Kvacket 1/2021

[föregående Kvack] [nästa Kvack]

Redaktör:Johan Blixt
Utförande:8 sidor
Packningsdatum:24 februari 2021

[PDF] (kräver inloggning)

Hej och välkomna till årets första Kvacket! Utöver Kvacket ska du i ditt kuvert hitta en Kurir! Ett 80-tal kollusorer får också en påminnelse om medlemsavgiften 2021 i utskicket.

Gör din röst hörd!

Som kollusor är du med och formar föreningens framtid. Det är återigen dags för årsmöte, och då har du som vanlig medlem möjlighet att motionera och nominera. Hur allt det går till kan du läsa mer om i de förträffliga föreningsstadgarna (nafsk.se/stadgar), speciellt i paragraferna 5–8.

Vi inbjuder dig (i enlighet med stadgarnas § 7.3) att lämna förslag på lämpliga kandidater till styrelse- och revisorsposter. Då valberedningen ska lämna sin färdiga kandidatlista senast fyra veckor före mötet, som hålls den 24 april, vill vi ha dina nomineringar senast onsdagen den 24 mars.

Om motioner stadgas i § 5.4.2 att ”en motion från en medlem ska avhandlas på årsmötet eller ett allmänt möte om den lämnats till styrelsen minst sex veckor före mötet”. Det betyder att lördagen den 13 mars är sista ankomstdag i år. Av hävd räknar vi också motioner som skickas till valberedningen som lämnade ”till styrelsen”.

Vad du ska motionera om har du själv full frihet att bestämma. Du kan till exempel yrka på att föreningen ska arbeta mot något visst mål, att statyer ska resas av föreningens grundare med ögon av stjärnsafirer stora som fotbollar, att kassören får en liten smart medhjälpare med glödlampa som huvud eller att styrelsens ledamöter ska erhålla ett årligt arvode om 30 öre per nedlagd timme (vilket ju brukar vara Kalles timlön).

Fundera också på om du själv skulle vilja vara med och delta i föreningens verksamhet på något sätt. Det behöver inte vara att komma med i styrelsen (fast det går bra att föreslå det också), men kanske hjälpa till på ett mindre hörn? Till exempel korrekturläsa artiklar till NAFS(k)uriren, vara med och bemanna försäljningsbord vid evenemang eller hjälpa till att packa medlemsutskick. Även nya och oerfarna krafter i olika delar av landet är välkomna att anmäla sitt intresse. Alla föreningar behöver förnyelse, och det gäller också för NAFS(k)!

Låt din kvackande röst ljuda i skriven form till:

NAFS(k):s valberedning
c/o Göran Ribe
Lundagatan 38 B
117 27 Stockholm
E-post: [syns bara för inloggade]

Ett årsmöte är i antågande!

Jodå, visst ska vår eminenta förening ha ett årsmöte, och visst ska detta ske den 24 april kl. 13.13 och visst har vi bokat vår traditionella lokal åttingen på Reimersholme.

För ett år sedan trodde vi att det skulle vara ett unikt tillfälle att kalla till ett årsmöte som delvis skulle ske online, men som alla noterat är situationen tämligen densamma i år. Vi vet förstås inte exakt vilka riktlinjer som kommer att gälla i april, men allt tyder på att vi tyvärr även i år kommer att behöva begränsa antalet kollusorer som kan få närvara på plats.

Vi ber därför de kollusorer som önskar närvara fysiskt i Åttingen att meddela detta via e-post till kansli@nafsk.se, så att vi, när vi vet vilka direktiv från regering och folkhälsomyndigheten som kommer att gälla, kan meddela om vi har möjlighet att erbjuda plats. För de som inte vill eller får närvara på plats kommer det att vara möjligt att delta online via verktyget Zoom. Länk till detta kommer att publiceras på vår webbsida under veckan före mötet. Den som inte vill eller kan närvara alls har förstås möjlighet att lämna in en poströstningsblankett.

