Kvacket 1/2022

[föregående Kvack] [nästa Kvack]

Redaktör:Johan Blixt
Utförande:4 sidor
Packningsdatum:24 februari 2022

[PDF] (kräver inloggning)

Hej och välkommen till årets första Kvacket! I ditt kuvert ska du också hitta en Kurir och en medlemslista! Ett tjugotal kollusorer kommer också att få en påminnelse om att betala medlemsavgiften.

Gör din röst hörd!

Som kollusor är du med och formar föreningens framtid. Det är dags för årsmöte igen, och då har du som vanlig medlem möjlighet att motionera och nominera. Hur allt det går till kan du läsa mer om i de förträffliga föreningsstadgarna, speciellt i paragraferna 5–8. (www.nafsk.se/stadgar.html)

Vi inbjuder dig (i enlighet med stadgarnas § 7.3) att lämna förslag på lämpliga kandidater till styrelse- och revisorsposter. Då valberedningen ska lämna sin färdiga kandidatlista senast fyra veckor före mötet, som hålls den 23 april, vill vi ha dina nomineringar senast onsdagen den 23 mars.

Om motioner stadgas i § 5.4.2 att ”en motion från en medlem ska avhandlas på årsmötet eller ett allmänt möte om den lämnats till styrelsen minst sex veckor före mötet”. Det betyder att lördagen den 12 mars är sista ankomstdag i år. Av hävd räknar vi också motioner som skickas till valberedningen som lämnade ”till styrelsen”.

Vad du ska motionera om har du själv full frihet att bestämma. Du kan till exempel yrka på att föreningen ska arbeta mot något visst mål, att statyer ska resas av föreningens grundare med ögon av stjärnsafirer stora som fotbollar, att kassören får en liten smart medhjälpare med glödlampa som huvud eller att styrelsens ledamöter ska erhålla ett årligt arvode om 30 öre per nedlagd timme (vilket ju brukar vara Kalles timlön).

Fundera också på om du själv skulle vilja vara med och delta i föreningens verksamhet på något sätt. Det behöver inte vara att komma med i styrelsen (fast det går bra att föreslå det också), men kanske hjälpa till på ett mindre hörn? Till exempel korrekturläsa artiklar till NAFS(k)uriren, vara med och bemanna försäljningsbord vid evenemang eller hjälpa till att packa medlemsutskick. Även nya och oerfarna krafter i olika delar av landet är välkomna att anmäla sitt intresse. Alla föreningar behöver förnyelse, och det gäller också för NAFS(k)!

Låt din kvackande röst ljuda i skriven form till:

NAFS(k):s valberedning
c/o Göran Ribe

Lundagatan 38 B

117 27 Stockholm

E-post: [syns bara för inloggade]

Gott nytt ankistiskt år!

Ja, ett nytt år har startat och här har vi årets första utskick. Ett normalt år skulle vi i detta ha kunnat berätta om allt som ska hända under året, men precis som förra året är det helt enkelt så att vi inte vet. När detta skrivs har vi precis fått veta att restriktionerna i landet hävs den 9 februari, men exakt vad det leder till (blir det seriefestivaler, bokbord på Drottninggatan, bokmässa, …?) vet vi inte.

Vi får se detta som en aptitretare inför nästa nummer, då hoppas vi kunna berätta allt. Om inte annat ska vi då ge de exakta planerna och datumet för vårt (Fr)Ankon(line). Kanske rentav det kan bli delvis på plats? Vad vi dock säkert vet är att det blir ett årsmöte! Mer om det i annan notis.

Årsmötet närmar sig!

Datumet känner ni till sedan förra Kvacket, men det skadar aldrig att upprepa viktig information – årsmötet 2022 äger rum den 23 april kl. 13.13 i Åttingen på Reimersholme. Som traditionen bjuder kan man dock anlända en timme tidigare, kl. 12.12, och då även bevista årsmötet i vår lokala Stockholms-avdelning K.A.J.S.A.

För nya medlemmar kan berättas att lokalen Åttingen på Reimersholme i Stockholm är, som namnet antyder, en åttkantig byggnad med adress Reimersholmsgatan 45 och bästa sättet att ta sig dit är med buss 54 (kollusorer som kommer till Stockholm med tåg kan ta den ända från centralstationen) eller 66 från T-banehållplats Hornstull till ändhållplatsen Reimersholme och sedan gå tillbaka en liten bit och korsa gatan.

Precis som de senaste två åren vet vi ännu inte vilka, om några, restriktioner som kommer att gälla vid det datumet, men oavsett det ska vi se till att det finns möjlighet att delta i mötet på distans via Zoom för de som så önskar. Mer information om det kommer i den officiella kallelsen i nästa nummer av Kvacket. Den som inte vill eller kan närvara alls har förstås möjlighet att lämna in en poströstningsblankett.

Årsmötet inleds med en officiell mötesdel då vi väljer ny styrelse, bestämmer medlemsavgifter m.m. Kallelse med mötesordning kommer i nästa nummer av Kvacket, men om det är något du vill att vi ska ta upp på mötet kan du lämna in en motion (se information från valberedningen på annan plats i detta utskick). Därefter blir det fikapaus med allmänt ankistiskt mingel och sedan fortsätter mötet med en mer nöjesbetonad del. Där blir det frågesport, filmvisning, auktion m.m.

