Kvacket 2/1991

[föregående Kvack] [nästa Kvack]

Redaktör:Johan Blixt (signerat JB)
Utförande:Citrongult papper, 4 sidor.
Upplaga:800
Övriga medverkande:Greger Nässén, Anders Berglund och Gustaf Sterner.
Packningsdatum:3 juli 1991

UTSKICKSINNEHÅLL

Detta utskick innehåller utöver kvacket som du läser nu också ett fint årsmötesprotokoll. De kollusorer som ska förnya medlemskapet fr.o.m. 1 juli har också fått ett inbetalningskort.

HÖSTMÖTE

Höstmötet kommer i år att gå av stapeln den 21 september (NAFS(k)s femtonårsdag!). Eventuellt kommer mötet att hållas i (tyvärr nedlagda!) Nya Elementars gymnasium där ju NAFS(k) grundades. Vi tänkte försöka frossa i film så om ni har några disneyfilmer ni kan låna ut vore det fint om ni hörde av er till oss.

VALFLÄSK

Vi lovar och svär att vi i god tid till valet kommer att fixa en ny medlemslista, medlemskort och massor med kurirer!

Rösta på oss!

ANKON

Årets ankistiska kongress (ANKON) kommer i år att ha dagdriveriet i Ankeborg som tema. Det hela går av stapeln 3–4 augusti vid nån trevlig sjö i Skåne. Intresserade torde höra av sig till kansliet eller bröderna Hallin (Jakob 046-146991 Mattias 046-148443) för ytterligare information.

KANSLIFLYTTEN FLYTTAD!

NAFS(k) kommer att ha sitt kansli i källaren på Siljansvägen 14 några månader till. Nästa hyresgäst har ingen brådska att ta över lokalen, så vi kan fortsätta hyra den i andra hand tills i augusti.

Kansliet har fått ett muntligt löfte att hyra ett dussintal kvadratmeter i en större lokal på Agnegatan på Kungsholmen. Hyran är dock mycket högre än nu (12000 kr/år i stället för drygt 4000 kr), så vi ber om din hjälp med att hålla utkik efter en billigare lokal på 20–30 kvm i Stockholms innerstad eller närförort. Vi vill även ha tillgång till toalett.

BRÖDERNA DUM

Drygt ett år har nu gått sen Disney tog över utgivandet av Disney-tidningarna. För att underlätta för alla glada konsumenter så tänkte vi försöka sammanfatta vad de olika titlarna har innehållit hittills. För närvarande finns det åtta månatliga tidningar som kostar 12 kronor för prenumeranter och 15 vid lösnummerköp (extra tjocka nummer kostar 18 respektive 22 kronor).

Barksfanatikern köper lämpligen Uncle Scrooge (US) där grovt räknat varannat nummer innehåller en längre Barkshistoria (i snitt 10.3 sidor Barks per nummer (sBpn). I övrigt är det mest Vicar men Van Horn dyker upp lite då och då.

Barksälskare med lite bredare smak köper naturligtvis Walt Disney’s Comics and Stories (WDC). Utöver många härliga 10 sidors Barks (7.8 sBpn) finns det massor med Moores, Buettner och Murry och en del Hubbard och Bradbury. Från och med nummer 561 kör dom dessutom Barks-teckningar från Calgary Eye-Opener!

Den tredje tidningen där man kan hitta Barks är Donald Duck Adventures (3.3 sBpn). Det bästa med DDA är dock att den innehåller massor med Van Horn (de flesta verkar anse att det är Rosa som är Barks arvtagare men jag håller på Van Horn; han har mer schvung i ritandet och han följer inte fullt så slaviskt i Barks fotspår som Rosa gör). Resten av tidningen fylls ut med Vicar.

Om man tycker om Musse Pigg så köper man Mickey Mouse Adventures (MMA). Utöver klassiska Musse-serier av Bradbury, Murry och Gottfredson så hittar man nyproducerade saker som faktiskt är riktigt bra. Det mesta är skrivet av Lee Nordling och tuschat av Gary Martin med blyerts av Stephen DeStefano inledningsvis och Mike Royer i de senare numren.

I Goofy Adventures (GA) hittar vi serier som liknar dem som i Sverige gått under beteckningen Historiens Mästare. Det rör sig huvudsakligen om nyproducerade korta historier men det förekommer då och då saker av Strobl, och även Murry, Hubbard och Gottfredson har förekommit. OBServera att GA läggs ned i och med nummer 17.

