 kollusorer och serie-främ-jare deltog i mötet, superbt ordnat av den oslagbare Greger Nässén. Den oför-glöm-liga tillställningen (som inkluderade feta föredrag av koll. Magnus Knutsson och ordförande Siverbo) finns noga redovisad i Bild & Bubbla 5–6/94, som distri­bue­rades till alla kollusorer i december. En fyllig sak som mättade vår hunger efter en ny NAFS(k)urir i flera dagar. Tack för gott samarbete till SeF-basen Daniel Atter-bom samt Dick Brobeck med flera på Egmont-förlaget som bjöd hit Carl Barks!

ANKON -94 hade formen av en Björnbusekongress, anordnad av koll. Siverbo i samarbete med Svenska Björnbuseförbundet, Tjuv-, intjacks- och tjallare-fonden samt AB Björntjänst. Kongressen hölls i Björnäs, norra Bohuslän, och samlade fler än tjugo maskerade kollusorer i röda tröjor. Bland aktiviteterna märktes bov-pro-menad, korvgrillning, fotboll och charader, samt ett märkligt parti nattkrocket i skenet från familjen Starbäcks bil.

SerieExpo -94 hölls den 4–6 november på Stockholmsmässan i Älvsjö. NAFS(k) hade liksom tidigare år fått tillgång till en egen monter (tack till koll. Thoresen på Serieservice!), där vi visade upp oss, värvade medlemmar och sålde (K)urirer. Ibland satt koll. Don Rosa i montern och ritade teckningar till alla som ville ha. Helgen före gästade han Bok- & biblioteksmässan i Göteborg, där han deltog i en paneldebatt med celebriteter som Sture Hegerfors och Stefan Diös.

Höstmötet hölls den 19 november i Medborgarhuset. Ett 30-tal kollusorer deltog i mötet och fick lyssna till ordförandens nyhetsbulletiner och tävla i kollektiv tut-frågesport. Som en extra attraktion sålde Bröderna Dum färska NAFS(k)nappar (upplaga 5). Efter mötet såg vi originalversionen av The Lion King på biografen Skandia. En film som alla verkade mycket nöjda med.

Medlemsutvecklingen är inte kartlagd i detalj, men den har varit ovanligt god under året. Den 1 januari 1994 var vi ungefär 780 medlemmar och den nivån bibehölls ett halvår senare. Vid årsskiftet 1994/95 hade medlemsantalet ökat till drygt 840, varav 62 var livstidskollusorer. Under året tillkom 138 nya kollusorer med nummer 2160–2297.

NAFS(k)uriren utkom med sitt 24:e nummer, eminent ihopsatt av Bäverbröderna Hallin i Lund. Bland artiklarna märktes en studie i andra världs-krigets Disneyserier, signerad koll. Germund Silvegren, och en artikel om AB Björnligan av koll. Benni Bødker Nielsen. Nu väntar vi på 25:an!

Kvacket, vårt notis- och nyhetsblad, utkom med fyra nummer, förtjänstfullt redigerade av kanslitomtarna Greger Nässén (huvudredaktör) och Claes Ericsson. Bland annat kunde man läsa om Disneykoncernens hälsotillstånd, förlagets Glad-stones vulgärankistiska ingrepp i Murry- och Rota-serier, diverse ankisters framfart i Jeopardy! och den klassiske Disneytecknaren Tony Strobls död.

NAFS(k)ansliet har varit hyfsat bemannat av kanslirävarna Claes, Greger och Anders. Det har varit svårt att hinna med alla uppgifter. Framför allt tidnings-prenumeranterna hos Bröderna Dum har fått vänta lite för länge på sitt kulturgods. Under hösten fick vi sporadisk hjälp av flera nya fri-villiga, bland andra Klaus Dejler (2165), och några intresserade knattar, till exempel Mikael Brodersen (2017) och Stefan Backlund (2255).

Lokalföreningsverksamheten fortsatte att sova törnrosasömn i de lokal-före-ningar som fortfarande påstår sig existera. Utom i Skåne förstås, där B.A.R.K.S. fortfarande håller flamman levande. Tyvärr drabbades före-ningen av galopperande lokalproblem och lyckades bara ordna två möten under 1994. Julmötet lockade å andra sidan närmare 30 personer, som tittade på Snövit och The Return of Jafar på laserdisk.

Lånelagret levde ett tryggt och stillsamt liv hos lånebävern Jakob Hallin i Lund. Bara en handfull kollusorer utnyttjade vårt fina lånebibliotek, vilket säkert beror på att ingen lånelista skickades ut under året.

/Vid pennan koll. Olof Siverbo, ordf.