Kvacket 5/2017

[föregående Kvack] [nästa Kvack]

Redaktör:Johan Blixt
Utförande:4 sidor
Packningsdatum:27 december 2017

[PDF] (kräver inloggning)

Hej och välkomna till årets sista Kvacket! Utöver Kvacket ska det i kuvertet finnas ett höstmötesprotokoll och ett registerutdrag som ni kan läsa mer om nedan.

Layout

Som ni kanske noterat så ser det här Kvacket annorlunda ut. Förklaringen till detta är att mitt gamla layoutprogram (InDesign CS3) inte överlevde den senaste operativsystemsuppdateringen. Det här numret är gjort i Pages och förhoppningsvis ska framtida nummer bli snyggare när jag fått till mallar och rent allmänt lärt mig hur programmet fungerar (eller så ger jag upp och prövar något annat).

Red. 976 Johan Blixt

Ankåret 2018

Inom kort går vi in i ett nytt år, som, liksom det snart avslutade året, innebär jubileum för flera populära figurer (Musse Pigg 90 år, Alexander Lukas 70 år, …), vilket naturligtvis kommer att uppmärksammas. Mer konkreta planer för året kommer ni att få höra om i nästa års första nummer av Kvacket, men redan nu kan vi be er ”save the date” den 21 april, då det är dags för vårt fabulösa årsmöte. Platsen för detta är – ja, ni gissade rätt – Åttingen på Reimersholme i Stockholm. Styrelsen ber att få önska alla ankister välkomna dit samt, från oss alla till er alla, en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Koll. 2348 Mats Nilsson

Registerutdrag inför ny medlemslista

I det här utskicket följer det med ett registerutdrag med uppgifter vi har om dig i NAFS(k):s medlemsregister. Anledningen till att vi skickar ut utdraget är att vi ska producera en ny medlemslista nästa år till alla med-lemmar. Den förra utgåvan skickades ut 2012.

Den övre delen av utdraget visar vad som kommer att stå i medlemslistan: kollusornummer, namn, adress, telefonnummer (endast ett får plats), födelseår och om du är livstidsmedlem. I den nedre delen av utdraget står övriga uppgifter: födelsedatum, inträdesdatum och e-postadress. Vi är mycket tacksamma om du kontrollerar dina personuppgifter och återkommer med eventuella kompletteringar eller rättelser senast 31 januari 2018.

Speciellt din e-postadress skulle vi vilja få veta om vi inte har den, till exempel genom att du mejlar till kansli@nafsk.se. Idag har vi epostadresser till drygt 65 % av medlemmarna, men vi skulle vilja ha många fler. Styrelsen vill kunna skicka ut viktig information via e-post till så många som möjligt, om det skulle behövas. Dessutom kan du, om du meddelar oss din e-postadress, logga in på vår hemsida www.nafsk.se och utnyttja medlemsfunktionerna där.

Rosa was back

Så dök han då, efter mer än 10 år, äntligen upp i Stockholm igen. Koll. 1861 Don Rosa var på Europaturné i slutet av november och förlaget Egmont hade den utomordentliga smaken att se till att han även besökte Sverige. Denna gång blev det alltså inte Bokmässan i Göteborg utan den kungliga huvudstaden som fick äran av besöket. Tre dagar varade det och att han var efterlängtad visade de enorma köer av fans som dök upp vid varje tillfälle som gavs.

Två av dagarna (måndag och onsdag) var det bergrummet på Skeppsholmen, en lokal som tidigare hyst tillfälliga utställningar av exempelvis den kinesiska terrakottaarmén och inkaskatter, men nu innehåller ett leksaksmuseum, som stod som värd.

Programmet där var först en kort intervju och sedan en längre stunds signerande, främst av den just utkomna nyutgåvan av samlingsvolymen med de första 12 kapitlen av ”Farbror Joakims liv” (undertecknad hade gärna sett att man passat på att lägga till de extrakapitel Don skrivit sedan den förra utgåvan gjordes, men det fanns väl något skäl till att inte göra det), men många hade även med sig, eller köpte på plats, andra Rosarelaterade saker som almanackor, affischer m.m.

Den tredje dagen var det Serieteket i Kulturhuset som stod för arrangemanget och utöver flera timmars signering hade man där bjudit in koll. 2276 Göran Semb som höll en kortversion av det föredrag om Don Rosa och Farbror Joakims liv som han för några år sedan höll på ett NAFS(k)-möte. Föredraget var mycket uppskattat och innehöll många fyndiga vinklingar på hur Don byggt upp serierna och deras koppling till ”The Great American Novel”.

Båda arrangörerna hade vänligheten att låta NAFS(k) finnas på plats för att dela ut foldrar och svara på frågor om vår verksamhet från de i signeringsköerna som undrade och undertecknad tillbringade åtskilliga timmar med detta i samtal med gamla och unga, varande såväl som (förhoppningsvis) blivande medlemmar. Andra närvarande var bland annat koll. 2165 Klaus Dejler som hade fått tag i en nyutkommen finsk bok med bland annat Rosas Kalevala-serie och fick en specialsignering som den förste som visat Don den boken (Don skulle vidare till Helsingfors efter besöket i Stockholm, så han räknade med att få signera betydligt fler exemplar där) och vår egen store tecknarbegåvning koll. 1997 Ted Johansson som fortsatte sin tradition med att överlämna en egen teckning till Don, vilket han synbarligen uppskattade.

