Kvacket 2/2022

[föregående Kvack] [nästa Kvack]

Redaktör:Johan Blixt
Utförande:6 sidor
Packningsdatum:7 april 2022

[PDF] (kräver inloggning)

Hej och välkommen till årets andra Kvacket! I ditt kuvert ska du också hitta en verksamhetsberättelse och bokslut för 2021 samt mötesordning och poströstningsblankett för årsmötet.

Snart blir det årsmöte!

April månad närmar sig, om inte med stormsteg så i alla fall med en dag i taget, och det innebär, som ni nog alla vet, att vår eminenta förening ska ha årsmöte. Som meddelats i tidigare nummer av Kvacket (och på bifogad mötesordning) är datum och tid för detta den 23 april kl. 13.13. Platsen är väl bekant, nämligen föreningslokalen Åttingen på Reimersholme i Stockholm. Det är, som namnet antyder, en åttkantig byggnad med adress Reimersholmsgatan 45 och bästa sättet att ta sig dit är med buss 54 (kollusorer som kommer till Stockholm med tåg kan ta den ända från centralstationen) eller 66 från T-banehållplats Hornstull till ändhållplatsen Reimersholme och sedan gå tillbaka en liten bit och korsa gatan.

Till skillnad från de två senaste åren verkar det ju (ta i trä …) inte vara några restriktioner p.g.a. pandemin, varför alla kollusorer som så önskar är välkomna att närvara på plats. Har man inte möjlighet till det kommer det dock även att vara möjligt att följa mötet online via verktyget Zoom. Länk till detta publiceras på www.nafsk.se under veckan före mötet. De som inte närvarar på plats har möjlighet att, via mail eller vanlig post, lämna in den poströstningsblankett som medföljer detta utskick.

De medlemmar som är bosatta i Stockholm är ju per automatik även medlemmar i vår lokala förening K.A.J.S.A. Även denna har sitt årsmöte samma dag och i samma lokal, men med start kl. 12.13, så det går utmärkt för dessa medlemmar att anlända redan då. Det kommer i år att diskuteras om denna förenings verksamhet ska läggas vilande, då det i princip är samma personer som sitter i styrelsen för den som för moderföreningen. Om du känner att du skulle vilja ha fler aktiviteter riktade just till medlemmar i Stockholm, och kanske rentav skulle vilja vara med i styrelsen för K.A.J.S.A, är det utmärkt om du gör din röst hörd under detta möte.

Årsmötet i själva NAFS(k) inleds med en officiell mötesdel (mötesordning för denna bifogas i detta utskick) för att välja styrelse, revisorer och valberedning, diskutera bokslut och budget och andra frågor som kan vara av ankistisk betydelse.

Ett antal punkter på mötesordningen är stående, men under ”Övriga frågor” brukar de mest skilda saker kunna komma upp för diskussion, så se till att närvara och ta upp det du vill veta eller diskutera! Under denna punkt ska vi även diskutera tid och form för det tidigare uppskjutna (fr)AnkOnline, så att det kan bli av vid ett tillfälle då så många som möjligt kan delta.

När denna del är avklarad är mötet långtifrån slut. Först tar vi en rejäl fikapaus då det finns tillfälle till kolluderande med andra mötesdeltagare och därefter samlas vi igen för andra aktiviteter. Det kommer att bli auktion på kulturgods (ta med om du har någonting du vill sälja), filmvisning och förstås (minst) en riktigt maffig frågesport. Denna kommer att vara möjlig att delta i även online, så stanna gärna kvar och visa dig på styva linan med dina kunskaper om serier av främst Barks och Rosa, men även kring andra serieskapare och filmer. De som så önskar äter slutligen en gemensam middag efter mötet.

Vad gäller den tekniska delen av mötet kommer det i salen att finnas projektor och högtalare så att de närvarande kan följa även vad som händer online, men ljusförhållandena i salen är inte sådana att det kommer att gå att läsa även vad som skrivs i chatten på Zoom. Ni som vill följa mötet i alla dess detaljer ombedes därför att ta med egen dator eller smartphone (trådlöst nätverk finns).

Alla nuvarande och blivande (det går utmärkt att anmäla sig under själva mötet om ni har någon bekant ni tycker borde gå med) medlemmar är varmt välkomna!

