Kvacket 7/2016

[föregående Kvack] [nästa Kvack]

Redaktör:Johan Blixt
Utförande:8 sidor vit A5
Upplaga:615
Packningsdatum:21 december 2016

[PDF] (kräver inloggning)

Hej och välkomna till årets sjunde Kvacket! Rekord! Utöver Kvacket följer det med en inbjudan/inbetalningskort för avgift 2017 till cirka 250 medlemmar.

NAFS(k)uriren 42

Nästa nummer av NAFS(k)uriren är rejält försenat vilket vi beklagar. Att det har dröjt så länge beror delvis på att jubileumsplaneringen och -aktiviteterna har fått prioritet och tagit mer tid än väntat. Redaktör koll. 316 Greger Nässéns plan är att få klart numret så att det kan komma med i nästa årsmötesutskick. Numret kan nog inte lyckas med att ge svaret på ”den yttersta frågan om Livet, universum och allting” som i ”Liftarens guide till galaxen”! Greger hoppas ändå att NK 42 kan ge svar på varför vi alla behöver känna oss nostalgiska ibland, söka oss tillbaka till barndomens upplevelser och gå i våra idolers fotspår. Flera artiklar kommer alltså ha ett nostalgiskt tema.

Koll. 316 Greger Nässén

Tårtorna i Årsta

I senaste Kvacket fanns även tre bilder från jubileumsfesten i Årsta. På ett av koll. 538 Karl-Erik Lindkvists foton skymtar delar av de två goda tårtorna som vi inmundigande till fikat efter middagen. Här kan du som inte var på plats se precis hur de såg ut – dock med svartvitt filter – i alla fall en kort stund efter att vi tog fram dem!

Den vänstra tårtans text avslutas med en slags mångbottnad ordlek. Den högra tårtan hade en teckning av koll. 1997 Ted Johansson. Den var baserad på den hyllningsteckning som Ted gjorde till Kalles 75-årsdag 2009. Originalteckningen hade texten ”Happy Birthday!” på tårtan, men Ted hade nu bytt ut den till ”NAFS(k) 40 år”. Självklart lyckas Kalle undvika bananskalet denna gång!

Koll. 316 Greger Nässén

Der Donaldist 149

är som förväntat ett gediget arbete, som på intet sätt jävar påståendet att tyskarna är ett duktigt folk. Den här gången finns inget genomgående tema, utan utgåvan domineras i stället av ett par sinsemellan mycket olika bidrag.

Allra först presenterar Peter Jacobsen och paTrick Martin en epokgörande ”Theorie von Allem”, som strängt taget gör all annan ankistisk grundforskning överflödig. Texten baseras på ett antal föredrag vid ankistiska kongresser 2001, 2009 samt 2015 och driver tesen att det som vi uppfattar som orimligheter i ankornas värld kan förklaras med hjälp av kvantfysikens landvinningar. Normalt sett brukar man ju utgå från att ankorna lever i en form av parallell-universum (ofta betecknat stella anatium eller anaversum på tyska), där saker och ting inte riktigt beter sig som vi är vana vid. Om man dock, menar författarna, tar kvantfysiken till hjälp blir det uppenbart att saker till exempel kan befinna sig på två platser samtidigt samt att många av våra och den klassiska fysikens vanliga antaganden om ”antingen-eller” kan ersättas av ”både-och”.

Problemet med teorin är snarast att kvantfysikens lagar tillämpas på atomär nivå, men på något sätt lyckas författarna lösa detta genom att även involvera strängteorin. Författarna använder ett antal formler för att driva sin tes, och kort sagt är det en text som självaste Heisenberg möjligen hade kunnat vara stolt över, men den får en vanlig stackare att känna sig fasligt enkel (och säkerligen minns han fel vad gäller den sista formuleringen). Efter teorin som förklarar allt möts vi av något så konkret som en frågetävling, där det gäller att med hjälp av ett antal ledtrådar identifiera en figur i ankornas värld. Dessutom presenteras lösningen av den förra uppgiften, där det rörde sig om en figur vid namn Hermann. I Sverige finns han med som bifigur i berättelsen om Tralla La (som liten gosse, även här med namnet Herman, om än med svensk stavning), men i Tyskland har namnet Hermann även använts om en del andra vuxna bifigurer, som här antagits vara samma person som gossen i fråga. Inte helt lätt, men ett antal läsare hade knäckt nöten, även om någon uppenbarligen gissat på grisen Herbert i stället.

