Kvacket 2/1995

[föregående Kvack] [nästa Kvack]

Redaktör: Claes Ericsson och Greger Nässén (signerat CE (GN))
Utförande:Beige papper, 2 sidor
Upplaga:900
Packningsdatum:1 mars 1995

Och så var det dags igen...

I detta utskick får du ett tunt och blygsamt litet Kvack, en reviderad Lilla Dum-lista, ett annonsblad från koll. Sollenby och, om du tillhör de långsamma, ett inbetalningskort för medlemsavgiften 1995.

Nästa utskick inför årsmötet kommer i mitten av april. Vi hoppas att det skall innehålla ett rekordstort NK 25 (målsättning – inget löfte!).

Årsmöte i april!

NAFS(k) håller årsmöte lördagen den 29 april 1995 i samlingssal 301 i Medborgarhuset, på Södermalm i Stockholm. Tiden som gäller denna gång är 14.14–17.30, detta på grund av att Seriefrämjandet håller årsmöte samma dag, dock tidigare på dagen och på annat håll. Definitiv kallelse i nästa utskick.

Valberedningen vill på sitt försynta vis uppmana alla kollusorer att lämna förslag till styrelsekandidater. Senast den 1 april ska valberedningen enligt stadgarna lämna sin kandidatlista till styrelsen, så du bör skicka in dina förslag i god tid före detta datum. Adress: NAFS(k):s valberedning c/o koll. Per Vedin, Eriksdals­gatan 26, 118 59 Stockholm.

Styrelsen består nu av följande: ordförande Olof Siverboo (Göteborg), sekreterare Mattias Hallin (Lund), kassör Greger Nässén (Stockholm) samt övriga ledamöter Anders Berglund (Skarpnäck), Stefan Diös (Malmö), Claes Ericsson (Vallentuna) och Per Starbäck (Uppsala).

Som kollusor har du också rätt att skriva motioner - förslag till beslut – till årsmötet. Argumentera för (eller emot) din åsikt och avsluta motionen med en att-sats (t ex "Jag föreslår att årsmötet beslutar att..."). Senast den 18 mars måste motionen vara NAFS(k) till handa för att den ska kunna behandlas av årsmötet.

Stadgar

Jodå, även denna förening har stadgar även om nytillkomna kollusorer inte har sett några fysiska tecken på detta. De är slut men vi skall trycka nya så fort kassan och orken tillåter!

Upphittat!

Efter höstmötet i november hittade vi en "penningbörs" med innehåll. Trots efter­lysning i förra Kvacket har ingen hört av sig, så vi gör nu ett nytt försök att få tag i ägaren. Börsen återfås mot beskrivning.

Fakta om NAFS(k)

Telefon  08-7229313 (ons 18–20).
Brev    NAFS(k), Box 5030, 125 05
      ÄLVSJÖ.
Postgiro  313 02-3.

Goda och dåliga nyheter för våra prenumeranter!

Några prenumeranter väntar på äldre baknummer. De goda nyheterna är att vi har lyckats anskaffa de flesta av dessa – de dåliga är att försändelsen utstod en väldigt omild behandling av posten i USA. Därför blir vi tvungna att skicka ut tidningar med smärre defekter till reducerat pris 7:50–15 kr/st. Vi betalar eventuellt returporto om någon inte vill ha sitt/sina exemplar, men vi kan inte garantera att de går att skaffa igen.

Bröderna Dum meddelar!

Guldbok 11 finns numera på lager på kansliet och går att beställa till det facila priset av 195 kr vilket en del klärvoyanta kollusorer redan gjort trots att vi inte skrev något om detta i förra Kvacket. Eftersom Richters passade på att höja priset inte bara på nr 11 utan även alla andra tillgängliga utgåvor, kostar dessa också numera 195 kr. Det gäller dock inte nr 1 och 9 som är slutsålda på förlaget och inte är anskaffningsbara alls... Detta kommer inom kort förmodligen att gälla även nr 7 och 10!

Matti Eronens bok Carl Barks’ Surviving Comic Book Art samt Carl Barks’ & Co 22 har vi haft inne till försäljning men dessa är för tillfället slutsålda. Vi kommer dock att ta in dem på nytt igen.

Alberto Beccatinis Disney Index har ännu inte materialiserats på kansliet.

Sällsynt kulturgods!

På Lilla Dum-listan hittar du inte Carl Barks and the Art of the Comic Book (soft cover, dvs mjukt omslag) från 1981 av Michael Barrier. Vi har nämligen bara ett exemplar på kansliet! Boken är nästan omöjlig att få tag på i USA. Pris 350 kr för 227 sidor.

Carl Barks kalendern!

Den famösa kalendern med Carl Barks oljemålningar går enligt uppgift från koll. 1789 Rustan Pedersen att få tag på från affären Faraos Cigarer i Köpenhamn (tel 33322211). Priset är något under 300 DKK + porto. Vi kommer inte att ta in denna kalender men vi kan förmedla kontakten om någon till äventyrs är intresserad av att beställa.

En chans kvar!

Som vi sa i förra Kvacket trycker Gladstone i USA inte längre nya upplagor av Carl Barks Library-albumen. Flera tidiga nummer av Walt Disney’s Comics and Stories (CBLWDC, med Barks’ tio-sidorsserier) är redan slut på förlaget.

Om du vill hänga på är det inte för sent. Vi har beställt en prenumeration för mycket på CBLWDC. Sätt genast in 2560 kr (deposition och förskott för nr 1–30) på vårt postgiro 31302-3.

Annons 1!

Säljes: Kalle Anka-årgångar från 1950- och 60-talen (även 91:an). Ring omgå­ende (icke-koll.) Gösta Andersson på 011-130745 för information.

Annons 2!

Önskas: spela av programmet om Carl Barks + intervjun från Söndagsöppet.
Köpes: Disneys lång- och kortfilms-affischer. WDC&S-tidningar (även andra amerikanska serietidningar av intresse).
Skriv till koll. 2229 Mikael Andersson, Trädgårdsg 9A, 733 31 Sala.