Kvacket 3/2021

[föregående Kvack] [nästa Kvack]

Redaktör:Johan Blixt
Utförande:8 sidor
Packningsdatum:26 juli 2021

[PDF] (kräver inloggning)

Hej och välkommen till årets tredje Kvacket! Utöver Kvacket ska du i ditt kuvert hitta ett årsmötesprotokoll och ett medlemskort!

Cirka 150 kollusorer får en inbjudan att förnya avgiften för juli 2021–juni 2022.

(Fr)Ankon(line) 2021

De fortfarande gällande FHM-rekommendationerna om distansering och att avstå ej nödvändiga resor gör att det inte kan bli någon fysisk Ankon heller detta år, men om medlemmarna så önskar planerar styrelsen att anordna en Ankon helt via Zoom, alltså en Ankonline. Temat kommer då att vara Frankrike, ett land som ju inspirerat till ett antal både serier och filmer. Vi vill dock först veta om det finns intresse hos medlemmarna att delta i en sådan. Preliminärt datum är lunch till lunch den 28–29 augusti. Kontakta oss på kansli@nafsk.se och ange om du är intresserad av att deltaga och, i så fall, om dessa datum fungerar eller om du föredrar att vi väntar till senare i höst.

Ordf. 2348 Mats Nilsson

Höstmöte

Preliminärt datum för höstmötet är den 23 oktober, notera det redan nu! Det kommer att bli ett magiskt höstmöte, eftersom vi ska ägna delar av det åt att hylla allas vår favorithäxa, den 60-årsfirande Magica de Hex (kanske lyckas vi rentav slå fast hur hennes namn ska uttalas …). Varmt välkomna då!

Ordf. 2348 Mats Nilsson

Kalle Anka Klassiker

Sedan den här tidningen senast blev omnämnd i Kvacket har det hänt en del. Bland annat har den bytt namn från Kalle Anka Extra till Kalle Anka Klassiker (från och med 1/2020) och blivit något tjockare. Innehållet är däremot fortfarande äldre (nåja, det förekommer faktiskt avsnitt från innevarande århundrade då och då) serier med ankorna i huvudrollerna, utvalda med osviklig känsla för kvalitet av koll. 1460 Joakim Gunnarsson som är tidningens redaktör och suveräne smakdomare.

Precis som förut inleds varje nummer på sidan två med ”Ankist-extra”, en redaktionell text där Joakim kort går igenom numrets innehåll och lämnar sina motiveringar till varför han valt ut just dessa serier åt läsaren. Det kan vara allt från att den är tidigare opublicerad i Sverige (eller att den inte gått i repris på ett halvt sekel) till att den har manus efter en idé av Carl Barks (men tecknat av någon annan) eller att tidigare bortklippta rutor har återfunnits och serien kunnat restaureras till ett mer ursprungligt skick.

Ett nytt inslag i tidningen är ”Carl Barks Arkiv” där redaktören presenterar udda fakta och kuriosa med anknytning till Barks. Tidigare ej visade skisser, teckningar och manus­idéer (tämligen kompletta varvas med något mer summariska) och arkeologiska fynd som den tidigare omnämnda serierutan. I 5/2020 visades de av förlaget ratade omslagsförslagen till ”Vildhundarnas drottning” som kombinerats ihop till ett nytt på tidningens framsida. Mycket informativt.

Tidningens ryggrad är som tidigare längre serier från Carl Barks ritbord där Joakim blandar friskt från hela hans aktiva period. Här finns 40-, 50- och 60-talet representerade så läsaren exponeras för Barks geni i alla upptänkliga former. I övrigt är det en salig blandning av amerikanskt, italienskt och allt däremellan. Det finns näppeligen plats att räkna upp allt och jag hänvisar därför den intresserade till Inducks där samtliga utgivna nummer är indexerade. Några höjdpunkter kan emellertid nämnas:

6/2019 (84 sidor) ”Åter till Alaska” (Barks).

1/2020 (52 sidor) ”Den finurlige Farbror Joakim” (Barks), ”Den skidande klocktjuven” (Dick Moores) ej tidigare publicerad i Sverige.