Nästa större bidrag är en text som beskrivs som ”eine semidonaldistische szenische Lesung” och som påstås ha blivit skriven för ett evenemang anordnat av sparbanken i Gåseborg men som stoppats av olika skäl och därför publiceras här i stället. En ”Lesung” är normalt en författaruppläsning eller recitation av något slag, och det rör sig här om en text med två uppläsare som behandlar olika aspekter av farbror Joakims väg till rikedom.

Texten interfolieras av citat från relevanta serier, men även av inpass från åskådare som till exempel direktören för den nämnda sparbanken och uppretade ankister som finner innehållet opassande. Det avslöjas nämligen att myten om Joakim von Anka är just en myt. Hans familj var från början tämligen välbärgad och han grundlade sin förmögenhet inte som guldgrävare, utan som ägare av hotell och restauranger som pungslog just de stackars guldgrävarna. Dessutom är hans turkrona den första han använt för att muta en minister …

Man förstår att känslorna är upprörda, och de kan endast till viss del lugnas genom att sparbanksdirektören i Gåseborg gör PR för sin bank och förklarar att kunderna där blir behandlade på helt annat sätt än i Ankeborg. Förutom alla sensationella avslöjanden om Joakim innehåller texten också en del ekonomisk teori, bland annat förklaringen till att Joakim vaktar sina tillgångar som han gör: han vill undvika risken för hyper-inflation.

Därefter möts vi av ett bidrag som inte tycks ankistiskt alls. Det rör sig om ett hittills opublicerat textfragment av dr John H. Watson, funnet hos hans översättare dr Erika Hyäne [en anspelning på den klassiska tyska översättaren av ankserier, dr Erika Fuchs, vars efternamn betyder ”räv”]. Vi möter Holmes och dr Watson i början av ett hittills okänt äventyr, där åtminstone undertecknad går bet på att hitta de ankistiska referenser som säkerligen finns.

Riktigt basankistiskt, om nu detta ord existerar, är däremot nästa inslag, som är en uppdaterad lista över förkortningar. Man kan inte räkna dem alla, men listan omfattar i alla fall åtta sidor och innehåller såväl sådant som förekommit i serier som mera internankistiska konstruktioner. Visste ni förresten att Sjökontrollundersökningsministeriet (SKUM) heter ”Stunk” på tyska? Jo då, ”Staatliches Untersuchungsamt für nautische Konstruktionen” döljer sig där bakom.

Detta nummer av tidskriften avslutas sedan med en både trevlig och fullt begriplig artikel om ankornas resvanor, där det konstateras att man sällan reser för att semestra och ofta under tvång. Dessutom ges en utblick över hur ankornas besök förändrade livet i Tralla La.

Som bilaga till Der Donaldist medföljer ett informationsblad för medlemmar, betitlat just MifüMi [Mitteilung für Mitglieder der D.O.N.A.L.D.]. Huvudinslaget är en intervju med Prof. Dr. Benno Meyer-Rochow, världsberömd som mottagare av IgNobelpriset för sin forskning kring hur pingviner bajsonerar. Här svarar han framför allt på frågor om bilden av forskning i ankornas värld och likheter mellan denna och vår egen. I övrigt innehåller bladet ett reportage från en picknick i Berlin, notiser av olika slag samt en pristävling.

Koll. 1994 H. O. Thulin

Höstmöte NAFS(k), 10/12 2016

Nordanvinden blåste genom huvudstaden och stänkte snöblandat regn i ansiktet, men vad gör det om man ska på höstmöte med världens trevligaste förening?

