Kvacket 5/2013

[föregående Kvack] [nästa Kvack]

Redaktör:Johan Blixt
Utförande:6 sidor i blått
Upplaga:?
Packningsdatum:19 januari 2014

[PDF] (kräver inloggning)

Hej!

Välkommen till årets första eminenta utskick. Redaktören vill passa på och hälsa koll. 2800 Olivia Skjöld välkommen till Kvacketskribenternas illustra skara. Även du kan bli en av oss så vässa pennan och skriv en notis eller kanske till och med en liten artikel.

I det här ovanligt sena utskicket finns utöver Kvacket ett tjusigt och tjockt specialnummer av de fyra första NAFS(k)uriren! Läs mer nedan.

NAFS(k)uriren

I förra Kvacket skrev vi att vi hoppades få med NK 41 i det här utskicket och att numret skulle handla om nostalgi. Tyvärr blev det ytterligare försenat vilket vi beklagar. Som en nostalgisk försoningsgåva till våra väntande kollusorer har vi ”vänt på NK-siffrorna” och producerat en faksimilutgåva av NK 1–4 från 1977–1978!

Projektet har diskuterats i styrelsen de senaste 6–7 åren, eftersom NK 1–4 varit på väg att ta slut. Nu kunde vi på kort tid sätta igång och genomföra projektet. På omslagets insida och baksida finns mer information om NK 1–4 och återupptäckt arbetsmaterial från produktionen av NK 1.

NK 1–4 Faksimilutgåva är det tjockaste nummer vi har gett ut, och det första med limbindning i ryggen à la pocket. Vi hoppas att alla kommer att tycka det är kul och intressant att läsa om NAFS(k):s tidiga historia och ta del av våra förstlingsverk inom den ankistiska forskningen, och i den finaste utgåvan hittills. Ha förståelse för att det på den tiden var svårt att hitta referensmaterial och få fram fakta. På något sätt borde vi förklara, komplettera och rätta till oklarheter, men det fanns inte tid att göra det nu. Det kanske kan bli ett löst tilläggsblad till NK 1–4 så småningom? Hör gärna av dig till oss (se faktarutan) om du har tillrättalägganden om sakinnehållet.

De förra nytrycken av NK 1, 2 och 4 är idag slutsålda. Det finns ännu kvar ett par exemplar av NK 3. När vi nu åter har NK 1–4 i lager, är det bara NK 5 och 15 som är helt slutsålda – ja, utöver NK 8–12 förstås där de bästa artiklarna finns i en samlingsutgåva. Nästa NK att ta slut – även om det lär ta flera år – är i trolig ordning NK 30, 14, 17 och 16.

Nästa upplaga av NK 5 med ett uppdaterat Barks-index är tyvärr en rejäl långbänk i föreningen. Arbetet har legat nere i flera år. Förhoppningsvis kan redaktören bli så inspirerad av NK 1–4 och den kommande NK 41, att han kan återuppta jobbet med NK 5 senare i år.

Vad gäller NK 41, hoppas vi verkligen att den ska hinna bli klar till nästa utskick. Vi är mycket tacksamma om någon kollusor kan bidra med en teckning till fram- eller baksidan på temat nostalgi eller samlande. Teckningen ska vara i svartvitt och inte i färg som vi skrev i förra Kvacket. Hör av dig omgående om du är intresserad.

Höstmötesrapport

Den 16 november ägde NAFS(k):s årliga höstmöte rum och platsen var, liksom många år förut, Åttingen på Reimersholme. Särskilt välkomna var två kollusorer som för första gången närvarade vid ett möte: koll. 2867 Andreas Eriksson (som också var mötets mest långväga gäst då han rest ända från Uddevalla) och koll. 2898 Erik Lindbäck.

