Kvacket 1/2018

[föregående Kvack] [nästa Kvack]

Redaktör:Johan Blixt
Utförande:8 sidor
Packningsdatum:24 februari 2018

[PDF] (kräver inloggning)

Hej och välkomna till årets första Kvacket! Utöver Kvacket ska du i ditt kuvert hitta en medlemslista.

Nominera och motionera

Nu är det dags igen för din årliga möjlighet att som vanlig medlem påverka åt vilket håll föreningen ska rikta sin orangegula anknäbb och vad den ska göra och låta bli att göra. För detta har du två redskap: rätten att motionera och rätten att föreslå styrelseledamöter och revisorer. Läs gärna mer om detta i de oöverträffade stadgarna, kapitlen 5–8 (www.nafsk.se/stadgar.html)!

Därför inbjuder vi dig (i enlighet med stadgarnas § 7.3) att lämna förslag på lämpliga kandidater till styrelse- och revisorsposter. Då valberedningen ska lämna sin färdiga kandidatlista senast fyra veckor före mötet, som hålls den 21 april, vill vi ha dina nomineringar senast onsdagen den 21 mars.

Om motioner stadgas i § 5.4.2 att ”en motion från en medlem ska avhandlas av årsmötet eller ett allmänt möte om den lämnats till styrelsen minst sex veckor före mötet”. Det ger lördagen den 10 mars som sista ankomstdag. Av hävd räknar vi också motioner som skickas till valberedningen som lämnade ”till styrelsen”.

Vad du ska motionera om har du själv full frihet att bestämma. Du kan till exempel yrka på att föreningen ska arbeta mot något visst mål (exempelvis att Joakim von Anka ska utses till chef för Riksbanken), att vi ska lägga ner oss och ge alla pengarna till Nils Nytta (fast då krävs kvalificerad majoritet, samt att proceduren i § 10.3 följs), eller att styrelsen ska ha en viss storlek (stadgarnas § 6.2 stipulerar bara att den ska bestå av minst fem ledamöter).

Fundera också på om du själv kan och vill vara med och bidra till föreningens utveckling. Det behöver inte vara att direkt komma med i styrelsen (fast det går bra att föreslå det också), men kanske i valberedningen? Även nya, unga och oerfarna krafter i olika delar av landet är mycket välkomna att anmäla sitt intresse. Alla föreningar behöver förnyelse, och det gäller också för NAFS(k). Var och en kan alltid bidra med något, bara intresset finns!

Låt din kvackande röst ljuda i skriven form till:

NAFS(k):s valberedning
c/o Göran Ribe
Lundagatan 38 B
117 27 Stockholm
E-post: [syns bara för inloggade]

Årsmöte 21 april 2018

Som vi skrev i förra Kvacket (som vi hoppas du fick kring nyår!) blir årsmötet av i den traditionsenliga möteslokalen Åttingen på Reimersholme i Stockholm lördagen den 21 april 2018 kl 13.13. Stockholms lokalavdelning KAJSA har sitt årsmöte kl 12.13 i samma lokal.

Information om hur man tar sig till årsmötet, vad som händer där (utöver de ordinarie mötespunkterna, plus ett förhoppningsvis slutligt beslut att rätta till stadgarna) och årsmöteshandlingarna kommer i nästa utskick i början av april. Vi hoppas att många kan närvara, trots konkurrerande evenemang i staden som Tjejmilen, SM-finaler i innebandy och (på kvällen) Kulturnatt Stockholm!

Koll. 316 Greger Nässén

Serier för barn och unga

Svenska barnboksinstitutet arrangerar en halvdag om serier för barn och unga 3 maj kl. 15–18 på Odengatan 61 i Stockholm. Programmet för dagen är inte klart, men ett av inslagen kommer att vara en panel om översättning med koll. 314 Stefan Diös och Björn Wahlberg med Patrik Schylström som moderator. Koll. 2187 Åsa Warnqvist kommer att hålla i dagen, så det finns två ankism-anledningar att närvara!

Sen inbjudan att förnya

Vi är sena med årets första utskick och därmed också med inbjudan att förnya medlemskapet för 2018. Ursäkta detta! Styrelsen bestämde därför att testa att skicka inbjudan i förväg till de kollusorer som har uppgett sin mejladress (utom dem som valt att betala med inbetalningskort som får det med detta utskick).

