Verksamhetsberättelse för NAFS(K)

2009 – föreningens trettiotredje verksamhetsår

ÅRSMÖTET hölls söndagen den 18 april i Åttingen i Stockholm. 30 kollusorer var på plats och fyra medlemmar hade poströstat. Mötet beslutade att styrelsen skulle bestå av fem kollusorer:

Ordförande: Johan Blixt (976), Björkhagen
Sekreterare: Mats Nilsson (2348), Stockholm
Kassör: Greger Nässén (316), Stockholm
Vice ordförande: Bror Hellman (1382), Stockholm
Övrig ledamot: Olof Siverbo (694), Göteborg

Thomas Eliasson (1682) och Rolf Lindby (507) omvaldes som revisorer. Som valberedare valdes Klaus Dejler (2165), sammankallande, Fredrik af Trampe (2433) och Marja Knut (2525).

De tidigare styrelsemedlemmarna Andreas K A Eldh (2324) och Per Starbäck (699) tackades för sina insatser för föreningen och förärades diplom och gröngölingstitlar. Andreas fick titeln E.L.D.S.J.Ä.L (Exemplarisk Lokalpatriot, Drivande Stadgeändrare, Jovialisk Ärrad Ledamot) och Per fick S.L.A.S.H.A.S (Skickligt Länkar Ankismens Skarpaste Hjärna Ankvännerna Samman).

Erik Starbäck (800) med söner höll en ny version av den bejublade ”Sveban-frågesporten” från höstmötet. Olof Siverbo visade återigen sin klass genom att gå till final, men fick denna gång se sig besegrad av Karl-Erik Lindkvist (538). En försenad dragning i NÅL(ARNA) hölls och vinnare blev Per Widmark (2092). Johan Blixt testade en frågesport av ”Vem vet var”-typ, dvs. där man får se en bild växa fram gradvis och ska gissa vad den föreställer. Den sedvanliga tutfrågesporten hölls och som ofta på senare tid visade sig de udda kollusorerna starkast och vann med 26–19.

STYRELSEMÖTE hölls 15 november i Stockholm. Ledamöterna har dock haft tät e-postkontakt.

ANKON hade Thanksgiving-tema och arrangerades av veteranarrangören Erik Starbäck den 22–23 augusti i det natursköna Mellösa. Tio lyckliga kollusorer ägnade sig åt kalkonjakt och -lotteri, tennis, bordtennis, bowling, cykel, biljard, vattenskoter, krocket, King’s Gate och fäktning. Höjdpunkten var en kalkonjakt med glassgevär. Den mycket modiga kalkonen, som lustigt nog påminde om Erik, sprang allt längre in i buskarna i takt med att glassen fann sitt mål. Joakim Elgh vann kalkonlotteriet i Alexander Lukas frånvaro. Efter att kalkonen, som turligt nog inte längre påminde om Erik, varit i ugnen några timmar serverades kollusorerna en utsökt måltid.

HÖSTMÖTET hölls den 14 november i Åttingen på Reimersholme. Styrelsen tog upp frågan om att avskaffa lånelagret, men en majoritet av deltagarna ville behålla det. Stefan Diös (314) redogjorde för läget på Egmont-fronten och om tilläggsbanden för Carl Barks samlade verk. Anders Berglund (339) höll i den stora auktionen på affischer och annat utrensat kulturgods från föreningens gömmor. Mats Nilsson höll i Olof Siverbos tutfrågesport och Bror Hellman visade kortfilmer. Simon Lagerqvist (2770), Martin Hammarskiöld (2838) och Marja Knut (2525) drogs som vinnare i NÅL-lotterierna. Mötet avslutades med pizza och ”Up” i 3D.

LOKAL VERKSAMHET bedrevs som vanligt bara i Stockholm. KAJSA höll ett kort årsmöte 18 april.

NAFS(K)URIREN 39 (NK 39) utkom i ca 818 exemplar i mars 2009. Chefredaktör och an(k)svarig utgivare var Åsa Warnqvist (2187). I redaktionen ingick även Erik Wahlund och Anna-Pia Norman (2689). Numret bestod av 40 sidor och innehöll artiklar om Kalle Anka 75 år, Carl Barks samlade verk, Tillbaka till Klondike, Serieforum, Kalle Anka-unionen och Ankisten. Och en Skvallerspalt!

KVACKET kom ut fem gånger med totalt 26 sidor. Redaktör var Johan Blixt medan Greger Nässén skötte tryckerikontakterna. Längre bidrag från Stefan Diös, Mats Nilsson och Greger bidrog till att höja nivån. En behaglig årgång med ”Stefan Diös samlade värk” i nummer 1 som höjdpunkt.

