Kvacket 1/2013

[föregående Kvack] [nästa Kvack]

Redaktör:Johan Blixt
Utförande:6 (8?) sidor
Upplaga:?
Packningsdatum:20 februari 2013

[PDF] (kräver inloggning)

Välkommen till årets första utskick. Utöver själva Kvacket ska det finnas ett höstmötesprotokoll och kanske något av följande:

Valberedningen

Nu är det dags igen för din årliga möjlighet att som vanlig medlem påverka åt vilket håll föreningen ska rikta sin anknäbb och vad den ska göra och låta bli att göra. För detta har du tvenne redskap: rätten att motionera och rätten att föreslå styrelseledamöter och revisorer. Läs gärna mer om detta i de oöverträffade stadgarna, kapitlen 5–7 (http://www.nafsk.se/stadgar.html)!

Därför uppmanar vi dig (i enlighet med stadgarnas § 7.3) att lämna förslag på lämpliga kandidater till styrelse- och revisorsposter. Då valberedningen ska lämna sin färdiga kandidatlista senast fyra veckor före mötet, som hålls den 20 april, vill vi ha dina nomineringar senast fredagen den 22 mars.

Om motioner stadgas i § 5.4.2 att ”en motion från en medlem ska behandlas av årsmötet eller ett allmänt möte om den lämnats till styrelsen minst sex veckor före mötet”. Det ger lördagen den 9 mars som sista ankomstdag. Av hävd räknar vi också motioner som skickas till valberedningen som lämnade ”till styrelsen”.

Vad du ska motionera om har du själv full frihet att bestämma. Du kan till exempel yrka på att föreningen ska arbeta mot något visst mål, att vi ska lägga ner oss och ge alla pengarna till Nils Nytta (fast då krävs kvalificerad majoritet, samt att proceduren i § 10.3 följs), eller att styrelsen ska ha en viss storlek (stadgarnas § 6.2 stipulerar bara att den ska bestå av minst fem ledamöter).

Fundera också på om du själv kan och vill vara med och bidra till föreningens utveckling. Det behöver inte vara att direkt komma med i styrelsen (fast det går bra att föreslå det också), men kanske i valberedningen? Även nya, unga och oerfarna krafter i olika delar av landet är mycket välkomna att anmäla sitt intresse. Alla föreningar behöver förnyelse, och det gäller synnerligen för NAFS(k). Var och en kan alltid bidra med något, bara intresset finns!

Låt din kvackande röst ljuda i skriven form till:

NAFS(k):s valberedning
c/o Göran Ribe
Lundagatan 38 B
117 27 Stockholm
E-post:

Höstmöte

Den 20 oktober samlades en skara kollusorer i den nu så välkända lokalen Åttingen på Reimersholme för att hålla NAFS(k):s höstmöte. Detta år hade styrelsen i förväg bestämt ett tema för mötet, nämligen att hylla den populära figuren Janne Långben, som uppnått den aktningsvärda åldern av 80 år. I förväg hade utlovats fritt inträde till alla som kom dit utklädda i Långben-kläder. Föreningens ekonomi är dock så pass god att även de som inte gjorde det släpptes in gratis. Ordföranden Mats N hade emellertid ändå anammat uppmaningen och sågs leda mötet iklädd röd tröja, svart väst och blåa byxor (men utan hög blå hatt).

Eftersom styrelsens förslag till stadgeändringar krävde beslut även vid höstmötet inleddes mötet med en officiell del som dokumenterats i bifogat protokoll. Även detta möte godkände förslaget och stadgeändringarna trädde därmed i kraft.