Don hade tyvärr denna gång avböjt inbjudan att äta middag med NAFS(k), då han hade ett mycket intensivt schema under turnén och helst ville vila på kvällarna. Undertecknad fick dock en kort pratstund med honom innan han lämnade Stockholm och kunde konstatera att han var sig lik i alla avseenden. Han fick berätta både hur otroligt mycket han uppskattade alla fans som dök upp och hur irriterad han var på Disneykoncernen, så han var helt klart i prima form.

Det var sammantaget tre mycket givande ankistiska dagar och vi får hoppas att de stora mängderna besökare får förlaget att anse att det är värt att bjuda hit Don fler gånger inom en inte allt för avlägsen framtid.

Koll. 2348 Mats Nilsson

Höstmötet 2017

Lördagen den 28 oktober var det tid för NAFS(k):s höstmöte 2017. Trots höstlovstider och höstrusk var uppslutningen hyfsat god i Åttingen. Totalt bevistade 26 kollusorer + 3 gäster mötet. Med anledning av Farbror Joakims 70-årsjubileum i år var temat för mötet även denne polisongprydde miljardär. Det var således en ordförande iklädd både hög hatt, pincené och käpp som förklarade mötet öppnat kl. 13.13 Ankeborgstid. Den officiella mötesdelen och efterföljande diskussion kan ni läsa mer om i höstmötes-protokollet.

Efter den officiella delen vidtog den mer inofficiella delen (eller vad man nu ska kalla den). Hursomhelst bjöds det först på sedvanlig fika med kaffe, kakor och läskeblask en trappa ned. När den sedvanliga fikadelen var slut (möjligen även kaffet och kakorna) så var det åter dags att samlas för mer ankistiska förnöjelser. Medan koll. 2348 Mats Nilsson delade ut lappar till NÅL-dragningen passade koll. 314 Stefan Diös och koll. 2525 Marja Knut på att informera om den pågående utställningen ”Ankeborgs Nationalgalleri” på Ateneum, Finlands nationalgalleri. Väl värd ett besök!

Sedan var det dags för dragning i NÅL (NAFS(k):s Årliga Lotteri). De lyckliga vinnarna blev:

Notera att detta var Filips tredje vinst på fyra år!

När detta var avklarat var det dags för den första av dagens frågesporter. Koll. 2934 Oscar Bergstrand hade satt samman en frågesport med Farbror Joakim-tema där frågorna var indelade i olika kategorier. En lättare och en svårare fråga i varje kategori skulle deltagarna svara på, och alla frågor hade Joakim-anknytning. Många hade nog problem även med de lätta frågorna (som inte alltid var så lätta!) och poängen blev därefter. Under-tecknad var i alla fall nöjd med att kunna pricka in numret på fönsterputsarnas regel ”Fall alltid med värdighet” (samma fråga har för övrigt förekommit på ett tidigare möte, fast omvänt ställd!).

Nästa punkt var ännu en frågesport, sammanställd av koll. 2348 Mats Nilsson. Den här gången var dock deltagarna indelade i lag. Frågorna var en blandning av samma typ som förekommit på de senaste mötena. Några med serierutor som gradvis växte fram, där det gällde att identifiera serien och några där ett föremål var dolt med en röd bubbla, där det gällde att gissa föremålet och serien. Skillnaden nu var att alla frågor hade anknytning till Farbror Joakim. Tillsammans med några pocketfrågor och lite annat blev det en varierad och intressant frågesport, som de flesta tycktes uppskatta.

När frågesporten var avklarad togs det upp beställningar på mat till de kollusorer som hade för avsikt att stanna kvar och äta middag i lokalen. Medan vi väntade på maten hölls en auktion på diverse kulturgods, naturligtvis förrättad av koll. 339 Anders Berglund.

Kvällen avslutades med mat och filmvisning, där bland annat ”Mickey’s Christmas Carol” (1983) besågs. Vid halv elva-tiden på kvällen lämnade de sista tappra kollusorerna lokalen och NAFS(k):s höstmöte 2017 var till ända.

Koll. 2936 Hampus Johansson

Medlemstillströmning

Ovanligt många medlemmar har tillkommit under oktober-december 2017 vilket är glädjande! Varmt välkomma till följande nya medlemmar och några återvändare:

Rappet

Nummer 26: Åttonde delen i Jesper Ilum Petersens artikelserie om musiken i de tecknade filmerna. Den här gången har turen kommit till Pocahontas (1995) och Ringaren i Notre Dame (1996).

Jens Thorvald Høeg skriver om Kommunisme, kapitalisme og min indgang til Anders And & Co.

Katja Kontturi berättar om sin doktorsavhandling Don Rosa’s Disney Comics as Postmodern Fantasy.

Laila Jerming Graf förklarar vad som egentligen står i Gröngölingshandboken.

Sten Mogensen skriver om Carl Barks, Poirot och de fyrkantiga äggen.

Mads Jensen ger ett litet porträtt av Eega Beeva.

Bild & Bubbla

Nummer 212: I slutet av regnbågen av Bitte Andersson, Sword Princess Amaltea – typer och stereotyper i drottningdömet, Gulosten och spriten – norsk trilogi baserat på ett händelserikt liv (av Kristian Krogh-Sørensen), ERCcOMICS – forskning som seriekonst, En värld av tusch – samtal med serieskaparen Søren Mosdal, Synth, sant & sånt – en intervju med Tomas Zackarias Westerberg, Comics and their Creators – 75-årsjubileum för den första boken om tecknade serier, De spanska seriernas samvete – diskussion med Paco Roca, Porträtt: Thomas Olsson.