Tryckproblem med NK 45

Några medlemmar har tyvärr fått defekta exemplar av NAFS(k)uriren 45 där trycket var väldigt snett på några sidor. De berörda har fått ersättningsexemplar.

Om någon annan har fått ett defekt exemplar, hör av dig till oss (se faktarutan) så skickar vi ett nytt exemplar.

Der Donaldist 161

Der Donaldist nr 161 har en vackert himmelsblå framsida där en Barks-tecknad anka i ett litet flygplan skrivit ”Der Donaldist” och ”161” med kondensslingor. Som bekant är ju pilot Kalles vanligaste yrke i Carl Barks värld.

En stor del (noga räknat drygt elva procent) av detta nummer upptas av ett referat från das Mairennen (sv Majloppet), någon slags märklig tävling genomförd på valborgsmässoafton under ivrigt intag av det speciella Mairennen-ölet och/eller häxläskeblask, vilka båda ingick i den tävlingsbox som alla deltagare fick sig tillsända. Detta år (alltså förra) genomfördes tävlingen av coronaskäl digitalt med Zoom. Tävlingen samlade bortåt 50 deltagare. Som i alla tidningens reportage ett digert bildmaterial.

Dagens pensum för Frankfurtska stambordet G. R. Ü. N. E. S. O. S. S. E. (G. R. Ö. N. S. Å. S.) där kunniga ankister debatterar Carl Barksserier översatta av den legendariska översättaren Erika Fuchs, är ”Die Bewährung” (sv prövningen i betydelsen bedömning), en serie publicerad första gången 1957, utan titel, i WDC 206.

Serien handlar om hur Kalle får jobb som potatisskalare på ett av Joakims hotell, för att så småningom avancera till hotelldirektör (och alla andra jobb på hotellet, det tycks inte finnas någon annan personal). Det hela slutar givetvis i katastrof. Frågan är då varför? Kanske inte bara Kalles personliga tillkortakommanden, utan även Joakims dumhet att ge oförmågan Kxalle ett så ansvarsfullt jobb.

Diskuteras vidare var i världen hotellet, med kolsyrat källvatten, kan vara beläget. Passande hotell finns i Schwarzwald och även i USA. Med ledning av bl.a. Joakims rocks rörelser har hissens hastighet i detta 6-våningshotell beräknats till ca 57 km/h och jämfört detta med hisshastigheten hos betydligt högre hotell, bl.a.: Burj Khalifa, Dubai 828 m, 36,0 km/h ; One World Trade Center, New York, 541 m, 37 km/h; Shanghai Tower, 632 m, 73,8 km/h.

Även Knattarnas trallande analyseras grundligt och jämförs med en urgammal tysk folkvisa.

Slutligen påpekas att denna serie är ett utmärkt exempel på att det i Anaversum (alltså ankuniversum) räcker med ytterst obetydliga ändringar i det yttre för att en person skall bli helt oigenkännlig. Joakim anar inte att Kalle är hela personalen, trots att han bara byter kläder när han ändrar roll.

I en kortare artikel försöker någon analysera om ankorna är ankor, människor eller både och. Det hela utmynnar i eventuellt både och. Kanske.

Så åter ett grönt såsmöte. Mitt freudianska pekfinger (p.g.a. tekniska störningar tvingas jag skriva hela artikeln på mobiltelefonen) vill skriva dåsmöte. I avsaknad av starkare stimulantia än kaffe kan jag omöjligen hålla mig vaken genom hela artikeln. ”Land beneath the ground” från 1956 har på elva sidor fullständigt sönderanalyserats i alla tänkbara och otänkbara aspekter.

Joakim, Kalle och Knattarna hamnar på något sätt djupt under jordytan där de träffar på någon slags kulmänniskor med märkliga egenskaper. Till exempel kommunicerar de med kristallmottagare istället för öron. Givetvis förser oss såsgänget med kopplingsschema för en dylik liksom lite utvikningar om användningen av germaniumdiod i stället för kisel, som ännu inte kommit i bruk. Framställningen är späckad med fysikaliska beräkningar, men även ränta på Kalles skuld till Joakim. Det spekuleras hejvilt om dessa varelsers ursprung, fortplantning m.m. Gröna såsgänget anser detta vara en mycket lyckad serie, med allt vad en god berättelse kräver – och lite till.

