Kvacket 3/2015

[föregående Kvack] [nästa Kvack]

Redaktör:Johan Blixt
Utförande:4 sidor
Upplaga:625
Packat av:Greger Nässén, Mats Nilsson, Stefan Diös och Anders Berglund
Packningsdatum:9 oktober 2015

[PDF] (kräver inloggning)

Välkommen till höstmötesutskicket! Utöver Kvacket ska det i kuvertet finnas ett årsmötesprotokoll och en mötesordning. Drygt 160 medlemmar får även en inbjudan att förnya medlemskapet för juli 2015–juni 2016.

Kommande möten

Hösten gör så sakteliga sitt intåg i vårt land, och med den följer naturligtvis det faktum att det är dags för föreningens årliga höstmöte. Datum och tid för detta är den 24 oktober klockan 13.13 och platsen blir den gamla (ehuru nyrenoverade) lokalen Åttingen på Reimersholmsgatan 45 på Reimersholme.

Då ett antal busslinjer i Stockholm under sommaren fått nya nummer och sträckningar är det numera buss 54 och 66 som leder till målet. Man har dock tagit hänsyn till inresande ankisters behov och buss 54 kan numera tas hela vägen mellan möteslokalen och centralstationen (övre utgången mot Klarabergsviadukten).

Vi kommer att rösta om att fastställa de stadgeändringar som beslutades av årsmötet i april (se bifogad mötesordning), ha frågesport, titta på filmer, förrätta dragning i NÅL (NAFS(k):s årliga lotteri) och ha allmänt och ankistiskt trevligt. Vi hoppas även kunna återuppliva en gammal tradition och efter mötet gemensamt gå på bio, om filmen ”Insidan ut” då fortfarande finns på repertoaren.

Kallelsen till höstmötet kommer ju beklagligtvis tämligen sent, men vi kan i viss mån kompensera för detta genom att redan nu meddela att föreningens årsmöte 2016 kommer att hållas den 23 april, även det klockan 13.13 i Åttingen. Se till att komma dit och höra om alla aktiviteter som planeras för att högtidligen fira föreningens 40-årsjubileum!

Comiquiz

En annan sak som hör hösten till är den årliga tävlingen i seriekunskap som går under namnet Comiquiz. Där bildar man ett lag och samlas vid en bestämd tidpunkt och får ett kuvert med frågor om alla möjliga typer av serier och har sedan två timmar på sig att besvara dem. I år äger tävlingen rum den 21 november. Vill du vara med i NAFS(k):s lag i år så skicka ett mail till kansli@nafsk.se så hör vi av oss med tid och plats för själva tävlingen.

Tysk Ankeborgskarta

Den tyska Donaldist-föreningens karta över Ankeborg med tillhörande Barks-referenser finns nu åter till försäljning. NAFS(k) har fått tio exemplar till specialpriset 70 kr per styck. De kan köpas på höst- och årsmötet eller beställas via mail till kansli@nafsk.se (då tillkommer portokostnader).

Kalle Anka möter Nils Holgersson

Under årets bokmässa 24–27/9 fanns såklart ett flertal kollusorer på plats, och mest utmärkte sig nog förra NAFS(k)-ordföranden Åsa Warnqvist som bland annat ledde ett panelsamtal på Seriefrämjandets Seriescen klockan 10 på lördag förmiddag med rubriken ”Kalle Anka möter Nils Holgersson”. Medverkade i detta gjorde den kände Kalle Anka-tecknaren Arild Midthun (ansvarig för serien i nummer 38/2015 där detta äger rum), Henrik Lange (känd för att kunna korta litterära tegelstenar till tre serierutor) samt Elisabet Reslegård från Läsrörelsen. Panelen var en del i deras arbete för att omvandla skolornas höstlov till ett läslov.

Ur ankistisk synvinkel var behållningen med detta samtal att få höra om hur idén att göra Kalle Anka-serie av Selma Lagerlöfs klassiker kommit till (det är ett delprojekt av fyra att göra serier av regionala litteraturklassiker, Bockarna Bruse har redan avhandlats i nummer 36) och hur samarbetet med manusförfattare Göran Hägg fungerat. –Mycket bra! tyckte Midthun. Tricket att banta förlagan till en 16-sidig serie var att plocka ut ett antal nyckelscener (gärna med mycket action) och sen knyta samman dessa med ramberättelsen.

Enligt honom hade Hägg varit oerhört peppad på att göra denna serie, som ju också kan sägas bygga vidare på en fin tradition med förankningar av litterära klassiker där både Carl Barks och Don Rosa varit verksamma. Hägg hade lämnat ett skriftligt utlåtande som lästes upp där han tackade Barks och Kalle Anka & C:o för sitt intresse för historia, kultur och litteratur.

Det berättades också att Selma Lagerlöf-sällskapet varit försiktigt positiva till projektet, men antagligen är allt som kan tänkas öka intresset för denna klassiker av godo. Under hela samtalet hade Midthun framställt teckningar av ankor i dvärgformat ridande på gäss som flög över lätt igenkänningsbara landmärken, och han avslutade med att ankifiera Selma Lagerlöf själv.

Det viktigaste var tydligen att få till hennes gigantiska huvudbonad, sen gav sig det mesta av sig själv.

Tilläggas kan att de andra två litterära klassikerna kommer att bli bröderna Grimms ”Hans och Greta” samt H C Andersens ”Snödrottningen”.

Koll. 538 Karl-Erik Lindkvist

Ankistiskt examensarbete

Serietecknaren Oscar Hjelmgren har som sitt examensarbete inom lärarprogrammet vid Göteborgs universitet skrivit en uppsats med den lockande titeln ”Risbastur, fåraktiga vildar och gamla snålvargar – Kalle Anka-serier möter grundskolans värdegrund”. I denna analyserar han ett antal Barks-serier som är tänkta att användas inom undervisningen på grundskolenivå utifrån deras budskap vad gäller uppfostran, etnisk stereotypisering och klass.