Därefter vidtog den mer kolluderande delen av mötet. Den på sedvanligt omständligt sätt förrättade dragningen i NÅL-lotteriet genomfördes, och vinsterna utgjordes förstås av kulturgods med Långben-anknytning. Lyckliga vinnare blev:

På årsmötet hade Mats N hade satt ihop en ny typ av frågesport med flervalsfrågor där de tävlande svarade med hjälp av mentometrar. Detta upprepades på höstmötet, men denna gång förstås med enbart frågor med Långbenanknytning. De två frågor som vållade mest besvär var ”Vad heter Långben på estniska?” och ”I en Bradbury-serie har Långben och Gilbert en reparationsverkstad och får i uppdrag att reparera klockan i Stadshuset som går för sakta. Hur löser Långben det?” Att den senare frågan upplevdes som svår förvånade frågekonstruktören, då ju detta är föremål för en artikel i Jon Gisles bok ”Ankismen” Kan det finnas kollusorer som inte läser den dagligen? Vinnare i säker stil blev koll. 699 Per Starbäck med 21 rätt av 24.

Till mötet hade kollusorerna ombetts ge sin åsikt om vilken Långben-serie som egentligen är bäst och en mängd förslag framlades, från de om ”Historiens mästare” via Stållångenserierna till mer traditionella serier, främst av Paul Murry. Mötet kunde inte enas i frågan och möjligheten finns nu att rösta via NAFS(k):s hemsida, för att få denna viktiga fråga avgjord.

Det förrättades även auktion på diverse kulturgods. Koll. 2165 Klaus Dejler visade sig vara på spenderhumör och tog hem de flesta utropen. Naturligtvis stod också Bror Hellman, sin vana trogen, för filmvisning ur sin stora samling. Denna gång var det, enligt mötestemat, Långben-filmer som bjöds. Bror var dock besviken på att mötet slutade innan han hunnit visa alla filmer, så bered er på att de dyker upp igen vid årsmötet! De uthålligaste kollusorerna avslutade till sist mötet med gemensam middag på en närbelägen restaurang.

Koll. 2348 Mats Nilsson

Årsmöte

När det ändå handlar om möten så vill styrelsen meddela att årsmötet 2013 kommer att hållas den 20 april. Gissa var! Mer info kommer i nästa nummer av Kvacket.

SIS (SPX)

Helgen efter årsmötet är det dags för SIS – den årliga seriefestivalen i Kulturhuset i Stockholm. NAFS(k) kommer att vara där vid ett bord och sälja (k)urier och annat kulturgods. Kom dit och hjälp oss bemanna bordet eller bara umgås med andra serieintresserade!

Programmet är inte klart än men temat blir eskapism och följande gäster är redan spikade: Nancy Peña (”Katten och kimonon”, ”Tea Party”), Latino Imparato (förläggare, Editions Rackham) Enrique Fernández (”Den glädjelösa ön”, ”Aurore”), Erik Kriek (”Het onzienbare en anderen verhalen”), Peter Madsen (”Valhall”), Ola Skogäng (”Theos ockulta kuriositeter”), Peter Bergting (”Portent”, ”Gängkrig 145”, ”Domovoi”), Dennis Gustafsson (”Viktor Kasparsson”), Lisa Medin (”Medley”), Kolbeinn Karlsson (”Trollkungen”), Claes Reimerthi (”Fantomen”), Svenska Superserier.

Gissningsvis kommer även Loka Kanarp som gjort festivalbilden ovan att finnas i lokalen tillsammans med massor med andra serieskapare och -entusiaster.

Pressgrannar

Bild & Bubbla 191: Serieåret 2011, Livet är inget för amatörer, Frank Miller i blåsväder, Tintinmålets oöverskådliga konsekvenser, Daniel Novakovic, Magnus Engström, Angoulême 2012, Lena Furberg, Seriens dolda talanger och Bamse i Seriearkivet.

