Kvacket 3/2011

[föregående Kvack] [nästa Kvack]

Redaktör:Johan Blixt
Utförande:4 sidor
Upplaga:?
Packningsdatum:3 september 2011

[PDF] (kräver inloggning)

Välkommen till årets tredje utskick. Utöver Kvacket bör du finna ett årsmötesprotokoll, NAFS(k)uriren och en välkomstfolder.

Välkomstfolder med surpris

Missa inte att kolla i vår pinfärska välkomstfolder! Nya medlemmar kommer att få den i sitt första utskick i fortsättningen. På sidan 5 finns en liten överraskning, som kollusorerna har fått vänta på i många år! Den sitter fast med en silikonplupp – lossa försiktigt!

Saknade påminnelser

Utskicket blev så nära portogränsen 100 g för föreningsbrev, att vi får vänta med avgiftspåminnelser till nästa utskick. Men du får gärna betala din avgift redan nu! Om det på etiketten på ditt kuvert efter ”Betalt t o m” står 110630 eller ett tidigare datum, är det dags att betala 140 kr (eller 70 kr för knattar) till pg 31302-3 eller bg 313-0226.

SPX och Världens längsta bokbord

NAFS(k) var som vanligt med på de trevliga evenemangen i rubriken (SPX i maj och bokbordet i augusti). Som vanligt hade vi trevliga och vanliga som var med och representerade NAFS(k) trevligt och som vanligt hade besökarna trevligt. Trevligt! Och vanligt!

Rosa på Ankon

Årets Ankon kommer att ha tema Don Rosa och äga rum i Göteborg. Föremålet själv kommer nämligen att närvara vid årets Bok- & Biblioteksmässa där den 22–25 september. Under mässan kommer vår G.R.Ö.N.K.U.L.L.A Åsa Warnqvist att intervjua Don på seriescenen söndagen den 25/9 kl 11.00.

Efter intervjun finns det möjlighet att få böcker signerade. Dessutom kommer Don att äta middag tillsammans med ankister på fredagskvällen 23/9. Under middagen kommer vi att ha ett Don Rosa-quiz. Övriga aktiviteter bestäms beroende på uppslutning.

Meddela om du vill närvara vid middagen genom e-post till kansli@nafsk.se senast måndag 19/9.

Ställ frågor till Don Rosa!

Koll. 2187 Åsa Warnqvist gör en intervju för NAFS(k)urirens räkning med Don Rosa under årets bokmässa i Göteborg. Detta är en inbjudan att bidra med frågor som du skulle vilja få svar på. Är det något du länge har undrat över och velat fråga Don? Nu har du chansen! Skicka frågorna till Åsa [mailadress syns bara för inloggade] senast den 15 september.

Rapport från årsmötet

År 2011 hölls årsmötet på själva Valborgsmässoafton den 30 april, men en tapper skara kollusorer tog sig trots detta till Åttingen på Reimersholme för att delta i mötet. Trots att flera tunga poster skulle nybesättas gick den officiella delen av mötet ovanligt snabbt och det blev mycket tid över för andra aktiviteter

Koll. 694 Olof Siverbo kunde tyvärr inte heller denna gång hedra mötet med sin närvaro, och därför hade koll. 2348 Mats Nilsson förberett ett alternativ till Olofs legendariska tutfrågesporter, nämligen ett ankistiskt Jeopardy.

Tävlingen gick dock lite annorlunda till än sin förebild i och med att man inte behövde formulera svaren som frågor och att den inte byggde på snabbhet i svaren. Närvarande kollusorer delades in i sex stycken lag som i tur och ordning fick välja kategori och nivå. Om laget som valde fråga svarade rätt fick de motsvarande poäng, i annat fall fick de minuspoäng och frågan gick vidare till nästa lag som då kunde välja att svara och få pluseller minuspoäng eller låta frågan gå vidare till nästa lag. På detta sätt fick varje lag (minst) fem frågor att besvara innan det var dags för dem att satsa valfri summa av sina hoptjänade poäng på slutfrågan. Slutfrågekategorin var ”Nordamerikas historia” och efter att lagen satsat fick de frågan ”Vad lämnade den kinesiske sjöfararen Hui Shen som present till de nordamerikanska indianerna år 459?” De som läst Don Rosas mästerverk ”Columbus hemliga kartor” vet förstås att svaret är ”ett hjul”

Tävlingen vanns av ett lag under ledning av koll. 314 Stefan Diös. Tävlingsformen uppskattades av deltagarna men svårighetsgraden på frågorna visade sig vara något för hög, vilket undertecknad ska försöka korrigera då tävlingen återkommer på något kommande möte.

Trots Olofs frånvaro blev det dock tutfrågesport även på detta möte, då koll. 2324 Andreas K A Eldh varit kreativ och gjort en egen variant där alla frågor handlade om det numera nedlagda kansliet. Den gamle kansliräven koll. 976 Johan Blixt visade sig mästerlig i denna kunskap.

Koll. 1382 Bror Hellman bjöd traditionsenligt på filmvisning. Utöver en mängd klassiska kortfilmer bjöd han denna gång även på en relativt nyinspelad långfilm med Kalle, Musse och Långben som musketörer. Den höga kvaliteten på både filmen och musiken i densamma överraskade åtminstone mig.

Mötet avslutades med gemensam middag för de som inte var tvungna att bese någon eld.