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET ägnade vi oss åt under seriefestivalen SPX (25–26 april) och Världens längsta bokbord (16 augusti). Vi sålde (k)urirer, delade ut foldrar och svarade på frågor. Besökarna kunde också delta i Per Starbäcks fina klippa-klistratävling.

NAFS(K)ANSLIET avvecklades under året! I november 2008 fick vi ett uppsägningsbrev från HSB Östberga/Riksbyggen. De behövde lokalen själva, så vi beordrades att flytta ut senast 30 september 2009. Efter flera försök att hitta en ny lokal, bestämde styrelsen att istället avveckla kansliet och hyra ett förråd. Söndagen 6 september anordnade vi med kort varsel Kansliets dag och började packa på allvar. Två dagar senare tecknade vi kontrakt med City Self-Storage på ett förråd på 5,5 m2. Lördagen 12 september fortsatte vi packa och fyllde ett 40-tal flyttkartonger och många papperskassar. Söndagen 20 september var det flyttdags, nästan på dan 18 år sedan vi flyttade in. Tack vare Greger, Johan, Mats, Bror, Stefan Persson (2417) och Claes Ericsson (585) blev flytten relativt smärtfri. Nästa lördag var det städning. Klockan 8 den 30 september lämnade Greger tillbaka nycklarna och en lång epok i föreningens historia var till ända!

BRÖDERNA DUM fortsatte sin verksamhet på en låg nivå. Bröderna fortsatte traditionen med mötesförsäljning men i övrigt var efterfrågan från medlemmarna låg och inte mycket blev sålt.

EKONOMIN. Årets minusresultat på knappt 20 000 kan verka stort, men det beror framför allt på nerskrivningen av lagret av kulturgods, en bokslutsdisposition som inte påverkar pengaflödet. Vår kassalikviditet, dvs. betalningsförmåga på kort sikt, är mycket god. En annan bidragande faktor till förlusten var högre kanslikostnader, mest på grund av kansliavvecklingen. Kostnaderna för medlemsutskick blev dock klart lägre än väntat, fastän vi fick ut fem utskick under året.

Lagret av amerikanska tidningar och NK är mycket svårsålt och övervärderat. Ifjol bestämdes i samråd med revisorerna att vi gradvis skriver ner lagret under några år till ett rimligt värde som motsvarar cirka tre års förväntad försäljning. Inför årets revision ville dock revisorerna skynda på nerskrivningen, så den kommer nu att slutföras under 2010. Även lånelagret och referensarkivet ska skrivas ner till marknadsvärdet om de efter inventering visar sig vara övervärderade.

Den tidigare budgeterade nedskrivningen för 2009 på 8 000 har i bokslutet ökats till knappt 15 000. Budgeten för 2010 har en sista kostnadspost för nerskrivningen på 42 000. Styrelsen föreslår i en proposition att vi löser upp fondmedlen i anke- och pupillkassan och referensfonden för att uppväga det mycket stora nominella minusresultat som annars skulle uppstå 2010. Fonderna har knappt använts de senaste fem åren, så vi tycker att det är bättre att använda denna reservade del av det egna kapitalet för att återställa ekonomin och lagervärdet. Om detta godtas budgeterar vi med nollresultat redan 2010. Om årsmötet även antar styrelsens förslag till avgiftshöjning från och med 2011, kan vi troligen visa ett positivt resultat redan 2011.

MEDLEMSUTVECKLINGEN är svagt positiv. Antal medlemmar 2009-12-31 är preliminärt 624. Ifjol skrev vi att antalet då var 629. Det kan inte stämma, men vi har inte hittat felkällan. I år inkom 24 (±0) nya kollusorer (2818—2841). 8 ex-kollusorer (+2) återkom och 29 (-19) avregistrerades, 4 på egen begäran, 24 efter att ha fått gråtbrev. Koll. 2691 Pontus Olsson avled 60 år gammal den 24 maj 2009. En minnesruna finns här: http://www.fokus.se/2009/06/pontus-olsson/

FRI- OCH VÄLVILLIGA DONATIONER har som vanligt influtit vilket vi tackar djupt för. År 2009 fick vi 66 donationer (-3 jämfört med 2008) på totalt 3252,43 kr. Antalet donatorer var 63 (-3) varav 7 (+1) bidrog för första gången. Den största donationen på 380 kr inkom från koll. 2248 Jan Lind (som var tvåa i fjol med samma belopp). Grattis! Andraplats med 180 kr delas av koll. 643 Anders Granhäll och 1257 Patrik Almberg. På tredje plats med 160 kr kom koll. 481 Björn Norrud.