Bild & Bubbla 192: Tusen serier (projekt för att få personer med invandrarbakgrund att mer aktivt delta i den svenska seriekulturen), Angoulême 2012, Marvel stämmer Ghost Rider-tecknaren Gary Friedrich, Jean Giraud (Moebius) död, Kristiina Kolehmainen, Maus, 3D-serier, Anneli Furmark (hon är bäst!), Johanna Kristinasson (Katten Nils), Emelie Östergren och Thord Lindblom

Bild & Bubbla 193: Urhundenpriset, Watchmen får uppföljare, Bokmässan 2012, Friande dom i mangamålet, I skuggan av mörkrets riddare, Hemliga klubben – agentseriernas guldålder, Mocca Festival, Masker och symboler – världsskaparen Kolbeinn Karlsson, Tecknarglamour – kaos, kladd, ordning & original hos Lisa Rydberg, Ernie – en svensk klassiker.

Nordens meste anktecknare – lång intervju med Arild Midthun och en ännu längre sektion med skisser och teckningar

Rappet 20: Barney, Benny og Barks, del fyra i artikelserien om musiken till de tecknade långfilmerna (1961–70), Walt Kelly, Musse Pigg – från tuffing till varumärke, släktforskningsöverraskning, Rodolfo Cimino.

Ankkalinnan pamaus 26: När Musse Pigg-strippen kom till Finland, Herman Kay Kamen och Disneytidningarnas födelse, Vicar, Psykopatologi av ankfamiljen. Ankkalinnan pamaus 27: Genomgång av akademiska Disneystudier, spöken i Rosas serier, Kari Korhonen, julserier.

Der Donaldist 133: Kongressrapport, Musik i Ankeborg, Magica de Hex och hennes kristna släktingar, Jordglober i Ankeborg, Affärsmän, reklam och marknadskommunikation, Trafikljus i Ankeborg.

NAFS(k) på Wikipedia

Wikipedia är ett allmänt tillgänglig uppslagsverk på Internet, uppdaterat av användarna själva. Det har väl inte har undgått någon med tillgång till webben via dator, padda eller mobil att Wikipedia finns! Sajten rankas som en av de tio viktigaste i världen enligt alexa.com. Wikipedia skapades 2001, drivs av en stiftelse och finansieras med privata donationer. Det finns nästan 300 språkversioner av Wikipedia. 36 av dem har minst 100 000 artiklar. Den engelskspråkiga versionen har över fyra miljoner artiklar. Svenskspråkiga Wikipedia har drygt 790 000 artiklar. Antalet artiklar växer snabbt!

Tänk om man hade haft Wikipedia innan Internet fanns! Då hade man inte – i brist på tillgång till en rejäl bokhylla med referensverk – behövt uppleva syskongräl om huruvida det heter sallad, sallat eller sallát, bråka om vilka år Elvis och Beatles slog igenom, eller behöva ringa till SVT på nyårsafton för att få veta när Kalles klätterträd sändes på tv. Med Wikipedia finns det ingen anledning att låta en diskussion övergå till uppslitande groll och gräl. Det är bara att kolla upp oklarheten på sv.wikipedia.org (eller en.wikipedia.org) och acceptera faktum!

Man får dock tänka på att artiklarna kan uppdateras av vem som helst, och det finns tykna typer som klottrar både här och där på sajten. Men detta brukar upptäckas rätt omgående av andra rättskaffens medarbetare som övervakar ändringarna online, och snabbt återställer till föregående version. (BTW: Växten heter sallat och kan betonas både på första och andra a:et, rätten heter sallad. Elvis slog igenom 1956 och Beatles 1963. Den animerade tv-serien Kalles klätterträd sändes första gången 1975–76.)

Nu till saken! Den 7 augusti 2004 skapade undertecknad en kort sida på Wikipedia om NAFS(k). Adressen dit är http://sv.wikipedia.org/wiki/NAFS(k). Jag och några andra personer gjorde smärre ändringar och tillägg under några år framåt. Under 2008 började en administratör på Wikipedia pusha för för att artikeln skulle upphöra och flyttas till artikeln Ankism. Han hade ”svårt att tro att föreningen har fått tillräckligt stort genomslag utanför den egna kretsen för att motivera en egen artikel”.