Årets höstmöte med NAFS(k) skedde både ovanligt sent och på en för föreningen mer ovanlig plats än den vanliga. På grund av att 40-årsjubileet hade fört med sig flera träffar under hösten hade styrelsen beslutat att skjuta upp höstmötet till den 10:e december och sammanfalla med Comiquiz. Då varken Åttingen eller Blå hallen var ledig på det valda datumet hölls mötet i stället i samlingslokalen hemma hos kassör Greger Nässén i Fredhäll.

21 glada kollusorer från både när och fjärran hade dykt upp för höstmötet, vilket var fler än många hade vågat hoppas på i jultider och slaskigt väder, så det var en positiv överraskning som satte igång mötet klockan 13.13.

Efter att ordförande Mats Nilsson valts till mötesordförande, sekreterare Marina Johansson till protokollförare samt Anders Berglund och Åsa Warnqvist till justerare och rösträknare var det dags att ta sig an den enda utannonserade programpunkten, nämligen stadgeändringen efter att sekreteraren återinfördes som funktion i styrelsen förra året.

Så här såg paragrafen i fråga ut INNAN sekreterarpostens återinförande:

6.7 Om ordföranden eller kassören lämnar styrelsen under mandatperioden, eller om så många ledamöter lämnar styrelsen att antalet ledamöter blir färre än fem, måste fyllnadsval ske på ett allmänt möte inom tre månader.

Och nu ska alltså paragrafen ändras till:

6.7 Om ordföranden, sekreteraren eller kassören lämnar styrelsen under mandatperioden, eller om så många ledamöter lämnar styrelsen att antalet ledamöter blir färre än fem, måste fyllnadsval ske på ett allmänt möte inom tre månader.

Denna ändring beslutade vi på årsmötet i våras, men ett andra beslut behövs så vi är säkra på att vi vill ha den ändrade texten.

Eftersom vi är en verkligt seri(e)ös förening, nödgades vi därför göra om hela faderullan en gång till. Efter en strid ström ordvitsar torrare än lutfisk innan blötläggning kunde man enas om att ändringen nu var komplett och att sekreteraren – det vill säga undertecknad – äntligen omfattades av samma regler som ordförande och kassören. Om detta är att betrakta som positivt eller negativt? Den som lever får se, men man kan väl kanske åtminstone konstatera att det låter både rättvist och egentligen lite onödigt. Jag menar, vem kan – på riktigt – lämna NAFS(k):s styrelse?

Efter denna kraftansträngning att sätta sekreteraren på rätt plats var det fritt fram för övriga eventuella motioner. Vice ordföranden Andreas Eriksson tyckte bestämt att höstmötet borde kallas vintermöte, när det hölls så sent som i december. Vad betyder ett namn?

Ganska mycket, visade det sig. Åsikterna var många och spridda. Å ena sidan kallas hösttermin för hösttermin även i december, å andra sidan: ”Om det snöar i december är det vinter per definition – tycker jag”, hävdade Andreas. Den juridiska tillförlitligheten i en personlig definition må vara sådär, å andra sidan var det ju lite spännande att införa ett ”nytt” möte. Anders Berglund la fram en modifierad version av Andreas förslag, nämligen att vi skulle kalla mötet för höstmöte ända fram till en eventuell omröstning och beslut om vintermöte, och att resterande del av eftermiddagen tillsammans skulle kallas vintermöte. Detta förslag var inte bara det mest diplomatiska, utan innebar också att vi inte skulle behöva göra om allting från början, eftersom tidigare paragrafändring gjordes under höstmötet och därför skulle kunna ogiltigförklaras om man kommit fram till att höstmötet aldrig ägt rum. Detta förslag fick elva röster, mot nio som ville hålla fast vid höstmöte och en som ville kalla hela sammankomsten för vintermöte.

Det konstaterades att den enda som skulle kunna få problem av denna plötsliga tudelning av möte var vår webbansvarige Per Starbäck, som ska rubriksätta länkar till mötesprotokoll, och han tyckte det var okej.