2/2020 (84 sidor) ”Träskets hemlighet” (Barks), ”Härdande vildmarksliv” (Knase av Al Hubbard), tidigare endast i förkortad version.

3/2020 (52 sidor) ”Den sjunkna kronan” (Barks), ”Gator av guld” (Vicar).

4/2020 (84 sidor) ”Hondoricas hemlighet” (Barks), ”Farbror Joakim på Nöjdi-Nöjdi” (opublicerat Barks-manus), ”Fyrtornet på vrakön” (Jack Bradbury).

5/2020 (52 sidor) ”Vildhundarnas drottning” (Barks, här oredigerad för första gången på svenska), ”Gruvligt mysterium” (Tony Strobl), ”Översvämmande glädje” (Paul Murry). Dessa båda är skannade direkt från serietidningar i brist på tryckoriginal.

6/2020 (84 sidor) ”Den gyllene hjälmen” (Barks), ”Kuppen mot Jultomten” (i 3-stripp, Tony Strobl).

1/2021 (68 sidor) ”En hejare till häst” (Barks), ”Sorgliga seriefigurer” (Tony Strobl, ej tidigare publicerad i Sverige), ny ruta från ”Tillbaka till Klondike” (Carl Barks arkiv).

2/2021 (68 sidor) ”Det förtrollade timglaset” (Barks, originalomslaget av Carl Buettner), ”En fasa för fanklubben” (Freddy Milton, Daan Jippes), ”Medicinmän med motgångar” (Tony Strobl), ”Kapten Ankeborgs bravader” (Geoffrey Blum, Carlos Mota) metaserie. Första svenska publicering för alla de tre senare.

Som Joakim uttrycker det i programförklaringen i 1/2020: ”En tidning för både dig som är ett superfan och för dig som helt enkelt gillar bra Kalle-serier.” Det är bara att instämma!

Koll. 538 Karl-Erik Lindkvist

Nya medlemskort (och gamla)!

Du har nu fått ett nytt fint medlemskort, fastsatt i det bifogade A5-arket! Koll. 557 Johan Andreasson har skapat ett nytt tjusigt fyrdelat motiv genom att behålla och arbeta om bilderna på Kalle med Knattarna och Joakims pengabinge, och ersätta statyn av Cornelius Knös och fajtande grävskopor på det förra kortet med två teckningar som uppmärksammar att Gröngölingskåren och Björnligan båda fyller 70 år i år. Carl Barks introducerade organisationerna 1951 i serierna ”Operation St. Bernard” (WDC 125) respektive ”En så’n kanonbra idé” (WDC 134).

Totalt har vi tryckt 800 plastkort med standardstorlek. 580 kort med förtryckt kollusorsnummer och namn går till alla medlemmar. 33 extra kort går till våra donaldistiska systerföreningar i Norden och Tyskland, NAFS(k):s grundare och högsvansar samt övriga som har förärats officiella hedersbetygelser. För framtida kollusorer 3061–3197 har vi tryckt 137 kort med enbart kollusorsnummer. Dessutom har vi tryckt 50 kort utan nummer och namn som reserv om någon medlem behöver få ett nytt kort.

Den förra och sjätte upplagan av medlemskorten tryckte vi i 1000 ex för över tio år sedan. På årsmötet 30 april 2011 tog en närvarande medlem, närmare bestämt koll. 2417 Stefan Persson, upp frågan om när de nya medlemskorten blir klara, som någon frågat om på nästan varje årsmöte i mer än 20 år. Styrelsen överraskade då Stefan och övriga närvarande genom att dela ut de nya medlemskorten! Det var också ett plastkort med fyrdelat motiv designat av Johan. Övriga kollusorer fick sitt medlemskort i nästa utskick, fastsatt i ett exemplar av den uppdaterade välkomstfoldern (som nya medlemmar får i sitt första utskick).

Låt oss nu göra en tillbakablick över medlemskortens historia i NAFS(k)! Under mycket lång tid hade vi alltså inga medlemskort att dela ut till nya medlemmar. Frustrationen från medlemmarna var förståelig, kanske extra mycket för dem som varit med så länge att de mindes de första medlemskorten.