Visserligen finns ett ganska omfattande regelverk om vad som anses vara relevant på Wikipedia, men att NAFS(k) inte har bidragit till kunskap om ankismen mer än så kändes orättfärdigt. Jag orkade inte bråka med en dåvarande administratör med viss makt, och kände mig som grundare jävig i frågan. Den 6 juli 2008 flyttades så innehållet i artikeln till Ankism. Ordningen återställdes den 10 mars 2012 då användaren Paracel63 åter la upp artikeln och byggde ut den med bland annat referenser. Vi tackar så mycket för det!

Du kan också bidra till att komplettera artikeln om NAFS(k) och andra artiklar om Disney, ankism och annat på Wikipedia! Det finns en mängd sidor med tips och rekommendationer om hur man skriver på Wikipedia, men du behöver inte läsa alla dessa för att rätta ett fel eller göra tillägg. Det är bara att klicka på Redigera ovanför artikeln, uppdatera direkt i texten och klicka på Spara. Du kan ändra sidor anonymt men får då vara beredd på lite hårdare kontroll från andra som övervakar vad som händer. Det är bättre att du redan från början skapar ett konto och uppdaterar med ett eget användarnamn. Lycka till!

Koll. 316 Greger Nässén

New Fantasyland

Walt Disney World i Florida har blivit större. Det är huvudparken Magic Kingdom som har utvidgas. I alla Disneyparker är parkområdet Magic Kingdom indelat i flera temadelar. I Magic Kingdom i Florida är de temadelarna Main Street USA, Adventureland, Frontierland, Liberty Square, Fantasyland och Tomorrowland.

I december 2012 öppnade New Fantasyland som är ett nytt tillskott i Magic Kingdoms temaområden. Där kan man bland annat åka en berg- och dalbana för de lite yngre barnen kallad Under the Sea – Journey of the Little Mermaid. Hela New Fantasyland är dock inte klart än. Först senare i år öppnar Princess Fairytale Hall där barnen kan träffa Disneys klassiska prinsessor och 2014 kommer besökaren även att kunna åka Seven Dwarfs Mine Train som är ytterligare en berg- och dalbana, denna med en tur genom dvärgarnas gruvor.

För den Skönheten och Odjuret-frälste finns attraktionen Enchanted Tales with Belle där du får uppleva skönhetens värld med skådespelare och en hel fransk by. Det går även att äta på Be Our Guest Restaurant.

Källor: MSN resor och Wikipedia.

Koll. 1997 Ted Johansson

Donald International

Holländaren Sam van Zoest har startat ett globalt fansin för ankister: Donald International. Just nu har vi ingen vidare koll på vad det innebär men det finns en webbplats för den som är nyfiken: donaldinternational.com.

Hans Lindgren

Rösten bakom ormen Kaa, Bernard, Glader, Sorken i Nalle Puh och Långben avled andra november förra året. Han var dessutom berättarrösten i Tjuren Ferdinand och skådespelade i Rännstensungar och många andra filmer och teateruppsättningar.

Don Rosas epilog

I Don Rosas samlade verk har man utöver serierna bland annat kunnat läsa Dons självbiografi (åtminstone de delar som har någon sorts serierelevans). Det har hela tiden varit planen att avsluta med en karriärsepilog med en förklaring till varför Don slutade göra serier.

Att det skulle kunna bli lite kontroversiellt insåg han men Egmont begärde bara några mindre ändringar. Disney Corporation sade däremot stopp men man gick med på att i sista volymen ha med en hänvisning till webben där Dons text nu finns på:

career-end.donrosa.de

E-postadresser

Under 2011 uppmanade vi alla kollusorer som vi inte hade e-postadress till, att höra av sig via mejl. Styrelsen kan behöva skicka ut viktig information till medlemmarna via epost, och då är det bra om vi kan nå så många som möjligt. Kollusorer kan även använda sin e-postadress för att logga in på vår webbplats www.nafsk.se och delta i omröstningar, snattra om olika saker, hämta pdf-versioner av Kvacket m.m. Vi fick ett stort gensvar och har nu uppgift om e-postadress till nästan 58 % av medlemmarna. Men det är säkert fler av er som har e-post och vill delge den till styrelsen. Drygt 80 % av alla hushåll i Sverige har tillgång till internet, och därmed troligen e-post. Vi sprider förstås inte uppgifterna vidare, utan använder dem bara internt!

