Kvacket 1/2008

[föregående Kvack] [nästa Kvack]

Redaktör:Johan Blixt
Utförande:8 sidor
Upplaga:700
Packat av:Greger Nässén, Anders Berglund, Johan Blixt, Andreas Eldh och Mats Nilsson
Packningsdatum:29 februari 2008

[PDF] (kräver inloggning)

Hej!

Ärade kollusorer, här kommer årets första utskick från ditt favoritförbund. I kuvertet ska du förhoppningsvis hitta Kvacket (som du rimligtvis läser just nu), Kuriren (som du rimligtvis inte läser nu) och ett inbetalningskort för er som borde betala medlemsavgiften för 2008.

Det är ju tyvärr ett bra tag sedan ni hörde något från oss. Normalt kommer det ett femte Kvacket i december men så blev det alltså inte förra året. Huvudorsaken är att ANKON låg sent på året vilket försköt hela utgivningsplanen så att femman skulle kommit väldigt tätt inpå fyran. Sånt har naturligtvis hänt förr men eftersom vi kände oss allmänt trötta så blev det ingen femma 2007. Första gången det har hänt sedan 1999 men å andra sidan var fyra Kvacket per år normen under 90-talet (och 1997 kom det bara tre nummer).

Tyvärr fick jag inte förmånen att vara redaktör för det hundrade Kvacket och eftersom jag samtidigt blev av med rekordet för tjockaste Kvacket (som jag och Åsa hade tidigare) så är jag nu full av revanschlusta!

Min plan är nu att se till att jag blir redaktör för Kvacket nummer 313! Vägen dit kommer att bli lång och hård men jag vet att vi tillsammans kan nå denna milstolpe! Det kommer gissningsvis att ta lite drygt fyrtio år och vi måste tillsammans skriva ungefär tusen sidor men det kan gå och det måste gå! Om ni är riktigt smarta så betalar ni bums in livstidsavgiften för att inte missa något nummer!
Koll. 976 Johan Blixt

Varning – Johan Blixt är tillbaka!

Den kompetente Erik Bergwall har klivit ner från redaktörsstolen efter 13 fina nummer av Kvacket. Med sina säkra bildval och sin harmoniska layout byggde han upp en trivsam, avslappnad och mycket Ankeborgsk atmosfär i vårt kära medlemsblad. Samtidigt skapade han dynamik genom att låta sidantalet variera mellan 2 och hela 20 sidor.

Ny redaktör blir (inte oväntat) den rutinerade Johan Blixt, som knåpat ihop dussintals fullt läsbara Kvacket genom åren. Pigg och utvilad efter ett uppehåll på närmare två år kastar han sig återigen in i elden, iklädd bekväma byxor och ondskefull mustasch. Bara han själv vet vad vi läsare har att vänta oss!
Koll. 694 Olof Siverbo

Årsmöte

Årets årsmöte kommer att gå av stapeln söndagen 27 april. Plats kommer att bli Kulturhuset i Stockholm eftersom vi kombinerar mötet med SPX (mer om detta på annan plats i Kvacket). Klockslag och vilken del av Kulturhuset det blir får ni reda på i nästa Kvacket som kommer i mitten av april.

Nominera och Motionera

Nu är det dags igen för din årliga möjlighet att som vanlig medlem påverka vartåt föreningen ska traska. De oöverträffade stadgarna ger dig för detta tvenne redskap: rätt att skicka in motioner och rätt att föreslå kandidater till styrelsen och som revisorer. Läs gärna på kapitlen 5–7 i stadgarna (http://www.nafsk.se/stadgar.html)!

Därför uppmanar vi dig i enlighet med stadgarnas § 7.3 att lämna förslag på lämpliga kandidater till styrelse- och revisorsposter. Då valberedningen ska lämna sin färdiga kandidatlista senast fyra veckor före mötet, vill vi ha dina nomineringar senast den 29 mars.

