Kvacket 2/2000

[föregående Kvack] [nästa Kvack]

Redaktör:Claes Ericsson
Utförande:Isblått papper, 2 sidor
Upplaga:800
Packningsdatum:12 april 2000

I det här utskicket...

...hittar du, förutom Kvacket, papper med års­mötes­handlingar, verksamhets­berättelse med bokslut, budget och revisionsberättelse, samt mötesordning med poströstningsblankett. Om du ännu inte förnyat medlemsavgiften för 2000 får du också ett inbetalningskort.

Årsmöte i KAJSA

KAJSA, Kalle Ankas Jublande Stockholms-Anhängare, håller sitt årsmöte direkt före NAFS(k):s dito den 29 april. Vi börjar kl 12.13 och slutar i god tid före det stora årsmötet. Lokalen är samma som NAFS(k):s (se ovan). Verksamheten 1999 var tyvärr mycket begränsad. Vi har i alla fall fått två utsocknes medlemmar och tack vare detta detta tjänat 26 kr. Röstberättigade på mötet är alla kollusorer som har betalat avgift, och som har adress med postnummer som börjar på 1. Välkomna till ett årsmöte utan valberedning och poströstning! Allt kan hända!

Årsmötet

Tid: lördagen 29 april 2000, mötet börjar kl 13.13 och håller på till senast 17.00.
Plats: Läktarfoajén i Brygghuset, Norrtullsgatan 12N, Stockholm.
Närmaste tunnelbana: Odenplan.
Förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna, så förväntar vi oss också att vår ordförande dyker upp med ännu en, av somliga bejublade, tutfråge­sporter. Dessutom kommer vi eventuellt auktioner ut en del affischer som legat och samlat damm på kansliet.

Donatorer 1998

Som tidigare nämnts i Kvacket anordnar NAFS(k) inte längre nån donationstävling till Nils Nyttas minne. Vårt tävlingskoncept lever i alla fall vidare i Seriefrämjandet som har instiftat en motsvarande insamling till Änkan Bolte. I stället kommer här en försenad och kortfattad redovisning av de pengagåvor vi fick under 1988. Totalt inflöt 6857:96 uppdelat på 242 donationer från 57 kända kollusorer och en anonym. Fyra kollusorer donerade pengar för första gången: koll. 1591 Ellin Barklund, 2010 Mats Emanuelsson, 2165 Klaus Dejler och 2374 Malcolm Olow. Flest donationer inkom från koll. 2050 Johan Groth: 12 stycken à 1 krona. Inte helt oväntat var det dubble Nils Nytta-mästaren koll. 654 Arn Linder som toppade placeringslistan med 691 kr och 13 öre (5 donationer). På andra plats kom koll. 1648 Dag Hülphers med 460 kr (7 donationer), och på tredje plats koll. 1344 Solveig Brandén med 410 kr (2 donationer). Grattis till dessa tre och tack till alla som bidragit med fria och välvilliga penga­donationer till NAFS(k):s verksamhet!

Nya medlemmar

Ytterligare ett antal personer har skådat ljuset och vi hälsar följaktligen följande nya medlemmar välkommna:
2543  dolt namn V. FRÖLUNDA
2544  dolt namn AARHUS C
2545  dolt namn HISINGS-KÄRRA
2546  dolt namn ULRICEHAMN
2547  dolt namn MOTALA
2548  dolt namn STOCKHOLM
2549  dolt namn JÄRFÄLLA
2550  dolt namn JÄRFÄLLA

Nyinkommet hos Bröderna Dum

Vi har just fått in ett litet parti av följande böcker:
Årgångsbok 1948200 kr
Årgångsbok 1949 del 1220 kr
Årgångsbok 1949 del 2220 kr
Guldbok 14240 kr
Guldbok 15240 kr
Guldbok 16240 kr
Farbror Joakims Liv160 kr

Vi har fått en förfrågan om man kan få ytterligare rabatt på de skamligt låga Dum-priserna om man köper en massa tidningar och naturligtvis kan man inte få det. Om man vill få tidningarna billigare så väntar man helt enkelt på att priserna ska gå ned eller så kan man släpa sig till kansliet och handla "över disk". Eftersom vi tycker det är så skoj när kollusorerna kommer på besök, så får man vid kanslibesök 10% i rabatt eftersom vi slipper utgifter för porto och pack

Loggböckerna

Något av det heligaste som finns på kansliet är föreningens loggböcker. Dessa tre volymer (så här långt) står inte långt efter National­encyklopedin när det gäller mängden viktig information och överträffar med god marginal dess underhållnings­värde. Den första boken invigdes 1 juli 1984 när kansliet låg i Anders Berglunds källare och de glada kansliarbetarna har sedan dess fyllt de tre loggböckerna med information om vad som skett på kansliet. Rimligtvis borde dessa böcker ges ut i faksimilutgåva så att fler än de som vallfärdat till kansliet kan få den sinnesexpanderande upplevelse som bläddrandet i dessa böcker ger. I väntan på denna utgivning så kommer här lite viktig statistik. Under perioden 1/7 1984–31/12 1999 var kansliet bemannat 1513 dagar med totalt 3849 besökare. Överlägset flitigaste besökaren var Greger men även andra personer har offrat både tid och hälsa på att i gott kamratskap arbeta för föreningens bästa:
PlaceringBesökPatient
11160Greger Nässen
2610Anders Berglund
3590Johan Blixt
4398Claes Ericsson
5141Daniel Alzén
följda av ungefär 113 andra glada besökare.