Vi kommer som sagt att ge mer information i nästa utskick, men se till att boka in denna dag i din kalender. Oavsett om du är med på plats eller via Zoom är detta en ankistisk tilldragelse du inte bör missa!

Ny medlemslista

NAFS(k):s 19:e officiella medlemslista följer med det här Kvacket! Efter uppmaning i förrförra Kvacket att granska registerutdraget, har 93 medlemmar hört av sig med uppdateringar av namn, födelsedatum, hemadress, telefon eller e-postadress. Andelen vi har e-postadress till har därmed ökat till 78 procent av kollusors­skaran. Tack än en gång! Hoppas det inte är kvar några felaktigheter i listan. Men om så är fallet, hör av dig!

Kalle Anka på samiska

I Sverige publiceras Disneyserier nästan uteslutande på svenska. Det är mycket ovanligt att serier om Kalle Anka ges ut på något av de nationella minoritetsspråken jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska. Däremot går publikationer på finska självklart att köpa i vårt östra grannland. På andra sidan Kölen har på senaste tiden även utgivningen av serier på samiska börjat ta fart.

Redan åren 1987–1988 utgavs i Norge en Kalle-tidning i veckan på nordsamiska, Vulle Vuojaš. En samlingsvolym med de totalt 33 utgåvorna publicerades 2003. Bland serierna i dessa tidningar märks ett flertal av Carl Barks tiosidors historier, som ”Den gamle sjömannen” och ”Kalle Anka som privatdetektiv”. De senaste åren har nyproducerade Disneyserier getts ut på samiska i Norge genom ett samarbete mellan Egmont och Trøndelag fylkesbibliotek. Samarbetet har resulterat i två häften om Frost men även i serier om ankorna. Hösten 2020 trycktes ett äventyr där Kalles sökande efter norrsken tar honom till Alta i Sápmi. Detta gavs ut på de tre största samiska språken: nordsamiska (Vulle Vuojaš), sydsamiska (Tjalle Tjååtsele) och lulesamiska (Vuolli Vuojatjis Vegajnis). Tillsammans talas dessa språk enligt Sametinget av cirka 16 000–18 000 personer i hela det samiska området.

I slutet av 2021 översattes även det traditionsenliga norska julalbumet till samiska. Albumet, med teckningar av Arild Midthun, heter på norska Tidsreisetyven, men har på nordsamiska fått titeln Áigemátkesuola, på sydsamiska Åvteli jåvli, och på lulesamiska Javlaj bále. Den 30 sidor långa historien handlar om att skatter försvinner från farbror Joakims troférum och dyker upp i hans förflutna. Joakim själv heter i de olika versionerna Hánes Eahki, Hánes-Iehke och Tjååtsele-Aajja.

Det räcker med en snabb titt på albumöversättningarna för att konstatera de stora skillnaderna mellan de samiska språken. Dessa går att likna vid skillnaderna mellan svenska och norska. Det förklarar också varför Egmont valt att ge ut tidningarna på mer än ett samiskt språk. ”Vi vill att detta julalbum ska bli läst av hela Norge”, menar Knut Nærum, som tillsammans med Tormod Løkling skrivit manus. Albumen går via internetbokhandlar även att beställa från Sverige.

Koll. 3010 Elis Wibacke

Dana Gabbard

Via Mark Evaniers blogg (www.newsfromme.com) förmedlas den sorgliga nyheten att den amerikanske ankisten Dana Gabbard gått ur tiden. Han var under många år (1980–1992) utgivare och redaktör för fansinet The Duckburg Times som tillsammans med John Nichols’ The Barks Collector förmedlade ovärderlig kunskap om äldre tiders disneyserier i en tid utan Internet och I.N.D.U.C.K.S.

Alla med intresse för dessa spörsmål står i stor tacksamhetsskuld till honom för hans oförtröttliga grundforskning och smittande entusiasm, vilket nog de som träffat honom i verkliga livet (han var en trägen besökare på Comic-Con i San Diego) kan hålla med om. Dana Gabbard blev 59 år.

Koll. 538 Karl-Erik Lindkvist

Bild & Bubbla

Nummer 229: Blodmåne av Alice Engström, Belzebubs av JP Ahonen, Erik Svetoft, Olga Lavrentieva, Claes Reimerthi – en livsgärning inom seriemediet, Ett litterärt arv – Claes Reimerthis dotter minns sin pappa, Christian Brodin, Transformers, Marseil av Michel Crespin, Anna Haifisch, E. S. Glenn samt recensioner av Carl Barks Ankeborg (sista delen), Don Rosa-biblioteket del 4 och Farbror Joakims växelrika liv.

Seriepodden

I Kvacket 5/2018 berättade koll. 2936 Hampus Johansson om Seriepodden (hittas på Youtube) där koll. 2276 Göran Semb tillsammans med Christer Larsson sedan 2016 pratat om serier och annat som ibland varit av ankistiskt intresse. Sedan dess har det kommit nästan hundra nya avsnitt och så vitt jag kunnat se så har följande något med Disney att göra:

Koll. 976 Johan Blixt