För nya medlemmar kan berättas att lokalen Åttingen på Reimersholme i Stockholm är, som namnet antyder, en åttkantig byggnad med adress Reimersholmsgatan 45 och bästa sättet att ta sig dit är med buss 54 (kollusorer som kommer till Stockholm med tåg kan ta den ända från centralstationen) eller 66 från T-banehållplats Hornstull till ändhållplatsen Reimersholme och sedan gå tillbaka en liten bit och korsa gatan.

De medlemmar som är bosatta i Stockholm är ju därigenom medlemmar även i vår lokala förening K.A.J.S.A. Även denna har sitt årsmöte denna dag och i samma lokal, med start 12.13, så dessa personer är välkomna att infinna sig i lokalen eller logga in på Zoom redan vid denna tid.

Vad ska vi då ägna tiden åt under årsmötet? Jo, vi inleder med en officiell mötesdel för att bl.a. välja ny styrelse (mötesordning kommer i nästa nummer av Kvacket, men om du vet något du vill ta upp kan du lämna in en motion, som valberedningen berättar om på annan plats i detta utskick) och fortsätter sedan med en mer nöjesbetonad del med frågesport, filmvisning mm.

Mer detaljer kommer i nästa Kvacket, men se till att boka in dagen och tiden, man vill inte gärna gå miste om detta tillfälle!

Koll. 2348 Mats Nilsson

Andra kommande aktiviteter (?)

I årets första utskick vill man förstås gärna kunna göra reklam för en mängd kommande spännande aktiviteter, men situationen är ju ännu minst sagt oklar.

Uppsala Comix är inställt även i år, Stockholms internationella seriefestival har vi inte fått något besked om och vad gäller Ankon avvaktar styrelsen lite till med att avgöra. Mer info om det kommer i nästa nummer.

Det som kan nämnas är att Don Rosa numera med jämna mellanrum håller online-frågestund för sina fans. Studera hans sida på Facebook för mer detaljer:

facebook.com/DonRosaOfficial

Koll. 2348 Mats Nilsson

NK 44 och NK 45

Äntligen! Ett nytt nummer av din favorittidskrift NAFS(k)uriren finns med i kuvertet! Vi hoppas att du kommer att ha stort nöje av att läsa de 52 sidorna. Det var nästan 14 år sedan vi gav ut en (k)urir med lika många sidor, nämligen NK 37 i april 2006.

Redaktionsteamet är redan igång med nästa nummer NK 45 som vi ska försöka få klart inom ett år. Vi är tacksamma för alla slags bidrag, korta och långa, seriösa och fåniga, om alla slags ankistiska ämnen. Mejla dina alster till nafskuriren@nafsk.se eller till vår boxadress (se inforutan).

Våra skvallerredaktörer Abigail och Amelia Gabble trumpetar extra högt! Om du eller någon du känner har varit med om något roligt eller pinsamt, gärna med en ankistisk touch, mejla ditt skvaller till gabble@nafsk.se för i nästa nummer kommer Skvallerspalten tillbaka!

Redaktionsteamet

Bild och Bubbla

Seriefrämjandets tidning om tecknade serier rullar på. Utöver artiklar och notiser som anges nedan innehåller varje nummer serienyheter från Sverige, Norden, Europa, Amerika, Asien och övriga världen samt recensioner.

Nummer 224: Temanummer om svenska strippserier med artiklar och notiser om Åsa Ekström, Hälge, Jonas Svensson, Johan Wanloo, Elin Lucassi, Malin Biller, Anders Parsmo, Malin Svedjeholm, Frida Malmberg, Berglins, Niklas Eriksson, Maria Smedstad, Lina Neidestam, Ellen Ekman, Sydsvenska Dagbladet, Mikael Tegebjer, Håkon Strand, Paw Mathiasen, censur, Kulman och Olof Lagercrantz, Kalle & Hobbe och Kickstarter, Benjamin Peetre, Viveka Hedbjörk, Morgan Schmidt, Kristina Bingström, Kari Hokkanen och Seriearkivet.

