Kvacket 1/2016

[föregående Kvack] [nästa Kvack]

Redaktör:Johan Blixt
Utförande:6 sidor
Upplaga:?
Packningsdatum:28 januari 2016

[PDF] (kräver inloggning)

Välkommen till 2016! Utöver Kvacket borde det i kuvertet ha funnits ett höstmöstesprotokoll men det gör det inte! Däremot ska det följa med inbjudningar att förnya medlemskapet för 2016 och påminnelser för perioden juli 2015–juni 2016.

Förra året blev det bara tre Kvack vilket naturligtvis inte är bra och att det dessutom var andra året i rad är en smula oroväckande. Nu blev det i alla fall 20 sidor vilket var en klar förbättring mot 2014 då det bara blev 12 sidor (så få var det senast 1993).

Det är styrelsen som bestämmer hur många nummer det blir på ett år men sidantalet hänger på hur mycket jag orkar skriva och, framförallt, förmå andra att skriva. Kvacket är ett medlemsblad och det blir ungefär så roligt som medlemmarna är …

Red. 976 Johan Blixt

Sekreteraren återinförs

Höstmötet 24 oktober 2015 beslutade att fastställa årsmötets beslut att tillstyrka styrelsens förslag till stadgeändringar. Den ena ändringen förtydligade att det inte går att poströsta till årsmötet om beslut om budgeten. Den andra och mer omfattande ändringen innebär att vi på årets årsmöte i april återgår till ordningen att sekreteraren väljs av årsmötet, och inte utses inom styrelsen som gällt i ett par år. Dessutom korrigerades ett antal hänvisningar i stadgarna till den nya mötesordningen för årsmötet. Nyligen framkom det att paragraf 6.7 tyvärr blev bortglömd i ändringsförslaget, och därför inte blev återställd till tidigare lydelse där sekreteraren står med. Rätt ska vara rätt, så vi får rätta till detta med beslut på kommande möten.

Koll. 316 Greger Nässén

Portonyheter

Den 1 januari 2015 upphörde PostNords tjänst Föreningsbrev som NAFS(k) har använt sedan 1986. (Lite sent att rapportera om förvisso, men vi vill ändå berätta om förändringen.) NAFS(k) och många andra föreningar har haft stor nytta av det lägre föreningsportot. Priset för föreningsbrev var länge till och med lägre än B-post, plus att ett frimärke gällde upp till 100 g (i stället för 20 g för vanliga brev) och att tjänsten även gav rabatt upp till 250 g. NAFS(K)ANSLIET införskaffade tidigt en speciell stämpel med texten ”B Föreningsbrev”, men insåg rätt snabbt fördelen med att inte behöva stämpla allt för hand och vi lät trycka upp förtryckta kuvert för ordinarie utskick. Priset för föreningsfrimärken var de sista åren detsamma som för B-post. Före den prishöjningen bunkrade vi upp med ett lager av frimärken som går att använda för B-post.

Anledningen till att PostNord avskaffade föreningsportot var att de i fjol höjde den lägsta viktgränsen för A- och B-post till 50 g. Men för föreningsutskick som väger 51–100 g blev därmed priset dubbelt så högt mot tidigare. Dock kan vi fortfarande för tyngre utskick än 50 g skicka med Porto Betalt, en kombination av pris per kilo och pris per kuvert. Hur det avskaffade föreningsportot och den höjda viktgränsen till 50 g påverkar vår totala portokostnad återstår att se. En sak som vi kan konstatera är att det blir hälften så dyrt att skicka utskick på 21–50 g till våra medlemmar i utlandet.

En annan portonyhet som lär påverka oss positivt pengamässigt är att momsen på porto och vissa posttjänster försvinner från och med 1 april i år. Detta är en följd av att EU-domstolen i fjol i det så kallade postmomsmålet fastslog att Sverige felaktigt har tagit ut moms på dessa tjänster sedan vi gick med i EU. Styrelsen har inte detaljstuderat lagförslaget, men det verkar som att momsbefrielsen gäller alla generella tjänster och prislistor. Lägre priser och rabatter som förhandlats individuellt omfattas inte. Troligen blir därmed inte våra Porto Betalt-utskick momsbefriade, men däremot utskick med A- och B-post.

En konsekvens av domstolens utslag som styrelsen behöver ta ställning till om vi ska gå vidare med, är att företag och organisationer kan kräva återbetalning av den felaktigt påförda momsen – i teorin för utlägg ända sedan 1995 då Sverige gick med i EU. Vilka tjänster som det kan gälla är fortfarande oklart. Troligen ingår inte Porto Betalt, men möjligen Föreningsbrev och säkert porto för vanliga brev och paket. Jurister i större organisationer och företag lär klia sina huvuden hur de ska gå vidare med detta! Turligt nog har vi sparat alla våra kvitton. Vi får avvakta hur större aktörer agerar i detta lite kniviga ärende, innan vi börjar rota i arkivet och kräva återbetalning.

