Kvacket 4/2016

[föregående Kvack] [nästa Kvack]

Redaktör:Johan Blixt
Utförande:8 sidor vit A5
Upplaga:?
Packningsdatum:4 juli 2016

[PDF] (kräver inloggning)

Hej och välkomna till årets fjärde Kvacket! Utöver Kvacket ska du i ditt kuvert hitta ett årsmötesprotokoll och kanske en uppmaning att betala medlemsavgiften.

Påminnelsetext på kuvertet

Sedan många år har det på adressetiketterna stått hur länge medlemsavgiften gäller, till exempel: ”Bet. t.o.m. 2015-12-31”.

Den texten ersätts nu av en text som påminner de medlemmar som kan förnya medlemskapet. De har då i utskicket fått en bifogad lapp med instruktioner eller ett inbetalningskort. Den första gången vi påminner står det ”Avgiftsinbjudan bifogad!” och nästa gång står det ”Avgiftspåminnelse bifogad!”.

40-årsfirande på gång!

Som Karl-Erik nämner i sin text från årsmötet har styrelsen ett antal aktiviteter på gång för att fira föreningens första 40 år. För att ge så många som möjligt av våra medlemmar möjlighet att delta (och för att det är kul at fira!) tänkte vi dubblera det hela och fira både på öst- och västkusten.

Det västliga firandet äger rum i samband med bokmässan i Göteborg, där vi på kvällen lördagen den 24 september kommer att ha en middag med diverse ankistiska kringaktiviteter och på söndagen den 25 september kommer det på seriescenen på bokmässan att hållas ett föredrag om ankismens och NAFS(k):s historia. Missa inte detta!

För de mer östligt lokaliserade kollusorerna kommer jubileumsfesten att äga rum i Stockholm på kvällen den 1 oktober (med liten reservation för datumet, då vi måste slutboka en lokal).

Det kommer även att ordnas någon form av firande den exakta födelsedagen 21 september (troligen i form av Kvack-utbringande och läskeblasksdrickande, förhoppningsvis på den rätta lokalen Nya Elementar).

Utöver dessa officiella firanden planeras ett specialbesök på Lasse Åbergs MUSeum och att, mot slutet av året, återuppliva den klassiska mötesformen Ankon.

Håll uppsikt på Ankism-listan och vår Facebook-grupp för mer information om dessa (kommer förstås även i nästa utskick av Kvacket i slutet av sommaren).

För lokalbokande i Göteborg den 24/9 och Stockholm den 1/10 vill vi gärna ha en uppfattning om deltagarantalet, så maila gärna till kansli@nafsk.se och meddela om du planerar att delta i en av dessa (och i så fall vilken) eller båda.

Världens längsta bokbord

Stockholms kulturfestival, inkluderande världens längsta bokbord, äger i år rum 16–21 augusti, med själva bokbordet den 21 augusti.

Vi har i skrivande stund inte fått besked från Serieteket i Kulturhuset om det blir någon sedvanlig avdelning för serier, men allt tyder att så blir fallet. I så fall kommer NAFS(k) naturligtvis att närvara för att sälja kulturgods ur vårt lager och försöka övertygande förbipasserande om det lämpliga i att gå med i denna eminenta förening.

Årsmöte NAFS(k) 2016

23 april var det dags för NAFS(k) att hålla sitt årsmöte i lokalen Åttingen på Reimersholme. Under mitt besök i huvudstaden passade jag också på att hämta en laddning serietidningar hos min leverantör Staffar, och då han gjorde ett sällsynt gästspel i butiken (normalt verkar han bakom kulisserna) stannade jag lite längre än planerat och anlände därför ett par minuter efter utsatt mötestid, 13.13. Men därför fick jag uppleva hur Göran Ribe känner sig när hela auditoriet applåderar när han gör entré. Jag var heller inte sist. Per Vedin kom dit långt efter mig.

Mötet leddes av ordförande Mats Nilsson som hade eviga kassören Greger Nässén och sekreterare Marina Johansson till sin hjälp. Man hade just börjat och som brukligt är inleddes det med en presentationsrunda så alla fick klart för sig vem som var vem. Förvånansvärt många nya ansikten som var på sitt första möte!

När detta var färdigt (det tar sin lilla tid) inleddes mötesförhandlingarna. Eftersom det var årsmöte skulle många val exekveras och föreningens årsberättelse nagelfaras i detalj.