Duck Tales (DT) kör mest långa följetänger inspirerade av den tecknade TV-serien med samma namn. Den första, som gick i nummer 1–7, hette "Scrooge’s Quest" (manus av Wolfman) och den som nu pågår startade i nummer 9 och heter "The Gold Odyssey" (manus av Langhans). Bägge historierna är teckade av Quartieri/Bat.

Chip & Dale Rescue Rangers (CD) är ännu en spin-off av en tecknad TV-serie. Har rör det sig om något kortare berättelser än DT, i nummer 1–2 gick "Rescue Rangers to the Rescue!", i 3~ gick "The King of Beasts Caper!" och senast i nummer 8–11 hade vi "Coast to Coast!". Manus av Scott Saavedra och det hela ritas av Hector Saavedra och Torreiro.

Den åttonde tidningen är Roger Rabbit (RR). Innehåller normalt två serier, en något längre huvudserie av Pasko/Moore (i de tidiga numren var det Worley/Quartieri) och en något bättre andraserie av Rice/Langley.
RR verkar vara den tidning som går bäst av Disney-tidningarna eftersom det snart kommer en ny tidning som heter Roger Rabbit in Toontown (RRT), pris och format som de övriga tidningarna.

Av de ovan beskrivna tidningarna har vi i lager: US 243–255 (250 extra tjockt) WDC 548–559 (550 extra tjockt) DDA 3–13 DT 1–12 MMA 1–13 CD 1–13 GA 1–6, 8–13 RR 1–13

Av de fina albumen från Disney har vi i lager: #3 Donald Duck in Dangerous Disguise, 58 sidor Barks (64 kr). #4 Mickey Mouse Outwits the Phantom Blot, 67 sidor Gottfredson (64 kr). #6 Uncle Scrooge in Tralla-La, 45 sidor Barks och 17 sidor Barks/Wright (64 kr). #7 DD in Too Many Pets, 62 sidor Barks (56 kr). #8 Super Goof 54 sidor Murry (64 kr).

Dessutom har vi några specialtidningar: Autumn Adventures (64 sidor 25 kr), 20 sidor Barks + McSavage. Holiday Special (64 sidor 25 kr), 8 sidor Barks + McSavage Strobl Hubbard och Murry. Spring Fever (64 sidor 25 kr), 10 sidor Barks + McSavage.
Inkommit har det även två fina minialbum av Al Hubbard (64 sidor 48 kr): Jungle Book och Peter Pan.

Utöver Disney-tidningarna har det inte hänt mycket hos Bröderna Dum:
NAFS(k)uriren 9 och 12 har tagit slut och nummer 1–4 har nytryckts (50 kronor för alla fyra).
Slut har följande tagit (relativt senaste Dum-listan): Donald Duck 237,259,261, Duck Tales (Gladstone) 4; Uncle Scrooge Adventures 11; Donald Duck Adventures (Gladstone) 3 och 7; WDC Digests 3–7; MM Digests 3–4; Gladstone Albums 13,17,23; Gladstone Giant Album Specials 3–7; NAFS(k)oftor Medium och Large.
Guldböckerna tar slut lite då och då (just precis nu har vi 1–4 och 7 i lager) men vi köper hela tiden in nya så om ni inte har nåt emot att vänta så går det bra att beställa dem alla. Vi har dock höjt priserna så nu kostar samtliga guldböcker 165 kronor.

FELL I FÖRA KVAKET!

Av det förra kvacket framgick det tyvärr inte att utskicket även borde innehållit de nya stadgarna.

ÅRSMÖTET

Den 27 april samlades ett 50-tal kollusorer till årsmöte i Medborgarhusets lilla hörsal på Södermalm i Stockholm. Mötesförhandlingarna leddes av koll. Olof Siverbo, assisterad av koll. Greger Nässén. Detta årsmöte var det första som följde de nya stadgarna. Dessutom beslutade mötet att genomföra flera omvälvande förändringar.

För det första utökades styrelsen från sju till åtta ledamöter. Förra gången styrelsen växte (från sex till sju) var i november 1981.

För det andra avgick koll. Anders Berglund som sekreterare och blev övrig ledamot i stället. Ny sekreterare blev koll. Johan Blixt. Dessutom tillkom en ny övrig ledamot 14-årige Gustaf Sterner, näst yngste ledamot genom tiderna vid inträdet i styrelsen. I den rafflande omröstningen om ny vice ordförande slog den unge koll. Sterner ut den gamle koll. Berglund med 3 rösters övervikt!

