Kvacket 4/1990

[föregående Kvack] [nästa Kvack]

Redaktör:Johan Blixt (signerat JB)
Utförande:Vitt papper, 4 sidor.
Upplaga:800
Packningsdatum:10 oktober 1990

NAFS(k)

når man som alltid på telefon 08-7229313 (onsdagar 20.00 till 21.00, övriga tider telefonsvarare) eller så skickar man ett brev till: NAFS(k), Box 34061, 100 26 STOCKHOLM

Carl Barks och Urhunden

Carl Barks tilldelades en guld-Adamson av Stureakademien (Serieakademien då, Messerschmitt) under Comics ’90 på bok och biblioteksmässan i Göteborg i september. Priset mottogs av Serieförlaget (som utger KA & C:o) och deras översättarklippa S. Diös höll ett oförberett tal om vad Barks betytt för den tecknade serien.

HÖSTMÖTE

Vårt eminenta höstmöte går av stapeln den 27/10 klockan 13.13 i Lilla hörsalen, Medborgarhuset, Stockholm.
Mötets höjdpunkt är naturligtvis spikandet av våra nya stadgar (om ni vill poströsta om detta får ni skriva röstsedeln själva (för detaljer om det hela kan ni titta i senaste årsmötesprotokollet)) men det blir även Ankistisk melodifestival, konstutställning och teater (mer om teatern på annat ställe i kvacket). OBServera att för att det ska bli nån fart på det hela krävs det att DU ställer upp/ut så börja omedelbums att träna på ditt bidrag till melodifestivalen. Vad det gäller konstutställningen så är all ankistisk "konst" välkommen, vid en tidigare utställning ställde Anders Berglund till exempel upp med ett mimuppträdande! Fina priser blir det.

Är du husvill??

Nähä. Inte vi heller – än. Om ett år vräks vi ut i hällregnet, däremot, och med oss kanslipersoner tillika alla den svenska ankismens svårvärderliga arkivmassor och inkunabler (inkluderande bland mycket annat ett foto på Carl Barks, en burk syltade rovor, en teckning av O. Siverbo daterad -82 och en mycket dålig imitation av en björnbusemössa i billig papp)!
Ska detta fruktansvärda scenario hindras från att utspelas krävs det antingen att det blir uppehållsväder den dagen eller att vi lyckats hitta någon annan lokal att rymma in våra gemensamma tillhörigheter i tills dess. Det är här DU har en chans att hjälpa till!

NAFS(k) – to be, or not to be???

Ja, det är faktiskt en mer allvarligt menad fråga än de flesta anar. Läget för dagen är att en stor, och framför allt aktiv del av styrelsen har tröttnat på att dra det tunga lasset i föreningen, och det föranleder valberedningen att redan nu be den samlade kollusorsskaran fundera ut driftiga kandidater till den Nya Styrelsen. Kom dock ihåg att inhämta ett godkännande av nomineringen från den föreslagne! Du som bor i stockholmsområdet, men är för blyg (eller något annat larvigt eller diskvalificerande) för att vilja medverka i styrelsen är alltid välkom men att göra nytta (för det mesta intimt förenat med nöje) på våra onsdags­sammankomster i Årsta.

Vi behöver alltså en lokal om cirka 20m2 (vi har 22 nu) som inte kostar mer än högst 8–10000 per år (vi har 4000 nu) och där det finns tillgång till toalett. Eventuellt kan vi tänka oss att dela lokal med Serie Främjandet och i så fall behöver vi en lokal som är ungefär dubbelt så stor och i gengäld så kan vi betala dubbelt så mycket (vi behöver dock inte två toaletter). Om lokalen ligger mitt i Stockholm är det inget fel.
Ring oss! Vi ringer inte dig!

Ankon 90

Ankon-90 utspelades i Bergslagen närmare bestämt i Närke. 10 kollusorer bevistade kongressen. Kongresslängden var cirka två dagar och ämnet för kongressen var skolan i ankismen. Följande programpunkter förekom:
Skolidrott-match mellan Ankeborg och Gåseborg, föredrag av kongressgeneralen Gustaf Sterner om skolan i ankismen. Övrig verksamhet blev slö och ankistisk.

NK 20

Till allas stora förvåning har kuriren blivit försenad igen. Redaktörerna skyller fegt på Diös som inte gjort någon Skvallerspalt.

Carl Barks Lever!

I juli innevarande år besökte koll. Ken Bausert Carl Barks i hans hem på okänd ort någonstans i Oregon. Ken rapporterar att Barks är vid god vigör och arbetar med sina litografier som sedan Another Rainbow säljer med god förtjänst. Ytterligare informationer kommer möjligen att föreligga till nästa (k)urir när (om?) den kommer.

Direkt från Italien!
För första gången på åtta år!

Ur de grumligaste källor har viskats att Ankeborgs Teatersällskap avset att begå sitt första framträdande se’n 1982. Känsliga personer må avvarnas. Det värk som oss väntar ryktas uppbära titeln "Berglund", en adaption av "Donocchio", Walt Kellys adaption av Walt Kellys adaption av "Pinocchio". Anders Berglund har en känslig själ, övriga intresserade äro härrned förvarade.

Dumma nyheter

Följande Dumliste-saker har tagit slut:

NAFS(k)uriren 9 och 12
Donald Duck 237 och 259
Duck Tales 4 och 5 (Gladstone)
Uncle Scrooge Adventures 11
Donald Duck Adventures 3 och 7 (Gladstone)
WDC Digest 3, 5 och 7
Gladstone Albums 13, 17 och 23
Gladstone Giant Albums Specials 3–7
Guldboken 3–5
NAFS(k)oftan storlek Large

Följande har tillkomit:

NAFS(k)uriren 1–4 (fina nytryck!!)
Duck Tales 2–5
WDC 549–551
Uncle Scrooge 244–247
Donald Duck Adventures 2–6
Mickey Mouse Adventures 2–5
Goofy Adventures 2–6
Chip’n’Dale 2–4
Roger Rabbit 2–4
Disney Albums 1–4

Allt kostar 15 kronor styck, förutom Disney albumen som kostar 50 kronor styck för nummer 1–2 och 55 kronor styck för nummer 3–4.

Funnet i Dagens Industri

I ett nummer av DI kunde man hitta resultatet av en undersökning om vilka varumärken som anses vara "bäst", inte helt oväntat fanns Disney med på den.

I originalet fanns här en kopia av undersökningen med Disney på femte plats.

Funnet i en föreningskatalog

Nafs (k)
Anarkistisk verksamhet
Johanneshov
Greger Nässén tel: 08/56 70 77, 24 13 50

HJÄLP! JAG HAR AND-NÖD

Jag måste ha tag i KALLE ANKA & C:o nr. 7 och 39/71 och 1,2,18,19 och 48/70 och 3,6,31,32,34 och 42/68! Jag betalar 10–15 kr för VG och uppåt annars ca en femma. Alla bussiga ankister kan ringa mej på telefon 0470/23293 eller skriva till följande adress:
SIMON SAHLBERG
ÅBOV. 39
35242 VÄXJÖ

HÄLNINGAR SAMLARE "1311st" koll. 1810 Simon Sahlberg, Växjö