Poströsterna hanterades med bravur, och allt förlöpte tämligen smidigt jämfört med hur det brukar gå till (på gott och ont).

Mitt under kassörens redogörelse för föreningens ekonomiska läge reste sig Anders Berglund upp och proklamerade att han här ville göra ett inpass eftersom han genom olika omständigheter var i besittning av en större kvantitet mynt av olika valörer och nationaliteter och nu ville donera dessa till föreningen på villkoret att Greger uppfyllde sitt gamla löfte om att bada i föreningens pengar. Mynten överfördes skyndsamt till ett mindre ”badkar” varefter scenen nedan utspelade sig.

Munterheten var stor inför detta tilltag (borde framgå av reaktionerna i bakgrunden på bilden), och Bror Hellman gjorde reflektionen att det nu på kort tid betats av två av föreningens evighetsfrågor enär medlemskorten gjorde entré på nytt för några år sen. Var skall detta sluta? Efter detta godkändes revisionsberättelsen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. En ny styrelse som var relativt lik den avgående kunde sen väljas. Förhandlingarna hade dragit ut på tiden, och det skulle dessutom informeras om vad som är planerat till föreningens 40-årsjubileum, så mötet valde att bryta för fika. Det är mycket ovanligt. Jag kan inte påminna mig att det hänt tidigare. En febril verksamhet utbröt en trappa ned.

Det bryggdes kaffe, värmdes tevatten och dukades upp läskeblask och kakor som mot förmodan visade sig räcka till alla. Det blev ganska packat när alla mötesdeltagare skulle trängas på bottenvåningen men jag tror merparten var nöjda med avbrottet och förfriskningarna samt möjligheten att få prata fritt en stund. I möteslokalen tog andra chansen att i lugn och ro skrutinera det kulturgods som senare var meningen att auktioneras ut.

Minglet fortgick i nästan en halvtimme och det blev tabberas på det mesta av allt ätbart. För dem som ville sitta ned visade Mats kortfilmer som pausunderhållning, men då alla träffas relativt sällan nuförtiden tog de flesta tillfället i akt att uppdatera sig om vad som hänt sen sist.

Som framgår av nedanstående bild var minglandet intensivt och man fick god träning i att balansera glas och tilltugg medan man cirkulerade mellan alla kollusorer. Vem behöver cocktailpartyn när det finns NAFS(k)-möten? Men det var mycket kvar att avhandla så pausen avslutades och medlemmarna förflyttade sig upp till markplanet där förhandlingarna återupptogs.

Vid punkten ”Val av vice ordförande” begärdes det sluten votering och det blev det också. Mötets rösträknare Felix och Oskar fick därmed göra tjänst på ett mera handfast sätt och spänningen var stor när rösterna räknades. Greger skötte bokföringen på vita tavlan och Marina övervakade så att allt gick rätt till. Det visade sig när alla röster räknats att Andreas Eriksson av mötet valts till NAFS(k):s vice ordförande för det kommande verksamhetsåret, vilket alla verkade nöjda med.

Sen berättades det om föreningens jubileumsplaner. Mer om dessa i separat notis i Kvacket. För att inte behöva jäkta till mitt tåg lämnade jag efter detta tillkännagivande mötet och avstod därför från frågesport och den gemensamma middagen med tillhörande biobesök (Djungelboken). Men det var ett riktigt bra årsmöte ändå.

Koll. 538 Karl-Erik Lindkvist

Årsmöte del 2

Efter att Karl-Erik lämnat mötet återstod dock några punkter. Först hölls en auktion på kulturgods, givetvis med bravur ledd av vår senaste högsvans, koll. 339 Anders Berglund.

Vad vore sedan ett årsmöte utan en rejäl frågesport? Som utlovats hade Mats N denna gång en ny variant, där det var dags att kolla kollusorernas kronologiska kunskaper. I en påse fanns lappar med ett antal ankistiska händelser från 1900-talet (av typen ”Filmen Askungen har premiär”, ”Första numret av Kalle Ankas Pocket utkommer”, ”Disneyland öppnar”). I tur och ordning fick de deltagande dra en lapp ur påsen och placera händelsen korrekt i tidsordning på en tavla i förhållande till de övriga som redan dragits. Lades den rätt stannade händelsen kvar på tavlan, annars lades den tillbaka i påsen. Allteftersom tävlingen pågick fanns det alltså fler händelser att relatera till och därigenom behövde man ha allt exaktare koll på när händelsen inträffade. Den tekniska lösningen på tävlingen var tyvärr inte lysande, så den tog onödigt lång tid, men själva tävlingsformen uppskattades. Mats ska grunna på hur man kan genomföra den smidigare vid ett möte i framtiden. Vem som vann? Ja, kampen var hård, men segern odiskutabel och gick till den allvetande Hr. Anders Berglund.