Att vår broderförening i Danmark har ett vintermöte i mars, alltså nära inpå vårt årsmöte i april, och att nordiska ankister därmed skulle ha två vintermöten på helt olika årstider satte inte några käppar i hjulen för detta beslut eftersom, som Greger så fint formulerade det, ”Danmarks sak är inte vår”.

Klockan 13:45 – välkommen till NAFS(k) vintermöte, då!

Ja, inga stora förändringar hann ske under den sekund som förflöt mellan höstmötet och vintermötet, så vi kör vidare:

En trevlig nyhet var att ett nytt ankon planeras äga rum under första kvartalet av nästa år (man får, som vi redan kunnat konstatera, vara försiktig med hur man uttrycker sig i årstidsfrågor). Platsen är Paradisäppelvägen (det är sant!) i Enköping och planeras hålla på från lunch till lunch en lördag och söndag. Arrangör är styrelsen och värd är koll. 1658 Tomas Brenning. Tanken är att man under denna nördiga helg också ska besöka Lasse Åbergs Museum och bli guidade av ankonvärdens bättre hälft, men Lasse Åberg får såklart gärna hänga med han också, om han vill lära sig något om museet.

Det är värden själv som bestämmer när mötet blir av, men efter en omröstning bland deltagarna på vintermötet kom vi fram till att mars generellt passar oss bättre än februari, så det är önskemålet vi kommer att lägga fram.

När kommer nästa NAFS(k)uriren? En mycket berättigad fråga av Anders Berglund. Styrelsen genom Greger lät meddela att den i bästa fall kommer ut till årsmötesutskicket. Temat kommer att bli nostalgi – ett tryggt val av tema då vissa artiklar då har hunnit bli så gamla att de är nostalgiska i sig själva. Bland annat kan vi redan nu avslöja att en artikel kommer att vara en berättelse om en legendarisk gammal seriebutik. Spänningen är olidlig tills kuriren dyker ner i brevlådan, men den som väntar på något gott väntar aldrig för länge!

Efter att vi var färdigmotionerade avslutade vi officiellt mötet klockan 14.17, men än fanns många roligheter kvar för de deltagande kollusorerna.

Bland annat en lika rolig som svår frågesport om NAFS(k):s historia, kreativt ihopknåpad av Per Starbäck. Med hjälp av surfplattor skulle deltagarna placera olika händelser i föreningens 40-åriga historia i kronologisk ordning på en tidslinje.

Som alltid när Hr. Starbäck är i farten var tävlingen mycket väl genomtänkt. Spelet genomfördes i omgångar och med fler händelser att ta med i beräkningarna för varje omgång. Varje tävlande fick två ”liv” (illustrerat med ett halsband med en mutter) vid starten och efter varje omgång fick de med lägst poäng lämna ifrån sig ett och de med bäst poäng kunde kvittera ut en tredjedels nytt.

Då ett antal omgångar passerat hade de flesta tävlande förlorat sina liv (alltså mutterhalsbanden …) och tävlingen övergick i finalspel, dit kollusorerna 339 Anders Berglund, 538 Karl-Erik Lindkvist, 976 Johan Blixt och 2936 Hampus Johansson kvalificerade sig. Det var riktigt klurigt och spännande, och ett tydligt exempel på att det inte alltid är de mest mångåriga medlemmarna som har mest koll – för som slutlig vinnare stod nämligen Hampus, en av föreningens färskaste medlemmar, som fick stora och beundrande applåder. Den som inte var med på mötet men som är sugen på att testa sina kunskaper kan göra det på NAFS(k):s hemsida – där ligger hela quizet uppe!

Efter tävling, mingel och förstås fika var det några som gav sig av hem till Mats Nilsson för att delta i Comiquiz. Andra stannade kvar för att buda i auktionen, som alltid föredömligt ledd av auktionsmästare Anders Berglund.