Temat för årets möte var Stora Stygga Vargen och koll. 1382 Bror Hellman hade satt ihop ett utmärkt collage av kortfilmer på temat. Han skildrade där utvecklingen från den klassiska filmen med Tre små grisar via flera andra uppföljare till filmen fram till dess att Vargen blivit så populär att han fick delta i Disney-laget i den smått absurda filmen då ett lag bestående av Disney-figurer spelar hästpolo med ett lag av Hollywood-stjärnor. Det diskuterades också om huruvida Rune Andréasson kan ha varit påverkad av dessa filmer när han skapade figuren Bamse.

Mötet innehöll som sig bör också förrättning av dragning i NAFS(k):s årliga lotterier. Då de tärningar som normalt används till detta inte fanns på plats fick ordföranden (som till vardags undervisar i digitalteknik) använda ett sätt att via vanliga tärningar slumpa fram binära tal och därigenom numren på vinnarna (de som vill ha en närmare förklaring till hur detta gick till får fråga på årsmötet …). Förvånande nog gick dragningen på detta sätt snabbare än vanligt och de lyckliga vinnarna blev:

Don Rosa-temat från Bokmässan följdes upp med att de närvarande medlemmarna fick pröva den frågesport som koll. 2348 Mats Nilsson satt ihop och som vid mässan delades ut till de som väntade på att få Dons böcker signerade. På bokmässan hade de tävlande ju möjlighet att slå upp saker i böckerna de just köpt, vilket medlemmarna på mötet inte hade, men trots detta blev det många goda resultat. Vinnare blev, kanske inte helt oväntat, koll. 314 Stefan Diös som översatt alla serierna som frågesporten byggde på, men på en imponerande andraplats kom förstagångsbesökaren koll. 2867 Andreas Eriksson.

Därefter visades den intervju med Don Rosa som SeF:s ordförande Fredrik Strömberg gjorde på mässan och som filmats och skickats till höstmötet av kollusorerna 1439 Jakob Hallin och 1493 Germund von Wowern. Stort tack till dem! Som nämndes i förra Kvacket var intervjun baserad på en diskussion kring serien ”Bibliotekets beskyddare” blandad med allmänna frågor kring Dons tecknarkarriär. Mycket informativt och underhållande.

Koll. 339 Anders Berglund ledde därefter med sedvanlig bravur en auktion på ankistiskt kulturgods (däribland de tidningar signerade av Don Rosa som koll. 2165 Klaus Dejler utannonserat) och det var lika omöjligt som vanligt att förutse vad som skulle locka till de intensivaste budgivningarna.

Vid ordförandevalet vid årsmötet hade ordföranden Mats N ålagts att utföra BunkOlles hälsningsceremoni på höstmötet. Han slingrade sig länge men mot slutet av mötet hade han inga försvarsargument kvar längre utan framförde Kalle Ankas del av den tillsammans med Stefan Diös med flera kollusorer som kreerade infödingens roll (ordföranden kan meddela att han dagen efter hade en viss träningsvärk …).

Mötet avslutades med att de kvarvarande kollusorerna intog en gemensam middag på en närbelägen restaurang.

Koll. 2348 Mats Nilsson

Diane Disney Miller död

Walt Disneys dotter, Diane Disney Miller, har avlidit, 79 år gammal. Hon var den som såg till att Walt Disney Concert Hall i Los Angeles blev färdigt och hon grundade även The Walt Disney Family Museum i San Francisco.

Avgiftsinbjudan för 2014

Drygt 250 kollusorer får i det här utskicket en inbjudan att förnya medlemskapet för 2014. De flesta får ett separat A5-blad med instruktioner. Ett mindre antal får inbetalningskort, och några får ett e-postmeddelande istället (om betalning via PayPal eller internetbank). Om du vill ändra till ett annat sätt att bli påmind om medlemsavgiften i framtiden, hör av dig till kansli@nafsk.se. Vi är mycket tacksamma för din förnyelse och ska göra vårt bästa för att få ut både NK 41 och 42 under året.

Comiquiz

I årets upplaga av Comiquiz lyckades NAFS(k):s lag belägga en hedrande niondeplats under koll. 699 Per Starbäcks ledning. Övriga i laget var 616 Göran Ribe, 976 Johan Blixt, 2828 Niklas Elmefjäll, Lars Weigl (ännu ej medlem) och Caitlin Mooney (ännu ej medlem).