Om motioner stadgas i § 5.4.2 att ”en motion från en medlem ska behandlas av möte om den lämnats till styrelsen minst sex veckor före mötet”. Det ger lördagen den 15 mars som sista ankomstdag. Av hävd räknar vi också motioner som skickas till valberedningen som lämnade ”till styrelsen”.

Om vad du ska motionera har du själv full och suverän frihet. Du kan till exempel yrka på att föreningen ska arbeta mot något visst mål, att vi ska lägga ner och ge alla pengar till Nils Nytta (fast då krävs kvalificerad majoritet, samt att proceduren i § 10.3 följs), eller att styrelsen ska ha en viss storlek (stadgarnas § 6.2 stipulerar bara att den ska bestå av minst fem ledamöter).

Fundera också på om du själv kan och vill vara med och bidra till föreningens utveckling. Det behöver inte vara att direkt komma med i styrelsen, men kanske i valberedningen? Även nya, unga och oerfarna krafter är mycket välkomna att anmäla sitt intresse. Alla föreningar behöver förnyelse, och man kan alltid bidra med något, bara intresset finns!

Låt din röst ljuda i skriven form till:

NAFS(K):s valberedning
c/o Klaus Dejler
Bäckgårdsvägen 34, 2 tr
143 42 VÅRBY
e-post: [struket]@hotmail.com

Uppmuntrande uppmaning

Tycker du liksom jag att NAFS(K) är en synnerligen trevlig och eminent förening som det skulle vara roligt att engagera sig mer i? Då vill jag passa på att uppmuntra dig och säga att du är varmt välkommen att göra det!

Detta engagemang kan se ut på många olika sätt. Kanske är du intresserad av att skriva artiklar och notiser till NAFS(K)URIREN och Kvacket? Kanske skulle du vilja vara med och arrangera ett Ankon? Kanske skulle du kunna tänka dig att hjälpa till med något administrativt? Det finns en hel del olika saker man kan göra för NAFS(K) om man är intresserad. Vi har exempelvis inte haft någon NAFS(K)NAPP till salu på länge. Är du driftig och har kontakter i branschen så skulle du kunna hjälpa oss med det. Låt inte fantasin sätta några gränser utan hör av dig om du känner dig hågad!

Många kvack från din ordförande,
Koll. 2187 Åsa Warnqvist

Översättning av KA & C:o

Som tidigare meddelats har man under år 2007 delat på översättningsuppgiften till Kalle Anka & C:o så till vida att undertecknad har gjort de flesta numren, men Reine Mårtensson har översatt cirka vart fjärde. Följande nummer av KA & C:o år 2007 är översatta av Reine Mårtensson: 9, 13–14, 17, 20–21, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50.

Resten har jag gjort. Jag har inte kollat i alla nummer, men jag tror jag har sett att redaktionen åtminstone i något eller några fall har missat att föra in rätt översättare i början av tidningen. Det är säkert lätt att glömma bort i all stress, men den som vill att rätt ska vara rätt kan alltså notera nummerraden ovan. Äras den som äras bör.

När det gäller repriser håller vi oss för det mesta till principen att återanvända gamla översättningar, med den revidering som vi finner lämpligt. Detta gäller oavsett vem som översätter resten av tidningen, och det är meningen att översättarens namn i sådana fall ska anges bland övriga upphovsmän under seriens första sida. När en ny fortsättningsserie går över två nummer som hör till olika översättare, samarbetar Reine och jag så att den som har översatt första delen skickar över den texten för näste man att fortsätta på. Även i övrigt försöker vi hjälpas åt så mycket som behövs.