Stefan Diös, översättare av Kalle Anka & C:o, hade en spännande nyhet att berätta under höstmötet. Sedan några år tillbaka ger Egmont även ut Kalle Anka Extra sex gånger om året. Tidningen består av en huvudserie av Don Rosa och ett par utfyllnadsserier av andra tecknare. Kalle Anka Extra har samarbetat med motsvarande tidningar i Danmark och Norge och gett ut samma serier som de har gjort. Då grannländernas tidningar nu lagt ner produktionen, uppstod frågan vad som skulle hända med Kalle Anka Extra i fortsättningen. Då det fortfarande finns sex, sju Don Rosaserier, förutom hela Farbror Joakims liv, som ännu inte publicerats i Kalle Anka Extra har Egmont beslutat att köra tidningen ett år till. Av budgetskäl måste utfyllnadsserierna vara repriser, och frågan är vad för sorts repriser. Detta diskuteras som bäst inom förlaget, och just nu kan inte mer sägas om det än att man siktar på att få med lite ovanligare material som kanske bara har publicerats i Sverige en gång tidigare. Många på mötet hade kvalificerade åsikter om vilka serier eller karaktärer de skulle vilja se i tidningen, och det uppstod en härligt livlig och munter diskussion. Oavsett vad förlaget beslutar om att ta med för serier, låter det som att det kan bli mycket nostalgi och (ny)gamla bekantskaper för Kalle Anka Extra-läsare nästa år – och för den yngre generationen säkert många helt nya bildrutor.

På mötet förrättades även NÅL, NAFS(k):s Årliga Lotteri. Årets vinnare blev följande: NÅL(EN), endast närvarande: koll. 2697  dolt namn  som valde en fyrkantiga ägg-maskin. NÅL(ARNA), alla registrerade: koll. 2227  dolt namn . NÅL(DYNA), de yngsta: koll. 2943  dolt namn . Priser till de två sistnämnda kommer att postas i närtid. Grattis till alla tre!

Stort tack och kvack till alla som var med och bidrog till roligheterna på mötet! Hoppas att få träffa alla och ännu fler på årsmötet i april.

Sekreterare Marina Johansson

Lånelagret

Lånelagret lever och har hälsan! Kolla på vår eminenta webbplats vad som finns att låna och gör en beställning från vår lånelagergeneral Klaus Dejler (email syns för inloggade). Lånelagret har lite luckor och kan man fylla dem (sälja eller donera) så är generalen tacksam:

KA & C:o: 45/2015 28, 29, 30/2013 4/2011 7–33, 42–52/2009, 27/52/2008 18/2007, 12/2000, 16/1973, 32/1972 KA extra (Rosa): allt 2010–2014 och 2–3/2015.

Generalen säljer även gamla USA-tidningar och KA-pocket: nafsk.se/dum/dum.html).

Comiquiz

Som nämnts i mötesrapporten lämnade de fyra kollusorerna koll. 2348 Mats Nilsson, 976 Johan Blixt, 616 Göran Ribe och 2417 Stefan Persson mötet för att åka hem till Mats och där försvara NAFS(k):s färger (vilka är våra färger, förresten?) i den årliga tävlingen i seriekunskap – Comiquiz. Även koll. 2867 Andreas Eriksson anslöt då tävlingen pågått en stund.

Upplägget av denna tävling var sådant att lagen vid en given tidpunkt fick öppna två webblänkar till en fil med frågor och ett svarsformulär och sedan hade 2½ timme på sig att fylla i så många svar som möjligt. Årets arrangör var ett finskt lag under namnet ”Team Träskalle”, men det gjorde de inte skäl för eftersom tävlingen var både klurig och varierad. Vissa kategorier var väldigt svåra, bland annat fick man se ett antal svartvita fotografier på barnfamiljer där ett av barnen vid vuxen ålder blivit serietecknare och man skulle då veta vilka dessa barnbilder föreställde …

En kategori som föll just vårt lag mer i smaken var ett antal citat från Barks-serier, vissa med tillhörande ruta där just den figur som sade repliken var övertecknad med svart och vissa som rena pratbubblor, där man helt enkelt (nåja …) skulle tala om dels vilken figur som sade repliken och dels vilken serie den var hämtad ifrån. Det fanns även en del andra frågor med ankistisk anknytning, exempelvis ett antal rutor från Kalle Anka där man skulle identifiera tecknaren. Se till att komma på årsmötet så ska vi där testa dessa frågor på föreningens övriga medlemmar!