225: Numrets ankistiska höjdpunkt är en artikel om Cosey (schweizaren Bernard Cosendai) som gjort Mussealbumen ”En mystisk melodi” och ”Le secret de Tante Miranda” (den sistnämnda serien har ännu inte kommit på vare sig svenska eller engelska).

Dessutom artiklar om Paco Roca, Olle Forsslöf, Philippe Druillet, Rolf Gohs, Olivier Schrauwen, Kim W Andersson, Olivia Skoglund, skräck i manga och Ed Piskor.

Koll. 976 Johan Blixt

Disneyserier på svenska

Här kommer en kort genomgång av vad som ges ut nu. Utöver dessa pågående serier så kommer det då och då fristående böcker som exempelvis förra årets ”Kalle Ankas Pocket DeLuxe: de bästa äventyren ur Kalle Ankas Pocket”. Den boken borde vi ha skrivit om när den kom ut men det gjorde vi inte. Det är inget nyårslöfte men jag har i alla fall som ambition att vara lite bättre på att rapportera om det som ges ut i Sverige.

Kalle Anka & C:o rullar på och kommer ut med 52 nummer per år. Det är alltså inte längre en veckotidning utan det blir 52 nummer oavsett hur många veckor det går på ett år. 2004 kom det ett nummer 53 men år 2009 när det återigen var 53 veckor så kom det bara 52 nummer, så någon gång 2005–09 bör beslutet om förändringen fattats. Som vi skrev i förra Kvacket kommer bara vartannat nummer att vara till salu i butik från och med i år så för att få alla nummer måste man prenumerera.

Barks serier återutges kronologiskt i bokserien Carl Barks Ankeborg (en något mindre påkostad variant av bokserien ”Carl Barks samlade verk” som gavs ut 2005–08) och där har det så här långt kommit 22 böcker av totalt 30.

Don Rosas Disneyserier samlades 2011–13 i nio volymer under namnet ”Don Rosas samlade verk” (och allt fanns redan i Hall of Fame-böckerna som gavs ut 2004–09). Förra året påbörjades en ny samlad utgåva, den här gången under namnet Don Rosa-biblioteket. Tio delar blir det och utgåvan ser ut att vara baserad på den amerikanska samlingsutgåvan ”Uncle Scrooge and Donald Duck: The Don Rosa Library” som kom 2014–18. Två delar har det kommit så här långt.

Kalle Anka Klassiker (som ersatte ”Kalle Anka Extra” 2020) kommer sex gånger per år och innehåller långa Barksserier och andra Disneyserier kärleksfullt utvalda av redaktionen med koll. 1460 Joakim Gunnarsson i spetsen. Paul Murry, Tony Strobl, Al Hubbard, Jack Bradbury och Dick Moores bara för att nämna några serieskapare.

Kalle Ankas klassiker, en bokserie som startade 2019 och samlar serier baserade på ibland ganska tunga litterära klassiker som Moby Dick, 1984, Fahrenheit 451 och Faust. Sex nummer per år.

Kalle Ankas pocket rullar också på med 13 nummer per år (256 sidor eller 512 för dubbelnummer). Innehåller längre italienska äventyrsserier och man är nu uppe i nummer 513.

Kalle Ankas pocket special, 512 sidor åtta gånger om året. Verkar vara samma sorts innehåll som KAP men här är innehållet tematiskt med titlar som ”Resor till fjärran land” och ”Dinosaurier”.

Ankeborgs samlarpocket, 256 sidor sex gånger per år. Innehållet verkar vara italienska serier som samlats tematiskt.

Musse Piggs deckargåtor, sex nummer per år. Kortare deckarhistorier av bland annat Carl Barks, Arild Midthun, Kari Korhonen och William Van Horn samt ensidesdeckargåtor.

Tack till koll. 2348 Mats Nilsson, 1460 Joakim Gunnarsson och 314 Stefan Diös för underlag.