Författaren är mycket väl påläst både vad gäller serierna och tidigare publicerade liknande analysförsök, så uppsatsen är både underhållande och lärorik (undertecknad hade exempelvis själv inte tänkt på i hur många serier det faktiskt förekommer barnaga). Glädjande nog använder författaren ett flertal artiklar ur NAFS(k)uriren som referenser, Årgångsböcker vilket ju bevisar den höga nivå texterna där håller.

Uppsatsen rekommenderas varmt för läsning till alla ankister och vi hoppas kunna publicera delar av den i ett kommande nummer av (k)uriren.

Författarens slutord kan vi nog alla skriva under på: ”Ett livsverk såsom det Carl Barks lämnade efter sig förtjänar, i mitt tycke, att både framhävas och kritiskt granskas som vilket betydande författarskap som helst, oavsett förekomst av risbastur, fåraktiga vildar och gamla snålvargar.”

Koll. 2348 Mats Nilsson

Årsmöte

Årsmötet 2015 hölls den 25 april. Då vår vanliga möteslokal Åttingen var stängd för renovering hölls mötet i stället i Kvarterslokalen på Orvar Odds väg 5 på Kungsholmen.

Detta hindrade förstås inte ett antal nya och gamla kollusorer från att dyka upp och aktivt delta i årsmötesförhandlingar där frågor om det nya formatet på Kalle Anka & C:o och vad som bör krävas för att bli hedersmedlem i NAFS(k) var de som ledde till mest diskussion (se bifogat protokoll), filmvisning, auktion på ankistiskt kulturgods (som sig bör med koll. 339 Anders Berglund som förrättare) och frågesport, som vanligt ledd av koll. 2348 Mats Nilsson.

Frågesporten vid detta möte var av en typ som är bekant för de kollusorer som är gamla nog att minnas TV-programmet ”Vem vet var?” och gick ut på att en bild från en välkänd serie doldes av ett antal rutor som en efter en togs bort och det gällde förstås att känna igen från vilken serie bilden var tagen med så många döljande rutor som möjligt kvar. I detta visade sig koll. 2165 Klaus Dejler vara en riktig mästare och tog hem en klar seger. Frågesporttypen verkade uppskattas och kommer att återkomma.

Koll. 2348 Mats Nilsson

Årgångsböcker

Den alldeles utmärkta faksimilutgivningen av ”Kalle Anka & C:o” nalkas nu sitt slut och 1970 blir den sista årgången. Den sjätte delen av 1970 kommer vilken dag som helst och en massa intressant extramaterial har utlovats. Utöver själva Kalle-tidningen så återtryckte man även ”Walt Disney’s serier” från 1954–56 och totalt så blev det ett hundratal böcker – imponerande!

Stockholms Internationella Seriefestival och Världens längsta bokbord

Bland aktiviteterna som föreningen deltagit i sedan årsmötet märks i synnerhet den traditionella internationella seriefestivalen i Kulturhuset i Stockholm, som i år inföll 8–10 maj. Festivalen har vuxit kraftigt under åren och är numera det största enskilda evenemanget i Kulturhuset.

Arrangörerna hade även detta år lyckats få dit en mängd bemärkta personer inom seriebranschen, och festivalen lockade många besökare. NAFS(k):s medverkan organiserades av koll. 538 Karl-Erik Lindkvist som även på sin blogg givit ett fullödigt referat av festivalen:

www.unigas.se/Blog/?tag=/sis-2015

Vi hade försäljning av (k)urirer och en del annat kulturgods, samt en tipsfrågetävling på temat Disney-serier och Asien, hopsatt av koll. 2348 Mats Nilsson, som lockade ett stort antal tävlande. Vinnare blev, som så ofta i seriefrågesporter, koll. 2747 Ola Hammarlund. Festivalen upplevdes som mycket lyckad och välarrangerad och kommer säkert att återkomma nästa år.

NAFS(k) medverkade även vid ”Världens längsta bokbord” under Stockholms kulturfestival den 16 augusti, även här med ett bord för försäljning av föreningens trycksaker och utdelning av reklam för densamma. Behjälpliga med detta var utöver undertecknad även de trogna gamla kämparna koll. 316 Greger Nässén och 976 Johan Blixt. Vädret var strålande och försäljningen gick bättre än på flera år. Det kan helt enkelt konstateras att Stockholms bokköpare har mycket god smak!

Koll. 2348 Mats Nilsson

E-postadresser

Efter några uppmaningar i Kvacket de senaste åren, har styrelsen idag e-postadress till nästan 65% av medlemmarna. De vi har adress till kan snabbt få viktig information från NAFS(k). Om du vet att du aldrig har mejlat oss eller meddelat din e-postadress, är vi tacksamma om du skickar ett mejl till kansli@nafsk.se. Vi sprider förstås inte din e-postadress vidare, och den är dold för andra mottagare i våra mejlutskick.

Nya och återinträdda kollusorer

Sedan början av februari 2015 har vi fått tio nya medlemmar och en återinträdd. Varmt välkomna är ni alla!

2790  dolt namn Öxnevalla
2928  dolt namn Björkö
2929  dolt namn Nossebro
2930  dolt namn Leksand
2931  dolt namn Frösön
2932  dolt namn Segeltorp
2933  dolt namn Enskededalen
2934  dolt namn Karlstad
2935  dolt namn Stockholm
2936Hampus JohanssonHunnebostrand
2937  dolt namn Uppsala