Efter mötet vidtog en aktivitet som annars brukar höra till höstmötena, nämligen ett biobesök. Många ankister var ju nyfikna på den nya versionen av Djungelboken med datoranimerade djur men en riktig människa i rollen som Mowgli. Ett tiotal kollusorer åt först en gemensam middag och besåg sedan filmen. Den allmänna uppfattningen var ett den var klart sevärd, men att det var lite oklart om filmmakarna ville göra en humor- eller actionfilm. Anslaget var betydligt allvarligare än i den klassiska tecknade versionen (King Louie var här verkligen en riktigt otäck figur (värre än Shere Khan, tyckte Marina)), men exempelvis scenerna med Baloo påminde starkt om de motsvarande i den tecknade.

Flera av de klassiska sångerna var också med, dock inte alla (vår nyvalde vice ordförandes favorit ”Överste Hathis marsch” saknades exempelvis). Undertecknads favoritdetalj var att trots att filmen var helt datoranimerad kom det stänk av vattendroppar på ”linsen” då Baloo hoppade upp på land efter ett bad. Filmen rekommenderas till alla ankister, om inte annat så för jämförelse med det tecknade mästerverket.

Koll. 2348 Mats Nilsson

Ankistiskt LEGO-bygge

Har du läst Don Rosas serie ”Ligan möter bingen”? En som definitivt har gjort det är Jacob Westerlund, medlem i den svenska LEGO-byggarföreningen Swebrick. Han har, utgående från Don Rosas ritningar i serien (som i sin tur förstås är inspirerade av ett otal serier av Don Rosa själv och Carl Barks), byggt en modell av pengabingen i kolossalformat (bestående av c:a 50 000 bitar!).

Modellen är oerhört detaljerad och kan ses både i helt skick och med de enskilda våningsplanen utdragna. Sätter man i dem hamnar givetvis dörren till Farbror Joakims kontor rakt ovanför diamantlagret (läs serien ”Farbror Joakim och Svarte riddaren” om ni inte förstår varför det är viktigt …).

Det finns även små extradetaljer som ett hål i gräsmattan utanför där Farbror Joakim just hällt ut en burk Lösidrös. Modellen är fantastiskt skickligt gjord och som ankist blir man lätt stående där en mycket lång stund för att klura på vilka serier som inspirerat utformningen av de olika delarna.

Föreningen hade den 28 maj utställning av sina skapelser på Kista bibliotek, håll koll på deras hemsida för att få reda på när nästa möjlighet att beskåda dem inträffar. Det ska även nämnas att koll. 2324 Andreas K A Eldh också deltog med några mindre, men mycket fantasifullt skapade, modeller, bland annat av Stockholms stadshustorn, sådant det ser ut i filmen ”Jönssonligan får guldfeber”.

Koll. 2348 Mats Nilsson

Stockholms seriefestival

Under Stockholms Internationella Seriefestival vilken pågick under 7–8 maj i Kulturhuset, deltog NAFS(k) båda dagarna. Vi hade bord på samma plats som förra året, längst bort i Hörsalsfoajén på Sergels torg-sidan och som bordsgrannar åter fått Generation T, den svenska Tintin-föreningen.

Men redan kvällen före, den 6:e, var föreningen representerad vid invigningsskålen som ägde rum i Studion i bottenplanet på Kulturhuset. Där gavs årets gäster och utställare möjlighet att efter att de förstnämnda tillsammans med arrangörerna presenterats mera ingående från scenen umgås en stund under okonstlade former och träffa gamla och nya vänner.

På själva seriefestivalen är vi snudd på de enda med Disneyanknytning, men då de flesta serieintresserade rör sig inom ett ganska brett spektrum så fanns det ändå något för alla i det digra programmet med seminarier, intervjuer och annat. Festivalens tema var i år ”Science fiction och skräck”, med betoning på det förstnämnda under lördagen och på söndagen de mera skrämmande inslagen. Såväl ankor som möss har upplevt många äventyr inom dessa genrer.

