Kvacket 5/2021

[föregående Kvack] [nästa Kvack]

Redaktör:Johan Blixt
Utförande:4 sidor
Packningsdatum:19 december 2021

[PDF] (kräver inloggning)

Hej och välkommen till årets femte och sista Kvacket! Drygt 280 kollusorer får en inbjudan att betala medlemsavgift för 2022.

Höstmötet

Ännu ett ankistiskt år går mot sitt slut och inte heller 2021 blev något vanligt år. Ingen bokmässa, ingen seriefestival i Stockholm, inget bokbord på Drottninggatan, … Vilken tur då att i alla fall en sak blev som vanligt – vår eminenta förening hade sitt höstmöte! Den 23 oktober öppnades dörrarna i Åttingen på Reimersholme och inte mindre än 27 kollusorer hade infunnit sig (när fanns senast så mycket ankistisk kompetens samlad i ett och samma rum?). Mötet kunde även följas online och tre kollusorer hade valt den möjligheten.

Efter den sedvanliga presentationsrundan lämnade koll. 314 Stefan Diös en rapport om vad han kände till angående den pågående utgivningen hos Egmont, där det mest omfattande projektet just nu är utgivningen av ”Kalle Anka, Legendariska Äventyr” (vilket egentligen är Daniel Brancas samlade verk, men där hans namn inte nämns någonstans i titeln…). Koll. 1460 Joakim Gunnarsson och medarbetare har verkligen ökat den ankistiska ambitionsnivån hos utgivarna, och en mängd påkostade bokserier finns under utgivning.

Det företogs därefter dragning i NÅL (NAFS(k):s Årliga Lotteri) och de lyckliga vinnarna blev:

Resterande del av mötet varvades auktion, fika och frågesport. Auktionen på höstmötet var en av de större under de senaste 10 årens års- och höstmöten. På endast tre av dessa 20 möten har det inte varit någon auktion. Årets höstmötesauktion placerade sig inkomstmässigt på femte plats sedan 2012 med 159 kr i provision till föreningen (tio procent av det försålda beloppet). Under auktionsutropare koll. 339 Anders Berglunds exemplariska röst- och klubbhantering fick nio säljare sålt 60 poster med kulturgods till 14 köpare.

Frågesporter bjöds det på av två slag. Koll. 2934 Oscar Bergstrand hade konstruerat ett ankistiskt Jeopardy där de tävlande delades in i lag som i tur och ordning fick välja kategori och nivå. Med tanke på vissa av frågornas svårighetsgrad hade nog hela föreningen behövt vara ett enda lag för att kunna svaret, men frågorna var mycket fyndigt uttänkta och kontrollerade minst sagt udda ankistiska kunskaper. Ett exempel: ”1984 gav många länder ut frimärken med Disney-karaktärer för att fira Kalle Ankas 50-årsdag. Ett av dessa länder var Maldiverna som släppte 13 stycken. Hur många maldiviska rufiyaa (1 mvr=0,55 kronor) var frimärket med Alexander Lukas värt?” Hade ni klarat den? Ett lag bestående av koll:na 314  dolt namn , 446  dolt namn , 2598  dolt namn , 2828  dolt namn  och 2836  dolt namn  lyckades ändå betvinga frågorna och tog hem segern.

Den andra frågesporten var hopsatt av koll:na 316 Greger Nässén, 2867 Andreas Eriksson och 2936 Hampus Johansson och hade som tema allas vår 60-årsjubilerande favorithäxa Magica de Hex. Här var frågorna av en något mer överkomlig natur, men ända bitvis ganska knepiga. De närvarande kollusorerna tävlade nu enskilt och en person tog en klar seger. Undertecknads blygsamhet förbjuder mig dock att säga vem det var …

Efter mötet travade en stor skara medlemmar till en närbelägen pizzeria och åt middag och kolluderade en bra stund innan mötet kunde ses som officiellt avslutat. Vi hoppas att inte nya varianter av virus ska hindra oss att ha även årsmötet 2022 med medlemmarna på plats. Åttingen är bokad till den 23 april, så notera detta datum i era kalendrar redan nu.

Så återstår bara för styrelsen att säga till alla våra medlemmar: Från oss alla till er alla – en riktigt God Jul!