Trots att Johan och Göran på sedvanligt sätt briljerade med sin stora seriemässiga allmänbildning och Stefan med sin förmåga att utnyttja alla sökmöjligheter i I.N.D.U.C.K.S hade vi för få medlemmar (och i synnerhet för få datorer) i laget för att kunna hävda oss vad gäller de bättre placeringarna. Vi hade dock mycket roligt under tävlingen och firade vårt tappra deltagande med en utsökt middag efteråt. Förhoppningsvis vill ännu fler kollusorer deltaga nästa år och hjälpa oss till en högre placering då!

Koll. 2348 Mats Nilsson

Lotteriklargöranden

I senaste Kvacket 6/2016 smög det in sig ett par fel i artikeln om jubileumsfirandet i Göteborg. Det stod att koll. 856 Erik Wahlund valde boken ”Disneys julafton”, men det stämmer inte. I Gregers noteringar stod det bara ”Erik”. Det var hans närvarande namne, koll. 2564 Erik Blennow Nordström, som hade tur i lotteriet och valde den boken.

I samma rapport stod det att koll. 2689 Anna-Pia Norman valde en av årgångsböckerna med KA & Co 1957. Det var det sista priset som var kvar, men hon hade redan den boken. Vi lovade då att hon skulle få ett annat pris senare. Det fick hon på höst/vintermötet den 10 december: ett exemplar av Christopher Finchs bok ”Den fantastiske Walt Disney – Från Musse Pigg till Disneyland” från 1975.

Koll. 316 Greger Nässén

Podd Semb

Koll. 2276 Göran Semb gästade nyligen Kalle Linds (ännu ej medlem i NAFS(k)?) podcast ”Snedtänkt” där han initierat och vältaligt berättade om tidningen MAD:s historia, både den svenska och den amerikanska upplagan. Avsnittet kan höras här:

http://ow.ly/5q8c306HG0E

Göran håller sig också med en videopodd på Youtube, ”Seriepodden” där han pratar serier med ständige bisittaren Christer Larsson. Hittills har det blivit 20 avsnitt (och fler är nog att vänta) på cirka en timma vardera. Väldigt trevligt och väl värt att kolla in. Sök på slagordet ”seriepodden” eller gå direkt till:

http://ow.ly/1kEk306HGd8

Han har även en facebook-sida (som också heter ”Seriepodden”) där nya avsnitt utannonseras så snart de gjorts tillgängliga.

Koll. 538 Karl-Erik Lindkvist

Bild & Bubbla 208

Artiklar om Åsa Grenvall, Rutu Modan, Jan Håfström, Joann Sfar (ett geni!), Daniel Atterbom, The New Adventures of Hitler, Danilo Brozovic, Comic Invasion Berlin och Freddie Wadling.

DDF(R)

Vår danska systerförening Dansk DonaldistForening (RAP) firar 15 år 29–30 december. Förening grundades på en icq-chat mellan Søren Haagerup och Anders Christian Sivebæk. Föreningen har idag cirka 125 medlemmar.

Nya och återvändande kollusorer

Sedan maj 2016 har följande medlemmar tillkommit eller återkommit efter en längre tid. Varmt välkomna!

409  dolt namn Nacka
1494  dolt namn Älvsjö
1558  dolt namn Stockholm
2050  dolt namn Djursholm
2432  dolt namn Falköping
2588  dolt namn Enköping
2945  dolt namn Stockholm
2946  dolt namn Tumba
2947  dolt namn Bandhagen
2948  dolt namn Uppsala
2949  dolt namn Uppsala
2950  dolt namn Stockholm
2951  dolt namn Täby
2952  dolt namn Pahia, Nya Zeeland