Kvacket 6/1995

[föregående Kvack] [nästa Kvack]

Redaktör: Per Starbäck (signerat starback@minsk.docs.uu.se)
Utförande:Grönt papper, 8 sidor
Upplaga:800
Övrigt: Detta nummer har en heading något modifierad av Erik Starbäck
Packningsdatum:21 december 1995
Kvacket-header (IT-version)

Beep!

Välkommen till ett Kvacket med rekordhögt nummer! Aldrig tidigare har det nämligen kommit hela sex nummer av Kvacket på ett år. Till detta rekordnummer hälsas du välkommen av din sekreterare, som denna gång tagit hjälp av Medhjälparen för att få ihop Kvacket, eftersom han (den?) är duktig på det elektroniska. I detta nummer kommer du nämligen att bli ITutad datorrelaterad information. Vi ska ta ITu med IT, ITy att Kvacket inte vill vara sämre (bättre?) än andra tidningar, och detta verkar ständigt ITereras i pressen nuförtiden.

Men släng inte Kvacket i pappersinsamlingen omedelbart för att NAFS(k) hoppat på den cybriga trenden. En del annat material finns här också.

Förutom Kvacket bör du i detta utskick finna en färsk medlemslista, färska stadgar och ett reklamblad. Kanske också ett inbetalningskort – i så fall är det dags för dig att betala medlemsavgift för 1996.

Förra Kvacket

Det är dags för avdelningen där jag dementerar sådant jag skrev i förra Kvacket.

Där påstod jag att alla bidrag i tidigare melodifestivaler återanvänt någon redan existerande melodi. Det var naturligtvis helt fel! 1650 Peter Wahréus har haft med flera egna melodier som han på ett förtjänstfullt sätt har framfört. Självcentrerad som vanligt tänkte jag nog mest på mina egna bidrag.

Senare påstod jag att Don Rosa var hedersgäst på Helsingborgs seriefestival i samband med sitt Finlandsbesök tidigare i år. Jag menade i själva verket en annan prominent stad som börjar på Helsing och som faktiskt ligger i Finland. Kanske kan läsaren själv gissa vilken.

Guldbok 12

Bröderna Dum har nu beställt Guldbok 12 och preliminärt medlemspris är 195 kronor. Den är fulladdad med Barksserier i sedvanlig ordning, denna gång med bland annat "Den gamla borgens hemlighet" och "På jakt efter den försvunna släktklenoden".

Amerikanska album på gång

1996 kommer Gladstonealbum med Carl Barks serier för Uncle Scrooge. Första albumet kommer i vår med "Den finurlige Joakim" och det lär komma 16 album under året. Några priser har ännu inte Bröderna Dum, som lovar att återkomma i frågan när de vet mer.

Dessutom ska Don Rosas "Joakims liv" komma ut i fyra album under året med början i april. Även här kommer Bröderna Dum återkomma med mer information.

Sladdpost

Allt fler medlemmar får tillgång till datorpost via jobb eller studier eller på annat sätt. Kanske gäller det även dig. Kanske vet du i så fall inte att du därigenom lätt kan komma i kontakt med andra ankister med hjälp av datorpostlistor (mailing lists). De fungerar som centrala adresser till vilka man kan skicka frågor, svar, diskussionsinlägg och annat inom ett visst ämne med datorpost för att få denna post distribuerad till alla som "är med" i just den listan. Innan man gör detta ska man se till att själv gå med i den listan, vilket man också gör genom att skicka datorpost.

Till att börja med finns det en sådan lista om ankism i allmänhet på svenska. För att gå med i den, skicka ett datorbrev till

med ärenderaden "subscribe". (Som betyder prenumerera på engelska. Även om det som skrivs på själva listan är på svenska så förstår programmet som lägger till och tar bort folk från listan bara en uppsättning engelskspråkiga kommandon.)

Det finns också en internationell engelskspråkig lista som bara handlar om Disneyserier men inte annan ankism. Den har Kvacket informerat om tidigare en gång (strax efter att den bildades) men sedan dess har den fått en ny adress. Bland skribenterna där märks flera professionella i branschen, framförallt Don Rosa. För att gå med i den listan ska du istället skriva till

och även i det här fallet med en ärenderad "subscribe". Det skrivs tämligen mycket på den listan, så om man inte läser sin datorpost ofta kan det vara svårt att hinna med.