Ungefär 70 % av alla som ska förnya för 2018 har därför fått inbjudan via mejl istället för på papper för cirka 10 dagar sedan. Vi hoppas ni inte misstycker! Tolv kollusorer har tidigare aktivt bett att få avgiftsavisering via mejl. Att mejla om avgiften sparar både papper (1/3 A4-ark/medlem), porto (cirka 6 öre/medlem) och tid när vi packar utskick (cirka 5 sekunder/medlem).

Styrelsen har dock inte beslutat att gå över till mejlavisering som standard ännu, men vi vill verka för att minimera åtgång på papper, porto och tid. Vi får se hur det blir. Hör gärna av dig om du alltid vill få mejl om avgifter framöver (se kontaktrutan i slutet av Kvacket). Och du som även i fortsättningen vill få inbjudningar och påminnelser om medlemsavgiften på papper, hör också av dig till oss så noterar vi det för framtiden.

Koll. 316 Greger Nässén

Systerföreningarna

NAFS(k) har fem särskilda medlemmar: Walt Disney Archives i Burbank, USA samt våra donaldistiska systerföreningar i Norge, Danmark, Finland och Tyskland. De särskilda medlemmarna behöver inte betala medlemsavgift men får ändå referensexemplar av våra utskick (utom Disneyarkivet som enbart får NAFS(k)uriren), de har inte rösträtt och inte heller kollusorsnummer. Walt Disney Archives har varit särskild medlem sedan många många år, och vi hade mycket god kontakt med den legendariske arkivarien Dave R. Smith. Han gick i pension för drygt sex år sedan och fick då ett specialgjort medlemskort från NAFS(k). Vi skrev ett brev till den nya arkivarien Becky Kline men fick tyvärr aldrig svar. Vi hoppas att vi kan återknyta kontakten igen! De fyra ankistiska föreningarna i Norden och Tyskland blev särskilda medlemmar den 21 september 2008, på NAFS(k):s 32-årsdag.

Dansk Donaldist-Forening (RAP) grundades i december 2001. DDF(R) ordnar medlemsmöten varje sommar och vinter, ger ut medlemstidskriften Rappet 1–2 gånger per år och ibland specialnummer och de har ett aktivt medlemsforum. De har liksom NAFS(k) ett lånelager med intressant referensmaterial. De har också synts en hel del i teve de senaste åren. Hittills har det kommit ut 26 nummer av Rappet.

En mycket trevlig medlemsgåva dök upp runt nyåret 2017/18. Alla medlemmar fick då minst en pin och de som varit med länge fick en eller flera pins beroende på hur länge de varit med. NAFS(k) fick tre fina pins med fjärilslås på baksidan.

Gå gärna med i DDF(R)! Årsavgiften är 100 danska kronor (DKK) som du enklast betalar via PayPal eller med banköverföring.

ddfr.dk

Den finska donaldistföreningen heter Ankistit ry. (ry. står för ”rekisteröity yhdistys”, ”registrerad ideell organisation”) och leds av Timo Ronkainen. Ankistit ry. ger ut fanzinet Ankkalinnan Pamaus (”Ankeborgssmällen”) sedan 1998 och det har kommit ut 37 nummer hittills. I februari 2009 producerade de en specialutgåva på engelska, National Donaldistic Magazine, med flera intressanta artiklar. NAFS(k) har kvar några exemplar av den i sitt försäljningslager! Vårt pris är 60 kr inklusive porto och kuvert. Kontakta oss (se inforuta i slutet) om du är intresserad.

I samband med Ankistit ry.:s 15-årsjubileum fick alla medlemmar en tjusig pin med det donaldistiska valspråket ”In Donaldismo Veritas”. Även NAFS(k) fick ett exemplar.

www.perunamaa.net/ankistit

De tyska donaldisternas förening heter D.O.N.A.L.D. (Deutsche Organisation nichtkommerzieller Anhänger des lauteren Donaldismus) och grundades 1977 av Hans von Storch. De är mycket aktiva, både lokalt och nationellt, och ordnar en nationalkongress varje år.

