Kvacket 1/2019

[föregående Kvack] [nästa Kvack]

Redaktör:Johan Blixt
Utförande:8 sidor
Packningsdatum:27 februari 2019

[PDF] (kräver inloggning)

Hej och välkomna till årets första Kvacket! Det följer med en påminnelselapp eller inbetalningskort till dem som inte har förnyat för 2019.

Nominera och motionera

Nu är det dags igen för din årliga möjlighet att som vanlig medlem påverka åt vilket håll föreningen ska rikta sin orangegula anknäbb och vad den ska göra och låta bli att göra. För detta har du två redskap: rätten att motionera och rätten att föreslå styrelseledamöter och revisorer. Läs gärna mer om detta i de oöverträffade stadgarna, paragraferna 5–8 (www.nafsk.se/stadgar.html)!

Därför inbjuder vi dig (i enlighet med stadgarnas § 7.3) att lämna förslag på lämpliga kandidater till styrelse- och revisorsposter. Då valberedningen ska lämna sin färdiga kandidatlista senast fyra veckor före mötet, som hålls den 27 april, vill vi ha dina nomineringar senast onsdagen den 27 mars.

Om motioner stadgas i § 5.4.2 att ”en motion från en medlem ska avhandlas på årsmötet eller ett allmänt möte om den lämnats till styrelsen minst sex veckor före mötet”. Det betyder att lördagen den 16 mars är sista ankomstdag i år. Av hävd räknar vi också motioner som skickas till valberedningen som lämnade ”till styrelsen”.

Vad du ska motionera om har du själv full frihet att bestämma. Du kan till exempel yrka på att föreningen ska arbeta mot något visst mål (exempelvis att Joakim von Anka ska utses till chef för Riksbanken), att föreningen ska införa Joakim von Anka-tid på sina möten, vilket innebär att en timme motsvarar 37 minuter (enligt Don Rosa-serien Till attack!) eller att styrelsens ledamöter ska erhålla ett årligt arvode om 30 öre per nedlagd timme (vilket ju brukar vara Kalles timlön).

Fundera också på om du själv kan och vill vara med och bidra till föreningens utveckling. Det behöver inte vara att direkt komma med i styrelsen (fast det går bra att föreslå det också), men kanske i valberedningen? Även nya, unga och oerfarna krafter i olika delar av landet är mycket välkomna att anmäla sitt intresse. Alla föreningar behöver förnyelse, och det gäller också för NAFS(k). Var och en kan alltid bidra med något, bara intresset finns!

Låt din kvackande röst ljuda i skriven form till:

NAFS(k):s valberedning
c/o Göran Ribe
Lundagatan 38 B
117 27 Stockholm
E-post: [syns bara för inloggade]

Glöm inte bort Årsmötet!

Jomen visst, även om året knappt har börjat är det dags att planera in föreningens fabulösa årsmöte. Datum för detta är den 27 april och platsen är en ni känner väl till, vår så hemtama lokal Åttingen på Reimersholme (Reimersholmsgatan 45). Årsmötet börjar sedvanligt kl. 13.13 och lika sedvanligt kommer Stockholms lokala förening K.A.J.S.A att ha sitt möte en timme tidigare, alltså med start kl. 12.13.

Mötet kommer att börja med en officiell del där vi väljer ny styrelse och funktionärer, fastställer bokslut och en del andra frågor (det finns rum för övriga frågor om just du har något du vill ta upp), varefter vi övergår i den sociala delen av mötet med auktion, filmvisning, frågesport och allmänt kolluderande. Alla nya medlemmar är särskilt välkomna (fast alla gamla medlemmar är faktiskt lika välkomna de också)!

Officiell kallelse och mötesordning medföljer årets nästa nummer av Kvacket, men redan i detta finns på annan plats en viktig uppmaning från valberedningen. Läs den!

Ankon senare men varmare

Som redan meddelats via sociala medier har styrelsen beslutat att årets Ankon flyttas från februari till juni, närmare bestämt den 8–9 juni (lunch–lunch). I och med detta får vi också ett synnerligen lämpligt tillfälle att avsluta evenemanget genom att högtidligen fira en viss anka i sjömanskostyms 85-årsdag!

Platsen och temat för Ankon är dock oförändrade, nämligen Karlstad respektive tur.