Totalt var det tolv lag som deltog och vann gjorde ”Stockholmslaget” på 222 av 337 poäng medan vi fick 153 poäng.

Der Donaldist nummer 144

En hel del ämnen hinner avverkas i nummer 144 av tyska Der Donaldist, även om man bortser ifrån de för utomstående möjligen mindre intressanta interna angelägenheterna: det har hållits kongress; de tycks ha haft det trevligt; ekonomin är som väntat i god ordning. Läsaren bjuds bland annat i artikeln ”Wilde Mädchen sind immer blond und schön” av Susanne Lieber på en genusläsning och ny tolkning av Carl Barks Vildhundarnas drottning.

I ”Beobachtungen des Klenplaneten 2730 Barks” behandlas sedan av astronomerna Stefan Jordan och Martin Altman dvärgplanet nummer 2730, också känd under namnet Barks som blivit föremål för observation i en förberedande fas för det europeiska rymdprojektet Gaia som i sin tur syftar till att på olika vis mäta och kartlägga en dryg miljard av stjärnorna i Vintergatan. Testet förklaras ha varit framgångsrikt.

Till största delen befattar sig der Donaldist emellertid med den ankeborgska ordningen, där det formella respektive sociala regelverket gås igenom i två separata artiklar. Genom att studera bruket av registreringsskyltar, legitimationer och myndighetsutövning, visar Rainer Bechtel i ”Vorschriften in Entenhausen – Gestze oder nur Gesetzmäßigkeiten?” på den sk. skrivna lagstiftningen som ganska så inkonsekvent.

Inte särskilt stor vikt tycks exempelvis läggas vid identifikationspapper och olika former av körkort. Bechtel menar sig till och med belägga att registreringsskyltarna i Ankeborg enbart har en dekorativ funktion! Vid andra tillfällen däremot, är lagen desto mer oförsonligt: ve den, exempelvis, som under fisketuren glömmer sitt fiskekort! Det menas vidare att ordningsmakten självt, alltså framförallt poliskåren, i själva verket är ganska okunniga om sina förordningar, vilket delvis förklaras med en bristande och godtycklig utbildning som spåras även hos andra yrkesgrupper, såsom skogs- och badvakt. Överhuvudtaget tycks det ju i Ankeborg räcka långt med enbart en enstaka brev- eller kvällskurs för att få kalla sig fackman. Därur uppstår ett system som i bästa fall kan beskrivas som ”flexibelt”.

Ifråga om Ankeborgs sociala förhållningssätt kommer Reinhard Cziske i ”Über den guten Ton” till slutsatsen att det präglas av en långt gången direkthet och frånvaro av krusiduller, där handgripligheter ju som bekant är regel snarare än undantag, och det inte är någon ovanlighet att, exempelvis, lyfta någon medelst hals eller krage som led i argumentationen. Följderna av en obalanserad och ohejdad ankeborgsk karaktär, kombinerat med en flexibel och vagt tillämpad lagstiftning, lämnar Der Donaldist åt läsaren själv att reflektera över.

Koll. 2800 Olivia Skjöld

Kalle Anka 3000?

I förra Kvacket skrev vi om att Kalle Anka & C:o kom ut med nummer 3000 i oktober. Det var naturligtvis sant men det innebär inte att det kommit ut 3000 tidningar eftersom det har getts ut en hel del dubbelnummer genom åren.

Det första dubbelnumret kom 1988, totalt har det blivit ett sjuttiotal och fyra per år har varit det normala sedan 2007. Detta innebär att den tretusende tidningen kommer först våren 2015.

Eftersom danskarna (Anders And & Co.) inte kör med dubbelnummer så hade de kunnat fira 3000 nummer och tidningar nästan samtidigt men som alla andra valde de att fira nummer och inte tidningar i och med nummer 31 i år. Det som krånglar till det för dem är att de gav ut ett trippelnummer 1981 på grund av en strejk och att de gav ut två nummer 35 1993 då man bytte utgivningsdag från måndag till torsdag. Nu kom det ett dubbelnummer i år men om det bara var en tillfällighet eller början på ett upplägg likt det svenska vet jag inte.

