Kvacket 4/2021

[föregående Kvack] [nästa Kvack]

Redaktör:Johan Blixt
Utförande:8 sidor
Packningsdatum:9 oktober 2021

[PDF] (kräver inloggning)

Hej och välkommen till årets fjärde Kvacket! Ett sextiotal kollusorer får inte bara Kvacket utan även en påminnelse om medlemsavgiften! Och alla får ett registerutdrag!

Kommande aktiviteter

Nu när hösten gör sitt intåg blir man väl mer benägen än någonsin att fly in i den ankistiska världen? Sån tur då att det är två aktiviteter på gång under oktober/november! Först och främst ska vi ha vårt traditionella och eminenta höstmöte. Detta sker i år den 23 oktober kl. 13.13.

Platsen är den så välbekanta lokalen Åttingen på Reimersholme i Stockholm (närmare bestämt på Reimersholmsgatan 49). Dit tar man sig via buss 54 (kan tas ända från centralstationen, om några ankister bosatta på annat håll i riket vill komma med tåg), alternativt med tunnelbana till Hornstull och sedan c:a 7 minuters promenad. Även om pandemirestriktionerna har hävts kommer det att vara möjligt att följa mötet online via verktyget Zoom. Mejla till kansli@nafsk.se eller håll koll på vår webbplats för möteslänk.

På mötet kommer vi att förrätta dragning i NÅL (NAFS(k):s Årliga Lotteri), ha frågesport och filmvisning med mera. Förhoppningsvis ska vi även kunna återuppta traditionen med auktion. Kort sagt – ett möte du inte vill missa!

En månad senare, närmare bestämt den 27 november, kommer vi att ha vårt tidigare annonserade Fr(ankon)line. Detta är alltså ett Ankon som ges helt och hållet online och kommer att innehålla diverse aktiviteter med fransk och ankistisk (ank)nytning. Man kan delta hela dagen eller bara på vissa aktiviteter utifrån tycke och smak. Det exakta programmet presenteras på höstmötet (och därefter även på vår hemsida och sociala medier), men det kommer förstås att innehålla både frågesporter och filmvisningar.

En aktivitet som kommer att ingå för de som önskar är att representera föreningen i den årliga tävlingen i seriekunskap som går under namnet Comiquiz (även denna ges nämligen online i år och just detta datum),

Comiquiz är en tävling i allmän seriekunskap som ordnas varje år med deltagande lag från Sverige, Norge, Danmark och Finland. Man får en begränsad tid på sig att besvara frågorna, men alla hjälpmedel är tillåtna. Frågorna kan handla om allt möjligt från att känna igen enskilda bildrutor i en serie till att veta vilken skola en viss tecknare gick i under sin barndom.

Det brukar vara rejält knepigt, men mycket underhållande, och det brukar ofta vara en hel del frågor med ankistisk prägel. Ju fler deltagare vi blir desto större kunskapsbredd får vi i laget, så även om du bara känner till en enda serie kan det vara just den kunskapen som avgör tävlingen. Klart att du vill delta!

Varmt välkomna!

Skvallerpåminnelse

Hej kära kollusorer! Vi skvallerredaktörer behöver få tips till vår nästa snattriga spalt i NK 45! Har du eller nån kollusor du känner nån gång varit med om nåt du anser var roligt, märkligt eller pinsamt, gärna som vore det hämtat från ankismens värld? Berätta för oss vad som har hänt! Mejla till gabble@nafsk.se eller posta ett brev, om möjligt före den 10 november 2020.

Med vänlig trumpetstöt från Abigail och Amelia Gabble!

Rosa på auktion

1–3 oktober hade Heritage Auctions sin ”International Original Art & Anime Signature Auction”. Den ankistiska höjdpunkten var inte mindre än 16 sidor original från koll 1861 Don Rosa, hela nio av dessa var från ”Den siste av klanen von Anka” med omslaget ovan som den absoluta höjdpunkten.