Koll. 2348 Mats Nilsson

Tyska kartor

Vi har kvar några stycken av de tyska Ankeborgskartor som kunde beställas vid förra årsmötet. Om man vill beställa en av dem skickar man ett e-mail till kansli@nafsk.se och anger sin postadress samt sätter in 100 kr för karta och utskickskostnad på NAFS(k):s plusgiro (313 02-3). Man kan också chansa på att några finns kvar och köpa på höstmötet för 55 kr.

Presentation

Vem är då denne Mats Nilsson som tydligen blivit vald till ny ordförande i föreningen? Jag är 40 år, uppvuxen på Ekerö men numera bosatt på Reimersholme i Stockholm, ett stenkast från vår stående möteslokal Åttingen.

Under min studietid på KTH skrev jag ett antal spex tillsammans med bl. a. koll. 831 Björn-Olof Skytt och under en middag med diverse ankistiska diskussioner tipsade han mig om föreningen. Jag gick på ett möte och hade mycket trevligt, gick därefter genast med i föreningen och blev tämligen omgående livstidsmedlem (ska det göras så ska det!).

Jag kom efter några år med i styrelsen och har sedan 2003 varit sekreterare i föreningen. Vi i den nya styrelsen har när detta skrivs ännu inte hunnit ha något styrelsemöte, men när så sker kommer jag bland annat att ta upp frågan om vi eventuellt borde göra som vår danska vänförening och flytta höstmötena mellan olika platser i landet så att fler medlemmar (i synnerhet de yngre!) får chansen att närvara någon gång. Jag ska även försöka se till att vi blir bättre på spontanaktiviteter som biobesök.

Vi måste också fortsätta en föryngringsprocess i styrelsen, så jag vädjar till alla medlemmar om att hjälpa valberedningen med detta. Tipsa dem om lämpliga personer eller anmäl eget intresse av att vara med i styrelsen eller vara föreningen behjälplig på annat sätt. Hör också alltid av er om ni får syn på något av ankistiskt intresse på nätet eller i något annat sammanhang så att vi kan få med det i Kvacket eller Kuriren.

Slutligen några ankistiska trivia om mig själv:

Koll. 2348 Mats Nilsson

Rätta svar

I förra Kvacket hade vi en tävling från koll. 2406 Tommy Svensson där det gällde att gissa vem som sjöng diverse Barks-sånger och i vilken serie sången förekom.

Inte ett enda tävlingssvar fick vi men här kommer i alla fall de rätta svaren:

 1. Sheriffen i kuliga dalen (O.S 199), Blacksnake McDirt
 2. Turknutten (WDC 140), Alexander Lukas
 3. Häxornas natt (DD 26), spöken
 4. Underliga djur (US 54), ”Elefanttjejerna”
 5. Den store hotelldirektören (WDC 206), Kalle Anka
 6. Fåraktiga cowboys (OS/GDFF 1010), Zeke Varg
 7. The stubborn stork (OS/GG 1047), Oppfinnar-Jocke
 8. Kalle Anka i det gamla Persien (OS 275), ”Faraons dotter”
 9. Ko-Kungen i vilda västern (US 69), En av knattarna
 10. Bowlingvakt (OS 223), Kalle Anka
 11. Telegrambuden (WDC 90), Knattarna
 12. Öka takten turist (WDC 273), ”Gondoljär”
 13. Landet i underjorden (US 13), GnisselOlle
 14. En hemsk turist (WDC 248), Kalle Anka
 15. Den stora drak-kampen (WDC 42), Kalle Anka
 16. Mästerdetektiverna (WDC 61), Kalle Anka
 17. Sjusovarsemester (WDC 112), Knattarna
 18. Kalle Anka på Grönland (OS 256), Kalle och Knattarna
 19. Vildhundarnas drottning (US 62), Teddy Tontratt
 20. Drömmen om det gamla Kalifornien (OS 328), Rolando
 21. Språkmaskinen (US 15), ”Katt”
 22. En vaken nattvakt (WDC 89), Kalle Anka
 23. Mjölkdagsmelodier (OS/GG 1047), Mårten Gås
 24. Mumiens ring (OS 29), Kalle och Knattarna
 25. Olycksdiamanten (US 70), Joakim von Anka
 26. Musik för miljoner (WDC 297), Joakim von Anka
 27. Mästerbagaren (WDC 210), Gröngölingskören
 28. Träskets hemlighet (OS 62), Fulsnuda (egentligen en skivspelare)
 29. Mycket för mycket musik (WDC 165), Kalle Anka
 30. Kalle Anka som privatdetektiv (WDC 252), Björnbuse

MAA-gicka!

Dagens Nyheter hade 21 april i år en kulturartikel om häxor där kulturchefen Björn Wiman själv skrev ett stycke om Magica de Hex. Björn inleder med att kalla Barks för legendarisk men sen spårar det ur. Carl som inte tyckte om när man (över)analyserade hans serier hade nog trillat av stolen om han läst Björns text.

Björn anser att det var Barks mening att Magica skall tolkas som ”ett slags arketypisk anti-kapitalist, en Ulrike Meinhof-gestalt i svarta pumps och tung mascara som kastar sina foffbomber mot storfinansens hjärterötter”!

Björn tycker dock att man lika gärna kan se Magica som ett svar på ”den mer nyliberalt orienterade mediemogulen Sauron”!