Koll. 316 Greger Nässén

NAFS(k)uriren framöver

Det var nästan ett år sedan det senaste numret av NAFS(k)uriren (NK) – nummer 41 – skickades ut till medlemmarna, rejält försenad. Redaktör koll. 316 Nässén hade hoppats att få klart även NK 42 under 2015, men det lyckades tyvärr inte. Han ska göra sitt bästa för att den ska lämna tryckpressen före eller under sommaren 2016.

Ett tema för numret blir ankistiska resor och minnen i tid och rum. NK 43 kommer ut efter jubileumsmötet i höst, men någon närmare deadline är inte spikad ännu. Vi hoppas att den kan bli tryckfärdig före årsskiftet 2016/17, men det beror också på hur mycket material vi har, utöver en utförlig rapport från 40-årsjubileet förstås.

Om du har något att bidra med till NK – både korta och långa alster är varmt välkomna – tveka inte att kontakta redaktionen via epost eller vanlig post (se faktaruta på annan plats). Till några som har anmält intresse att hjälpa till tidigare: redaktionen återkommer snart med hur vi går vidare med era idéer.

Ett annat NK-projekt som tyvärr har gått i stå sedan rejält många år är att ge ut en ny upplaga av NK 5 med ett komplett svenskt Carl Barks-index, inklusive ett index över originalpubliceringar av Barks. Vi vill försöka väcka liv i projektet igen, men styrelsen inser att årets 40-årsjubileum kräver så mycket planering och arbete att vi får prioritera ner NK 5. Dock är mycket gjort sedan tidigare av tidigare redaktörer.

Vad som återstår är att komplettera med de senaste tio årens Barkspubliceringar, välja ut bildmaterial och skriva bildtexter, plus rejält mycket korrekturläsning. Är du intresserad av att hjälpa till på något sätt, hör av dig!

Här är till slut lite NK-statistik att glädjas eller konfunderas över tills nästa NK dyker upp! Vi har gett ut 1868 ordinarie sidor av NK sedan NAFS(k) grundades 21 september 1976. Det motsvarar i genomsnitt knappt 4 ordinarie sidor per månad. (Föreningen har i skrivande stund existerat i drygt 472 månader.) Om vi även lägger till nytryck av NK 1–7 plus specialutgåvorna med det bästa ur NK 8–12 (från 1993) och faksimilutgåvan av NK 1–4 (från 2013) blir totalt antal NK-sidor 2588. Det motsvarar knappt 5,5 sidor per månad. Vi hoppas vi kan bättra på den här statistiken i år!

Koll. 316 Greger Nässén

NAFS(k) fyller snart 40 år!

NAFS(k):s jubileumsår 2016 har inletts! Om knappt åtta månader, den 21 september 2016, är det fyrtio år sedan de tre klasskamraterna Stefan (koll. 314), Frederik (koll. 315) och Greger (koll. 316) – inspirerade av Jon Gisles bok ”Ankismen” – under lunchrasten satte sig vid ett bord i Nya Elementars gymnasium och drygt två minuter senare grundade ”partiet” NAFS(k).

De politiska ambitionerna var nog inte så allvarsamma, utan mer beroende på att ett skolval precis hade anordnats. Greger var sekreterare för det första mötet och i det lite slitna protokollet finns två paragrafer som reglerade inval och uteslutning av medlemmar. Tanken att förbundet skulle vara ett parti levde vidare, tills det på ett redaktionsmöte den 11 februari 1977 genomfördes en omröstning om NAFS(k) skulle vara ett parti eller en förening. Utfallet blev 3 röster för förening och 2 för parti. Eftersom två medlemmar saknades på mötet, beslutade de fem andra att ”denna fundamentala fråga får avgöras vid ett stormöte vid lämpligt tillfälle”. Men såvitt vi vet kom inte frågan upp igen och NAFS(k) fortsatte att vara en ideell och obunden förening, vilket vi får vara glada för!

I skrivande stund är inte tid och plats spikade för olika jubileumsaktiviteter, men styrelsen återkommer så snart som möjligt med fler detaljer, via mejl, sociala medier och kommande Kvacket. Den 21 september är en onsdag, men det borde inte hindra medlemmar och andra intresserade från att samlas i Stockholm – kanske vid Nya Elementar? – och gärna på andra orter för ett gemensamt Kvack!!! på jubileumssekunden klockan 11.51.31.