Koll. 2348 Mats Nilsson

Ankon och Comiquiz

Styrelsen fick p.g.a. sjukdom och alltför hög arbetsbelastning ånyo kasta in handduken vad gäller (Fr)Ankon(line), vårt planerade online-ankon med franskt tema, men de flesta av aktiviteterna finns färdigplanerade, så det kommer att bli av under början av 2022. Vi återkommer med besked om exakt datum och tid i Kvacket 1/22. ”Den som väntar på någon som gått har väntat för länge”, eller hur det nu heter …

En av de ingående aktiviteterna blev dock av – den årliga nordiska seriekunskapstävlingen Comiquiz. Den arrangerades av Seriefrämjandet Skåne och p.g.a. virussituationen gavs även årets tävling online via spelplattformen Kahoot, men till skillnad från förra året skulle varje lag endast lämna in en uppsättning svar. NAFS(k) fick med kort varsel ändå ihop ett mycket slagkraftigt lag, där i synnerhet koll:na 976  dolt namn , 694  dolt namn  och 1381  dolt namn  visade att de besitter mycket stora kunskaper även om icke-ankistiska serier. I laget ingick även undertecknad samt koll:na 2496  dolt namn  och 2867  dolt namn . Kahoot poängsätter svaren inte bara efter ifall de är rätt utan också efter hur snabbt de lämnas, så det är en knepig taktik att avgöra om man bör gissa snabbt eller gräva efter svaret en stund (det är tillåtet att använda Google och andra hjälpmedel). Efter varje fråga angavs den aktuella poängställningen, vilket förstås gjorde tävlingen mer spännande att följa än den vanliga versionen där alla lag lämnar in sina svar först då tävlingstiden är ute. Vårt lag hävdade sig väl och var vid flera tillfällen faktiskt uppe på ledarplats, men hamnade till slut på en fin fjärdeplats. Välförtjänta vinnare blev ett norskt lag från Serix Bergen, som därigenom också kommer att arrangera nästa års tävling. Vi får se vilken typ av upplägg (online och/eller på plats) de väljer och hoppas på större ankistiska inslag bland frågorna då.

/Koll. 2348 Mats Nilsson

Der Donaldist 160

är ett nummer präglat av corona, såtillvida att de flesta bidragen är resultat inte av föredrag på konferenser, utan fastmer av möten med hjälp av tekniska hjälpmedel (datamaskiner med konstiga program). Särskilt flitiga har medlemmarna i Frankfurts Stammtisch G.R.Ü.N.E. S.O.S.S.E. varit, som även träffats ett antal gånger ”irl” (som ungdomarna säger).

Först i utgåvan finner vi dock ett bidrag av Heinrich Dubel som är en sammanfattning av ett antal inlägg på hans blogg med temat helikoptrar i ankornas värld. Vi varnas redan i ett förord av utgivaren för att även andra serier än de av Barks behandlas, och rubriken är ”Helikopter Hysterie”, med en särskrivning som ser lika märklig ut på tyska som på svenska. Mycken tid ägnas åt helikoptern i ”Den plikttrogne lantbrevbäraren” (CBSV 17) och även åt frågan hur en helikopter utan stjärtroder kan fungera. Även övriga helikopterrelaterade Barkshistorier gås (inte fågeln!) igenom och jämförelser görs med verkligt existerande modeller, varvid ibland överraskande likheter visar sig. En liten utvikning görs dessutom till äventyret ”Hondoricas hemlighet” (CBSV 14), där den onde anden Bru visar sig ha likheter dels med en helikopter, dels med den faktiskt existerande insekten umbelligerus woldai, som i vår värld finns i Costa Rica. Intressant är dessutom diskussionen mot slutet av artikeln, där det som tycks omöjligt i ankberättelserna förklaras genom antagandet av ett ”meta-fiktionalt fält”, inom vilket det som vi håller för principer kan ”böjas, om än inte brytas”. Här jämför man med James Bond-filmen Tomorrow Never Dies, som även den uppges innehålla ”omöjliga” helikopterscener. (Nej, jag har inte sett den.)

Därefter följer en noggrann genomgång av ”Kalle och flodens skräck” (CBSV 3), som en grupp under ledning av paTrick Martin undersökt med avseende på både onomatopoesi, flora och fauna, nautiska principer och tesen att den fryntlige Kaj skulle vara identisk med den slemme namnlöse skurken. Den sista hypotesen förkastas; dessutom konstateras att det är påfallande hur många verkliga fågelarter som Barks avbildat i serien.

Sedan är det dags för medlemmarna i G.R.Ü.N.E. S.O.S.S.E. att träda i aktion. I det första bidraget dissekeras berättelsen ”Här ska rivas” (CBSV 24) ur alla upptänkliga vinklar. I fråga om Kalles ”triumftåg” drar man paralleller till det gamla Rom, och man diskuterar också den skickelsedigra myggan, som tycks vara medveten om sitt handlande, samt det faktum att iglor och pingviner i vår värld inte förekommer tillsammans. En fråga som också behandlas här – liksom ofta på andra ställen – är att naturlagarna i ankornas värld fungerar annorlunda än i vår egen.

Nästa ”offer” för frankfurtarnas beskrivningslusta är ”En mönsterstad som blev monsterstad” (CBSV 22), där ordvitsen i titeln bara är möjlig på svenska. Man ägnar mycken energi åt svävarfarkoster, och jämför också med trend- och framtidsforskaren Matthias Horx’ teser om framtidens samhälle. Slutligen blir det Medhjälparen som räddar Ankeborg, och Barks civilisationskritik är mycket tydlig.