Nu följer några föredrag från en zoomkonferens avhållen på Carl Barks 120-årsdag den 27 mars 2021.

Först en genomgång av hans cameoframträdanden i Anaversum:

a) Två gånger på efterlysningsaffischer

b) två gånger som skulptur (bokstöd respektive snögubbe)

c) fem gånger som levande människa (nysande diskuskastare [i originalet på grund av allergi, i den tyska versionen på grund av förkylning orsakad av blöta fötter], strejkande [järnvägs]växlare, äggkastare och två gånger som äppelodlare

d) två gånger som egennamn (hunden Barko och Barks hundmat).

Med anledning av Carl Barks födelsedag diskuteras födelsedagsfirande i Ankeborg. Inte i någon serie står något om ankornas födelsedatum, men med ledning av grönskan när födelsedagar firas går det att få en uppfattning om vilken årstid en viss anka är född. Dessvärre blir uppgifterna motstridiga och den enda logiska förklaringen är att alla firar födelsedag tre gånger om året!

En kortare artikel går igenom felaktigheter i text och bild i Carl Barksserier och förändring av dessa vid nya utgåvor.

Så följer ett avancerat försök att i ord och bild beskriva ankeborgarnas fylogenetiska utveckling enligt nya ytterst vetenskapliga och med nya ord försedda teorier. Gås även igenom motsättningarna i hittillsvarande teorier mellan djurformade människor respektive människoformade djur. Huvudtesen här är istället att det skett symbiogenes, dvs sammansmältning av två arter till en ny.

Så mycket mer har nr 161 inte att bjuda, förutom en liten genomgång av vad som svävar runt ankornas huvuden vid starka känslor. Detta fenomen orsakas av emotionalvesiklar som kan anta olika former. Mycket intressant, fina bildexempel.

Naturligtvis avslutas tidningen med ett i vanlig ordning obegripligt quiz.

Koll. 2844 Ruben Horn

Der Donaldist 162

är återigen ett fullmatat nummer, som sysselsätter sig både med detaljer i olika ankhistorier och de stora och eviga frågorna. En lite petig anmärkning från undertecknad är att möjligheten att trycka i färg inte gynnat läsbarheten hos vissa bidrag, eftersom sidorna oftast är fyllda med bilder och texten tycks insprängd lite här och var.

Nå, först ut är Stammtisch G.R.Ü.N.E. S.O.S.S.E. i Frankfurt som gör en mycket noggrann genomgång av olika aspekter i ”Jul i Pengalösa” (CBSV 9). Man citerar olika utsnitt av de två Fuchsöversättningar som föreligger och jämför dem med Barks original (och som skåning kan undertecknad inte låta bli att glädjas åt att det i den svenska versionen förekommer både ”sjatte” och ”glytt”, även om detta inte hör till ämnet). Man går igenom olika onomatopoetiska uttryck, text på skyltar, sociala problem som de skildras av Barks och också en del orimligheter som tycks förekomma: således är det knappast möjligt att Joakims farbror Jakob fortfarande skulle vara vid liv, densammes skuld till Joakim beräknas alldeles för generöst av den senare och påståendet att Joakim äger ”tre kubiktunnland pengar” kan inte heller vara riktigt, eftersom ett tunnland i sig är tvådimensionellt. Möjligen finns det här en antydan om att ankornas värld innehåller fler dimensioner än vår. Intressant är också att vissa personer i berättelsen i vissa färgläggningar fått mörk hy, något som dock försvunnit i senare utgåvor.

Sedan blir det mer komplicerat för en stackars amatörankist. Bernd Krauß (med teknisk assistans av Viola Dioszeghy-Krauß) försöker sig på att än en gång och en gång för alla förklara det som vi kan uppfatta som orimligheter i ankornas värld. Bidraget är en utvidgad version av ett föredrag som hållits vid en zoom-konferens, och det centrala begreppet är ant-entropi. På Stella anatium tycks det som om det vi håller för naturlagar ibland delvis eller helt kan upphävas, och detta förklaras med närvaron av mer eller mindre starka ”ant-entropiska fält”, som, med stor reservation för att undertecknad kan ha missförstått resonemanget, inte följer termodynamikens andra grundsats (den som behandlar entropi …). Fälten kan framkallas eller förstärkas på olika sätt, bl.a. genom barnatårar, och de förändrar tidsförlopp, möjliggör tidsluckor och antigravitation och mycket annat. Dessutom tycks de vara starkare vid vissa tidpunkter på året, t.ex. halloween. ”Häxor” som t.ex. Magica är medvetna om fälten och kan utnyttja dem systematiskt, medan en figur som Alexander Lukas besitter mera omedvetna förmågor. Oppfinnar-Jocke beskrivs som en ”sökare”.