Vad är då Ankon, kanske någon av våra nya medlemmar undrar? Jo, år 1981 hölls den 1:a svenska riksankistkongressen i Västerås. Den följdes sedan av en serie årliga möten för ankister runt om i Sverige, där varje möte ofta hade ett specifikt tema. Dessa möten benämndes Ankon, och där anordnades lekar och tävlingar och man hade allmänt trevligt tillsammans med andra medlemmar i NAFS(k) och någon gång även från motsvarande föreningar i andra länder. De senaste åren har det varit glesare mellan dessa möten, men styrelsen vill gärna återuppliva traditionen att göra detta åtminstone vartannat år. Det senaste Ankon hölls år 2017 hemma hos koll:a 1658 Tomas Brenning och 2960 Laila Leonhardt utanför Enköping med tema film och avslutades med ett besök på Lasse Åbergs MUSeum i Bålsta. Mer om tidigare möten kan man läsa på vår hemsida nafsk.se/meeting/ankon/

På årets Ankon kommer vi att ha en ohemul mängd lotterier (piggsvin garanteras dock ej) och tävlingar för att utse föreningens egen Alexander Lukas och en hel del andra tursamma aktiviteter.

Logi och tårta står föreningen för, mat kommer att finnas till självkostnadspris, resa står medlemmarna själva för. För att kunna planera evenemanget behöver vi veta hur många som planerar att delta, så du som vill komma (och naturligtvis vill du det!) ombedes meddela detta via mejl till kansli@nafsk.se senast den 30 mars. Därefter meddelar vi lämpliga tåg/busstider och mötesplats. Vill någon bara delta den ena dagen utan att övernatta går det förstås också bra.

Övrigt serieanknutet i närtid

Det kommer att vara (minst) två seriefestivaler under mars/april/maj. Uppsala Comix anordnas 30–31 mars, dock utan medverkan från NAFS(k). Vi kommer dock som traditionen bjuder att deltaga i SIS (Stockholms Internationella Seriefestival). Denna brukar ju äga rum i Kulturhuset i Stockholm någon helg i maj, men då detta är under renovering har både tid och plats ändrats. Årets festival anordnas den 6–7 april i Konstfacks skolbyggnad på Telefonplan, alldeles utanför Stockholms innerstad. Vår medverkan kommer dock att vara sig lik med kluriga tipsfrågor och försäljning av kulturgods av olika slag, allt under överinseende av vår eminente festivalgeneral koll. 538 Karl-Erik Lindkvist. Missa inte detta!

Kalle Ankas julbok är nerlagd

Ja, det är tyvärr sant! Kalle Ankas julbok har utkommit varje år sedan 1941. Det var den äldsta svenska publikationen med Disneyserier med obruten utgivning, men till julen 2017 kom den sista utgåvan.1 Vi på det virtuella NAFS(k)ansliet blev i november i fjol uppmärksammade om nedläggningen av ett mejl från koll. 1171 Jan-Erik Zandersson. Han var klart besviken och det är vi också!

De senaste årens utgivning av julboken var speciellt intressant, eftersom man sedan 2010 publicerat de äldsta söndagssidorna med Silly Symphonies och Kalle Anka av Al Taliaferro (teckningar) och Ted Osborne/Bob Karp (manus) i kronologisk ordning. Flera av de serierna har bara publicerats tidigare i äldre nummer av julboken och veckotidningen Vårt Hem/Året Runt.

Efter lite sena efterforskningar på webben visar det sig att julbokens nerläggning inte hölls så hemlig av förlaget, inte av de kollusorer som jobbar där i alla fall. Förlaget slog inte på stora trumman om det heller, så därför gick nog nerläggningsbeskedet de flesta förbi och inga protestlistor dök upp. Koll. 1460 Joakim Gunnarsson skrev redan i november 2017 på Facebook att det årets julbok skulle bli den sista. Han publicerade bilder på Walt Kellys omslag (som han hade restaurerat) och några serierutor på innehållet. I ett svar på inlägget skrev koll. 1493 Germund von Wowern att det skulle bli en julutgåva även 2018 men ”vi tvingas kanske frångå formatet med Taliaferro-söndagar”. Han lovade att kämpa för att det skulle bevaras, men det lyckades alltså inte.

Ett nytt julalbum såg dagens ljus inför julen 2018. Det heter ”Carl Barks Jul” och innehåller Kalle Anka-serier med jultema av Barks. Sverige följer därmed Norges exempel där motsvarande utgåva med samma namn har utkommit sedan 2005.

Koll. 316 Greger Nässén

Dave Smith har gått ur tiden

Ja, det är tyvärr sant! Som har meddelats tidigare av bland andra koll. 699 Per Starbäck på ankism-listan och på Facebook av mig och många andra av hans Facebookvänner, har Disneyarkivarien Dave Smith avlidit den 15 februari 2019 i en ålder av 78 år, efter ett år med vacklande hälsa. Tidningen Variety var en av de första att sprida dödsbudet på nätet, vilket TT uppmärksammade och skrev en kort artikel (med rubriken ”Författare till klassiskt Disney-lexikon död”) som spreds vidare i svenska media. Dave var en enormt kunnig, vänlig och sympatisk person, som är djupt saknad av hans närstående och många kollegor och vänner.