Att jubileumsfesten lär äga rum någonstans i Stockholm på kvällen den 21 september är nog en bra gissning, men vi får återkomma om tid och plats när lokalen är bokad. Det finns en väl tilltagen jubileumsfond för fest och andra aktiviteter i samband med 40-årsfirandet, så det lär inte uppstå någon brist på pengar.

Om du har idéer om vad vi kan göra för att uppmärksamma NAFS(k):s 40 år eller om du vill hjälpa till med jubileet på något sätt, kontakta styrelsen inom kort via mejl till kansli@nafsk.se eller vanligt brev (se faktarutan på sista sidan).

40-årsfirandet blir det femte officiella jubileumsfirandet i NAFS(k):s historia. Tidigare har vi uppmärksammat följande:

Seriefrämjandet

Bild & Bubbla 202: Nytt gigantiskt och mindre kvadratiskt format med artiklar om Serieåret 2014, Katten och Ekorren av Loka Kanarp, Charlie Hebdo, John Arne Sæterøy (Jason), mens, Naruto, Sylvain Runberg, AltCom, Josefin Svenske, alternativa läsordningar och att tuscha med stålstift.

203: Aniara av Knut Larsson, Rabén & Sjögrens barnbokssatsning, Mattias Adolfsson, 91:an i Skånska kriget, Sven Hemmel, Jonas Andersson, Max Gustafson, seriemanus och Guarnido.

Dessutom åtta sidor om Gaute Moe, den norske Disneymanusförfattaren som enligt artikeln satt norskt manusrekord med sina drygt 200 serier (tvåa är Arild Midthun). Trevlig artikel om Moe, den nederländska Disneymarknaden och hur Hancock’s Half Hour blev Fleksnes fataliteter blev Donald Duck & Co.

204:Palimpsest av Lisa Wool-Rim Sjöblom, Alison Bechdel, Tolkien i serier, David B., Sture Hegerfors, Achdé, Serieförmedlingen, Lisa Wibom och Edvard Munch.

205: För evigt trogen av Cyril Hellman och Peter Bergting, Åsa Ekström, Christina Jonsson, Bastien Vivés, barnserier, Bendik Kaltenborn, koll. 557 Johan Andreasson, Persepolis 2.1, Filimon och Charles Burns.

Årsmöte

Årsmötet kommer att hållas den 23 april 13.13 i Åttingen i Stockholm, mer information kommer i nästa Kvacket.

Disney – konsten att berätta

Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn kommer att visa originalteckningar och akvareller från Walt Disney Animation Studios filmer, från Snövit och de sju dvärgarna till Den lilla sjöjungfrun och Frost under rubriken ”Disney – konsten att berätta”. Utställningen pågår 20 mars–4 september i år och vill man veta mer så kan man kolla på akvarellmuseet.org.

Ankkalinnan pamaus

Ankkalinnan pamaus 32 har artiklar om den Brasilianska Disneyproduktionen, Disneytecknaren Kari Korhonen och Katja Kontturis doktorsavhandling om Don Rosas serier. Man återtrycker också en artikel om Barks från Sarjainfo 25 (1979).

33 har ett härligt omslag tecknat av Timo Ronkainen i en stil som kombinerar Barks och Crumb. Numret domineras av artiklar om ”motkultur” och dess relation till Disney. Ronkainen har läst Douglas Brodes bok From Walt to Woodstock och håller inte riktigt med om bokens tes att Disney lade grunden till sextiotalets undergroundkultur. Ilpo Lagerstedt skriver om Disneyland Memorial Orgy av Wallace Wood och Paul Krassner medan Ronkainen skriver om Air Pirates Funnies.

Rappet

Rappet 24 har julen som tema och det finns artiklar om julsamlarprylar, Disneys juleshow på tv, Arild Midthun, Music Inspired by the Life and Times of Scrooge av Tuomas Holopainen och Art Bubble 2015 (seriemässa som Don Rosa besökte).

Frost är bäst!

Koll. 699 Per Starbäck rapporterade i april om ett generationsskifte på listan över de bästa Disneylångfilmerna. Kampen hade länge stått mellan Djungelboken och Snövit men så i april så gick Frost upp på förstaplatsen! De riktigt unga ankisterna snuvade alltså både de unga ankisterna som håller på Djungelboken och stofilerna som håller på Snövit på ledningen. (Sedan dess har de gamle mobiliserat sig och nu leder Djungelboken medan Frost har petats ner till fjärde plats. Gå gärna in på nafsk.se/best/film/ och rösta du med!)