I Norge (Donald Duck & Co) kom det ett dubbelnummer 1962 men nästa kom först 2011 så även där är man hyfsat synkroniserade mellan nummer och tidningar. Deras jubileum firades i nummer 29 i år. I Finland (Aku Ankka) kom man igång senare med utgivningen än oss andra men eftersom man bara har haft tre dubbelnummer genom åren så blir deras jubileum senhösten 2015. 1967 hade man bisarrt nog ett kvadruppelnummer på grund av en strejk i den grafiska industrin (varför danskarna strejkade vet jag inte).

Tabellen nedan visar hur utgivningen såg ut i början i de olika länderna. Sverige tog initialt ledningen vad det gäller antalet tidningar men eftersom danskarna var snabbare med att gå över till veckoutgivning så tog de över ledningen 1956 och sedan 1958 har de och norrmännen legat ungefär jämsides fram till helt nyss då norrmännen alltså började med dubbelnummer.

Lite lustigt är det för övrigt att alla skriver C:o olika: ”C:o”, ”Co” och ”Co.”.

Nummer per år

SverigeDanmarkNorgeFinland
194841
1949121012
1950121212
19511212121
195212121212
195312121212
195412121212
195512121212
195613261312
195727272612
195826263524
195939525224
19605229
196152

Bild & Bubbla

Nummer 195: utöver massor om Bamse så finns Don Rosas avskedstext som serieskapare. Vi skrev om avskedstexten i Kvacket 1/2013 och nu finns den översatt till svenska och rikligt illustrerad i B&B. Texten finns även på webben: http://career-end.donrosa.de/epilog-i-svenska/.

196: artiklar om Tove Jansson, Mangamålet, den svenska skämtpressens historia, obehagliga serier och propagandaserier. Av ankistiskt intresse är en recension av ett specialnummer av KA & C:o om sannolikhetslära.

197: artiklar om Barna Hedenhös, tjejserier, Arf Geoffrey, reklamserier och Svenskt seriearkiv (med ett uppslag om Disneymateriel).

Intressantast är dock den långa recensionen av Øyvind Holens bok ”Donald-landet – Hvordan en and i matrosdress formet det moderne Norge”. Enligt recensenten så är Holen ett offer för postmodern reduktionism men boken verkar ändå vara ett måste för den seriöse ankisten.

Rappet

Nummer 21: artiklar om läskeblaskflaskor med Disneymotiv och musiken i de tecknade filmerna (del fem) samt intervjuer med Daan Jippes och Werner Wejp-Olsen.

22: artiklar om gamla danska Disneyprylar, Gil Turner, 25 år med Don Rosa i Skandinavien, soundtrack till Rosas saga om Joakims liv, världens största(?) samling av Kalle- och Musse-prylar samt vikingar i Disneyserier.

Ankkalinnan pamaus

Nummer 28: rapport från seriefestivalen i Angoulême i Frankrike där man bland annat hade en stor Disneyutställning, artiklar om den finska ankismens historia, bibliotek i Ankeborg, strippserier som Silly Symphonies, Bror Kanin och True Life Adventures, de kraftigt sjunkande upplagorna för Disneytidningarn i Norden och avslutningsvis en artikel om ankistisk genealogi i Europa under sjuttio- och åttiotalet med bland annat skumma tyska teorier.

29: artiklar om Carl Fallberg, Kari Korhonen, Barks olika sätt att uttrycka känslor samt lust passion, helighet och bristen på traditionella familjer i Ankeborg. Dessutom en intervju med Aki Hyyppä som är den nye chefsredaktören för Aku Ankka. Med tidningen följde en mycket vacker nål för att fira tidningens femtonårsjubileum!

Den hundrasidiga bilagan innehåller faksimilutgåvor av NK 1, 2, 3 och 4 från 1977–1978.