Koll. 976 Johan Blixt

Disney+

Disneys strömningstjänst Disney+ lanserades 12 november 2019 i USA och till Sverige kom den 15 september förra året. Innehållet är uppdelat på Disney, Pixar, Marvel, Star Wars och National Geographic.

Naturligtvis finns alla de tecknade långfilmerna från Disney och Pixar och såvitt jag kan se även alla Pixars kortfilmer. Tyvärr är det ganska tunt med ”klassiska” Disneykortfilmer, men det finns i alla fall några dussin under rubriker som ”Musse genom tiderna” och ”Disneyklassiker”.

I julas passade jag på att se ”I jultomtens verkstad” och precis som på SVT har man klippt bort sådant som kanske kan ses som stereotypt, men det finns med några bitar som jag inte hade sett tidigare.

Om man vill titta på exempelvis Dumbo så får man först en varning:

Det här programmet innehåller negativa skildringar och/eller oacceptabel behandling av människor eller kulturer. Stereotyper som dessa var fel då, och de är fel nu. Istället för att ta bort innehållet vill vi medge att det har skadliga effekter, lära oss av det och inspirera till samtal så att vi skapar en mer inkluderande framtid tillsammans.

Disney strävar efter att skapa inspirerande och aspirerande berättelser som återspeglar människans rika mångfald världen över.

Inte varje dag man ser ordet aspirerande! Om man är inloggad som barn får man enligt uppgift inte se Dumbo, Peter Pan, Aristocats eller Lady och Lufsen alls. Song of the South finns naturligtvis inte med ens för vuxna.

Utöver detta så finns det Duck Tales, Bumbibjörnarna, Chip’n’Dale Rescue Rangers, Goof Troop, Phineas och Ferb, Kim Possible och en massa annat mer eller mindre klassiskt Disneyanimerat. Dessutom finns 30 säsonger av Simpsons och massor med Disneyspelfilmer (och så Marvel, Star Wars och National Geographic).

Och alldeles nyss lade man till Mupparna från 1977–1981!

Det finns dokumentärer också och en som jag verkligen uppskattade var Waking Sleeping Beauty från 2009 som handlar om de tecknade långfilmer som gjordes perioden 1984–94. Inte alls så tillrättalagt och okritiskt om man kanske kunde förvänta sig.

Koll. 976 Johan Blixt

Ankifieringen rullar på

2018 blev Kalmar ankifierat som Kallemar i Kalle Anka & C:o nummer 48 efter att i en omröstning besegrat Kallestad och Kuleå. Serien hette På skattjakt i Småland och hade manus av Stefan Printz-Påhlson och teckningar av Francisco Rodriguez Peinado.

2019 var det så dags för Göteborg/Jätteborg som besegrade Västergås, Hundsvall, Knattrineholm och Tuppsala i nummer 38. Serien hette Häxjakten i Göteborg och hade manus av Unn och Stefan Printz-Påhlson och teckningar av Cèsar Ferioli Pelaez.

2020 var turen kommen till Uppsala/Tuppsala med nummer 46 och serien En resa för ett recept med manusförfattarna Unn och Stefan Printz-Påhlson, Joakim Gunnarsson (synopsis) och tecknaren Tony Cronstam.

Nyligen har det så rapporterats att vi i höst kommer att få se Karlskrona ankifierat efter att staden har besegrat Piteå och Sundsvall. Risken finns att namnet blir Kallekrona, enligt Anna Bergström, projektledare på KA.

Vill man köpa tidningarna i fråga så gäller det att slå till bums eftersom åtminstone de gamla numren har gått upp rejält i pris på andrahandsmarknaden.

Koll. 976 Johan Blixt

Der Donaldist 159

presenteras på omslaget som ”Der Donartist. Kunstmagazin 159”. Omslaget är nämligen Banksy-inspirerat, och dess upphovsman uppges vara ”Barksy”.