Båda de ovanstående listorna administreras förresten av er sekreterare, dvs. av mig. För att få mer information kan man skicka ett meddelande "help" till de ovannämnda adresserna.

Den återstående listan ligger istället en amerikan bakom, Stephanie da Silva, och den handlar om TV-animation från Disney. Till största delen handlar det om program som Timon and Pumbaa och Gargoyles som ännu inte visats i Sverige, och även i detta fall vill jag varna för att det skrivs ganska mycket. För att gå med ska du skriva och be Stephanie att lägga till dig (på engelska). Använd adressen

i detta fall.

Usenet News

På en dator med anslutning ut till stora vida världen kan det också hända att du har tillgång till något som kallas för Usenet eller ibland bara News. Om du från lämplig källa fått reda på att du har det och hur du kommer åt det (något som knappast är Kvackets uppgift), så finns det även där ankistiska diskussioner att finna. De diskussionsgrupper som finns är

World Wide Web-Foots

WWW, eller World Wide Web som det uttyds, är ytterligare något du kan ha tillgång till om du har datorer som är anslutna till Nätet.

NAFS(k) finns nu på World Wide Web! Det är Johan Blixt som ligger bakom NAFS(k):s officiella sida, som dock än så länge ligger på diverse inofficiella ställen. Välj någon av följande tre URLer:

(Radbrotten mitt i URLerna här är bara av utrymmesskäl.) Där kan man hitta gamla verksamhetsberättelser, protokoll, Kvacket och annan information från NAFS(k).

Själv förestår jag en samling sidor om Disneyserier där det finns information om olika tecknare och figurer och index över en massa Disneytidningar runt om i världen:

Det mesta där är hämtat från den datorpostlista om Disneyserier som nämndes ovan.

Det finns massor av andra sidor om Disney i allmänhet och om särskilda Disneyfilmer och nöjesparkerna osv. Du kan hitta några av dem genom att följa länkar från sidorna jag angivit ovan och sen kan du hitta massor genom att följa de länkar du hittar där. En till URL tänker jag dock nämna, nämligen Disneybolagets egen:

Där finns det information om aktuella filmer, TV-serier med mera från Disney, bland annat bilder och korta filmsnuttar. Ibland finns det även bilder och trailers för kommande filmer.

Konsten att köpa stulna original

Varning! En originalhalvsida av Carl Barks från WDC 235 ("Konsten att köpa öar") har stulits från Galerie Laqua i Berlin, Tyskland, så om du ser den till salu nånstans är det nog något skumt värre på gång. Om du i så fall inte orkar kontakta lämplig instans själv så kontakta NAFS(k) istället så ska vi föra det vidare.

Sina resvanor

har olika kändisar berättat om i Aftonbladets resebilagor på senaste tiden. I ett julnummer som redan torde ha kommit ut när du läser detta var det Kalle Ankas tur. Exakt dag kan inte Kvacket bistå med eftersom det inte har kommit ut än när detta skrivs, men herr Anka lär ha fått viss hjälp med svaren av 314 Stefan Diös.

Protokoll från NAFS(k):s höstmöte 1995-11-18

1. Val av mötesfunktionärer

Ordföranden 694 Olof Siverbo var mer insnöad än vanligt, så vice ordföranden 339 Anders Berglund blev vald till mötesordförande. (Och detta torde vara första gången i NAFS(k):s historia som en vice ordförande har fått lov att ersätta ordföranden.)

Sekreteraren 699 Per Starbäck var dock inte mer insnöad än vanligt, och valdes därför till protokollförare.

Slutligen valdes 446 Per Vedin och 818 Tobias Andersson till justerare och tillika rösträknare.

2. Är mötet behörigt utlyst?

Mötet befann sig vara det.

3. Kontroll av rösträtt

Samtliga poströstande och alla utom en närvarande visade sig vara röstberättigade. Efter att kassören hade pressat Tobias på lite pengar kunde detta resultat förbättras till att samtliga närvarande hade rösträtt.

4. Stadgeändringar

Årsmötet tidigare under året röstade för några stadgeändringsförslag från styrelsen och nu behövde de röstas igenom en andra gång ifall de skulle träda i kraft. Det årsmötet uppmanade dock styrelsen att till nästa möte, dvs. det här mötet, skaffa fram en Greger-tolk som kunde tolka Gregers utläggningar om stadgeändringarna så att medlemmarna denna gång skulle veta vad de egentligen röstade om, innan de röstade för förslagen.