David R. Smith (R. stod för Rollin) föddes 1940 i Pasadena i Kalifornien och blev tidigt en Disneyfan. Han läste historia och bibliotekskunskap och arbetade fem år på UCLA som bibliotekarie. Han skrev ett introduktionsbrev till Disney efter Walt Disneys död och anställdes 1970 av Walts bror Roy Disney. Dave grundade Walt Disney Archives i Burbank och var dess chefsarkivarie fram till sin pension 2010. Han började med att ordna upp Walt Disneys efterlämnade arkiv, och byggde sedan ut det till ett fullständigt arkiv för att restaurera och bevara Disneybolagets handlingar och minnessaker.

Dave var en aktiv Disneyforskare och skrev flera böcker, bland annat Disney A to Z: The Official Encyclopedia (1996), Disney: The First 100 Years (tillsammans med Steven Clark) och ett antal böcker med Disneytrivia. Dave skrev även förord till flera andra författares verk om Disney. 2007 förärades Dave Smith med hederstiteln Disney Legend av The Walt Disney Company.

Såvitt jag kan utröna, efter att ha rotat i vårt korrespondensarkiv, fick NAFS(k) kontakt med Dave redan i juni 1984 när han skrev ett trevligt brev till oss (se bilden) och undrade om Disneyarkivet kunde få nummer 4–11 av NAFS(k)uriren som de saknade. NK 1–3 fanns i Disneyarkivet men hur de hade hamnat där är oklart. Koll. 339 Anders Berglund svarade i juli och bifogade NK 8–11 som vi hade i lager. Dave svarade med vändande post och tackade, och sa att vi var varmt välkomna att besöka arkivet för att forska och titta på filmmaterial.

Jag och flera andra kollusorer hade förmånen att få träffa Dave några gånger i USA men även en gång i Sverige! Den första personliga kontakten som några kollusorer hade (vad vi vet) var den 12 juli 1987, då koll. 694 Olof Siverbo, 538 Karl-Erik Lindkvist och 557 Johan Andreasson besökte Disneyarkivet. Olof har skrivit om detta besök i NK 17. En kort notis om artikeln finns i Kvacket 4/1987 (nyligen inskannat på nafsk.se av Per Starbäck). Nästa besök på arkivet skedde i mars 1988 av Karl-Erik och koll. 818 Tobias Lindbäck. Dave visade då upp Carl Barks storyboard (bildmanus) för filmen Truant Officer Donald från 1941.

Tredje gången Dave träffade kollusorer var den 30 september 1987 och det var hemma hos Anders i Årsta i södra Stockholm. Det var ett helt oväntat besök under vår ordinarie kanslionsdagskväll, och vi fick i all hast kalla in fler kollusorer som kunde vilja träffa honom. Det var också den kvällen som Walt Disney Archives utsågs till NAFS(k):s första särskilda medlem. Anders ”Berglunch” skrev i kansliets loggbok (se bilden) om den minnesvärda kvällen. Dave skickade ett långt brev i februari 1988, tackade för gästvänligheten och frågade försynt efter några NK som fortfarande saknades.

Den sista gången som jag och flera andra kollusorer fick träffa Dave var den 5 augusti 1992. Jag, koll. 314 Stefan Diös, Karl-Erik, Johan B och Olof var på rundresa i Kalifornien och besökte bland annat Los Angeles, nationalparker, San Francisco och San Diego (för mässan Comic-Con, se artikel av Olof i Kvacket 4/1992). Det finns flera bilder från vårt besök på arkivet i NK 40, som har en lång artikel om arkivets historia och en intervju med pensionären Dave av Olof och koll. 1493 Germund von Wowern. Så här skrev Karl-Erik i sin digra resedagbok Resan till Kalifornien om besöket i Burbank 1992:

Olof hade en tid avtalad med Dave Smith på Walt Disney Archives klockan 2. Trots ett irriterande vägarbete på Highland och med hjälp av ett stycke avancerad filkörning på Hollywood freeway kom vi fram endast några minuter försenade. Det gjorde inget, visade det sig, för Dave höll en orientering för college-studerande som jobbade på Disneyland, nästan fram till 3. Under den tiden hann vi dock upptäcka att det i den gigantiska klippsamlingen om Walt Disneys död (20 vol.) inte finns ett enda klipp från Sverige, något som kommer att ge arkivarbetarna sömnlösa nätter i minst en vecka. Sen tog Dave emot och vi talade både länge och väl om amerikanska disney-klubbar, Fantasmic, Beauty & the Beast, luftfuktigheten och Eurodisney. Dessutom fick vi veta vad Silver Screen Partners II, III & IV var för något, så nu slipper vi fundera på det i fortsättningen. Han visade oss även originalen till ”Farbror Joakim blir saftkung” vilka såg mycket bra ut.