Enligt planerna ska detta arrangemang fortsätta åtminstone första halvåret av 2008. Därefter får vi se vad som händer i världen. Reines första nummer för 2008 blir 1–2, 6, 10 och 15.
Koll. 314 Stefan Diös

Fröken Johansson och doktor Warnqvist

Vår alltid lika eminenta ordförande har med förfärande fart gått från att vara en vanlig simpel ensam människa till att vara en disputerad duo-del! Hennes eminenta avhandling – Poesifloden – är en prydnad (och utfyllnad) för varje bokhylla. Särskilt mycket ankistiskt hittar jag inte i boken men kollusor 1362:s gamla förlag Galleri Jarl nämns i alla fall i en fotnot. Något mer ankistiskt är att hon i somras gifte sig med koll. 2697 Stefan Warnqvist och passade på att byta namn. Grattis till bägge!
R L Stevenson

Dum-lagerflytt

Söndagen 20 januari flyttade det mesta av Dum-lagret hem till bror Dum junior. Det kommer att innebära att de som handlar får sina tidningar snabbare (inte längre några långa resor till Kansliet) men förhoppningsvis också att det blir mer kulturgodsförsäljning på mötena.

Anteckningar från höstmötet

NAFS(K):s höstmöte 2007 hölls den 24 november, liksom tidigare år i lokalen Åttingen på Reimersholme, och innehöll en stor mängd ankistiska aktiviteter. Mötet öppnades kl 13.30 av koll. 694 Olof Siverbo, eftersom ordföranden koll. 2187 Åsa Warnqvist var ”gift och frånvarande”. Koll. 339 Anders Berglund reste frågan om Olof verkligen var meriterad nog att leda ett möte, men det beslöts att ge honom chansen. Även kassören koll. 316 Greger Nässén var frånvarande, möjligen på grund av att han kort före mötet kommit näst sist i scrabble-VM i Indien (det kan också ha berott på att han var sjuk). Närvarande var dock 18 kollusorer (som blev 20 då koll. 616 Göran Ribe (traditionsenligt) och koll. 2525 Marja Knut (mer ovanligt) anlände försenade), samt en icke-medlem. Mötet började med att samtliga närvarande presenterade sig, utom koll. 538 Karl-Erik Lindkvist, som inte behöver någon presentation.

Mötet började med att övriga frågor diskuterades. Fyra dylika anmäldes:

  1. Det påpekades att NAFS(K) fyller en miljard sekunder den 30 maj 2008 och olika förlag på hur detta kan firas diskuterades. ”Vi bör hålla motsatsen till en tyst minut”! Mötet enades om att försöka fira sekunden vid Nya Elementars gymnasium och uppmana alla som inte kan närvara att efteråt redogöra för vad de gjorde den aktuella sekunden.
  2. Anders Berglund meddelade att han kommer att avgå som valberedare efter årsmötet 2008 och söker efterträdare. Koll. 314 Stefan Diös konstaterade att vi har tid på oss att hitta en sådan. ”Det är ingen val på isen”.
  3. Karl-Erik Lindkvist och koll. 1382 Bror Hellman vill följa med tiden och starta en ankistisk blogg. Det påpekades att det finns ett ankforum under serieforum.se. Olof påpekade dock att ”det blir bäst om det finns stöddiga, arroganta typer som Karl-Erik och Bror som skriver”. Mötet gav Karl-Erik och Bror i uppdrag att starta ett blogg-försök.
  4. Det föreslogs att man ska bjuda in någon serieskapare eller serieexpert till mötena. Styrelsen ska begrunda detta och fundera ut lämpliga personer att bjuda in.

Tanken var att mötet efter aktiviteterna skulle avslutas med filmvisning, men då den medhavda projektorn visade sig sakna kabel fick mötesarrangören koll. 2348 Mats Nilsson för en stund lämna mötet för att införskaffa en kabel. Under hans frånvaro förrättades dragning i NÅL samt lektes charader. Koll. 976 Johan Blixt hade förnyat metoden för NÅL-dragning genom att i stället för tärningar använda Disney-figurer från Kalle Anka-kexpaket. Förstapriset gick till Anders Berglund medan Göran Ribe fick andrapriset. NÅL kan numera endast vinnas av medlemmar som är närvarande på höstmötet i enlighet med ett beslut på årsmötet. Lotteriet som alla medlemmar är med i vanns av koll. 2697 Stefan Warnqvist. Det lotteri för knattar som årsmötet beslutade om glömdes bort men två lotterier av tre är ju inte så pjåkigt.