De tyska donaldisterna är strikt Barks­trogna och uppskattar djupt den legendariska Disneyöversättaren Erika Fuchs arbete. Några medlemmar ”infiltrerade” till och med kulturredaktionen på Frankfurter Allgemeine Zeitung där de i sitt ordinarie arbete smög in ankistiska citat i artiklarna.

D.O.N.A.L.D. ger ut medlemstidskriften Der Donaldist (tidigare Der Hamburger Donaldist) som har kommit ut med imponerande 153 nummer hittills med mycket djuplodande artiklar om alla aspekter av livet i Ankeborg (och många medlemmar tror faktiskt att det existerar)! De ger också ut specialhäften, Sonderheften, med olika teman – det senaste var nummer 58. Dessutom får medlemmar olika medlemsgåvor, speciellt inför jul.

Den senaste julgåvan från D.O.N.A.L.D. var en fin kapsylöppnare och ett kort, båda med en serieruta från Barks långa historia ”Tralla La” från juni 1954.

Du kanske skulle bli medlem i D.O.N.A.L.D.? Du behöver måhända fräscha upp din gymnasietyska, ja till och med gå en Komvux- eller universitetskurs, men det är det värt för att uppslukas av den tyska donaldistfandomen. Årsavgiften är 29 EUR för nya medlemmar (varav 5 EUR är en engångsavgift). Deras hemsida är bara på tyska, selbsverständlich.

Styrelsen hoppas att vi kan utöka samarbetet med D.O.N.A.L.D. som har varit ganska sparsamt genom åren, även om vi har utbyte av våra tidskrifter. Några tyska donaldister gjorde ett legendariskt och bejublat framträdande på Riks-Ankon i Lund 1988 med musikgruppen ”Frankfurt goes to Gumpenbach” där det förekom ett antal uppblåsbara krokodiler av olika storlek.

www.donald.org

Vi höll på att glömma att nämna våra norska donaldistvänner! Föreningen Donaldistene grundades 1968. Tidskriften Donaldisten, som började ges ut av Pål Jensen 1973, var en stor inspirationskälla för det tidiga NAFS(k). År 1988 tog Donaldistene över utgivningen av Donaldisten och gav ut två nummer till.

Vi har tyvärr ingen norsk pin eller knapp att visa upp (men sådana lär finnas att köpa via föreningen). Vi visar istället förstasidan på det senaste numret av Donaldisten. Läs mer om Donaldistene på deras hemsida som delas med den allmänna serieföreningen Norsk Tegneserieforum och Tegneseriehuset där Donaldistene har sitt arkiv. Medlemsavgiften i Donaldistene är NOK 300.

donaldistene.no

När vi ändå är inne på ämnet ankistiska pins och liknande, vill undertecknad få lite hjälp med att identifiera ovanstående pin som han har donerat till NAFS(k). Den är införskaffad på en loppmarknad i Simrishamn i Skåne för några år sedan.

Rutan med ”Gargellen” är inte så svår att identifiera dock. Gargellen är en högt belägen by i österrikiska Vorarlberg på gränsen till Schweiz. Man kan åka slalom där på vintern eller vandra i bergen på sommaren. Jag tycker Kallefiguren ser väldigt ”Barksig” ut! Så min fråga till er är dels om bilden verkligen är av Barks, och i så fall från vilken serie? Och vet någon om det finns pins med samma eller andra ankmotiv från Gargellen eller andra turistorter i Österrike?

Koll. 316 Greger Nässén

Stort grattis till 50 och 75 år!

Det senaste dryga året har ett antal medlemmar fyllt 50 och 75 år! 21 medlemmar har fyllt eller ska snart fylla 50 år. 8 medlemmar har fyllt eller ska snart fylla 75 år. Vi vet inte om alla vill bli uppvaktade personligen här, så vi i styrelsen väljer att gratulera er gemensamt på födelsedagen!

En kollusor som vi vet inte har nåt emot att bli celebrerad är vår före detta ordförande koll. 694 Olof Siverbo som fyllde 50 år för några månader sedan. Koll. Greger Nässén skickade då en gratulation till Olof på Facebook, tillsammans med den minimalt redigerade serierutan till vänster. Vet du vilken serie den kommer från?