Sajten celebrityaccess.com skriver att Dave inte var så synlig utåt under sin första tid på arkivet, men efterhand när fler nationella och lokala seriemässor startades och fanklubbar bildades, deltog han aktivt inom Disneyfandomen. På 1990-talet hade han en kolumn ”Ask Dave” i den officiella kvartalstidningen Disney Magazine (som las ner 2005) och han skrev även regelbundet i olika fantidskrifter och på webbplatser. Dave startade sitt Facebookkonto kring millennieskiftet och hade nästan 4 000 Facebookvänner före sin bortgång. Hans Facebooksida www.facebook.com/davesmithdisney/ är nu omgjord till en minnessida.

Disneys vd Robert Iger skrev i ett uttalande att Dave var ”den obesjungna hjälten i Disneys historia […] en verklig Disneylegend […] som skapade en så bestående, påtaglig koppling till vårt förflutna som fortsätter att inspirera vår framtid.” Det får vi verkligen hålla med om. R.I.P. Dave!

Koll. 316 Greger Nässén

Disneyserier på amerikanska

I förra Kvacket skrev jag lite om Fantagraphics Disneyutgivning och hur de precis blivit färdiga med sin kompletta utgåva av Don Rosas Disneyserier (The Don Rosa Library). Nu ska man fortsätta satsningen på Rosa med en komplett samling med bara Farbror Joakims liv-serierna i två volymer (The Complete Life and Times of Uncle Scrooge). Den första volymen kommer i februari.

Fantagraphics Disneyserieböcker kan man köpa en och en eller så kan man köpa en box med två böcker i varje (tyvärr bär man sig konstigt åt med Barksutgivningen så där finns bara en del av böckerna samlade i boxar). Man får vänta lite längre på att boxarna ges ut men i gengäld brukar man spara lite pengar (trots att man får en box på köpet) och böckerna står lite stabilare i bokhyllan om de är i boxarna. Eftersom jag har lite bättre utrymme i det här Kvacket så kommer här en mer detaljerad lista på alla böckerna i Disney Masters-serien:

  1. Mickey Mouse: The Delta Dimension av Romano Scarpa
  2. Donald Duck: Uncle Scrooge’s Money Rocket av Luciano Bottaro
  3. Mickey Mouse: The Case of the Vanishing Bandit av Paul Murry
  4. Donald Duck: The Great Survival Test av Daan Jippes och Freddy Milton
  5. Mickey Mouse: The Phantom Blot’s Double Mystery av Romano Scarpa
  6. Uncle Scrooge: King of the Golden River av Giovan Battista Carpi
  7. Mickey Mouse: The Pirates of Tabasco Bay av Paul Murry
  8. Donald Duck: Duck Avenger Strikes Again! av Romano Scarpa (och Carl Barks)
  9. Mickey Mouse: The Ice Sword Saga av Massimo De Vita

Fånigt nog så kan man köpa Disney Mastersböckerna i två olika boxsamlingar: Disney Masters Gift Box Set och Disney Masters Collector’s Box Set. I den förstnämnda serien så samlas böckerna tematiskt så där kan man exempelvis få nummer 2 och 7 med Paul Murrys Musseserier i en box medan man i den sistnämnda serien samlar böckerna i nummerordning. Ibland är det inte lätt att vara konsument!

Koll. 976 Johan Blixt

Nya och gamla medlemmar

Liksom vi skrev i förra Kvacket har även några av nedanstående lyssnat på podden Snedtänkt där Stefan Diös intervjuades, och har blivit peppade att gå med. Sedan december 2018 har följande 19 kollusorer tillkommit, nya och återinträdda. Varmt välkomna!

937  dolt namn Umeå
1493  dolt namn Malmö
2115  dolt namn Linköping
2246  dolt namn Bagarmossen
2634  dolt namn Stockholm
3003  dolt namn Umeå
3004  dolt namn Fristad
3005  dolt namn Farsta
3006  dolt namn Lund
3007  dolt namn Linköping
3008  dolt namn Hägersten
3009  dolt namn Skärholmen
3010  dolt namn Stockholm
3011  dolt namn Rosersberg
3012  dolt namn Västervik
3013  dolt namn Stockholm
3014  dolt namn Karlstad
3015  dolt namn Ludvika
3016  dolt namn Örebro