Charaderna inleddes med att mötesdeltagarna delades in i två lag, som uppdrogs att fundera ut ett antal lustiga scener. Scenerna gestaltades sedan av folk ur motståndarlaget, medan resten av laget fick gissa på vad gestaltningen föreställde. Aktiviteten väckte stor munterhet, inte minst när Överste Hathi och Gryningspatrullen trampade ner Tingeling i marken, eller när Farbror Joakim skällde ut Don Rosa för att han sprider falska rykten om honom och Glittriga Gullan.

Under mötet hölls också en frågesport om klassisk pocketism, närmare bestämt Pocketarna 1–20. Den regerande pocketmästaren Karl-Erik Lindkvist tävlande mot en handfull utmanare med mycket varierande kunskaper. Vann gjorde Mats Nilsson, som svarade rätt på kusligt många av tävlingsledarnas lömska frågor. Karl-Erik fick nöja sig med andra plats och är därmed detroniserad från tronen!

Därefter höll koll. 446 Per Vedin auktion på diverse kulturgods och Olof höll sin omistliga tutfrågesport (som de udda vann med 23–16) innan den beställda middagen slutligen anlände. Ett givet samtalsämne under middagen var den spekulation som väckts på ankism-listan, nämligen vilken seriefigursilhuett som skulle pryda de sista tre banden av Carl Barks samlade verk på svenska. De flesta gissade på antingen Mårten Gås eller Kalle Anka, som även fanns på de tre första banden. (Not: Det har senare visat sig att Kalle var rätt gissning). Efter middagen vidtog en nygammal aktivitet, nämligen att sätta ihop ett antal lösa serierutor till en sammanhängande handling och förse pratbubblorna med text (här undrades det om Stefan Diös verkligen skulle klara denna uppgift).

Ett litet antal kollusorer återupptog det ankistiska umgänget dagen efter mötet genom att gå och se filmen Råttatouille. Förhoppningsvis ska traditionen med biobesök kunna återupptas på kommande möten.
Koll. 2348 Mats Nilsson

Nya kollusorer

Vi hälsar följande nya kollusorer varmt välkomna i gemenskapen:

2780  dolt namn ÅMMEBERG
2781  dolt namn LULEÅ
2782  dolt namn MELLÖSA
2783  dolt namn SÖDERTÄLJE
2784  dolt namn SÄVE
2785  dolt namn FØRDE, NO
2786  dolt namn EKERÖ
2787  dolt namn STORVRETA
2788  dolt namn MALMÖ
2789  dolt namn ÖREBRO
2790  dolt namn ÖXNEVALLA
2791  dolt namn MALMÖ
2792  dolt namn LINKÖPING
2793  dolt namn STOCKHOLM

Doktor Warnqvist II

Åsas avhandling recenserades i Svenska Dagbladet 12 februari (www.svd.se/kulturnoje/litteratur/artikel_862617.svd) och där kan man läsa följande:

Och i presentationen av proffsförfattaren Bruno K Öijer fäster hon sig vid att poeten fortfarande kan uppnå en offentlig kändisroll av romantiska mått, rent av så att Öijer fått en figur uppkallad efter sig i Kalle Anka. Det är väl idag det största erkännande man kan få i tryckta medier.

Alltså inte bara en ankistisk detalj i avhandlingen utan två!

7229313 har upphört!

NAFS(K):s ankistiska telefonnummer 08-7229313 finns inte längre!