Därefter går man över till att analysera ”Tre smutsiga små ankor” (CBSV 2) med sidoblickar på ”Det stora julbadet” (CBSV 14), där Barks återkommer till samma tema. Frågor som behandlas är bland annat om Bolivar på något sätt är konstruerad som en tvättsvamp (eftersom hans päls kan suga upp innehållet i ett helt badkar), hur långa knattarna egentligen är (eftersom de kan gömma sig i ett draperi samt bakom tallrikar, som dock antas vara prydnadsföremål i större format), om smuts kan vara skadlig för ankornas fjädrar samt om våra vänner avger någon form av kroppsodör. Ett avsnitt ägnas de flammande appeller som förekommer, där man finner kopplingar till både scoutrörelsens löften och dem som pionjärerna i DDR fick avge, och viss uppmärksamhet får också grisen Herbert.

I en mer traditionell artikel med utgångspunkt i ”Mycket för mycket musik” (CBSV 12) tar sedan Jens Richter upp frågan om Kalles musikalitet. Som vanligt drabbas Kalle av hybris, men man måste konstatera att han besitter en bred musikalisk bildning: han framför dels ur minnet, dels med hjälp av partitur verk av både Bizet, Mozart, Puccini och Verdi.

Sedan är det dags för en analys av ”Kalle Anka lever lägerliv” (CBSV 8), utförd av medverkande vid en ankistisk videokonferens under ledning av paTrick Martin. Som vanligt går man grundligt igenom berättelsen, som ju slutar lyckligt för våra ankhjältar och som närmast inleds som en form av omvänd civilisationskritik. Mycket intresse ägnas åt dovhjortar och deras beteende i ankornas värld, frågan om hur Kalle lyckas packa alla utensilier i sin lilla bil, tjänstegrader inom skogvaktarväsendet och sidor som försvunnit i de tyska utgåvorna. I den tyska utgåvan av serien finner man dessutom ortnamnet Rührei på en vägvisare. Det betyder äggröra, men är också den tyska motsvarigheten till orten Omelett, varför en diskussion utbryter om huruvida de båda orterna kan vara identiska. Slutligen får olika tekniker inom aikido den genomgång vi alla väntat på, detta föranlett av skogvaktarens föredömliga reaktion på skurkens angrepp.

Därefter behandlar dr Gangolf Seitz tematiken kring sprängmedel och annat farligt gods hos ankorna. Man handskas mycket oförsiktigt med både dynamit och radioaktivitet, och det tycks vara tillåtet att placera ut landminor efter eget skön, men verkningarna av till exempel explosioner är sällan särskilt allvarliga. Däremot är vissa typer av insektsgifter – om än långtifrån alla – omgärdade av stränga restriktioner, och det finns också vissa märkliga inslag i lagstiftningen, som exempelvis ett förbud mot att bära bikupor genom staden.

Två avslutande inslag behandlar olika aspekter av pengar och möjligheten att skaffa sig vänner genom dem.

Och till slut kommer det klassiska kvisset, där jag denna gång inte ens begrep själva frågeställningen …

Koll 1994 H. O. Thulin

Därför valde jag att gå med i NAFS(k)

Jag läste i senaste Kvacket att ni efterlyste berättelser från oss nya medlemmar om varför vi valde att gå med i NAFS(k). Självklart kan jag bidra med min.

Ända sedan jag var liten har jag älskat Kalle Anka och resten av gänget från Ankeborg. Under pandemin blev de emellertid extra viktiga eftersom jag upplevde att den verkliga världen var i gungning. Ankeborg blev då min trygga tillflyktsort och jag kom att tänka på att jag en gång för längesedan hittat en hemsida tillhörande en ankistisk förening. Av någon anledning blev jag inte medlem den gången men när jag nu, tack vare lite googlande, hittade föreningen på nytt gjorde jag slag i saken. Med tanke på mina allt mer frekventa Ankeborgsresor såg jag ingen anledning till att INTE bli medlem i NAFS(k).

Koll. 3060 Johanna Svenningsson

Rättelse

I förrförra Kvacket fick alla kollusorer det nya medlemskortet, som var fastsatt i skåror på ett A5-ark. Det fanns ett pinsamt faktafel i texten på det arket. Det stod nämligen att kortet har en

framsida av koll. 557 Johan Andreasson som uppmärksammar att det var 60 år sedan Carl Barks skapade Björnligan och Gröngölingarna.

Men det var 70 år sedan Barks skapade dessa organisationer! Ursäkta att det också antyddes att det var Johan som uppmärksammade att det skulle vara 60 år sedan. Den missvisande texten tar undertecknad helt på sig skulden för. Men jag lyckades i alla fall skriva rätt antal år i artikeln i Kvacket om medlemskortet.

Koll. 316 Greger Nässén