Om vi inte har din e-postadress får du i det här utskicket en separat inbjudan att skicka epost till oss, så vi kan registrera din adress och ge dig behörighet att logga in på webben.

Om du inte får det papperet, men har ändrat e-postadress under det senaste året, är vi tacksamma om du skickar ett brev till kansli@nafsk.se. Då kan vi lägga in rätt adress i registret.

Styrelsen

Comiquiz

Den 24 november ställde ett lag från NAFS(k) upp i den årliga seriefrågetävlingen Comiquiz. Lagledare var ordföranden Mats N, som blev mycket lycklig då han öppnade det förseglade kuvertet med frågor och upptäckte att den allra första frågan behandlade en serie ur en Kalle Ankas Pocket (ordföranden är inbiten pocketist …). Tyvärr var resten av frågorna något svårare. Det fanns flera fyndiga teman bland frågorna, bland annat ”2012”, där man skulle ange på vilket sätt jorden gått under i diverse serier och ”Vad har precis hänt” där man fick se en serieruta och skulle tala om vad som hänt i rutorna dessförinnan. Vårt lag kämpade tappert men fick denna gång nöja sig med en femteplats. Vi kommer igen nästa år!

Koll. 2348 Mats Nilsson

NAFS(k)uriren 41 och 42

Som alla medlemmar har märkt, har vi haft problem att få ut NAFS(k)uriren (NK). Styrelsen har ännu inte lyckats hitta någon som vill ta över redaktörskapet på längre sikt.

Det är lite tråkigt, men nu får vi inrikta oss på att ge ut både NK 41 och 42 under året med hjälp av tillfälliga redaktörer. Koll. 316 Greger Nässén är redaktör för NK 41, och koll. 2187 Åsa Warnqvist tar hand om NK 42. Om allt går enligt plan följer NK 41 med i i april- eller sommarutskicket, och NK 42 blir klar i slutet av året.

Vi har rätt gott om material för båda numren, men vi tar gärna emot mer! Skicka dina idéer till artiklar, eller färdiga alster, korta eller långa, till kansli@nafsk.se. Vi är också intresserade av fina illustrationer som kan pryda fram- och baksidor och (för bredare saker) mittuppslag. Vi kan tyvärr inte ge ersättning i pengar för bidrag till NAFS(k)uriren, men alla medarbetare får referensexemplar och glädjen att se sina texter och bilder i tryck.

Koll. 316 Greger Nässén

Nya medlemmar

Sedan 1 januari 2012 har följande kollusorer inträtt i föreningen. De med lägre nummer har återinträtt efter flera års frånvaro.

Varmt välkomna till er alla!

592  dolt namn Dösjebro
1877  dolt namn Ängelholm
2566  dolt namn Furulund
2876  dolt namn Borås
2877  dolt namn Malmö
2878  dolt namn Hovås
2879  dolt namn Bromma
2880  dolt namn Uppsala
2881  dolt namn Karlstad
2882  dolt namn Göteborg
2883  dolt namn Lund
2884  dolt namn Segeltorp
2885  dolt namn Mockfjärd
2886  dolt namn Solna
2887  dolt namn Stockholm
2888  dolt namn Järfälla
2889  dolt namn Hägersten
2890  dolt namn Katrineholm
2891  dolt namn Bagarmossen
2892  dolt namn Malmö
2893  dolt namn Borlänge

[Den tryckta versionen avslutades med två sidor med Protokoll från allmänt möte i NAFS(k) 20 oktober 2012.]