Koll. 316 Greger Nässén

Disneys julkalender 2017

Inför fjolårets december fanns det en välfylld Disneyjulkalender från Karrusel Forlag till försäljning. När man slår upp kalendern innehåller den 24 fint inslagna häften med olika Disneyberättelser, översatta av ingen mindre än vår sekreterare koll. 2867 Andreas Eriksson! Men styckpriset var kanske lite högt jämfört med tunnare och mer traditionella julkalendrar … Min lokala Coop reade ut dem för 199 kr men det var ändå kvar en ansenlig hög den 10 december när jag tog bilden till vänster. Webbpriset ligger idag på cirka 270 kr. Turligt nog är den här kalendern inte speciellt årsberoende, så den borde dyka upp i affärerna även inför kommande jular.

Koll. 316 Greger Nässén

Ny medlemslista!

Det var snart sex år sedan vi skickade ut den nuvarande medlemslistan. Nu får du en ny och rykande färsk lista! Tack för alla uppdateringar som har kommit in efter vår uppmaning i tidigare Kvacket. Vi har fått över 100 mejl och brev med kompletteringar och rättelser, så vi hoppas att det inte ska finnas några fel kvar eller att vi missat att ta med någon. Hör av dig i så fall (se inforutan) så kan vi i alla fall rätta medlemsregistret.

Om du har meddelat oss en ny mejladress är det den du ska använda i fortsättningen när du loggar in på webben www.nafsk.se. Den här medlemslistan är den 18:e i ordningen. Det finns som vanligt med lite medlemsstatistik, och vi hoppas att det denna gång även får plats lite historik om våra medlemslistor. (Sammanställningen är inte klar i skrivande stund, inte heller hur många sidor det blir.)

Koll. 316 Greger Nässén

150 kvack!!! för kvacket

Det här Kvacket är det hundrafemtionde sedan starten 1985, då under koll. 452 Peter Nyréns redaktörskap. På den tiden var det papper, penna, sax och lim som gällde för redaktör Nyrén. Koll. 976 Johan Blixt återkom som Kvacketredaktör i och med Kvacket nr 104, 1/2008, och har innehaft redaktörsstolen sedan dess. Tioårsjubileum för honom i en följd, grattis!

Johan vidareutvecklade datoriseringen av redaktionsarbetet som hade inletts redan på 90-talet. Helt digitalt genomförd har redigeringen varit sedan nr 3/2010. Men det var ändå bara från och med 2015 som vi har skickat Kvacket digitalt till tryckeriet, istället för att lämna in pappersoriginal på plats.

Både 50- och 100-nummersjubileerna i nr 4/1996 och 1/2007 uppmärksammades med längre artiklar i respektive Kvacket. De kan du läsa på vår hemsida, liksom alla övriga Kvacket! Vi hinner tyvärr inte med någon längre exposé över de senaste 50 numren här. Vi får konstatera att i och med detta nummer har det producerats totalt 756 sidor.

Här är några intressanta bidrag från vart och ett av de senaste åren: ”NAFS(k) 1 000 000 000 sekunder” (3/2008), ”Stefan Diös samlade värk” (1/2009), ”Sagan om Stefan” (3/2010), ”Möss och ankor: äntligen!” (5/2011), ”Voodoo Hoodoo är fortfarande censurerad” (1/2012), ”Kalle Anka 3000?” (5/2013), ”Kalle Anka 80 år” (3/2014), ”Carl Barks okända liv” (1/2015), ”Portonyheter” (1/2016), ”Ankon med tema film” (2/2017).

Ett par Kvacketrekord har slagits sedan 2007: Johan har längst obruten svit som ensam redaktör, imponerande 47 stycken. NAFS(k):s 40-årsjubileumsår gav vi för första gången ut 7 nummer av Kvacket. Då uppnådde vi också nästan flest antal Kvacketsidor på ett år, 44 stycken. Rekordet 46 stycken från 2001 står sig fortfarande.

Vi har också haft (råd med) hela eller delar av ett antal Kvacket med fyrfärgstryck, liksom detta. Vi hoppas fler rekord kommer att slås under de kommande 50 numren!

Koll. 316 Greger Nässén