Därefter far vi på utflykt till Spruttisprattien. Thorsten Jörgens gör en exposé över detta ”land” och folket som bebor det, endast känt från ”Landet i underjorden” (CBSV 14). Texten är huvudsakligen beskrivande, men intressant är att invånarna i den tyska översättningen kallas ”Ostkullern” och ”Westkullern” (där kullern är en motsvarighet till verbet rulla). Kanske kan man dra någon politisk parallell här. (Att det i den svenska översättningen finns en hänvisning till Skåne är också trevligt …)

Och nu blir det komplicerat igen: paret Bernd Krauß och Viola Dioseghy-Krauß tar på sid 26–55 upp ännu en av de eviga frågorna till behandling, nämligen vad det är för folkslag som befolkar Stella anatium och ger som förklaring en ganska invecklad korsningsteori. Undertecknad reserverar sig återigen för missförstånd, men man utgår i alla fall från att ankorna och deras vänner lever på Stella anatium, som finns i Anaversum, och betecknar invånarna som stellanatier. För paret Krauß är stellanatierna definitivt utomjordingar, och man hänvisar till dr Arik Kershenbaum (vars namn man stavat fel …) vid University of Cambridge, som i sina skrifter förfäktar teorin att det naturliga urvalet gäller även i kosmos, och att vi därför inte bör räkna med besök av ”små gröna män”. Det konstateras att en evolution ägt rum även på Stella anatium, vilket bl.a. olika fynd på museum visar. Centrala för korsningsteorin är de varelser som bebor de ansiktslösa folkens dal (”Magica de Hex har många ansikten”, CBSV 25). Dessa bortglömda figurer – inte ens omnämnda i Gröngölingsboken – besitter ju förmågan att byta ansiktsform beroende på vem de ”tittar” på, och korsningar med dem har gett oss alla typer av invånare med ”mänskliga” egenskaper, alltså sådana som normalt betecknas som anatoider, humanoider, kynoider o.s.v. De djur som finns på Stella anatium, alltså ”äkta” hundar o.s.v., har utvecklats parallellt ungefär som på jorden. I ett antal korsningsscheman, som upptar en stor del av artikeln, skildras utförligt vilka korsningar som ligger till grund för utvecklingen.

Pust! Nu blir det mera konkret igen. Ungdomssektionen kommer till tals genom ett kort deskriptivt inslag, där Noel Spring-Gelb beskriver hur lurendrejeri tycks vara mer framgångsrikt än ärlighet vid affärsuppgörelser i ankornas värld, och därefter presenterar Jens Richter den intressanta tesen, att farbror Joakim lider av en narcissistisk personlighetsstörning. Denna försöker han bekämpa genom att snålt bevaka sina rikedomar, men om någon försöker göra honom rangen stridig som världens rikaste skyr han inga medel för att besegra sin motståndare, hur kostsamma de än må vara. Här träder hans rätta jag fram. Christian Pfeiler fortsätter den geografiska beskrivningen av Ankeborg med omnejd genom en artikel om de därvarande museerna och kommer fram till att de till antalet är minst sju, men möjligen så många som elva. De flesta av dem placeras också in på den officiella Ankeborgskartan.

Slutligen så två bidrag från videokonferenser, ett behandlande halloween och ett som gör utblickar över bl.a. Kalles bil och dess hjulupphängning samt olika onomatopoetika och deras sammanhang; exempelvis utreds övergången från Wums! till Kawums! systematiskt.

Och när det gäller det avslutande kvisset visar det sig att till och med ett insänt lösningsförslag från en ”Frau V D-K” var felaktigt. Inte heller detta nummers frågeställning är på minsta sätt begriplig.