Styrelsen hade också gjort så, och Greger-tolken (vilken för övrigt bestod av 316 Greger Nässén själv) hade på ett förtjänstfullt sätt tydligt visat vad det hela gällde i den utskickade mötesordningen. För säkerhets skull blev denna uttolkning ytterligare uttolkad av Anders.

314 Stefan Diös undrade i samband med dessa stadgar varför inte en punkt om öppnande av mötet fanns med och vem som egentligen har rätt att öppna ett NAFS(k)-möte. Ordföranden eller i andra hand vice ordföranden, var det smått tveksamma svaret och Per Starbäck undrade om detta möte egentligen var officiellt öppnat än, då det var han själv som helt fräckt hade öppnat det.

Vem vet? Men mötet beslöt i alla fall att än en gång anta de föreslagna stadgeändringarna tidigare antagna av årsmötet 29 april 1995, så att:

Dvs. precis samma resultat som när vi inte hade någon Greger-tolk, så att tolka Greger verkar inte ha någon effekt.

5. Övriga frågor

a) 538 Karl-Erik Lindkvist ställde den oundvikliga frågan om hur det går med de länge efterfrågade medlemskorten. Styrelsens särskilda avdelning för pinsamma frågor, Greger, fick svara. Hans utläggning gick ut på att det nu lutar åt kort i kreditkortsstorlek och att "nästa år verkar väldigt troligt". "Får väl vara det" svarade Karl-Erik när han tillfrågades om han var nöjd med svaret, och det är nog det mest positiva bemötande styrelsens slingrande i denna fråga har fått på många år.

b) 2324 Andreas Eldh undrade varför medlemsbladets namn stavas utan parentes runt k-et och fick två svar. Anders svarade att det är så av hävd och dess nuvarande redaktör Per Starbäck svarade att det är för att "Kvacket" är dess fullständiga namn och inte bara en kortform av ett tänkt namn "NAFS(k)vacket".

c) 918 Bengt Stockefors var inte närvarande, men hade skickat en fråga om varför medlemmarna blir registrerade med personnummer.

Styrelsen förmodade att frågan var föranledd av det nyss utskickade utdraget ur medlemsregistret och påpekade att personnummer inte fanns där, däremot födelsedatum. Det är också födelsedatum som nya medlemmar ombeds uppge (tillsammans med namn, adress och telefonnummer), även om en del skriver dit personnumrets fyra sista siffror också när man ber dem om födelsedatum.

Födelsedatum använder NAFS(k) till att avgöra medlemsavgiftens storlek, samt till att göra statistik om medelålder med mera.

Personnummer ingår alltså inte konsekvent i NAFS(k):s register, men i de fall då NAFS(k) fått reda på en kollusors personnummer ändå registreras det. Det används då som hjälp för att söka ny adress för kollusorer som flyttat utan att tala om det för NAFS(k). Greger påpekade att NAFS(k) har licens för sitt medlemsregister.

På grund av sin icke-närvaro kunde inte Bengt tala om ifall han också var nöjd med svaret.

d) Nästa övriga fråga var liksom de tidigare också en ren fråga till styrelsen, snarare än ett förslag till något. Det var Per Vedin som undrade om det kommer en ny medlemsmatrikel snart. Ja, i nästa utskick, svarade Greger.

[Här begärde mötesordföranden time-out under vilken mötesdeltagarna satt och skruvade oroligt på sig tills plötsligt Olof kom in genom dörren. Hans tåg var bara ungefär ett dygn försenat.]

0. Mötets öppnande

Olof öppnade mötet, så att det blev ordentligt gjort.

e) 1439 Jakob Hallin kallades fram till podiet för att dekoreras av ordföranden. Han tilldelades B.Ä.V.E.R.-orden, vilket uttyds Beredvilligt Ädelt Verkande Eminent Redaktör och vår teckniske konsult 557 Johan Andreasson hade tecknat ett tjusigt diplom. Jakobs tacktal var kort och kärnfullt: "Tack".

6. Avslutande

Då inga fler övriga frågor kvarstod, avslutade Anders mötet.