Omslaget gick för $68,750, vilket måste vara någon sorts rekord. En halvsida av Barks har tidigare gått för $55 200 på Heritage (undre halvan av sida 20 från FC 456 ”Back to the Klondike”) och oljemålningarna för så mycket som $262 200 (The Sport of Tycoons).

Övriga Rosasidor gick för 4 250 till 37 500 dollar. Rosa fick dock se sig slagen av Mathieu Lauffray (omslagsmålning från en Star Wars-tidning, $143 750), Hergé (skiss till Plan 714 till Sydney, $125 000) och Albert Uderzo (en sida från Rosen och Svärdet, $118 750).

Koll. 976 Johan Blixt

NK 45

Arbetet med nästa kurir pågår för fullt! Det blir ett matigt nummer med artiklar om bland annat Frank McSavage, reklamtidningar och det avslutande kapitlet om den klassiska pocketismen. Dessutom första delen av Claes Reimerthis artikelserie om Dell och Western Publishing. Om allt går allt enligt planerna ska NK 45 dimpa ned på hallmattan i början av nästa år.

Koll. 1460 Joakim Gunnarsson

WDC 124

Jag har ju läst historien många gånger tidigare, men upptäckte nu helt nyligen till min förvåning att Barks gjort en rejäl miss i denna historia.

Han har på en serieruta där Joakim nyser glömt att teckna hans polisonger(!).

Det ser otroligt märkligt ut, när man väl upptäckt det.

Kanske är detta ett välkänt misstag som redan är omskrivet?

Men jag har i alla fall aldrig sett någon nämna detta i någon artikel.

Det har dock skrivits oerhört mycket om Barks, så jag kan givetvis ha missat det …

Om detta inte redan är omnämnt kunde det kanske vara en kul kuriositet att ta med i Kvacket?

Koll. 2196 Göran Broling

Allt du velat veta

I Fritte Fritzsons podd ”Allt du velat veta” avsnitt 320 hittar man en intervju med koll. 314 Stefan Diös. Jag har inte hunnit lyssna på intervjun än men det har varit en lång och intressant konversation på vår mejllista Ankism (länk finns på nafsk.se) om sensationella fakta Stefan grävt fram inför intervjun.

Det hela handlar om vår vän ”Anders Anka” och hans medverkan i ”Kloka lilla hönan”!

Förhoppningsvis orkar jag sammanfatta den långa mejlkonversationen (och kanske intervjun) till nästa Kvacket men om ni inte orkar vänta tills dess så finns diskussionen arkiverad på Ankism (diskussionen startar 20 juni).

Koll. 976 Johan Blixt

Kalle Ankas legendariska äventyr

Under det senaste året har vi jobbat med en ny bokserie på Egmont. Undertecknad har tillsammans med Anna Bergström och Mattias Mattson tagit fram ”Kalle Anka – Legendariska äventyr”. Men den skulle lika gärna kunna gå under namnet ”Daniel Brancas samlade verk”, för det är precis vad det är.

Med på tåget är också Björn Åström som håller i textning och produktion samt Stefan Diös som ser till att alla serietexter gås igenom och putsas på. Han översätter också det material som tidigare inte funnits på svenska. På andra sidan sundet har vi Teresa Kalchick och Helge Barner på Egmont och Thomas Jensen. De tre rotar i arkiven och servar oss med rart arkivmaterial.

Eftersom alla vi som jobbar med bokserien vill göra de ultimata samlingsvolymerna med Branca-serier, så lägger vi givetvis ned lite extra kärlek på de här böckerna.

Alla serier presenteras kronologiskt, så att man kan följa Brancas utveckling som tecknare.

De har gåtts igenom ruta för ruta, och där redaktörer tidigare varit framme med saxen har vi nu återställt tidigare bortklippta titelrutor, sekvenser och till och med hela sidor i serier.

I bokserien kommer vi dessutom presentera samtliga framsidor som Branca tecknade. En del hamnar i anslutning till de serier de illustrerar – andra som bonusmaterial sist i böckerna. De som inte får plats i de första åtta böckerna hamnar i vår nionde och avslutande volym.