Redan under föreningens första verksamhetsår producerade styrelsen nämligen medlemskort. På ett av de första protokollförda mötena den 24 maj 1977, meddelade koll. 316 Greger Nässén ”att framställningen inte har börjat än, men om vi bara kan få fram ett utkast, så ska han göra sitt bästa.” Dessutom framgår att ”mötet beslöt att på medlems­korten ska förutom namn, medlemsnummer, invalsdatum och namnteckning också sista giltighetsdatum samt uppgift om erlagd medlemsavgift finnas med.”

Denna första upplaga av medlemskorten producerades (liksom framsidorna på NK 1–4) på DN/Expressens fotosätteri. De skrevs ut på fotopapper och limmades fast på ett tjockare papper. Formatet var 105 x 75 mm.

En andra upplaga nästa år producerades på samma ställe, med små teckensnittsändringar. Det var 15–20 tidiga medlemmar som fick de här två första medlemskorten. Fotosätteriet skrev även ut ”presskort” till medarbetarna på NK-redaktionen. Jag har inget minne av att jag någonsin försökte använda detta fejkade presskort, och jag hade nog inte lyckats få någon att tro att en så ung person som jag var ackrediterad journalist …

Den tredje upplagan av medlemskorten lät styrelsen trycka i maj 1978 på ett tryckeri i västra Stockholm, i rosa och vitt med 100 ex av varje. I verksamhetsberättelsen för 1977/78 står det så här: ”Nya medlemskort har tryckts på Folke Dahlbergs tryckeri. De är i samma format som de gamla, men ser lite annorlunda ut. Upplagan var 200 ex.”.

Denna upplaga tog slut fort för redan i nästa års verksamhetsberättelse kan man läsa följande: ”Nya medlemskort i tre olika färger har tryckts upp hos våra gamla vänner Folke Dahlbergs tryckeri i Bromma. Kostnaden var mycket överkomlig och upplagan gigantisk.” Enligt fakturan från februari 1980 var upplagan 3 x 300 ex. Jag har kvar ett gult och blått kort av den här upplagan.

Vi lät Folke Dahlberg trycka en femte upplaga av medlemskorten i oktober 1982, med fem färger, 400 ex av varje. Den enda skillnaden var att det stod Kollusor före namnteckningsraden. Den upplagan tog förmodligen slut under 1986. En första antydan om att nästa medlemskort skulle bli en långbänk i vardande framgår av protokollet från årsmötet 1987 där koll. 446 Per Vedin säger om nya medlemskort att ”de är beslutade, men sena på grund av tids- och pengabrist”. År efter år slingrade sig styrelsen och kom med olika ursäkter för att medlemskorten inte blivit av. Första gången frågan protokollfördes var på årsmötet 1991 där följande står i protokollet: ”Koll. 538 Karl-Erik Lindkvist undrade vart de utlovade medlemskorten och dekalerna har tagit vägen. Olof och Greger meddelade att de inte alls tagit vägen någonstans eftersom de ännu befinner sig på planeringsstadiet.”

På årsmötet 1994 var det koll. 654 Arn Linder som frågade ”Var är de sedan länge utlovade medlemskorten?”. Greger svarade ”Vi har i alla fall pratat med vår tecknare, och funderar eventuellt på att plasta in dem, vilket i och för sig skulle fördröja processen något”. På höstmötet 1995 ordnade vi en melodifestival som enligt verksamhetsberättelsen ”vanns av koll. Olof Siverbo med En underbar värld, en längtansfull hyllning till våra sorgligt obefintliga medlemskort.”

Frågan om medlemskorten ställdes även på höstmötet 1996, som det rapporterades om i Kvacket 5/1996: ”Länge verkade det som om styrelsen skulle klara sig undan den ständiga frågan om medlemskorten, men till slut dök frågan upp i alla fall. Koll. Greger Nässén sa att han inte ville lova nånting, men mötet bestämde med röstsiffrorna 11–5 att Greger skulle lova nånting. Han lovade därför att ta upp frågan på styrelsemötet nästa dag, vilket han också gjorde.”

