Kvacket 2/2001

[föregående Kvack] [nästa Kvack]

Redaktör:Claes Ericsson
Utförande:Mintgrönt papper, 2 sidor
Upplaga:900
Packningsdatum:11 april 2001

I det här utskicket…

…..hittar du, förutom Kvacket, verksamhetsberättelse med bokslut, budget och revisionsberättelse, mötesordning, poströstningsblankett samt ett informationsblad om Seriefrämjandet.

Nya kollusorer

Vi hälsar följande nya kollusorer varmt välkomna:
2593  dolt namn BÄLINGE
2594  dolt namn MÄRSTA
2595  dolt namn SUNDBORN
2596  dolt namn KARLSTAD
2597  dolt namn DEGEBERGA
2598  dolt namn LOMMA
2599  dolt namn MARIESTAD
2600  dolt namn OULU, FINLAND
2601  dolt namn LYSEKIL
2602  dolt namn KIMSTAD

Retroaktivt sedan 1999 har även dessa medlemmar valt att återvända till kollusorernas skara. De var tidigare ex-kollusorer i minst 2 år:

387  dolt namn SALTSJÖ-BOO
569  dolt namn SALTSJÖ-DUVNÄS
1650  dolt namn STOCKHOLM
2246  dolt namn BORÅS
2300  dolt namn KUNGSÄNGEN

Årsmöte i KAJSA

NAFS(k):s lokalavdelning i Stockholm, Kalle Ankas Jublande Stockholms-Anhängare, höll sitt årsmöte i Brygghuset tisdagen den 27 mars 2001. Temat för mötet var Carl Barks, eftersom det denna dag var hundra år sedan han föddes. Närvarande var 14 personer, varav 11 var röstberättigade. Mötesförhandlingarna klarade man av utan större problem. Koll. 1977 Daniel Alzén avgick som ordförande, och valdes senare till övrig ledamot. Till ny ordförande valdes koll. 2187 Åsa Johansson. Koll:a 316 Greger Nässén och 976 Johan Blixt omvaldes till sekreterare respektive kassör. Till övrig styrelseledamot nyvaldes koll. 2300 Dilman Abu Bakr. Koll:a 2348 Mats Nilsson och 2324 Andreas Eldh om- respektive nyvaldes till revisorer.

Under punkten "Övriga frågor" genomfördes bland annat en omröstning om vad KAJSA ska heta på engelska. Alla var eniga om att förkortningen skulle vara DAISY, men flera förslag fanns på hur detta skulle uttydas. Röstningen genomfördes därför ord för ord, och översättningen fastställdes till "Donald’s Admirers In Stockholm, Yippee!" Dessutom beslöt vi att verksamhetsberättelsen i fortsättningen ska heta "Ur KAJSAs dagbok".

Efter dessa rafflande mötespunkter övergick mötet till att tända 100 ljus på en beigefärgad princesstårta med texten "Carl Barks 1901-2001". Det brann rätt häftigt från alla ljus, innan yngste närvarande koll. 2548 Axel Purvin började blåsa ut dem. Vi mumsade sedan på tårta och fikade. Strax slog vi på videon och tittade på en intervju från 1975 med Barks. Vi tog paus några gånger för diskussion. Tyvärr hann vi inte se färdigt, men det kanske blir på ett annat möte.

Poströstningsinfo

Valberedningens ordförande koll. Per Vedin flyttar i mitten av april. Poströster ska därför skickas till hans nya adress, och måste vara framme senast fredagen den 27 april:

NAFS(k):s valberedning
c/o Per Vedin
Kronobergsgatan 21
112 33 STOCKHOLM

Pers nya telefonnummer är 08-6545150. Det borde fungera efter påskhelgen.