Utställarna var många (borden hade tagit slut på cirka 40 minuter efter att de gjorts tillgängliga för bokning) och huvuddelen är fortfarande amatörer som publicerar sig själva. Att deras alster ofta är påfallande professionella är en annan sak!

De flesta av de svenska utgivarna av serier fanns också representerade med undantag av Egmont och möjligen någon mer. De höll till i tidigare nämnda Studion och kunde i det vackra vädret dra nytta av att dörrarna ut mot Hamngatan/Sergels torg stod på vid gavel och gav möjlighet åt de flanörer som stannat kvar i stan fast det var långhelg med klämdag att spontant kliva rätt in och bekanta sig med festivalen, vilket många också gjorde.

På grund av just detta (att det var långhelg) trodde vi till en början att det var avsevärt färre besökare än normalt eftersom det inte på långa vägar var lika svårt att tränga sig fram mellan borden som det brukar vara. En koll med arrangörerna på söndagen gav beskedet att detta var en illusion eftersom man med sin enkla mätmetod inte kunnat påvisa något större tapp av besökare jämfört med tidigare år. Däremot hade man ställt upp borden i Stora hörsalen på ett något annorlunda sätt jämfört med tidigare och det hade tydligen gjort susen.

Våra frågesporter (olika för lördag respektive söndag) rönte tämligen stort intresse från besökarna. Båda finns på NAFS(k):s hemsida för den som själv vill pröva sina kunskaper. Vinnare i SIS-tävlingen var på lördagen koll. 1381 Simon Wigzell och på söndagen Håkan Storsaeter.

I övrigt blev facit efter två dagar många intresserade besökare, ett hyfsat antal utdelade infoblad, åtta sålda NAFS(K)URIRER (färre än hälften jämfört med i fjol), provision på 80 kr (sjufalt mer än i fjol) på Mats försäljning av egna amerikanska Barks-album, sålt två album donerade av Johan för 100 kr (Prince Valiant och Hjälp!) samt inte minst medlemsavgift från två återinträdda före detta ex-kollusorer, enligt Mats och Johan som var de som tillsammans med Olof och Greger bemannade bordet största delen av tiden.

Trots en viss kritik mot att det är svårt för förstagångsbesökarna att orientera sig i Kulturhuset (festivalen är något utspridd över flera våningsplan även om det mesta försiggår patt arrangörerna från Serieteket med dess å tredje våningen) blir ända slutomdömet konstnärlige ledare Ola Hellsten i spetsen åstadkommer ett imponerande arrangemang med de medel man har till sitt förfogande. Vi kommer gärna tillbaka nästa år!

Koll. 538 Karl-Erik Lindkvist tillförordnad tiostjärnig festivalgeneral

Till minne

Daniel Atterbom, journalist och tidigare ordförande i Seriefrämjandet (SeF), avled den 4 juni 2016 efter kort tids sjukdom. Daniel var ordförande i SeF 1989–95 och kollusor 1635 i NAFS(k) 1988–98. Under Daniels ordförandeskap samarbetade SeF och NAFS(k) om flera Carl Barks-relaterade projekt. 1991 gav SeF med anledning av Barks 90-årsdag ut ett jubileumsnummer av Bild & Bubbla, som med finansiellt stöd av NAFS(k) också distribuerades till våra medlemmar. Den 19 juni 1994 deltog Barks i ett oförglömligt medlemsmöte i Stockholm som arrangerades av båda föreningarna. I december samma år fick NAFS(k):s medlemmar även Bild & Bubblas specialnummer om Barks. Daniel Atterbom sörjs av sin familj och många vänner i Sverige och utomlands inom serievärlden, journalistkåren och på Facebook där han var aktiv. Daniel blev 56 år.

Kollusor 686 Mats Diös avled den 20 maj 2016 vid 86 års ålder efter lång tids sjukdom. Mats blev medlem i NAFS(k) redan 1981 och var sedan 2002 vår äldsta medlem. Mats begravdes den 14 juni i Mariefreds kyrka.

Koll. 316 Greger Nässén

Foton

Alla foton i detta Kvacket är tagna av koll. 538 Karl-Erik Lindkvist utom de på pengabingen som är tagna av Jacob Westerlund och fotot på Mats och Karl-Erik som är taget av koll. 1382 Bror Hellman.

KAJSA

NAFS(k):s lokalavdelning i Stockholm, KAJSA (Kalle Ankas Jublande Stockholms-Anhängare), hade årsmöte timmen innan moderföreningen. Förmodligen hände inget av vikt.