Kvacket 1/2023

[föregående Kvack]

Deadline:20 januari 2023 (inom 1 månad, 2 veckor)

Detta nummer har ännu inte kommit ut. Kontakta kvacket@nafsk.se om du vill bidra med något!