För det tredje beslöt årsmötet att höja medlemsavgifterna. Årsavgifterna är nu 75 kr/år för vuxna och 50 kr/år för knattar medan livstidsavgiften är 1313 kr/liv. Årsavgifterna har inte höjts på fem år. Om man räknar med inflationen är de nya avgifterna egentligen oförändrade sedan 1986, även om den faktiska höjningen är stor.

Efter mötesförhandlingarna visades tre kortfilmer: On Ice, 1935, Hawaiian Holiday 1937 och Donald’s Crime, 1945 (med den efterfrågade "skunken").

Alla på mötet fick även delta i en ny form av lagfrågesport. Genom att snabbt besvara ett antal kluriga frågor om innehållet i den Donald Duck-tidning som delats ut tidigare Iyckades två tvåmannalag kvalificera sig till andra omgången av tävlingen. Lagen utrustades med varsin tuta och skulle sedan försöka identifiera serier med ledning av beskrivningar som blev allt tydligare allt eftersom de lästes upp av Olof. I denna första upplaga av frågesporten blev faktiskt ställningen oavgjord mellan de två lagen!

ANKISTER I RADIO

För att hedra 90-åringen Carl Barks hade ungdoms­radio­programmet Vox den 25:e mars Kalle Anka som tema. Representerade NAFS(k) gjorde de två tunga experterna: Anders Berglund och Gustaf Sterner.
Programmet var naturligtvis en mycket pinsam tillställning med stamningar av koll. Sterner och utbredda besserwisserförsök av koll. Berglund. Bortsett från att svenska folket fick reda på mer om Kalles bil än de någonsin velat veta fick de även (bland annat) reda på att Ankism är ett själstillstånd!

På själva den heliga 90-årsdagen var det S. Diös tur att ropa ut vår rörelses hyllningar till den gamles ära. Till detta ändamål tilldelades han exakt cirka 2.5 minut i Radio Stockholm, med början kl. 12:52. Att han vart tvingad att dela denna lätt begränsade tidrymd med en måttligt engagerad programledare ökade tyvärr inte slagkraften i inslaget men det var ju i alla fall roligt att vi fick komma fram!

Någon tid därefter visade sig radiolyssnarna än en gång behöva få sitt sug efter ankistisk bildning tillfredsställt. Nu var det Frågvist (ett slags Svar idag för yngre Iyssnare) som ville veta dels hur gammal Kalle Anka var dels om Walt Disney hittat på alla (eller var det "ritat"...?) alla disneyfigurer själv. Koll. Berglund fick uppdraget att rikta ankismens klara bloss mot dessa dittills dunkla hörn i P3-lyssnarnas medvetanden.

SERIEAFFÄRER

Gustaf Sterner och Simon Sahlberg har sammanställt en lista över serieaffärer i Sverige. Det går bra att beställa den från oss. Skicka bara portot (2:50) plus din adress till oss. För närvarande upptar listan c:a 40 affärer men fler behövs! Om du vet några affärer kan du skicka dem (adress och telefonnummer alltså) till: Simon Sahlberg Åbovägen 39, 352 42 VÄXJÖ.

SÄLJES

HELNWEIN-affisch Donald Duck 50:th birthday. Fyrfärg, inramad. + Amerikanska Kalle Anka. Tel. 08-604 51 82.

BILD & BUBBLA

Förhoppningsvis har ni redan fått Seriefrämjandets jubileumsnummer av Bild & Bubbla. Anledningen till att det går ut till inte bara seriefrämjare utan även oss NAFS(k)are är att det så gott som uteslutande handlar om vrår idol Carl Barks! Om du är medlem i både SeF och NAFS(k) kan du höra av dig till kansliet om du vill ha ett extra nummer eller någon annan kompensation.

REDAKTIONSRUTA

Nästa kvack kommer i god tid till höstmötet den 21 september. Om ni har nåt skoj som ni skulle vilja ha med i det kvacket så är det bara att skriva en rad till NAFS(k)s vanliga adress (märk gärna kuvertet Kvacket). Om ni skickar in riktigt mycket skoj så kanske vi kan undvika att ha så mycket kommersiellt trams som i det har kvacket.

MEDVERKANDE I KVACKET

Kollusorerna 316, 339, 976 och 1759.

NAFS(k)

når man som alltid på telefon 08-7229313 (onsdagar 20.00 till 21.00, övriga tider telefonsvarare) eller så skickar man ett brev till:
NAFS(k), Box 34061, 100 26 STOCKHOLM.