Gröngölingefiering av titlar

Vid årsmötet 1999 bestämdes att föreningens olika titlar ska ”gröngölingefieras” (kassör skulle exempelvis kunna uttydas Kufisk Ankist Skötandes Spänn och Ören Redigt). Sedan dess har en hel hög med mer eller mindre finurliga förslag influtit till styrelsen. Vad tycker du om förslagen nedan? Vilka är bäst? Eller har du kanske egna förslag som är ännu bättre? Hör av dig till NAFS(k)ansliet!

ORDFÖRANDE:

Oemotståndligt Rolig Dagdrömmare med Fina Överlevnadskunskaper Rörande Ankismens Naturliga Delar Endast (Magnus Haglund)

Oerhört Ryktbar Demokratisk Föreståndare Över Rikets Ankister med Noggrant Dokumenterad Erfarenhet (Johan Rhen)

Oerhört Ryktbar Diktatorisk Förvaltare Över Rikets Ankister utan Noggrant Dokumenterad Erfarenhet (Stefan Persson)

(De båda sistnämnda förslagen fick Per Starbäck att skicka följande kommentar till ordförande Olof: ”Jag tycker förslagen verkar ha blandats ihop på nåt sätt. Du har ju noggrant dokumenterad erfarenhet som diktatorisk förvaltare, men inte som demokratisk föreståndare!”)

SEKRETERARE:

Skriftligen Erfaren Kuf som är Riktigt Enveten och Tragiskt Elak med Roliga Anekdoter efter Rysliga Evenemang (Theresa Wiegert)

Super Enormt Kräsen Rullande Eremitvetande inom Tråkiga Enrumsarbeten under Ruskigt Arbetsamma Risk Egenskaper (Simon Berglind)

KASSÖR:

Kunnig Ankist med Slantar Som Övrig Rolighet (Magnus Haglund)

Kufisk Ankist Skötandes Spänn och Ören Redigt (upphovsman okänd, möjligen Johan Blixt)

Kunnigt Arbetande Styrare av Sekiner, Ören och Riksdaler (Johan Blixt)

ÖVRIG LEDAMOT:

Önskvärt Vetgirig Rapp och Intelligent Guru L E D A M O T (”Näe.... den lilla eventuella sorts fantasi jag kunde tänkas ha försvann nu...”) (Theresa Wiegert)

Auktion på gamla NAFS(k)urirer

Styrelsen beslutade på sitt senaste möte att på årsmötet genomföra en auktion av gamla NAFS(k)urirer (NK). Under detta jubileumsår har vi nämligen börjat gräva i våra kansliarkiv för att få lite bättre ordning. Vi upptäckte då att vi sparat på väl många exemplar av varje nummer. Överexen borde hellre komma intresserade kollusorer till del. Vi har nu kollat att vi sparat de antal vi ska. Följande exemplar av NK kommer därför att auktioneras ut på mötet den 28 april:

NK 8 (mars 1982) – 2 ex
NK 9 (dec 1982) – 1 ex
NK 10 (juni 1983) – 2 ex
NK 11 (feb 1984) – 2 ex
NK 12 (septober 1984) – 1 ex
NK 13 (mars 1985) – 3 ex
NK 5 (3:e upplagan, mars 1986) – 2 ex
NK 15 (juni 1986) – 3 ex
NK 16 (1:a upplagan, feb 1987) – 3 ex

Varje exemplar kommer att ropas ut för sig. Om du vill bjuda, men inte kan vara med på mötet, kan du skicka ett brev (inte e-post) med dina bud per exemplar till:

NAFS(k)
Box 5030
125 05 ÄLVSJÖ

Minimibudet är 30 kr/ex. Bud höjs med minst 1 kr upp till 50 kr, sedan höjs buden med minst 5 kr. Dina skriftliga bud måste vara kansliet tillhanda senast ONSDAGEN DEN 25 APRIL. Om vi får in flera bud per exemplar blir turordningen: (1) högst bud, (2) tidigaste poststämpel En betrodd kollusor kommer att sköta budgivningen för de icke närvarande. Sålda ex levereras efter betalning. Osålda ex säljs via Dum-listan.