På årsmötet 1997 föreslog styrelsen att det sattes av 2 000 kr av årets resultat för att bekosta medlemskorten vilket godkändes. Ett drastiskt motförslag togs upp på årsmötet 1999 av koll. 976 Johan Blixt som ”föreslog att medlemskort skulle förbjudas men blev nedröstad med 12 nej och 5 ja”. Till årsmötet 2003 verkade styrelsen ha gett upp förhoppningen att bli klara, för de föreslog att totalt fonderade 5 000 kr för nya medlemskort skulle föras över till en fond för kontorsutrustning, vilket också antogs med röstsiffrorna 34–7. Frågorna om medlemskorten fortsatte ändå att ställas på flera följande årsmöten, som 2002 då en längre diskussion ägde rum under punkten Övriga frågor, och som sagt slutligen 2011, då styrelsen överraskande nog gav ett positivt svar! Enligt protokollet påpekade Greger att ”Det är ett engångskort, dvs. vi har bara gjort det en gång”. Koll. 699 Per Starbäck snattrade på NAFS(k)-webben: ”Jag åt upp medlemskortet, för jag trodde det var en kaka”. I Kvacket 5/2011 skrev vi mer om det nya medlemskortet.

Vi får se hur länge de nya medlemskorten räcker! Det beror förstås på takten på medlemstillströmningen, som gärna får öka, men en gissning är att de räcker i ungefär tio år till.

Koll. 316 Greger Nässén

Årsmötet 2021

Trots virusets härjningar, distanseringskrav och allt lyckades vi hålla vårt eminenta årsmöte den 24 april. En liten skara kollusorer befann sig på plats i vår inbodda lokal Åttingen på Reimersholme, en något större deltog online via Zoom.

Som uppvärmning höll vår lokala Stockholmsförening K.A.J.S.A sitt årsmöte och därefter startade den formella delen av mötet. Resultatet av denna del av mötet kan beskådas i det bifogade protokollet, men sammanfattningsvis kan sägas att det mesta trots de märkliga tiderna ändå var sig rätt likt. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och omvaldes, liksom revisorerna och valberedningen. Även årsavgifterna beslutades vara oförändrade. Övriga diskussioner under mötet rörde bland annat det kommande 50-årsjubiléet, korrekta datum för Kvackdagar och den aktuella utgivningen från Egmont.

Efter det formella mötet blev det fikapaus för de närvarande kollusorerna (troligen även för dem som deltog online, men det är svårare att konfirmera) och därefter var det naturligtvis dags för frågesport. Denna gång skedde denna lagvis (närvarande kollusorer bildade ett lag, de som deltog online delades in i lag och placerades i så kallade breakout rooms där de kunde diskutera frågorna utan att höra eller höras av de andra lagen).

Denna teknik fungerade förhållandevis bra och kommer, med lite finputsning, att användas även under höstmötet, så frågesportslystna kollusorer är varmt välkomna att deltaga då även om de inte har möjlighet att närvara fysiskt vid mötet.

Själva frågorna byggde på att deltagarna fick se en ruta från en känd serie, där någon detalj var dold och sedan skulle dels ange vilken detaljen var och dels svara på andra frågor kring just den serien. Många av frågorna var knepiga, men inget är för svårt för en kunnig grupp kollusorer! Matchen blev oerhört jämn och med en enda poängs marginal (57 mot 56) vann ett online-lag bestående av koll:a 699 Per Starbäck, 1382 Bror Hellman och 2496 Gunnar Ivhed över på-plats-laget med koll:a 316 Greger Nässén, 976 Johan Blixt, 1088 Ola Martinsson, 2417 Stefan Persson och 3052 Jonatan Wildeke.

Efter frågesporten avslutades mötet (den sedvanliga auktionen sköts upp till höstmötet, då fler förhoppningsvis kan vara på plats), men några av de närvarande kollusorerna avtågade till en närbelägen pizzeria och fortsatte kolludera en bra stund till. Det var som vanligt mycket trevligt att träffas, och vi hoppas att vaccinationerna i höst nått så långt att FHM och regering låter oss hålla ett höstmöte där alla som vill kan närvara fysiskt.

Koll. 2348 Mats Nilsson

Svensk Disneyhistoria

Koll. 2196 Göran Broling är god vän med Disneyhistorikern Didier Ghez som bland annat ligger bakom bokserien Walt’s People. På sin blogg, disneybooks.blogspot.com, rapporterar Didier om olika nyheter kopplade till Disneyhistoria, ofta i form av info om nya boksläpp.