När det gäller innehållet är det däremot tämligen traditionellt. Pandemin har medfört att flertalet bidrag är resultat av videokonferenser, där många deltagare bidragit med iakttagelser, och strängt taget finns det väl bara en artikel som kan sägas vara vetenskaplig i snävare mening. En annan trend tycks vara att möjligheten att trycka illustrationer i färg gjort att vissa bidrag innehåller mer bilder än text, vilket inte alltid gynnar läsbarheten. Som bekant är lagoma korvar bäst.

Alltnog: först bjuds vi på en informativ text om husbåtar, vilken är resultatet av en videokonferens, redigerad och sammanställd av paTrick Martin (en av många som djupt engagerat sig i beskrivningen av Stella anatium). Man förfar deskriptivt och går igenom allt vi behöver veta och möjligen lite till om husbåtar i ankornas värld och avslutar till och med med en skiss över en typisk husbåt.

Nästa text är även den resultatet av ett samarbete, nämligen inom Frankfurter Stammtisch. (Vad gäller begreppet Stammtisch, se referatet av Der Donaldist 157.) Man gör en grundlig genomgång av berättelsen om fantomen i katedralen (i CBSV 27) med en del språkliga utvikningar. Berättelsen heter på tyska Das Münstermännchen, och man behandlar först etymologin för ordet Münster (av lat monasterium), som är ett av de ord man på tyska kan använda för en byggnad av den här typen. (Andra vore Kathedrale eller Dom.) Man konstaterar att byggstilen är sengotisk och citerar dr Erika Fuchs översättning, där det heter att katedralen i Ankeborg är lika stor som Stefansdomen i Wien, om än inte riktigt lika vacker … Detta leder i sin tur till spekulationer kring frågan huruvida den sistnämnda byggnaden kan vara känd i Ankeborg. I alla fall tycks katedralen faktiskt vara inspirerad av den i Reims. Orgeln, dess uppbyggnad och akustik ägnas ett avsnitt, liksom frågan om religion och då särskilt kristendom i Ankeborg, och slutligen måste naturligtvis frågan om själva fantomen behandlas. Härvidlag diskuteras olika teorier – är han en symbol för Joakims ”inre”, är det så att alla pengafixerade och rovgiriga personer (ankor) ser ungefär likadana ut eller handlar det om en verklig släkting till familjen Anka? Såvitt jag kan förstå tar man dock inte ställning för något av alternativen. Slutligen svävar man ut lite grand och citerar den tyska folksången Gold und Silber lieb’ ich sehr, med en passande ankillustration till var och en av de tolv stroferna.

Sedan blir det så dags för ”riktig” vetenskap: Stefan Jordan och Andreas Baumbach, astronom respektive fysiker, diskuterar kritiskt en hypotes som paTrick Bahners presenterade redan 2005, nämligen att Stella anatium har tre månar, som dessutom kretsar kring ankornas planet på ett avstånd av 120° från varandra. Antalet månar baseras på fakta från Barks historier, och det kan noteras att guldmånen inte är medräknad, eftersom den ju inte kretsar kring planeten utan rör sig fritt i världsalltet. Artikeln är multimedial, såtillvida att den innehåller QR-koder, med vilkas hjälp man kan få fram simulationer som de båda forskarna har genomfört. (Undertecknad beklagar att han inte riktigt orkat med att följa själva simulationerna …) Det finns hänvisningar till både Lagrangepunkter och Eulers teorier, och själva slutsatsen blir att ankvärlden måste ha andra lagar för gravitation än vår egen värld, om Bahners hypotes skall hålla.

