Kvacket 1/2012

[föregående Kvack] [nästa Kvack]

Redaktör:Johan Blixt
Utförande:4 sidor
Upplaga:?
Packningsdatum:21 februari 2012

[PDF] (kräver inloggning)

Välkommen till årets första utskick. Utöver årets första nummer av Kvacket kanske du får en inbjudan eller påminnelse att betala medlemsavgiften.

Årsmöte

Söndagen den 22 april är det dags för årsmöte. Lokalen blir den numera välbekanta Åttingen på Reimersholme och utöver de sedvanliga mötesförhandlingarna kommer mötet att gästas av vår danska vänförening DDF(R):s ordförande Anders Christian Sivebæk som kommer att berätta om deras verksamhet. Dessutom kanske vi får besök av en ännu så länge hemlig föredragshållare (mer info om detta i nästa Kvacket). Även frågesport (en ny sort) och filmvisning kan utlovas.

Motionera och nominera

Nu är det dags igen för din årliga möjlighet att som vanlig medlem påverka åt vilket håll föreningen ska rikta sin anknäbb och vad den ska göra och låta bli att göra. För detta har du tvenne redskap: rätten att motionera och rätten att föreslå styrelseledamöter och revisorer. Läs gärna mer om detta i de oöverträffade stadgarna, kapitlen 5–7 (http://www.nafsk. se/stadgar.html)!

Därför uppmanar vi dig (i enlighet med stadgarnas § 7.3) att lämna förslag på lämpliga kandidater till styrelse- och revisorsposter. Då valberedningen ska lämna sin färdiga kandidatlista senast fyra veckor före mötet, vill vi ha dina nomineringar senast den 25 mars.

Om motioner stadgas i § 5.4.2 att ”en motion från en medlem ska behandlas av möte om den lämnats till styrelsen minst sex veckor före mötet”. Det ger söndagen 11 mars som sista ankomstdag. Av hävd räknar vi också motioner som skickas till valberedningen som lämnade ”till styrelsen”.

Vad du ska motionera om har du själv full frihet att bestämma. Du kan till exempel yrka på att föreningen ska arbeta mot något visst mål, att vi ska lägga ner oss och ge alla pengarna till Nils Nytta (fast då krävs kvalificerad majoritet, samt att proceduren i § 10.3 följs), eller att styrelsen ska ha en viss storlek (stadgarnas § 6.2 stipulerar bara att den ska bestå av minst fem ledamöter).

Fundera också på om du själv kan och vill vara med och bidra till föreningens utveckling. Det behöver inte vara att direkt komma med i styrelsen (fast det går bra att föreslå det också), men kanske i valberedningen? Även nya, unga och oerfarna krafter är mycket välkomna att anmäla sitt intresse. Alla föreningar behöver förnyelse, och man kan alltid bidra med något, bara intresset finns!

Låt din röst ljuda i skriven form till:

NAFS(k):s valberedning
c/o Göran Ribe
Lundagatan 38 B
117 27 Stockholm
E-post: xxx@gmail.com

Voodoo Hoodoo är fortfarande censurerad

I förra Kvacket skrev koll. Simon Wigzell positivt om de nya Barksböckerna från Fantagraphics. Jag tycker också om denna utgivning, men tyvärr stämmer det inte som han skrev att serierna där är helt ocensurerade!

Om man redan har de flesta av Barks serier i flera utgåvor blir de få serier som varit svåra att få tag på i oförändrat skick särskilt intressanta. Vill man ha saker komplett så vill man, även om unkna föråldrade värderingar ingår!

Bland de få serier av Barks som det varit problem med vid senare utgivningar finns två med handling i Afrika: Darkest Africa och Voodoo Hoodoo. Båda är från 1940-talet, och det märks. Den senare av dessa är med i denna bok, och har aldrig tidigare återtryckts ocensurerad i USA sedan originalpubliceringen 1949, så jag tittade noga på den.

När serien gavs ut av Another Rainbow i Carl Barks Library 1986 så hade tänder, läppar och repliker fått lov att ändras. I illustrationen nedan visas en halvsida med alla slags ändringar som gjordes då.

Another Rainbow
När Another Rainbow gav ut Voodoo Hoodoo var inte bara afrikanernas läppar och tänder ändrade, utan även en del repliker (som ”LAWSY! LAWSY!”).

Inga sådana retuscheringar finns i Fantagraphics bok, så det verkar som om Fantagraphics fick klartecken från Disney att publicera i originalform. Men på ett ställe är dialogen fortfarande ändrad! Jag har svårt att tro på att Disney insisterade på att just denna ändring skulle vara kvar, så jag befarar att det är ett rent misstag av Fantagraphics.

Fantagraphics
Fantagraphics bok följer här originalet från 1949 troget.