I detta utskick bifogas också MifüMi (Mitteilungen für Mitglieder) nr 151, som NAFS(k) erhåller i egenskap av medlem i D.O.N.A.L.D. Här bjuds det in till kongress, som det här året förhoppningsvis verkligen ska kunna genomföras. Dessutom berättar ordföranden om sin verksamhet. (Och språkligt intressant är möjligen att vederbörande borde ha titeln Präsident eller Präsidentin, men att man redan från starten enats om beteckningen Präsidente – Ente betyder ju anka på tyska.) Dessutom finns en medlemsförteckning och en del annat.

Och last not least (som det faktiskt heter på tyska) något intressant. Bifogat finns också ett flygblad med information om en nätpetition. Tydligen håller Egmont Ehapa Verlag i Tyskland på att ”modernisera” dr Fuchs översättningar för att göra dem mera tidsenliga. För de bokstavstrogna tyska ankisterna gränsar detta till majestätsbrott, och man har lyckats samla över 10 000 nätunderskrifter. Aktionen är nu avslutad, men intresserade kan finna den under länken chng.it/cqj4fTJF

Uppenbarligen har detta tema även behandlats i Der Donaldist 161, som jag tyvärr inte haft tillgång till.

Koll. 1994 H. O. Thulin

Seriefestival

Efter två års uppehåll för pandemi med endast digitala arrangemang är nu Stockholms Internationella Seriefestival (SIS) tillbaka med sin tjugofjärde upplaga den 20–22 maj. Platsen är den ”vanliga”, Kulturhuset vid Sergels torg i huvudstaden, och den pågår från fredag 20/5 till söndag 22/5 mellan 11.00 och 17.00.

NAFS(k) tänker i vanlig ordning delta och sälja kulturgods, ordna frågesport och i övrigt sprida kunskap om vår verksamhet.

Årets festival har två hedersgäster – tyska Anna Haifisch som kommit ut med satirerna Von Spatz och The Artist på Lystring förlag, samt Glenn Head från USA, som vältajmat till festivalen får Chartwell Manor, en delvis självbiografisk historia om en korrumperad internatskola, utgiven på svenska Kaunitz-Olsson.

Från Frankrike kommer Sylvain Runberg och Serge Pellé vilka står bakom science fiction-serien Orbital, som blandar äventyr och politiska intriger i samma anda som Star Wars och Linda och Valentin, och som ges ut i Sverige av Cobolt. Fler internationella gäster är planerade.

Naturligtvis kommer större delen av den svenska serieeliten att vara där och bland många kan nämnas etablerade namn som crazyhumoristen Jonas Darnell (Herman Hedning), den alltid nyskapande Joakim Pirinen och sylvassa Nina Hemmingsson och nyare banbrytare som Moa Romanova (På glid) och Bim Eriksson (Baby Blue).

Mer information har utlovats på festivalens officiella hemsida, kulturhusetstadsteatern.se/ bibliotek/stockholms-internationella-seriefestival-2022-sis22, så besök gärna den för att hålla koll på uppdateringar om programmet och läsa mer om festivalens gäster.

Koll. 538 Karl-Erik Lindkvist, NAFS(k):s 10-stjärnige festivalgeneral

KAJSA

Dagordning till årsmöte i KAJSA lördagen den 23 april 2022.

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande

3. Val av protokollförare

4. Kontroll av närvarandes rösträtt

5. Val av två justeringspersoner

6. Dagordningens fastställande

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut

8. Revisorernas berättelse

9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

10. Beslut om medlemsavgifter

11. Diskussion om föreningen ska läggas vilande

12. Eventuella propositioner och motioner

13. Beslut om styrelsens storlek och val av styrelseledamöter

14. Val av revisorer

15. Val av firmatecknare

16. Övriga frågor

17. Mötets avslutande

Bild & Bubbla

Nummer 230: Måste ringa brorsan av Magnus Jonason; Allt är ganska experimentellt – samtal med Joe Kessler; Jamil Mani; Nora Dåsnes – queer kärlek och terror; Uriah; Intervju med Erik Falk; Kristina Mejhammar; Kriget som aldrig tar slut – en djupdykning i norska krigsserier; Viñetas – festival om spanska och latinamerikanska serier; Portal – Sveriges nyaste serietidning.