Göran gjorde oss på kansliet uppmärksamma på att Didier i april postat ett inlägg på bloggen där han eftersöker en svensk Disneyhistoriker för forskning som slutligen ska leda till en bok om den tidiga Disneyhistorien i Sverige.

Vi har nu fått veta att koll. 1409 Thomas Storn och koll. 1498 Claes Reimerthi är i gång med ett projekt som ämnar att landa i en bok om Disney i Sverige från 1930–1960. Tanken är att Thomas står för insamlandet av material och Claes för skrivandet. De har redan samlat in en hel del information men tar tacksamt emot fler bidrag.

Koll. 2936 Hampus Johansson

Jubileer 2021

Här är ett antal viktiga ankistiska datum under andra halvåret 2021 som är värda att uppmärksamma eller fira!

10 juli – 40 år

The Fox and the Hound (Micke och Molle: Vänner när det gäller) hade premiär 1981.

11 juli – 40 år

Första Ankon i Västerås 1981 hemma hos koll. 339 Anders Berglund.

28 juli – 70 år

Alice in Wonderland (Alice i Underlandet) hade officiell premiär 1951 i New York.

1 augusti – 80 år

Kortfilmen Truant Officer Donald hade premiär 1941 och blev Oscarsnominerad.

21 september – 45 år

NAFS(k) grundades 1976 i Nya Elementars gymnasium i Bromma.

24 september – 60 år

Ludwig von Ankas första framträdande 1961 i The Wonderful World of Color, en TV-show på NBC.

1 oktober – 50 år

Walt Disney World öppnades 1971 i Florida.

9 oktober – 25 år

Det femtionde numret av Kvacket packades 1996.

23 oktober – 80 år

Dumbo hade premiär 1941 i New York.

November – 70 år

Björnligans första framträdande 1951 i WDC 134.

12 november – 75 år

Song of the South (Sången om Södern) hade premiär 1946 i Atlanta.

22 november – 30 år

Beauty and the Beast (Skönheten och odjuret) hade premiär 1991.

December – 60 år

Magica de Hex första framträdande 1961 i US 36.

5 december – 120 år

Walt Disney föddes i Chicago 1901, allmän kvackdag i NAFS(k).

5 december – 90 år

Kortfilmen Mickey’s Orphans hade premiär 1931 och blev Oscarsnominerad.

13 december – 50 år

Bedknobs and Broomsticks (Sängknoppar och kvastskaft) hade officiell premiär 1971.

Koll. 316 Greger Nässén

Statistikhörnan

Vid årsskiftet hade vi 577 medlemmar bosatta i Sverige vilket motsvarar 55,6 APM (ankister per miljoner innevånare). Medlemmarna var bosatta från Ystad i söder till Kiruna i norr och från Hunnebostrand i väster till Luleå i öster.

Vi hade medlemmar i Sveriges alla 21 regioner, ankist-tätast var Uppsala med 108 APM följt av Stockholm (92) och Dalarna (59). Sist kom Blekinge med blott en medlem (6,3 APM).

Vi fanns i 128 av landets 290 kommuner med Danderyd som etta (245 APM) följt av Gnosjö (208) och Nora (187). Minsta kommun med en medlem var Laxå (177 APM på 5 653 innevånare) och största kommun utan medlem var Gävle (102 827 innevånare). På förstasidan finns APM-kommunkartan. Vi hade 24 medlemmar bosatta utomlands med Norge som etta (9 medlemmar/1,7 APM) följt av USA (6/0,019), Danmark (3/0,52), Belgien (2/0,18) och Finland (0,18), Frankrike (0,015), Storbritannien (0,015) och Thailand (0,014) med en medlem vardera.

Koll. 976 Johan Blixt

Som bilaga medföljde ett ark med medlemskort:

Grattis till ditt nya medlemskort!

Våra medlemskort trycktes 2011 men nu är de slut! Här får du ett nytt kort (det gamla gäller också!) med framsida av koll. 557 Johan Andreasson som uppmärksammar att det var 60 år sedan Carl Barks skapade Björnligan och Gröngölingarna. Vi har även tryckt upp 137 numrerade kort för framtida kollusorer.