Från början var den här bokserien tänkt att bli åtta böcker, men under arbetets gång upptäckte vi att det fanns mer material än vad vi först trott. Mycket mer …

Branca hade nämligen ”spöktecknat” en hel del serier där endast Oscar Fernandez, Beatriz Bolster och Santiago Scalabroni tidigare listats som tecknare. Vi har därför gått igenom hela deras produktion och försökt identifiera de serier där Branca varit involverad. Lägg där till alla illustrationer och opublicerade framsidor etc så blir plötsligt de åtta böckerna för få.

Det innebär att volym 1 och 2 är extra tjocka och att en nionde volym har tillfogats. Allt för att få plats med det vi upptäckt.

Varje bok har ett förord med kuriosa om serierna och undertecknad har intervjuat en rad av Brancas medarbetare och vänner. Tack vare dem kommer läsarna av den här bokserien få en bild av en serieskapare som vi tidigare vetat väldigt lite om.

Men knappt har den första boken släppts innan det uppstått en rad frågor om numreringen av böckerna. Att de ges ut i icke-kronologisk ordning beror på materialtillgång. De böcker där vi måste färglägga på nytt och/eller leta fram arkivmaterial till bonussektioner, restaurera mycket, göra intervjuer etc. kommer senare. Så den som väntar på nåt gott …

Här är en lista över utgivningsordning vs bokens kronologiska placering.

OBS att utgivningsordningen eventuellt kan komma att ändras.

Utgivningsordning/år (Kronologisk numrering):Titel
1/2021 (Vol 4): McMallards skatt
2/2021 (Vol 3): Tidernas släktträff
3/2022 (Vol 5): Spegelns hemlighet
4/2022 (Vol 6): Oraklet i norr
5/2022 (Vol 2): På jakt efter Ra-ma-put-ras huvud
6/2022 (Vol 7): Operation Vesuvius
7/2023 (Vol 1): Skatten i havet
8/2023 (Vol 8): Frimärkliga händelser
9/2023 (Vol 9): TBD

Koll. 1460 Joakim Gunnarsson

Digitala utskick

På årsmötet 2020 diskuterades om vi ska införa digitalt medlemskap i NAFS(k), alltså att man inte får medlemshandlingar på papper utan bara i lämpligt digitalt format (såsom pdf).

I Kvacket 4/2020 efterlyste styrelsen medlemmarnas åsikter om typer av digitalt medlemskap, vad som ska ingå, om medlemsavgiften ska reduceras osv. Det har kommit in ett antal synpunkter – tack för detta! – och några medlemmar har också bett om att få handlingar digitalt.

Styrelsen funderar fortfarande på frågan och får återkomma med ett förslag till beslut. Du kan redan nu välja att få handlingar digitalt, dock utan reduktion av medlemsavgiften. NAFS(k)uriren får du fortfarande på papper.

Meddela oss om du vill minska pappersåtgången! Vi behöver skapa en rutin för att hantera detta, så att vi inte missar att de berörda medlemmarna inte ska få pappersutskick, utan i stället får filer via e-post.

Styrelsen

Ny medlemslista under 2022

Den senaste medlemslistan gick ut med Kvacket 1/2018, och sedan har varje ny kollusor fått den också i sitt första utskick. Nu är listan slut! Vi behöver trycka en ny upplaga (den nittonde) och bifogar därför ett registerutdrag ur NAFS(k):s kollusorsregister.

Den övre delen av utdraget visar vad som kommer att stå i medlemslistan: kollusorsnummer, namn, adress, telefonnummer, födelseår och om du är livstidsmedlem. I den nedre delen av utdraget står övriga uppgifter: födelsedatum, inträdesdatum och e-postadress. Vi är mycket tacksamma om du kontrollerar dina uppgifter och återkommer med eventuella kompletteringar eller rättelser senast 31 december 2021.

Vi saknar fortfarande e-postadress till drygt 25 procent av medlemmarna. Om du har e-post, meddela oss gärna den om den saknas på utdraget. Styrelsen kan vid behov behöva mejla viktig medlemsinformation. Dessutom kan du som meddelat oss e-postadressen logga in på nafsk.se och utnyttja medlemsfunktionerna där.