Sedan blir det mer konkret igen: Reinhard Cziske presenterar i en rikt illustrerad artikel (ofta sju-åtta bilder per sida och ganska lite text) Oppfinnar-Jockes lille medhjälpare. (Extra liten är han möjligen på tyska, eftersom han kallas Helferlein, således med en diminutivform, på vilka ju svenskan är synnerligen fattig …) Det hela är en mycket fin hyllning till den lille gynnaren: Cziske diskuterar medhjälparens anatomi, kunskapsnivå, känsloregister, den problematiska frågan om vad medhjälparen drivs av (ett enda batteri kan det inte vara, eftersom han kan byta batteri och ”huvud”/glödlampa på sig själv), språkförmåga och -kunskaper, könstillhörighet (definitivt manlig), hobbyer och intressen och mycket mer. Dessutom belyses Jockes ofta ådagalagda ointresse för sin trogne adept, möjligen framkallat av Jockes egen rastlösa personlighet.

Därefter följer en kort text om skolk och skolkare i Ankeborg, närmare bestämt oftast våra vänner knattarna, jagade av skolpolis K. Anka.

Intressantare är möjligen nästa bidrag, som behandlar postväsendet i Ankeborg. Christian Pfeiler gör här en genomgång av större och mindre postkontor i staden och kommer fram till ett antal av nio, inte tre som det påstås i den officiella tyska kartan. Även postkontorens serviceutbud samt de anställdas olika tjänstegrader och klädsel avhandlas.

Ytterligare ett rikt illustrerat bidrag har trädgårdens roll i ankornas värld som tema, både när det gäller odling, uppförande av swimmingpool, trädgårdens roll för goda eller mindre goda grannrelationer och mycket annat. Även här finner vi rikligt med bildmaterial.

Ett något disparat bidrag om namngivning av venetianska palats följer så, och därefter är det dags att redogöra för den ankistiska videokonferensen som ägde rum den 1 augusti 2020. Deltagarna hade fått i uppgift att fundera på äventyret ”Hondorikas hemlighet” (CBSV 14), och det konstateras raskt att det finns en del märkligheter här. Framför allt erbjuds Kalle och knattarna en större summa pengar för uppdraget, vilket annars i princip aldrig är fallet. (I Entenhausen betalar man med Taler – daler – och summan som erbjuds är 5 000 dylika.) Detta leder till spekulationer om vad det egentligen kan röra sig om för viktiga papper som Joakim absolut vill ha tillbaka – själv är han något förtegen på den punkten. I anslutning till diskussionen funderar Gangolf Seitz kring ankornas resor i ett större perspektiv.

Och slutligen kvisset … Ja, ni vet …

Koll. 1994 H. O. Thulin

Rappet nummer 30

Vår danska systerförening har nu på 19 år lyckats producera 30 nummer av sin eminenta medlemstidning – grattis! NAFS(K) behövde 24 år för att göra 30 nummer, å andra sidan fixade tyskarna 30 nummer av Der Donaldist på blott sex år.

Numret innehåller artiklar om Mary Moseand (Gittan) som fyller 60 år, nionde delen av serien om musiken i de tecknade långfilmerna (turen har nu kommit till ”Herkules”), Disney World, leksaker och julstämning, tips och tricks för seriemässor, sentimentalitet, Don Rosas besök i Stavanger, begåvade gröngölingar och en otäck kapitalist, datorer i Ankeborgs tidiga historia, tillbaka till Avskyvärld och ankismen, Peter Sejersens möte med Barks, Davy Crockett kommer till Danmark, internetresurser för samlare, skannande av Här är ditt liv-ovaler!

Koll. 976 Johan Blixt

Nya kollusorer

Sedan april 2020 har vi fått 11 nya medlemmar. Dessutom har 5 medlemmar återvänt efter minst ett års frånvaro. Varmt välkomna!

569  dolt namn Saltsjö-Duvnäs
794  dolt namn Askim
1957  dolt namn Stockholm
2582  dolt namn Sköndal
2996  dolt namn Helsingborg
3047  dolt namn Göteborg
3048  dolt namn Örebro
3049  dolt namn Hudiksvall
3050  dolt namn Hägersten
3051  dolt namn Borensberg
3052  dolt namn Hässelby
3053  dolt namn Hallsberg
3054  dolt namn Farsta
3055  dolt namn Farsta
3056  dolt namn Stockholm
3057  dolt namn Bandhagen