Det är innan resan till Afrika, när Kalle frågar om zombier, och vi för första gången hos Barks får se en tydlig afroamerikan i Ankeborg: Bop, Bop. Jämför de tre versionerna på nästa sida!

Originalet från 1949
1949

I Carl Barks Library 1986 ser trumpetaren ut som en mer typisk ankeborgare och pratar annorlunda. (Att det står ”DEAD” istället för ”DONE FER” här är ett återställande av Barks original, då det var originalredaktionen på 1940-talet som tyckte att ordet dead var för rättframt och ändrade det.)

Carl Barks Library 1986
1986

Och här kommer då mitt scoop. I boken från i höstas är bilderna alltså återställda och sådant som ”IF AH EVAH DOES”, men ändå står det även här ”NOSSIR!” istället för originalets ”NOSSAH!”, så fortfarande är ett ord fel!

Fantagraphics 2011
2011

Jaja, med två volymer per år dröjer det bara 15 år tills Fantagraphics samling är komplett, och sen kommer det kanske en ny samlingsutgåva ett par decennier efter det, så lagom till seriens hundraårsjubileum kanske det finns chans att den ges ut oförändrad för första gången sedan 1949!

Koll. 699 Per Starbäck
Reviderat från blogginlägg på krafsklotter.blogspot.com

Medlemsregister och e-post

I förra utskicket låg det med ett registerutdrag med bland annat uppgifter till nästa medlemslista. Vi bad alla medlemmar att kolla uppgifterna och återkomma med rättelser och tillägg. Det har kommit in nästan 130 brev och e-postmeddelanden med korrigeringar vilket vi tackar för! Om din adress enligt kuvertet inte stämmer, eller om du flyttar senare i år, hör av dig till oss senast 29 februari så kommer adressuppgifterna med i nästa medlemslista. I utdraget fanns också med eventuell uppgift om konto, en uppgift som inte behövs längre så den har tagits bort från medlemsregistret.

Andelen kollusorer som vi har e-postadress till har nu ökat från drygt 40 % till nästan 54 %! Vi vill ändå få in fler e-postadresser så vi kan få ut viktig information snabbt till så många som möjligt vid behov. Om det står ”E-post?” på adressetiketten på ditt kuvert har vi ingen uppgift om eventuell e-postadress.

Alla som har lämnat eller ändrat sin e-postadress ska nu kunna logga in på www.nafsk. se. Dock kommer du nog inte att lyckas logga in vid första försöket. Klicka i så fall på texten ”ändra lösen här” på inloggningssidan och följ instruktionerna. Då får du ett e-postmeddelande som nollställer ditt lösenord så du kan skapa ett nytt.

Medlemsavgift via PayPal

Ett tiotal medlemmar har hittills anmält att de vill betala sin medlemsavgift via betalningssajten PayPal. Vi har de senaste gångerna använt PayPal för att begära in avgifterna.

Tyvärr verkar det inte gå att undvika att NAFS(k) debiteras en avgift på drygt 10 kr för varje faktura. Vi kommer därför inte att lägga upp några fler fakturor i PayPal.

Det verkar ändå vara möjligt att betala via PayPal som inte ger nån merkostnad för NAFS(k), men vi behöver undersöka detta mera. Nästa gång det är dags att bjuda in till förnyat medlemskap kommer de berörda PayPal-medlemmarna att få e-post med instruktioner istället.

Pressgrannar

B&B 189: 34 sidor om Gunnar Krantz med intervju och massor med teckningar och skisser. Krantz är en av Sveriges främsta serieskapare och väl värd så många sidor. Fokus är på Epix- och Optimalperioderna medan jag som gammal fansinläsare naturligtvis hellre läst om hans tidigare arbeten i fansin som Böld och Fibbla och Banzai.

I övrigt artiklar om seriecensur, Tintin på film, Aya från Yopougon, Matilda Ruta och Linda Spåman.

Der Donaldist 141: Numret inleds med en mycket lång och säkerligen intressant artikel om en fantasifull fotvandring som bevisar att alla omvägar leder till Indien.

Efter några kortare artiklar om detaljer och naturvetenskap kommer en lång artikel om de olika medvetandetillstånd som levande patienter kan uppvisa.

Den sista längre artikeln är något mer svårtolkad men enligt Google Translate så innehåller rubriken de tyska orden för ”explosivämne” och ”laxermedel” vilket inte bådar gott.

SPX

NAFS(k) kommer även i år att delta i det som tidigare hetat SPX, men numera kallas Stockholms internationella seriefestival, den 28–29 april. Vi kommer att sitta vid ett bord och sälja (k)urirer och annat kulturgods. Kom gärna dit och hjälp till att bemanna bordet!