Visserligen hade vi sedan ett par år inte ens en telefon på kansliet, utan numret var kopplat till en telefonsvarare. Nuförtiden besöker kanslisterna kansliet väldigt sällan, eftersom de utför sina uppgifter hemifrån och via e-post (se våra adresser på annan plats). Mycket få meddelanden kom också in till telefonsvararen. Allt detta gjorde att styrelsen med visst vemod bestämde sig för att avsluta telefonnumret.
Koll. 316 Greger Nässén

Brio + Kalle Anka = Sant

Leksaksföretaget Brio, med huvudkontor i Västra Hamnen i Malmö, tecknade hösten 2007 ett treårigt avtal med Disney som innebär att Brio får ta fram leksaker som baserar sig på Kalle Anka, Nalle Puh, Musse och Mimmi Pigg. Första leksaken visades på en tysk leksaksmässa i februari. Brio hoppas att de klassiska Disneyfigurerna ska förbättra företagets resultat. (Informationen hämtad från artikel i Sydsvenskan 2007-10-30)
Koll. 1997 Ted Johansson

Hundar och katter på DVD

Det vi närmast har att se fram emot är Pongo och de 101 dalmatinerna (1961) som kommer 12 mars. Till hösten kommer sen Aristocats (1970), Robin Hood (1973) och Törnrosa (1959).

SPX 25–27 april

Small Press Expo är en festival för oberoende och alternativa förlag, fanzinemakare och andra serieintresserade. Årets festival är den tionde i ordningen och går av stapeln 25–27 april på Kulturhuset i Stockholm. På gästlistan finns i skrivande stund Nina Hemmingsson, Thomas Olsson, Marcus Nyblom, Loka Kanarp, Kim W. Andersson, Naomi Nowak, Knut Larsson, Niklas Asker, Kaisa Leka, Marko Turunen, Liv Strömquist, Joanna Rubin Dranger, Simon Gärdenfors, Patrik Norrman, Ulli Lust, Kaori Kuniyasu, Chris Staros, Stan Sakai, Jacqueline Berndt, Kristian Huitula, Amanda Vähämäki, Edmond Baudoin.

Skrämmande lite av ankistiskt intresse men det kan ju vara bra ändå. För att se till att det blir åtminstone lite ankism på festivalen så kommer NAFS(K) att vara med i år. Förra året var vi bara med en dag men nu hårdsatsar vi och är med två dagar (lördag och söndag). Vi kommer att sitta vid ett bord och sälja Kurirer och tvinga på förbipasserande vikare och gamla Kvacket som ännu inte gått i pappersåtervinningen. Festivalen är väl värd ett besök – om inte annat för att få se ankister i ett sammanhang där de framstår som normala!

Pressgrannar

Der Donaldist 130 (60 sidor i A4-format).
Innehåller en lång artikel om språk och kommunikation i ank-universumet, rapporter från trettionde D.O.N.A.L.D.-kongressen och en artikel om ”Joakims tjugo gyllene minnen” som verkar handla om hur Joakim förvarat sina pengar genom åren. Redaktionen förstår som vanligt inte ett jota av tyskan men de verkar ha väldigt roligt de däringa tyskarna.

Årgångsböcker

Det var ett bra tag sedan vi uppmärksammade årgångsböckerna (1958 del 2 i Kvacket 4/2004) vilket känns lite märkligt. Kvackets nya redaktion har som ambition att bli lite bättre på att uppmärkssamma den på det hela taget ganska trevliga utgivningen av ankistiskt kulturgods som vi har nu för tiden. I stället för att börja med senaste volymen (1963 del 2) så fyller vi ut Kvacket genom att fortsätta med 1958 del 3:

1958 del 3 har ett förord av koll. 2357 Fredrik Strömberg med titeln ”Familjedrama i fabelvärlden” som behandlar de olika familjestrukturer som vi hittar i Disney-serier. En favoritserie i volymen är fortsättningsserien ”Kalle Anka på Kuckeliku-farmen” där Joakim gömmer guldet i silo 4 och listigt nog märker den med ”DLUG” så ingen skurk ska kunna lista ut vad som finns i den (i del två står det obegripligt nog ”GULD”).