Vid protokollet: 699 Per Starbäck

Justeras: 446 Per Vedin, 818 Tobias Andersson

Mer om mötet

Och där tog själva mötesförhandlingarna slut, men mötet fortsatte med lek och sång. Det var dock ont om bidrag till Melodifestivalen. Många som hade tänkt göra bidrag hade inte nått riktigt ända fram, och tävlingen kom att stå mellan endast två tävlande. Den ene var 694 Olof Siverbo som framförde en sång han kallade "En underbar värld" med en text om våra ökänt icke-existerande medlemskort.

Mot honom stod gruppen Cowboy-Bengts bestående av 640 Magnus Fermin och 792 Göran Arnberg. De framförde "Den suckande sjömannen", dvs. den sång som Kalle Anka ursprungligen skrev i serien "Lavinrisk" av Carl Barks. Det var dock inte den version av texten och melodin som finns i NAFS(k)uriren 4 och som tidigare framförts i NAFS(k)-sammanhang, utan en helt ny version. Kanske var publiken så fäst vid den traditionella NAFS(k)-versionen av denna sång så att den inte kunde ta till sig en annan. Hur det än var så vann i alla fall Olof årets melodifestival och det kan i alla fall inte ha berott på att hans scenshow skulle ha varit bättre.

Tyvärr kunde inte Cowboy-Bengts närvara själva, så deras bidrag spelades upp på en kassettbandspelare.

Efteråt vidtog en traditionell tutfrågesport mellan de jämna och de udda kollusorerna med ett mycket jämnt resultat.

Gröngölingsjakten går vidare

Barks serie "Captains Outrageous" är en av de serier som han bara skrev manus till och som någon annan sedan tecknade. Kvacket efterlyste den i förra numret och nu har vi kommit den på spåren. Enligt 1460 Joakim Gunnarsson har den nämligen faktiskt publicerats i Sverige, vilket föreningens flitiga indexerare tycks ha missat.

Vad han minns har han läst den i mitten av 80-talet, förmodligen i en pocket eller kanske i ficktidningen Joakim. Nu finns det än starkare skäl att hitta den, så att den kan föras in i det uppdaterade Barks-index som Per Starbäck har hörts påstå ska vara klart nästa år.

Serien handlar i korthet om att gröngölingarna ger sin ledare en klocka som tickar väldigt högt i present och sen åker de ut och fiskar torsk. Kontakta NAFS(k) om du kan hitta den!

Knatte, Fnatte, Tjatte och Gnatte?

[En bild med fyra Knattar]

Den här bilden har Kvacket snott från finska Sarjainfo som ett litet exempel på hur det kan bli när tecknaren inte ser upp. Eller redaktörerna för den delen. Nu undrar Kvacket bara vad den fjärde knatten heter. Ratte? Spatte? Tackne? Kaffe? Om den serien nånsin gick i Sverige vet jag inte heller.

Illuminerade ankister

I vissa kretsar har det blivit populärt att spela kortsamlarspelet INWO (Illuminati New World Order) på sistone. Om det händelsevis finns ankister ute i stugorna som spelar detta i och för sig tämligen oankistiska spel vill Kvacket upplysa om att Johan Blixt för statistik på hur väl ankister lyckas ta över världen – och att föra statistik är ju ankistiskt! Varje parti INWO som minst tre kollusorer är med i kan föras in i statistiken. Kontakta Johan om du vill rapportera ett resultat i ett sådant parti och hamna på rankingtabellen! Fnord.

Annonser

Isländska Kalle Ankor (Andrés Önd) köpes för 30 kr/st av koll. 2017 Mikael. Tel. 08–664 69 68.
Önskar köpa Kalle Ankas Pocket nr 6, 17, 24, 30, 33, 35, 40, 43, 51, 56, 57, 59, 61, 67, 73, 84 samt 153. Kontakta 1992 Henrik Salomonson, Rådjursstigen 6, 294 34 Sölvesborg.
Säljes:

Kalle Anka & C:o 1970–80 nästan komplett; Kalle Anka & C:o 1948–69 inklusive nr 1/1948 i stort sett kompletta årgångar; Walt Disneys serier 1950–56, 1962–70; Kalle Ankas julbok, Musse Pigg och Jan Långben julbok 1952–75; Musse Pigg-tidningen 1937–38.

Pris från 2:-/st. Mängdrabatt vid stora köp.

Koll. 2216 Mikael Pettersson
Katrinebergsbacken 32
117 61 Stockholm
08–681 06 67


Komplett Carl Barks Library säljes av koll. Simon Sahlberg.
Prisförslag 10 000 kr.
Tel. 018–12 10 34.