Om du redan nu vet att du kommer att ändra namn, postadress eller telefonnummer de närmaste månaderna, meddela oss ändringen och ändringsdatum, så tar vi med den i kollusorsregistret och medlemslistan.

Koll. 316 Greger Nässén

Till minne av Claes Reimerthi

Koll. 1498 Claes Reimerthi gick hastigt bort den 23 juli 2021 i en ålder av 66 år. Claes blev medlem i NAFS(k) den 22 maj 1987.

När han anslöt sig till kollusorsskaran hade han skrivit manus för Fantomen i några år, och började senare även att skriva för 91:an Karlsson, Bamse, Seriemagasinet (Kerry Drake) och Lilla Fridolf.

Han var en aktiv seriefrämjare, både nationellt och i lokalavdelningen i Skåne där han var ordförande. Claes var också en flitig serieforskare, genom att han skrev och översatte många artiklar i till exempel årgångsböckerna med KA & C:o, Carl Barks Library och mer allmänna verk som bokserien Svensk Seriehistoria.

Claes skrev även för NAFS(k)uriren. En artikelserie i fyra delar om Don Rosa publicerades i NK 28–31 under 1997–2001. I det senaste numret, NK 44 från februari 2021, skrev han om de serier som kom ut 1959 i Norge och Danmark men inte i Sverige, eftersom vi gick över till veckoutgivning ett halvår senare. Vi får läsa mer ankistisk seriehistoria från Claes penna i kommande nummer av NAFS(k)uriren!

Claes bortgång och stora betydelse för serie-Sverige har rapporterats av många nyhetsmedia, Facebook, serieforum och olika berörda webbplatser. Claes begravdes i S:ta Maria kyrka i Ystad den 20 augusti 2021. En minnesskrift håller på att produceras. Fantomen nr 21/2021 (i handeln från 29/9) ägnas helt åt att hedra Claes minne. Vila i frid Claes, och tack för allt du gjort!

Koll. 316 Greger Nässén

Pat McGreal 1953–2021

Den mångåriga Disneyserieförfattaren Pat McGreal avled den 31 maj i år, vid en ålder av 68 år. Efter att ha försörjt sig som skådespelare och komiker i ca. 20 år skickade Pat tillsammans med vännen Dave Rawson in några manusidéer till Disneyserier i början av 1990-talet som snabbt ledde till en karriär som manusförfattare på Egmont. Efter att han träffat blivande partnern Carol på San Diego Comic Con sommaren 1996 började de tillsammans skriva manus till Disneyserier och har fortsatt med det ända till dagens dato.

Flera av McGreals serier kretsar kring olika teman kopplade till mytologi, vilket inte minst avspeglas i de båda seriesviterna om ”Myternas ö” och ”Shamboria” som publicerades i Kalle Anka & C:o i mitten av 00-talet. Pat har också införlivat några egna karaktärer till Disney-universumet: Apan Jiip, den felande länken tillsammans med skurkarna P.T Lurum och Kapten Humbug, den vackra flodpiratdrottningen Lotusblomman (som föredrar att kalla Musse Pigg för ”rundöra”) samt den enerverande busanden från den elfte dimensionen.

Vill man läsa mer om paret McGreal rekommenderas NAFS(k)uriren nummer 37 som innehåller en intervju med de båda manusförfattarna. Finns att beställa från kansliet.

Koll. 2936 Hampus Johansson

NAFS(K) 45 år och framåt

Vår eminenta förening fyllde 45 år den 21 september klockan 11.51.31! Det anordnades tyvärr inget storslaget firande i form av en gigantisk Joakim-staty med ögon av safirer, i paritet med epitetet för 45-årig bröllopsdag, safirbröllopsdag. Däremot uppmärksammades det traditionsenligt med att kollusorer utbrast Kvack!!! (tre utropstecken ska det vara i det officiella slagordet) på sociala medier och annorstädes.