1958:4 ”Bland bovar, busar och banditer” av koll. 1498 Claes Reimerthi. Innehåller en hel del trevlig Barks med ”Kalle Anka och den förhäxade papegojan” som höjdpunkt.

1959:1 ”Fortsättning i nästa nummer” av koll. 371 Kjell Croné, en intressant genomgång av fortsättningsserierna i Kalle Anka & C:o och vad det innebär att en fortsättningshistoria är ”äkta". Volymen innehåller den utmärkta fortsättningsserien ”Farbror Joakim och kung Salomos gruvor”.

1959:2 ”Kvinnorna i Disneyserierna” av Fredrik Strömberg. Många bra Barksserier i volymen men eftersom jag är förtjust i sjörövarserier med Musse så vill jag särskilt framhålla ”Musse Pigg och sjörövarna i Tabascobukten”.

1959:3 ”’De andra’ i Ankeborg med omnejd” av Fredrik Strömberg handlar om indianer, invandrare, färgade och utlänningar.

Nog med spaltfyllnad för det här Kvacket! Fortsättning i nästa nummer
Koll. 976 Johan Blixt

Hall of Fame

Precis som årgångsböckerna har Hall of Fame-böckerna har inte riktigt fått den uppmärksamhet i Kvacket som de förtjänar. Genomgående bra tryck, bra färgläggning och även bra textning. Mycket bättre än så här kan inte serier presenteras. Senaste boken vi uppmärksammade var nummer tre i Kvacket 1/2005 så vi fortsätter där:

Nummer 4: Vicar. Har jag inte köpt, hör gärna av er om ni vill recensera den eller någon av de andra böcker jag hoppar över.

Nummer 5: Don Rosa bok 2. ”Åter till Avskyvärld” är den här bokens höjdpunkt. Trevliga kopplingar till en Barks-klassiker utan att det blir klaustrofobiskt som i ”Farbror Joakims liv”.

Nummer 6: Paul Murry. Tyvärr lite tveksamt urval – inga av mina barndomsfavoriter finns med! Bra förord och jag uppskattar särskilt ”Paul Murrys särdrag" av Germund Silvegren.

Nummer 10: Don Rosa bok 3. Jag tycker bäst om Rosa när han gör serier med science fiction-teman och i den här volymen får vi ”När tiden står stilla” som är en av mina absoluta favoriter.

Nummer 11: William Van Horn. Om Don Rosa är vår tids Barks så är Van Horn vår tids Barks också! Dynamiskt, uttrycksfullt och väldigt vackert.

Nummer 13: Barks och Jippes. Barks gamla Gröngölingshistorier som ursprungligen tecknades av Strobl nu i Jippes-version.
Koll. 976 Johan Blixt

Ankismens farbror 60 år

Koll. 616 Göran Ribe fyllde jämnt förra året och blev naturligtvis hyllad av NAFS(K).

Digitala tutfrågor

Vi har tidigare rapporterat att Olofs lysande tutfrågor finns på vår webbplats, men nu har vi utvecklat konceptet så att ni får en fråga om dagen i stället för en i veckan.
www.nafsk.se – nu sju gånger så bra!

Facebook

Din favoritförening finns nu på Facebook! Riktigt varför vet vi inte men eftersom alla andra är där så hakar vi på.

Vill du skriva i Kvacket?

Fatta pennan eller tangentbordet och författa dina allra bästa ankistiska åsikter eller resonemang!

Vi tar emot alla sorters notiser, kortare artiklar, åsikter eller teckningar! Av särskilt intresse är någon som kan bevaka Kalle Anka & C:o fortlöpande. Skriv bara till NAFS(K), Box 2125, 10313 STOCKHOLM eller mejla till kvacket@nafsk.se