Styrelsen hoppas att det blir ett pampigare firande när vi fyller 50 år 2026, om vi lyckas spara undan pengar för att ge ut en jubileumsbok, ordna en jubileumsfest och förhoppningsvis fler aktiviteter.

I skrivande stund uppgår vår jubileumsfond till 22 500 kr, vilket inte räcker så långt. Fyrtioårsjubileet 2016 gick på nästan 44 000 kr. Det är inget som hindrar att generösa kollusorer donerar större belopp som går direkt till jubileumsfonden! Beloppen ingår då inte i den ordinarie donationstävlingen. En kollusor har redan gjort det. Tala bara om att det är till jubileumsfonden när du donerar.

Styrelsen

Medlemstillströmning

Fler söker sig till NAFS(k)! Glädjande nog fick vi redan i somras fler nya medlemmar än vi fick under hela 2020 (då vi fick 11 stycken). Kan det bero på att vi eller ankismen har omnämnts mer än vanligt på nät eller papper, eller har restriktionerna gjort folk mer benägna att söka nya intressen? Vi vet inte svaret. Hör gärna av dig (se rutan med kontaktuppgifter) och berätta varför du bestämde dig för att gå med! Nåväl, i år har vi till och med slutet av september fått 24 nya medlemmar. Dessutom har 5 kollusorer återkommit efter flera års bortovaro. Varmt välkomna alla!

906  dolt namn Enskededalen
1949  dolt namn Didcot, UK
2211  dolt namn Solna
2404  dolt namn Malmö
2996  dolt namn Helsingborg
3056  dolt namn Stockholm
3057  dolt namn Bandhagen
3058  dolt namn Kvidinge
3059  dolt namn Solna
3060  dolt namn Brandbergen
3061  dolt namn Uppsala
3062  dolt namn Kista
3063  dolt namn Uppsala
3064  dolt namn Uppsala
3065  dolt namn Ytterby
3066  dolt namn Helsingfors, FI
3067  dolt namn Löddeköpinge
3068  dolt namn Stockholm
3069  dolt namn Sollentuna
3070  dolt namn Täby
3071  dolt namn Varberg
3072  dolt namn Malmö
3073  dolt namn Malmö
3074  dolt namn Skärholmen
3075  dolt namn Örbyhus
3076  dolt namn Årsta
3077  dolt namn Göteborg
3078  dolt namn Helsingborg
3079  dolt namn Nättraby

Bild & Bubbla

Nummer 227 (2/2021): Sverige; Norden; Europa; Nordamerika; Asien; Världen; Serieböcker hösten 2021; Förhandstitt: Den uppgrävda jorden av Lisa Wool-Rim Sjöblom; Redaktionen läser; The Northern Dark – samtal med Dennis Gustafsson; Ateljé: Ainur Elmgren; Stålbjörnen & C:o – intervju med Stefan Johansson; Henrik Dannevang – kungen av filt; Årets bästa nordiska serier; Porträtt: Saskia Gullstrand; Yrke: seriemanusförfattare; Webbserier; Fanzin; Recensioner (och här recenseras Kalle Ankas släktkrönika); Nosebleed manga – recept för digitaliserad serieutgivning.

Nummer 228 (3/2021): Sverige; Norden; Europa; Nordamerika; Asien; Världen; Mondo Rocks av Kim W. Andersson; Redaktionen läser; Raina Telgemeier – en vän att hålla i handen; Maria Frölich; Serieinvasionen – serieskapare invaderar barnboksbranschen; Barnserieförläggarna; Lassemajas detektivbyrå – om vägen från barnbok till serietidning; Lassemaja-redaktionen svarar; Lasse Sandberg – serietecknaren; Mattias Mattsson (som bland annat stått för den grafiska formen för Kalle Anka – Legendariska äventyr); Frodiga asagudar och överjävliga slynglar – Lennart Hellsing & tecknade serier; Unik gåva från Helsingborgs stadsarkiv; Nalle och Lisa – en klassisk barnserie; Webbserier; Fanzin; Recensioner; Sourya.